ΠΑΣΟΚ:«Μία ακόμη προσπάθεια στήριξης των δίκαιων αιτημάτων των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων για ασφαλιστικά, μισθολογικά και συνταξιοδοτικά θέματα απέβη άκαρπη λόγω της άκαμπτης στάσης της κυβέρνησης»

Στο υπό συζήτηση στη βουλή Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με τίτλο: «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις», κατατέθηκαν, μεταξύ άλλων, οι υπ’ αριθμ. 1480-126/23.11.22, 1481-127/23.11.22 και 1482-128/23.11.22 τροπολογίες, από την Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κινήματος Αλλαγής, κα Ευαγγελία Λιακούλη, και τους βουλευτές του Κινήματος, κ. Βασίλη Κεγκέρογλου, κ. Ανδρέα Λοβέρδο, κ. Γεώργιο Φραγγίδη και κ. Γεώργιο Μουλκιώτη, κατόπιν προτάσεων του Τομέα Άμυνας, με θέματα:

  1. «Διπλασιασμός χρόνου υπηρεσίας προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετεί σε μονάδες εκστρατείας»,
  2. «Μισθολογική κατάταξη σπουδαστών Στρατιωτικών Σχολών» και
  3. «Κάλυψη του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη από τον κρατικό προϋπολογισμό στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων για πρόωρη αποστρατεία/συνταξιοδότησή τους με ευθύνη της Υπηρεσίας».

Με τις υπόψη τροπολογίες καταβάλλεται μία ακόμη προσπάθεια από το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής στήριξης των δίκαιων αιτημάτων των στελεχών των ΕΔ και κατάθεσης προτάσεων προς επίλυση χρονιζόντων προβλημάτων τους. Μετά από πολλές παρεμβάσεις μας, τόσο μέσω του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου όσο και μέσω κατάθεσης σχετικών τροπολογιών, ο Υπουργός, για πολλοστή φορά, δεν κάνει δεκτές τις προτάσεις μας προς επίλυση των προβλημάτων των στελεχών, ενώ τα αφήνει χωρίς καμία μέριμνα. Μόνο στην πρόσφατη Ημερήσια Διαταγή του, στο πλαίσιο της εορτής των ΕΔ, εκθειάζει τα στελέχη για την προσφορά τους στο δύσκολο έργο που επιτελούν. Για άλλη μία φορά όμως, μένει μόνο στα λόγια … καμία ενέργεια για τα στελέχη.

Στις υπόψη τροπολογίες αναφέρεται αναλυτικά ότι:

  1. «Διπλασιασμός χρόνου υπηρεσίας προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετεί σε μονάδες εκστρατείας»

Αιτιολογική Έκθεση

Η ακόλουθη διάταξη «5. Επίσης λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο και ως τέτοιος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας ο χρόνος υπηρεσίας που διανύθηκε ή διανύεται: α) σε οποιαδήποτε μονάδα ή υπηρεσία των Ενόπλων Δυνάμεων από τους εν ενεργεία μονίμους ή επί θητεία στρατιωτικούς των Ενόπλων Δυνάμεων» του άρθρου 23 αποτελεί μία ευνοϊκή επιλογή ως ανταμοιβή, από την πολιτεία, της προσφοράς του συνόλου των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων στο πλαίσιο στήριξης της εθνικής κυριαρχίας και των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων αλλά και της συνδρομής τους στο κοινωνικό σύνολο. Όμως, αυτή η ευνοϊκή διάταξη έρχεται να αδικήσει το προσωπικό που πραγματικά υπηρέτησε σε συγκεκριμένες – καθορισμένες μονάδες (εκστρατείας) και διαχωρίστηκε από τους υπόλοιπους συναδέλφους του στη βάση της μεγαλύτερης προσφοράς του προς την υπηρεσία των ΕΔ. Τίθεται λοιπόν ένα ερώτημα. Πως θα δικαιωθεί το προσωπικό αυτό από το σύνολο; Ποια είναι η δικαιοσύνη, η αντικειμενική αντιμετώπιση, η αξιοκρατία, η αναγνώριση της προσφοράς όσων διακρίνονται έναντι άλλων; Πως λοιπόν θα διατηρηθεί το φρόνημα των στελεχών όταν τα εξισώνουμε όλα; Ναι στην αναγνώριση της προσφοράς, αλλά με δίκαιο τρόπο, όχι με οριζόντια κατανομή αμοιβών.

