Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της απογραφής πλοίων και πληρωμάτων της 20ης Σεπτεμβρίου 2022 της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής,  σε σύνολο 1.519 πλοίων 100 ΚΟΧ και άνω που περιλαμβάνονταν στο μητρώο του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (ΝΑΤ)2 , απογράφηκαν 1.131 πλοία, εκ των οποίων 1.044 ήταν ελληνικά και 87 ελληνόκτητα υπό ξένη σημαία συμβεβλημένα με το ΝΑΤ.

Από τα 1.044 ελληνικά πλοία 944 ήταν εν ενεργεία και 100 σε αργία ή παροπλισμό. Από τα 87 ελληνόκτητα πλοία, συμβεβλημένα με το ΝΑΤ, τα 67 ήταν εν ενεργεία και 20 σε αργία ή παροπλισμό. Στο σύνολο των 1.131 πλοίων που απογράφηκαν την ημέρα της απογραφής απασχολούνταν 18.370 Έλληνες και ξένοι ναυτικοί. Αναλυτικότερα, στα ελληνικά πλοία που απογράφηκαν απασχολούνταν 17.253 ναυτικοί, από τους οποίους το 60,9% ήταν Έλληνες και το 39,1% ξένης εθνικότητας. Στα ελληνόκτητα πλοία με ξένη σημαία συμβεβλημένα με το ΝΑΤ απασχολούνταν 1.117 ναυτικοί, εκ των οποίων το 78,4% ήταν Έλληνες και το 21,6% ξένης εθνικότητας .

Στο σύνολο των 1.131 πλοίων που απογράφηκαν την ημέρα της απογραφής απασχολούνταν 18.370 Έλληνες και ξένοι ναυτικοί. Αναλυτικότερα, στα ελληνικά πλοία που απογράφηκαν απασχολούνταν 17.253 ναυτικοί, από τους οποίους το 60,9% ήταν Έλληνες και το 39,1% ξένης εθνικότητας. Στα ελληνόκτητα πλοία με ξένη σημαία συμβεβλημένα με το ΝΑΤ απασχολούνταν 1.117 ναυτικοί, εκ των οποίων το 78,4% ήταν Έλληνες και το 21,6% ξένης εθνικότητας .

Επίσης, η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) καταγράφει αύξηση στον αριθμό των Ελλήνων και ξένων ναυτικών στα ελληνικά πλοία.  Ειδικότερα, από τη σύγκριση των στοιχείων της απογραφής του έτους 2022 με τα αντίστοιχα στοιχεία της προηγούμενης απογραφής του έτους 2020 παρατηρείται ότι το σύνολο των Ελλήνων και ξένων ναυτικών στα ελληνικά πλοία που απογράφηκαν (1.044 πλοία) αυξήθηκε κατά 10,1%, ενώ στα ελληνόκτητα πλοία με ξένη σημαία συμβεβλημένα με το ΝΑΤ (87 πλοία) το σύνολο των Ελλήνων και ξένων ναυτικών αυξήθηκε κατά 27,8%.

Παρατηρείται αύξηση 12,7% των Ελλήνων ναυτικών που υπηρετούσαν σε ελληνικά πλοία και αύξηση 14,5%, αυτών που υπηρετούσαν σε ελληνόκτητα πλοία. Αντίστοιχα, παρατηρείται αύξηση 6,3% των ξένων ναυτικών που υπηρετούσαν σε ελληνικά πλοία και 121,1%, αυτών που υπηρετούσαν σε ελληνόκτητα πλοία με ξένη σημαία συμβεβλημένα με το ΝΑΤ (Πίνακας 1, 2, Γράφημα 3).

Η κατανομή του ναυτεργατικού δυναμικού μεταξύ των κατηγοριών των πλοίων δείχνει ότι 3.329 Έλληνες και ξένοι ναυτικοί (18,1%) υπηρετούσαν σε φορτηγά πλοία, 7.983 (43,5%) σε δεξαμενόπλοια, 6.322 (34,4%) σε επιβατηγά και τουριστικά και 736 (4,0%) σε λοιπά πλοία (Πίνακας 1).

Από τα στοιχεία της απογραφής έτους 2022 παρατηρείται ότι, από το σύνολο των 17.253 Ελλήνων και ξένων ναυτικών που υπηρετούσαν σε ελληνικά πλοία, το ανώτερο προσωπικό αποτελούσε το 32,8% (5.655 άτομα), το κατώτερο προσωπικό το 58,6% (10.108 άτομα), οι δόκιμοι και το υγειονομικό προσωπικό το 8,5% (1.463 άτομα) και το 0,2% (27 άτομα) δεν είχε ναυτική ειδικότητα.

Αντίστοιχα, από το σύνολο των 1.117 Ελλήνων και ξένων ναυτικών στα συμβεβλημένα με το ΝΑΤ ελληνόκτητα πλοία το ανώτερο προσωπικό αποτελούσε το 30,7% (343 ναυτικοί), το κατώτερο προσωπικό το 63,8% (713 ναυτικοί), οι δόκιμοι και το υγειονομικό προσωπικό το 3,2% (36 ναυτικοί) και χωρίς ναυτική ειδικότητα ήταν το 2,2% (25 ναυτικοί).

Πηγή: ΟΤ