Νομοσχέδιο ΥΠΕΘΑ: Το προσωπικό του Π.Ν. και του Λ.Σ. θα εξακολουθήσει να  πληρώνει από τον μισθό του την συντήρηση των Ναυτικών Νοσοκομείων…

Είναι γεγονός, ότι οι περισσότεροι των ενστόλων, όταν κατεβάζουν στον υπολογιστή τους το μηνιαίο εκκαθαριστικό της μισθοδοσίας τους, δεν είναι σε θέση να επεξηγήσουν όλες τις απαριθμούμενες και επιβαλλόμενες από διάφορους νόμους κρατήσεις.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι κρατήσεις για την υγειονομική περίθαλψη αλλά και τις κρατήσεις για το Ν.Ν.Α.

Ογδόντα με εκατό ευρώ  -κατά μέσο όρο- πληρώνει το κάθε  εν ενεργεία και αποστρατεία στέλεχος του Π.Ν. και του Λ.Σ. για υγειονομική περίθαλψη. Ένα ποσό, που δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητο σε μηνιαία βάση αν υποθέσουμε καταβάλλεται από  40.000 περίπου εν ενεργεία και αποστρατεία στελέχη.

Να υποθέσει κανείς,  ότι με τα χρήματα αυτά  συνεισφέρουν (μαζί  με το κράτος) και οι εργαζόμενοι για την χρηματοδότηση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης, που μεταφράζεται στην κάλυψη δαπανών  συντήρησης,  εξοπλισμού, δημιουργίας νέων μονάδων και γενικά της  λειτουργίας -εν προκειμένω- των Ναυτικών Νοσοκομείων.

Στα παραπάνω θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, ότι το κάθε στέλεχος πληρώνει κανονικά και την φορολογία του, χρήματα τα οποία το κράτος οφείλει να χρησιμοποιεί για το δημόσιο όφελος, όπου οι δαπάνες για την υγεία ως δημόσιο αγαθό  μαζί με αυτές για την παιδία και την άμυνα, πρέπει να καταλαμβάνουν σημαντικότατο μερίδιο.

Δεν είναι αρκετά όλα αυτά για την υγειονομική περίθαλψη των ενστόλων στο Π.Ν. και το Λ.Σ;

Μμμ… μάλλον όχι. Και εξηγούμαστε.

Αν διατρέξει κανείς  τα άρθρα του υπό ψήφιση  (την επόμενη  εβδομάδα) νομοσχεδίου του Υπουργείου Άμυνας, με έκπληξη θα διαπιστώσει, ότι τα στελέχη του Π.Ν. και Λ.Σ. καλούνται να συνεισφέρουν μηνιαίως από το εισόδημά τους κρατήσεις για την συντήρηση των Ναυτικών  Νοσοκομείων (άρθρο 39)!!!.

Μα πως; Γιατί; Πρόκειται για  κάτι καινούργιο;

Όχι πρόκειται για κράτηση που έχει τις ρίζες της δεκαετίες πίσω και σε δύσκολα χρόνια για την πατρίδα μας.

Και όπως όλοι γνωρίζουμε ουδέν μονιμότερο του προσωρινού.

Για την ιστορία, πριν από 74 χρόνια και ειδικότερα, τον Ιούνιο του έτους 1949 όπου η χώρα κυριολεκτικά είχε ερειπωθεί από τους Γερμανούς αλλά και από τον εμφύλιο, ο οποίος μάλιστα ακόμα εμαίνετο στην Βόρια Ελλάδα, ψηφίστηκε ο νόμος 994/1949 (Α’ 136/24-6-1949)  στο άρθρο 7 του οποίου προβλέφθηκε η σύναψη δανείου από το Π.Ν. για την ανέγερση του Ν.Ν.Α.

Στο ίδιο άρθρο προβλεπόταν, ότι το δάνειο θα εξοφλείτο όχι από το κράτος αλλά με κρατήσεις στους μισθούς και τα μερίσματα Μ.Τ.Ν. των εν ενεργεία και εν αποστρατεία μετόχων του Μ.Τ.Ν. (Μ.Τ.Β.Ν. τότε).