Για τον σκοπό αυτό, ορθότερο και δικαιότερο θεωρείται να προστεθεί μία επιπλέον 5ετία στα στελέχη που όντως έχουν υπηρετήσει σε συγκεκριμένες μονάδες. Ως εκ τούτου, προτείνεται να συμπληρωθεί σχετική διάταξη στο άρθρο 11 του ν.4609/2019.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο άρθρο 23 του υπόψη Σχεδίου Νόμου, προστίθεται νέα παράγραφος …….., ως εξής:

«1. Η παρ. 5 του άρθρου 40 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (π.δ.169/2007, Α΄ 210), περί του αυξημένου υπολογισμού στο διπλάσιο του χρόνου υπηρεσίας του υπηρετούντος προσωπικού στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας, αντικαθίσταται ως εξής:

«… Προτείνεται να συμπληρωθεί σχετική διάταξη στο άρθρο 11 του ν.4609/2019 και ως εκ τούτου να τροποποιηθεί ως ακολούθως:

«Για την εφαρμογή των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20 του ν. 3865/2010 (Α΄ 120) […] ασκώντας καθήκοντα της ειδικότητάς τους. Τα ανωτέρω έτη λειτουργούν ανεξάρτητα και πέραν του λογιζόμενου ως διπλάσιου χρόνου της πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας που διανύθηκε στις Μονάδες Εκστρατείας κατά τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 40 του π.δ.169/2007. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης που ρυθμίζει διαφορετικά το θέμα o ανωτέρω χρόνος αναγνωρίζεται ως συντάξιμος με την καταβολή εισφορών για υπηρεσίες που παρασχεθήκαν έως 31.12.2017 από τους ενδιαφερόμενους με βάση τα ποσοστά εισφορών κλάδου σύνταξης και τις συντάξιμες αποδοχές που ίσχυαν όταν πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη κάθε φορά υπηρεσία.»

  1. «Μισθολογική κατάταξη σπουδαστών Στρατιωτικών Σχολών»

Αιτιολογική Έκθεση

Μισθολογική κατάταξη σπουδαστών Σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων

Οι σπουδαστές των παραγωγικών σχολών ΕΔ και Σωμάτων Ασφαλείας, σύμφωνα με τον Ν.  4472/2017, αμείβονται κατά την διάρκεια της φοίτησης τους, ως εξής:

α.      Ενόπλων Δυνάμεων:

αα.   Μαθητές Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) λαμβάνουν το 10% του Μ.Κ. 25 της Α’ Κατηγορίας (157,50€).

αβ.    Μαθητές Σχολών Μονίμων Υπαξιωματικών λαμβάνουν το 8% του Μ.Κ. 17 της Β΄ Κατηγορίας (118,80€).

β.      Σωμάτων Ασφαλείας:

αα.   Δόκιμος Υπαστυνόμος και αντίστοιχοι λαμβάνουν το 54% του Μ.Κ. 35 της Α’ Κατηγορίας (623,70€) κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους φοίτησης, το 56% του Μ.Κ. 35 της Α’ Κατηγορίας (646,80€) κατά τη διάρκεια του δεύτερου και τρίτου έτους φοίτησης και το 58% του Μ.Κ. 35 της Α΄ Κατηγορίας (669,90€) κατά το τέταρτο έτος φοίτησης.

ββ.    Δόκιμος Αστυφύλακας και αντίστοιχοι λαμβάνουν το 33% του Μ.Κ. 28 της Β΄ Κατηγορίας (325,05€) κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους φοίτησης και το 35% του Μ.Κ. 28 της Β΄ Κατηγορίας (344,75€) κατά τη διάρκεια του δεύτερου και τρίτου έτους φοίτησης.

