«Ονομασία εκατόν πενήντα ενός (151) Λιμενοφυλάκων Ν’ Εκπαιδευτικής Σειράς»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 25 του ν. 4597/2019 «Για την κύρωση των Συμβάσεων Παραχώρησης
που έχουν συναφθεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Οργανισμών Λιμένος Α.Ε. – Διατάξεις για τη
λειτουργία του συστήματος λιμενικής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α΄35).
β. Το άρθρο 3 παρ. 1 του ΝΔ 530/1970 «Περί Λιμενοφυλάκων» (Α’ 100).
γ. Το άρθρο 43 παρ. 3 του αριθμ. 67 «Κανονισμού Σχολής Λιμενοφυλάκων» (Β΄2148/2009).
δ. Την Αριθμ. Πρωτ.:2421.6-3/38697/2021/01-06-2021 απόφαση Αρχηγού ΛΣ-ΕΛΑΚΤ “Κατάταξη εκατόν
πενήντα πέντε (155) Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, επιτυχόντων διαγωνισμού κατάταξης έτους 2019, με εφαρμογή
συστήματος μοριοδότησης των υποψηφίων (Γ’ 1317).
ε. Την Αριθμ. 2421.6-3/47931/2021/02-07-2021 απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. «Κατάταξη στη Σχολή
Δοκίμων Λιμενοφυλάκων δέκα (10) επιλαχόντων διαγωνισμού κατάταξης Δοκίμων Λιμενοφυλάκων έτους 2019»
(Γ΄1518).
στ. Την υπ’ αριθμ.:2421.6-3/52938/2021/20-07-2021 απόφαση Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. «Διαγραφή τριών (03)
Δοκίμων Λιμενοφυλάκων λόγω μη παρουσίασής τους για κατάταξη και κατάταξη ισάριθμων επιλαχόντων»
(Γ΄1807).
ζ. Την Αριθμ. Πρωτ.: 2422.2-2/70326/2021/28-09-2021 απόφαση Αρχηγού Λιμενικού Σώματος –Ελληνικής
Ακτοφυλακής «Διαγραφή Δοκίμου από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων λόγω παραιτήσεως» (Γ’ 2343).
η. Την Αριθμ. Πρωτ.: 2422.2-2/ 89661 /2021/08-12-2021 απόφαση Αρχηγού Λιμενικού Σώματος –Ελληνικής
Ακτοφυλακής «Διαγραφή Δοκίμου από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων λόγω παραιτήσεως».
θ. Την Αριθμ. Πρωτ.: 2422.2-2/91856/2021/16-12-2021 απόφαση Αρχηγού Λιμενικού Σώματος –Ελληνικής
Ακτοφυλακής «Διαγραφή Δοκίμου από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων λόγω κατατάξεως στη Σχολή
Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ».
ι. Τους από 07-12-2021 πίνακες τελικής βαθμολογίας Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Ν’ Εκπαιδευτικής Σειράς, που
κυρώθηκαν νόμιμα από τον Αρχηγό Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής.
ια. Την Αριθμ. Πρωτ.: 2422.2-2/92641/2021/20-12-2021 απόφαση Αρχηγού Λιμενικού Σώματος –Ελληνικής
Ακτοφυλακής «Διαγραφή Δοκίμου από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων λόγω παραιτήσεως».
Ιβ. Την υπ’ αριθμ Αριθ. βεβαίωση Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/ΓΔΟΥ/ΔΟΔ: 19510/20-12-2021.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Ονομάζονται Λιμενοφύλακες από 17-12-2021, οι κάτωθι Δόκιμοι Λιμενοφύλακες Ν’ Εκπαιδευτικής Σειράς,
που αποφοίτησαν ευδόκιμα από τη Σχολή Λιμενοφυλάκων την ανωτέρω ημερομηνία κατά την ακόλουθη σειρά
επιτυχίας:

ΣΕΙΡΑ
ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

1η ΜΕΛΕΤΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ – ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
2ηΤΑΧΜΑΖΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
3ηΣΟΛΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΗΣΗΣ
4ος ΣΑΚΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
5η ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
6ηΑΛΟΓΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
7η ΦΛΩΡΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ
8ος ΣΤΕΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
9ος ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΡΚΟΣ
10ηΧΟΥΖΟΥΡΗ ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
11ος ΚΑΡΕΠΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
12ος ΚΑΡΑΚΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
13ος ΚΑΡΑΜΗΤΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
14ος ΔΡΟΜΠΟΥΡΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
15ος ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
16ος ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
17ηΔΕΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
18ος ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
19ος ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
20ος ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ –ΑΙΝΙΑΝ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
21ος ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
22ηΒΑΤΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
23ηΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΙΑ ΜΕΜΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
24ος ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
25ος ΦΑΡΣΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
26ηΛΑΜΠΡΑΚΑΚΗ ΑΝΝΑ ΣΤΑΥΡΟΣ
27ος ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
28ος ΚΑΤΟΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
29ος ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
30ος ΤΣΙΛΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
31ηΚΑΛΛΗ ΑΡΓΥΡΩ ΠΕΤΡΟΣ
32ος ΣΥΜΣΙΡΗΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
33ος ΜΠΑΛΑΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
34ος ΑΛΕΞΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
35ος ΠΑΣΒΑΝΓΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
36ος ΤΣΕΦΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
37ηΤΡΙΜΠΟΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
38ος ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
39ος ΜΑΡΚΑΤΑΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΙΧΑΗΛ
40ηΧΑΤΖΗΑΡΑΠΗ ΜΑΡΙΑ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
41ος ΚΑΡΑΝΤΖΟΥΝΗΣ ΘΩΜΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
42ηΚΛΗΜΗ ΚΥΡΑΝΝΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
43ος ΔΕΡΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
44ος ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
45ος ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΖΟΥΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
46η ΜΠΟΥΝΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
47ος ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
48ος ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
49ος ΒΩΤΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
50ος ΤΡΙΓΚΑΣ ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
51ος ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
52ος ΤΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
53ος ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
54ος ΣΚΟΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
55ος ΓΑΡΟΥΦΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
56ος ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
57ος ΛΙΑΜΠΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
58ος ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
59ος ΤΖΙΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
60ος ΒΑΡΔΟΥΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
61ος ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
62ος ΒΑΦΕΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
63ος ΜΠΑΓΙΟΣ ΓΑΡΥΦΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
64ος ΚΟΛΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
65ος ΡΙΓΑΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΙΧΑΗΛ
66ος ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ
67ος ΜΑΧΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
68η ΜΠΑΚΑΣΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
69ος ΠΕΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
70ος ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
71ος ΠΑΡΕΣΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
72ος ΦΩΤΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
73ος ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
74ος ΓΙΑΜΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
75ος ΓΡΙΔΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
76ος ΠΡΟΙΣΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
77ος ΚΟΥΡΜΟΥΛΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
78ος ΞΥΔΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
79ος ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
80ος ΚΛΕΙΣΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
81ηΒΑΡΔΑΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
82ος ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΑΛΕΞΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
83ος ΓΙΑΝΝΑΚΟΔΗΜΟΣ ΗΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
84ος ΤΣΕΡΠΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
85ος ΚΑΠΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
86ος ΨΑΡΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
87ος ΗΛΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
88ος ΤΖΙΜΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
89ος ΣΜΑΡΑΪΔΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
90ος ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
91ος ΔΕΛΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
92ος ΜΠΙΖΙΩΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
93ος ΧΑΜΡΙΣΤΣΑΚ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΤΣΛΑΒ-ΚΣΙΣΤΟΦ
94ος ΛΙΑΡΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
95ος ΤΣΟΥΚΑΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
96ος ΝΤΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
97ος ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
98ος ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
99ος ΚΡΑΒΑΡΙΩΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
100ος ΜΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
101ος ΛΟΥΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
102ος ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΗΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
103ος ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
104ος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
105ος ΤΡΙΤΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
106ος ΜΠΕΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
107ος ΤΖΑΜΠΑΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
108ος ΠΙΤΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
109ος ΡΟΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
110ος ΒΑΔΙΚΟΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
111ος ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
112ος ΛΙΒΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
113ος ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ
114ος ΠΑΝΤΑΖΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
115ος ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
116ος ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΥΜΙΟΣ
117ος ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
118ος ΔΡΙΒΗΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
119ος ΚΩΤΣΙΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
120ος ΓΚΕΡΜΕΝΙ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΡΕΛ
121ος ΒΑΜΒΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
122ηΞΕΝΙΚΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
123ος ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
124ος ΧΑΤΖΗΔΑΦΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
125ος ΜΠΡΑΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
126ηΛΙΛΕ ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
127ος ΣΟΥΡΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
128ος ΤΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
129ος ΜΠΑΞΙΒΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
130ος ΤΡΟΥΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
131ος ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
132ος ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
133ος ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
134ος ΧΑΤΖΗΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΜΑΡΙΝΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
135ος ΜΑΡΑΠΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
136ηΧΑΜΡΙΣΤΣΑΚ ΑΘΗΝΑ ΒΑΤΣΛΑΒ-ΚΣΙΣΤΟΦ
137ος ΜΟΝΟΠΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
138ος ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΙΑΚΩΒΟΣ- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
139ος ΖΕΡΒΟΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
140ος ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΒΑΪΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
141ος ΜΑΡΚΟΥΤΣΑΣ ΣΥΜΕΩΝ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
142ος ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
143ος ΒΟΡΤΕΛΙΝΑΣ ΗΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
144ος ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
145ος ΣΤΑΘΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
146ος ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
147ος ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
148ος ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
149ος ΚΑΪΤΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
150ος ΓΚΑΡΑΛΙΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
151ος ΑΧΤΥΠΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