«Άρθρον 7

Επί τω σκοπω ανεγέρσεως εν Αθηναις Νοσηλευτικού Ιδρύματος δια τας ανάγκας ενεργων και αποστράτων μετόχων του Ταμείου δύναται το Δ. Συμβούλιον εγκρίσει του Υπουργου Ναυτικων να προβαίνη εις την σύναψιν τοκοχρεωλυτικου δανείου και την εκχώρησιν αυτου εις την αρμοδίαν υπηρεσίαν του Υπουργείου Ναυτικων την έχουσαν την φροντίδα της ανεγέρσεως του κτιρίου.

Το δάνειον τούτο θα εξοφληθη αφ’ ενός μεν δια κρατήσεων εις βάρος των αποδοχων των ενεργων μετόχων, ειδικως προς τούτο επιβαλλομένων επί πλέον των ήδη υφισταμένων κρατήσεων υπέρ του Μ.Τ.Β.Ν. δι’ αποφάσεως του Υπουργού Ναυτικών μετά πρότασιν του Δ. Συμβουλίου και αφ’ ετέρου δια κρατήσεων εις βάρος του μερίσματος των αποστράτων μετόχων οριζομένων δια αποφάσεως του Δ. Συμβουλίου συμφωνούντος και Β. Επιτρόπου.»

Μα θα μας  πει κανείς, ότι τέτοιες πρωτοβουλίες την εποχή που η χώρα ήταν ρημαγμένη από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο αλλά και τον εμφύλιο ήταν συνηθισμένες. Καμία αντίρρηση και καλώς καμωμένες.

Όμως,  εκείνο το έρμο το δάνειο για την ανέγερση του Νοσηλευτικού Ιδρύματος (ΝΝΑ) μπορεί να μας πει κανείς μετά από 74 χρόνια πότε εξοφλήθηκε;

Γιατί μέχρι σήμερα συνέχιζαν (παρανόμως 😉 οι κρατήσεις στα στελέχη του Π.Ν. και του Λ.Σ., αφού η νομική βάση είσπραξής των, δηλ.  η ύπαρξη του συγκεκριμένου δανείου, με την εξόφληση του  εξέλειπε;

Αντί λοιπόν με συνοπτικές διαδικασίες να καταργηθεί αυτή η ΑΝΑΧΡΟΝΙΣΤΙΚΗ διάταξη, έρχεται σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας και νομιμοποιεί την συνέχιση της κράτησης, η οποία  θα διατίθεται πλέον για την «  εξυπηρέτηση σκοπών επέκτασης υποδομών, καθώς και συντήρησης και ανανέωσης του εξοπλισμού των εγκαταστάσεων των νοσοκομείων του Πολεμικού Ναυτικού.»

Μάλιστα! Λες και δεν πρόκειται για Δημόσια Νοσοκομεία!

Κανείς δεν ντράπηκε! Ούτε και ο κ. ΥΕΘΑ που εισηγείται  την ψήφιση αυτής της διάταξης.

Σήμερα που δεν έχουμε εμφύλιο, ούτε βομβαρδισμένες πόλεις και χωριά από Παγκόσμιο Πόλεμο, ούτε θερίζει ανθρώπινες ζωές η πείνα και η ανέχεια, δεν ερημώνει η χώρα από την μετανάστευση, θα πληρώνουν οι εργαζόμενοι στο Π.Ν. και στο Λ.Σ.  την συντήρηση και τον εξοπλισμό των Ναυτικών Νοσοκομείων.

Δηλαδή εν έτη 2023, δεν φτάνει ο φόρος που πληρώνουν οι ένστολοι του Π.Ν. και Λ.Σ. ούτε οι κρατήσεις για υγειονομική περίθαλψη για να έχουν αξιοπρεπείς υπηρεσίες υγείας.

Θα πρέπει με το υστέρημά τους να αγοράζουν τον εξοπλισμό ακόμη και τα νυστέρια για να κάνουν μια εγχείρηση ή επέμβαση ρουτίνας, άμα βέβαια είναι τυχεροί και βρούνε σειρά σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Δεν γνωρίζουμε άλλη κατηγορία  εργαζομένων -πλην των ένστολων- που το κράτος τους αναγκάζει να πληρώνουν από τον μισθό τους ιδιαίτερες  κρατήσεις για την συντήρηση των νοσοκομείων της χώρας.

