ΠΟΕΠΛΣ :Οδηγίες για την διεκδίκηση των επιδομάτων εορτών και αδείας

Μετά από τη σύγχυση που προκαλούν οι διαφορετικές απόψεις σχετικά με τη διεκδίκηση των επιδομάτων εορτών και αδείας επανερχόμαστε στο θέμα, υπενθυμίζοντας τα παρακάτω και προσθέτοντας λοιπές παραμέτρους που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για την τελική κρίση και απόφασή σας.

class=”post-body entry-content” style=”line-height: 2 padding-bottom: 3px; color: rgb(68, 68, 68); “> dir=”ltr” trbidi=”on”> style=” color: rgb(92, 92, 92); Roboto; 15px; “>Η ΠΟΕΠΛΣ με το βάρος της ευθύνης της υπογραφής της, ήταν αυτή που πρωτοστάτησε στις προσφυγές στο ΣΤΕ κατά των διατάξεων των νόμων 4093/12 και 430714 για το μισθολόγιο των ενστόλων. Οι αποφάσεις που ελήφθησαν από την ολομέλεια του ΣΤΕ για την αντισυνταγματικότητα των εν λόγω διατάξεων, κατεγράφησαν ως ιστορικές. Επιπλέον αυτών ως Ομοσπονδία διεκδικήσαμε και κερδίσαμε το έτος 2015 το χρηματικό ποσό των 50.000 ευρώ από το Υπουργείο Οικονομικών για την μη συμμόρφωση του στις αποφάσεις. Μετά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού αναμένουμε μέχρι το τέλος του έτους η πολιτεία έστω και με καθυστέρηση τεσσάρων ετών να εκτελέσει πλήρως τις δικαστικές αποφάσεις. style=” color: rgb(92, 92, 92); Roboto; 15px; “>Σε ότι αφορά την διεκδίκηση των επιδομάτων δώρων και αδείας έχουν ήδη κριθεί ως συνταγματικές οι ρυθμίσεις για τον περιορισμό των ποσών σε συγκεκριμένα ποσά τα οποία ανέρχονταν στα 500 ευρώ για το δώρο των Χριστουγέννων και 250 ευρώ για το δώρο του Πάσχα και το επίδομα αδείας. Για τα δε μειωμένα ποσά αυτά είναι που γεννάται δικαίωμα διεκδίκησης και έχουν απασχολήσει αρκετά ειρηνοδικεία και πρωτοδικεία της χώρας, αφού δεν έχει κριθεί ακόμα η συνταγματικότητά ή μη της συγκεκριμένης διάταξης. style=” color: rgb(92, 92, 92); Roboto; 15px; “>Οι σχετικές θετικές αποφάσεις βεβαίως είναι πρωτόδικων Δικαστηρίων, ενώ η σχετική νομολογία (που προβάλλεται από πολλές πλευρές) δεν είναι παγιωμένη. Υπάρχει επίσης σωρεία αποφάσεων πρωτόδικων δικαστηρίων προς την αντίθετη κατεύθυνση, ήτοι που δέχονται τη συνταγματικότητα των περικοπών. Η δε αναφορά στο Ελεγκτικό Συνέδριο αφορά στα Πρακτικά της 4ης/31-10-2012 Ειδικής Συνεδρίασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία πράγματι έθεσε θέμα αντισυνταγματικότητας της ολοσχερούς κατάργησης των επιδομάτων αδείας και εορτών για τους συνταξιούχους (όπως στους συνταξιούχους αφορά, καταρχήν, καιη 2287/2015 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας). style=” color: rgb(92, 92, 92); Roboto; 15px; “>Γίνεται σαφές ότι η διεκδίκηση βρίσκεται ακόμα σε πρώιμο στάδιο αφού δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα απόφαση σε δεύτερο βαθμό, ώστε να μπορούμε να έχουμε αντίληψη για το κλίμα και την τάση που θα διαμορφωθεί. Απόλυτα παγιωμένη κατεύθυνση θα υπάρξει μόνο μετά την κρίση στο θέμα των Ανωτάτων Δικαστηρίων (ΣτΕ, Αρείου Πάγου και τελικώς του ΑΕΔ). style=” color: rgb(92, 92, 92); Roboto; 15px; “>Ενόψει αυτών εναπόκειται στην προσωπική βούληση κάθεσυναδέλφου αν θα προσφύγει άμεσα και ως τις 20.12.2018 (για τηδιετία 2016 – 2018) δηλ. του δώρου χριστουγέννων του 2016 καιτων δώρων χριστουγέννων και επιδομάτων αδείας για τα έτη 2017και 2018 ή θα αναμείνει την δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης,υποβάλλοντας για τη διασφάλιση των απαιτήσεων του έναντι τηςδιετούς παραγραφής και μόνο για ένα εξάμηνο αίτησηπρος το τμήμα Μισθοδοσίας του ΥΝΑΝΠ για την καταβολήτων οφειλομένων από 20.12.2016 δώρων Χριστουγέννων – Πάσχακαι επιδόματος άδειας. style=” color: rgb(92, 92, 92); Roboto; 15px; “>Σε περίπτωση που επιλέγει από τον ενδιαφερόμενο η αίτηση αναστολής της παραγραφής θα πρέπει να γνωρίζει