Από τα ανωτέρω  προκύπτει ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά στις απολαβές, με υστέρηση  των Σπουδαστών των σχολών Ενόπλων Δυνάμεων σε σχέση με τους σπουδαστές των Σωμάτων Ασφαλείας και πρέπει να επέλθει ένας σχετικός εξορθολογισμός καταβάλλοντας αρχικά μία προσπάθεια για την δικαιότερη μεταχείριση του προσωπικού των ΕΔ.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο υπόψη Σχεδίου Νόμου, προστίθεται νέο άρθρο, ως εξής:

  1. Η παράγραφος 6 του άρθρου 126 του ν.4472/17 τροποποιείται, ως εξής:
  2. Μισθολογική κατάταξη σπουδαστών των Σχολών:

          α.       Ενόπλων Δυνάμεων:

          αα.     Σπουδαστές Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) λαμβάνουν το 25% του Μ.Κ. 25 της Α’ Κατηγορίας (393,375€) κατά την διάρκεια όλης της φοίτησής τους.

          αβ.     Σπουδαστές Σχολών Μονίμων Υπαξιωματικών λαμβάνουν το 20% του Μ.Κ. 17 της Β΄ Κατηγορίας (297 €) κατά τη διάρκεια όλης της φοίτησής τους.

  1. Έναρξη Ισχύος του παρόντος από 1 Ιανουαρίου 2021.
  2. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας με απόφασή του καθορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου, εντός μηνός από δημοσίευσης του νόμου.
  3. «Κάλυψη του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη από τον κρατικό προϋπολογισμό στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων για πρόωρη αποστρατεία/συνταξιοδότησή τους με ευθύνη της Υπηρεσίας»

Αιτιολογική Έκθεση

Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, εκτός από όσους υποβάλλουν αίτηση αποστρατείας, είναι τα μοναδικά στον δημόσιο τομέα που συνταξιοδοτούνται/αποστρατεύονται με απόφαση της Υπηρεσίας, χωρίς να το επιθυμούν, ως «ευδοκίμως τερματίσαντες» τη σταδιοδρομία τους και χωρίς να έχουν συμπληρώσει πάντοτε τα απαραίτητα έτη για πλήρη σύνταξη. Αυτό ισχύει κατά κόρον στα υψηλόβαθμα στελέχη του στρατεύματος για σκοπούς ιεραρχικής δομής και εξέλιξης των στελεχών στις Ένοπλες Δυνάμεις, αλλά και σε άλλες κατηγορίες Αξιωματικών ανεξαρτήτως προέλευσης, όπως οι Απόφοιτοι ΑΣΣΥ που αποστρατεύονται αυτεπαγγέλτως με τη συμπλήρωση 35 ετών υπηρεσίας, οι οποίοι απαιτείται να καταβάλλουν χρηματικό ποσό για την αναγνώριση των 5 ετών εκστρατείας, δεδομένου ότι ανήκουν συνταξιοδοτικά στο ν.3865/2010.

Στο άρθρο 24 του υπόψη Νομοσχεδίου «Συνταξιοδότηση των υποχρεωτικώς προώρως αποχωρούντων επικεφαλής ανωτάτων δικαστηρίων, δικαστικών αρχών της χώρας και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους – Τροποποίηση παρ. 14 άρθρου 11 και περ. γ΄ παρ. 16 άρθρου 56 π.δ.169/2007 και περ. ε΄ υποπαρ. 2 παρ. Β άρθρου πρώτου ν.4093/2012» προβλέπεται ότι

«14. Ο τυχόν υπολειπόμενος χρόνος από τη λήξη της θητείας των Προέδρων του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, καθώς και του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και των Γενικών Επιτρόπων των Διοικητικών Δικαστηρίων και του Ελεγκτικού Συνεδρίου μέχρι τη συμπλήρωση του γενικού ορίου ηλικίας λογίζεται για κάθε συνέπεια ως πραγματική δημόσια υπηρεσία, με καταβολή του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη από τον κρατικό προϋπολογισμό. Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται αναλόγως και για την αναγνώριση του χρόνου αυτού ως χρόνου ασφάλισης για τη λήψη επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ παροχής.».

Δεδομένου ότι, η προαναφερθείσα περίπτωση πρόωρης συνταξιοδότησης των Προέδρων του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καθώς και των Γενικών Επιτρόπων των Διοικητικών Δικαστηρίων και του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι απόλυτα όμοια με την αντίστοιχη πρόωρη αποστρατεία υψηλόβαθμων στρατιωτικών χωρίς τη θέλησή τους.