Δεν έχουμε επίσης συναντήσει εκπροσώπους εργαζομένων, που μπροστά σε μια τέτοια ντροπιαστική διάταξη, να σιωπούν και να μην διεκδικούν δωρεάν υγειονομική περίθαλψη για τα στελέχη που εκπροσωπούν.

Με τέτοιου τύπου διατάξεις που το κράτος είναι απών από την οικονομική και όχι μόνο υποστήριξη της υγειονομικής περίθαλψης των στελεχών του Π.Ν. και Λ.Σ.  κανείς δεν μπορεί να είναι αισιόδοξος για το μέλλον.

Και αν συνυπολογίσουμε, ότι το Κράτος έχει εξαγγείλει και  σχεδιάζει να κάνει περικοπές της περιστασιακής  εισφοράς του στα Μετοχικά Ταμεία των ένστολων, μειώνοντας δραματικά το ποσοστό της  επί των συμβάσεων προμηθειών (4%), προκειμένου με τα εξοικονομούμενα χρήματα διατεθούν για αγορά  εξοπλισμών, τότε είναι φανερή  η απαξία και η απαρέσκεια  προς το έμψυχο δυναμικό των ένστολων.

Δεν πρόκειται για μισθοφόρους. Πρόκειται για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων. Πρόκειται για την άμυνα και την ασφάλεια της χώρας, η οποία δεν πρόκειται να εξυπηρετηθεί από προσωπικό που το ηθικό του    δεν είναι καθημερινά στο ύψιστο δυνατό σημείο.

Εκτός αν κάποιοι ιθύνοντες εκεί στο ΥΕΘΑ νομίζουν, ότι  τέτοιες διατάξεις λειτουργούν θετικά στην εξύψωση του ηθικού των ενστόλων και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής και τις συνθήκες διαβίωσής των.

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Οι γυναίκες των υποβρυχίων: «Είμαστε έτοιμες να κάνουμε ό,τι χρειαστεί»

Ναύσταθμος Σαλαμίνας Παρασκευή πρωί.  Το τζιπ του Πολεμικού Ναυτικού φτάνει στα υποβρύχια.  Στόχος όχι τόσο να μάθουμε αυτό το άγνωστο πλοίο του βυθού, αλλά τους ανθρώπους που το έχουν κάνει σπίτι τους.  Και πιο συγκεκριμένα τις γυναίκες που έχουν αρχίσει

40% λιγότεροι εισακτέοι Λ/Φ φέτος στο Λ.Σ.!!!

Βαθύτατη ανησυχία προκαλεί η μείωση του αριθμού εισακτέων ιδιωτών στο Λ.Σ. μέσω των Πανελλαδικών εξετάσεων που δημοσιεύτηκε σήμερα. Πιο συγκεκριμένα, οι θέσεις των δοκίμων Σημαιοφόρων για φέτος μειώθηκαν κατά 20% σε σχέση με πέρυσι (από 30 σε 24) ενώ οι

Δόκιμοι Λ/Φ: Εκπαιδεύονται για να υπηρετούν τον πολίτη

Στις 24/1/23 ολοκληρώθηκε με πλήρη επιτυχία ακόμα μία εκπαίδευση σε θέματα Βασικών Πρώτων Βοηθειών, στους Σπουδαστές της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, στις εγκαταστάσεις των στη Ναυτική Βάση «Κανελλόπουλος» του Πολεμικού Ναυτικού στο Σκαραμαγκά. Μας εξέπληξε ο έντονος ενθουσιασμός αλλά και η

Συντάξεις: Έρχεται έκτακτο Δώρο Πάσχα σε όσους έχασαν την αύξηση – Δικαιούχοι και ποσά

Τρόπους αντιστάθμισης της «ζημιάς» για τους συνταξιούχους που δεν θα πάρουν τώρα αυξήσεις στις συντάξεις τους λόγω προσωπικής διαφοράς μελετά το οικονομικό επιτελείο, με το επικρατέστερο μέχρι στιγμής σενάριο να κάνει λόγο για καταβολή ενός εφάπαξ επιδόματος πριν το Πάσχα,