ότι αυτή δεν καλύπτει την αναδρομικότητα σε περίπτωση νομοθέτησης της εφεξής καταβολής των επιδομάτων εορτών και αδείας. style=” color: rgb(92, 92, 92); Roboto; 15px; “>Η Ομοσπονδία ως οφείλει ενημερώνει τους συναδέλφους και θα συνεχίσει να το πράττει, παραθέτοντας τους όλα τα στοιχεία που έχει στη διάθεση της, αφήνοντας όμως την τελική επιλογή στους ίδιους. style=” color: rgb(92, 92, 92); Roboto; 15px;”>Ακολουθεί υπόδειγμα αίτησης αναστολής. style=” color: rgb(92, 92, 92); Roboto; 15px;”> style=” color: rgb(92, 92, 92); Roboto; 15px;”> style=” color: rgb(92, 92, 92); Roboto; 15px;”> style=” color: rgb(92, 92, 92); Roboto; 15px; “>Π Ρ Ο Σ style=” color: rgb(92, 92, 92); Roboto; 15px; “> style=” color: rgb(92, 92, 92); Roboto; 15px; “>Α Ι Τ Η Σ Η style=” color: rgb(92, 92, 92); Roboto; 15px; “>Τ. του , κατοίκου , υπαλλήλου τ . με σχέση εργασίας .., κλάδου . και βαθμού ., τηλ. .. style=” color: rgb(92, 92, 92); Roboto; 15px;”> style=” color: rgb(92, 92, 92); Roboto; 15px; “>mdash;mdash;mdash;mdash;mdash;mdash;mdash;mdash;mdash;mdash;mdash;mdash; style=” color: rgb(92, 92, 92); Roboto; 15px;”> style=” color: rgb(92, 92, 92); Roboto; 15px; “>Είμαι δημόσιος υπάλληλος και υπηρετώ στην Υπηρεσία σας από .. με σχέση εργασίας .. style=” color: rgb(92, 92, 92); Roboto; 15px; “>Με τους ν. 4024/2011, 4093/2012 και 4354/2015, καταργήθηκε η καταβολή των Δώρων Χριστουγέννων ύψους 500, 250 και 250 ευρώ (αντίστοιχα), όπως είχαν περιοριστεί με τον ν. 3845/2010. style=” color: rgb(92, 92, 92); Roboto; 15px; “>Με τις υπ’αριθ.2287-2290/2015αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκε παράνομη και αντισυνταγματική η κατάργηση των ανωτέρω επιδομάτων επειδή κρίθηκε ότι ο 13ος και 14ος μισθός καθώς και η 13η και 14η σύνταξη συνιστούν περιουσιακό δικαίωμα του εργαζόμενου και του συνταξιούχου (αντίστοιχα) και συμβάλλουν στην αξιοπρεπή διαβίωσή τους. style=” color: rgb(92, 92, 92); Roboto; 15px; “>Τον τελευταίο καιρό, πλήθος δικαστικών αποφάσεων από τα Ειρηνοδικεία και Πρωτοδικεία (Διοικητικά και Πολιτικά) της χώρας, συμμορφούμενα με τις ανωτέρω αποφάσεις του ΣτΕ (ενδεικτικά οι υπ’αριθ. 7/2016 Ειρηνοδικείου Καλαμάτας, 467/2016 Ειρηνοδικείου Λαμίας, 169/2017 Ειρηνοδικείου Μαραθώνα, 16/2017 Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου, 608/2017, 619/2017, 1093/2017, 287/2018 και 892/2018 Ειρηνοδικείου Αθηνών κ.λπ.), δικαιώνουν εν ενεργεία συναδέλφους μου διαφόρων κατηγοριών (μόνιμοι, αορίστου χρόνου, ορισμένου χρόνου) και διαφόρων Υπηρεσιών (δικαστικοί υπάλληλοι, υπάλληλοι υποθηκοφυλακείων, Δήμων, ΟΑΕΔ, Νοσοκομείων κ.λπ.), που είχαν διεκδικήσει αναδρομικώς τα ανωτέρω ποσά. style=” color: rgb(92, 92, 92); Roboto; 15px;”> style=” color: rgb(92, 92, 92); Roboto; 15px; “>ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ style=” color: rgb(92, 92, 92); Roboto; 15px; “>και με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου style=” color: rgb(92, 92, 92); Roboto; 15px; “>Α Ι Τ Ο Υ Μ Α Ι style=” color: rgb(92, 92, 92); Roboto; 15px; “>1ον) Να μου καταβάλετε αναδρομικά, από το έτος 2013 μέχρι και σήμερα, τα ποσά που αντιστοιχούν στα Δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας, τα οποία παρακρατήσατε παρανόμως, συμμορφούμενοι με τις ανωτέρω οριστικές και αμετάκλητες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. style=” color: rgb(92, 92, 92); Roboto; 15px; “>2ον) Να μου καταβάλλετε από τούδε και στο εξής, για κάθε έτος και αδιακόπως, τα Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και το επίδομα αδείας, όπως αυτά καταβάλλονταν πριν την κατάργησή τους (31-12-2012). style=” color: rgb(92, 92, 92); Roboto; 15px; “> 2018 style=” color: rgb(92, 92, 92); Roboto; 15px; “>. αιτ