Ο Αρχηγός

Αντιναύαρχος Λ.Σ. Θεόδωρος ΚΛΙΑΡΗΣ

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Λήμνος: Απουσία ναυαγοσώστη στην αστική παραλία, Λιμενικος βούτηξε και ανέσυρε αγνοούμενο κολυμβητή

Νεαρή Λιμενικος σε υπηρεσία συνοδού στο Ναυαγοσωστικο σκάφος, σε αναζητήσεις τους νεαρού κολυμβητή, μολις τον εντόπισαν βούτηξε στα σκοτεινά νερά για να τον ανασύρει με ασφάλεια Ο 21χρονος κολυμπούσε το βραδυ της Δευτέρας (08/08) στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Ρωμεϊκός

VIKING Norsafe MUNIN S1200 Καμπίνα HCG του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής

Γράφτηκε από τον D-Mitch   VIKING Norsafe MUNIN S1200 Καμπίνα HCG Αυτό το άρθρο αφορά ένα νέο σκάφος που κατασκευάστηκε από τη VIKING Norsafe Hellas, το MUNIN S1200 Cabin HCG, το οποίο θα υπηρετεί στο Λιμενικό Σώμα Ελληνικής Ακτοφυλακής. Μέχρι τώρα, μεταξύ

Γιάννης Πλακιωτάκης : 175 εκατ. για λιμάνια και 80 εκατ. για άγονες

Nέα 255 εκατ. για την ακτοπλοΐαH χρηματοδότηση έργων, οι επιδοτήσεις γραμμών, τα οφέλη για τους νησιώτες και τον τουρισμό Ένας από τους κεντρικούς στρατηγικούς στόχους της ηγεσίας του YNANΠ και του Γιάννη Πλακιωτάκη είναι η διαρκής στήριξη της ελληνικής ακτοπλοΐας,