Με σκοπό τον εναρμονισμό των ανώτατων δημόσιων λειτουργών, των προαναφερθεισών κατηγοριών, με τους υψηλόβαθμους Αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων, κρίνεται σκόπιμη η κατ’ αντιστοιχία ενσωμάτωση των συγκεκριμένων στρατιωτικών στις διατάξεις του υπόψη άρθρου.

Ως εκ τούτου, προτείνεται να συμπληρωθεί σχετική διάταξη στο υπόψη άρθρο.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο άρθρο 24 του υπόψη Ν/Σ, τροποποιείται η πρώτη παράγραφος, ως εξής:

«1. Στην παρ. 14 του άρθρου 11 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (π.δ. 169/2007, Α΄ 210), περί της καταβολής […] και η παρ. 14 διαμορφώνεται ως εξής:

«14. Ο τυχόν υπολειπόμενος χρόνος από τη λήξη της θητείας των Προέδρων του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, καθώς και του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και των Γενικών Επιτρόπων των Διοικητικών Δικαστηρίων και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και των υψηλόβαθμων Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων Αποφοίτων ΑΣΕΙ, αλλά και άλλων Αξιωματικών εν γένει των Ενόπλων Δυνάμεων ανεξαρτήτως προέλευσης, μέχρι τη συμπλήρωση του γενικού ορίου ηλικίας λογίζεται για κάθε συνέπεια ως πραγματική δημόσια υπηρεσία, με καταβολή του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη από τον κρατικό προϋπολογισμό. Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται αναλόγως και για την αναγνώριση του χρόνου αυτού ως χρόνου ασφάλισης για τη λήψη επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ παροχής.».

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας πρέπει επιτέλους να αναλάβει τις ευθύνες του απέναντι στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων. Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής θα συνεχίσει να στηρίζει τα στελέχη και τις οικογένειες τους σκεπτόμενο ότι το προσωπικό πρέπει να εργάζεται απερίσπαστο στο υπέρτατο καθήκον που του έχει ανατεθεί, αυτό της υπεράσπισης της εδαφικής ανεξαρτησίας και της εθνικής ακεραιότητας της χώρας μας.

Share:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Απόστρατοι ΛΣ-ΕΛΑΚΤ: Παιδιά ενός κατώτερου Θεού;

Όταν, το 1919, ιδρύθηκε το Λιμενικό Σώμα, προήλθε από τα «σπλάχνα» του Πολεμικού Ναυτικού.  Έτσι, βάσει εθνικών σχεδίων, το Λιμενικό Σώμα είναι Σώμα υπαγόμενο στο συγκεκριμένο κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας. Παρότι στο παρελθόν επανειλημμένα αμφισβητήθηκε, αυτός ο «γνήσιος

21 Απριλίου 1967: Οι Στρατιωτικοί που είπαν ΟΧΙ στη χούντα

Το πρωί της 21ης Απριλίου 1967 η Ελλάδα έμπαινε στο γύψο μιας ακόμη στρατιωτικής χούντας. Οι συνέπειες για τον ελληνισμό ήταν βαρύτατες, Επτά χρόνια μετά οι ανόητοι που κατέλυσαν τη Δημοκρατία ξεπουλούσαν και τη Κύπρο. Το στίγμα της χούντας βάραινε

Εκσυγχρονισμός πολλαπλών εκτοξευτών RM-70: Στον εξοπλιστικό σχεδιασμό του Στρατού Ξηράς το Πυροβολικό Μάχης

* Του Κώστα Σαρικά Η ενίσχυση του Πυροβολικού Μάχης αποτελεί προτεραιότητα για τον Στρατό Ξηράς έπειτα και από την επανεξέταση όλων των εξοπλιστικών προγραμμάτων στο πλαίσιο εξορθολογισμού που αποφάσισε η ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Μεταξύ των προγραμμάτων που πήραν το «πράσινο» φως

MED-5: Μέτρα πρόληψης των μεταναστευτικών ροών και όχι απώθησής τους ζητούν οι χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου

Οι πέντε μεσογειακές χώρες που αποτελούν τα νότια σύνορα της Ευρώπης και οι οποίες εκ των πραγμάτων βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μεταναστευτικής πίεσης και του προβλήματος της παράνομης διακίνησης απεύθυναν έκκληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να σταματήσει να έχει πολιτικές κυρίως

Μετάβαση στο περιεχόμενο