class=”title-category” style=”margin-top: 1 color: rgb(68, 68, 68); “>Tags:

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Υποναύαρχος Στέλιος Φενέκος ΠΝ: Παρακολουθήσεις επικοινωνιών ΓΕΕΘΑ

ΑΡΧΗ ΣΟΦΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ – ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΘΕΣΜΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Σήμερα το πρωί βρέθηκα σε τηλεοπτική συζήτηση στην εκπομπή “ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ” στον ANT1, όπου συζητήσαμε το ζήτημα της πληροφορίας που δημοσιεύθηκε, ότι παρακολουθούντο οι επικοινωνίες του Α/ΓΕΕΘΑ (οι Τούρκοι δεν έχασαν

ΣΑΣΜΥ: «Επιστροφή στην κανονικότητα σημαίνει Επαναφορά των επιδομάτων, Χριστουγέννων, Πάσχα και Αδείας»

Ο Σύνδεσμος Αποφοίτων Σχολής Μόνιμων Υπαξιωματικών (ΣΑΣΜΥ) εξέδωσε ανακοίνωση με θέμα: «Επιστροφή στην κανονικότητα σημαίνει Επαναφορά των επιδομάτων, Χριστουγέννων, Πάσχα και Αδείας». Η ανακοίνωση της ΣΑΣΜΥ: Αξιότιμε κ. Υπουργέ Ο ΣΑΣΜ Υ(Σύνδεσμος Αποφοίτων Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών) μετά από παρότρυνση των

Νωρίτερα θα καταβληθούν οι συντάξεις του Ιανουαρίου – Οι νέες ημερομηνίες

Νωρίτερα από τις καθιερωμένες ημερομηνίες θα καταβληθούν οι συντάξεις του Ιανουαρίου 2023 για την οικονομική διευκόλυνση των συνταξιούχων, ενόψει των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Ως εκ τούτου, όπως αναφέρει ο e-ΕΦΚΑ σε ανακοίνωσή του, το πρόγραμμα πληρωμής των κύριων και

Κρήτη: Συναγερμός στο Ηράκλειο για ένα κοριτσάκι 2 ετών που ήπιε χλωρίνη

«Συναγερμός» σήμανε νωρίς το μεσημέρι στο ΕΚΑΒ στο Ηράκλειο, για την παροχή των πρώτων βοηθειών σε ένα παιδάκι που ήπιε χλωρίνη. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ένα κοριτσάκι μόλις 2 ετών, το οποίο οι διασώστες παρέλαβαν από τον καταυλισμό των Ρομά στο Ηράκλειο. Το παιδάκι μεταφέρθηκε