Ποιοι επιβάτες δικαιούνται έκπτωση στα ακτοπλοϊκά πλοία

Εισιτήρια πλοίων.Ποιοι επιβάτες δικαιούνται έκπτωση στα ακτοπλοϊκά
πλοία. Κατηγορίες προσώπων και οχημάτων που δικαιούνται έκπτωση επί του
εκάστοτε ισχύοντος ναύλου κατά τη διακίνησή τους με όλα τα ακτοπλοϊκά
πλοία, ανεξαρτήτου τρόπου δρομολογήσεως

Με εγκύκλιο του Υπουργείου Ναυτιλίας στις 15/7/2013 με θέμα
«Καθορισμός υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας στα Ε/Γ και Ε/Γ-Ο/Γ συμβατικά
και ταχύπλοα πλοία» (αρ.πρωτ. 3324.1/01/13), ανακοινώθηκαν οι κατηγορίες
προσώπων και οχημάτων που δικαιούνται έκπτωση επί του εκάστοτε
ισχύοντος ναύλου κατά τη διακίνησή τους με όλα τα ακτοπλοϊκά πλοία,
ανεξαρτήτου τρόπου δρομολογήσεως
. (Σχετικά ΦΕΚ Β 1728/2013 και ΦΕΚ Β 1129/2014)

Αναλυτικά:

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΝΑΥΛΟΥΣ ΤΩΝ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

1. ΑΠΟΡΟΙ(ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΙΚΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ,
ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ, ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ
ΑΡΧΗΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) ΜΕΧΡΙ 10 ΑΤΟΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΚΑΤΑ ΠΛΟΙΟ ΚΑΙ ΓΙΑ
ΚΑΘΕ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ [ΑΡΘΡΟ 5 Ν.6059/1934 (Α ́ 71)] 100% –
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ

2. ΠΑΙΔΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 5 ΕΤΩΝ100% – ΚΑΤ ́ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΟΝΕΑ ή ΚΗΔΕΜΟΝΑ (ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΑΝΑ ΔΥΟ ΜΙΑ ΚΛΙΝΗ )

3. A.ΑΝΑΠΗΡΟΙ ΠΟΛΕΜΟΥ
Β.ΘΥΜΑΤΑ ΠΟΛΕΜΟΥ
Γ.ΒΟΗΘΟΙ ή ΣΥΝΟΔΟΙ(ΘΕΡΑΠΕΝΙΔΕΣ ή
ΘΕΡΑΠΟΝΤΕΣ) (ΑΝ. ΠΟΛ.) [ΜΕ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΣΑΣ ΤΗΝ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ (Α Β) ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ (Γ)] [ΑΡΘΡΟ 35 Α.Ν.1324/1949 (Α ́ 326), ΑΡΘΡΟ
8 Ν.Δ.3748/ 1957 (Α ́ 178), ΑΡΘΡΟ 3 Ν.4471/1965 (Α ́87), ΑΡΘΡΟ 35
Ν.1487/1950 (Α ́179)] 50% – ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΛΙΝΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΟΥ
ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ, ΕΦΟΣΟΝ Η ΘΕΣΗ ΑΥΤΗ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΚΛΙΝΕΣ

4. Α.ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ή ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΜΕ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 80% ΚΑΙ ΑΝΩ (ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑ ΠΗΡΙΑΣ
(ΚΕ.Π.Α.) ή ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ή
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΗΜ ΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥΣ)

Β.ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ή ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΜΕ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 80% ΚΑΙ ΑΝΩ ΕΦΟΣΟΝ Ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΤΟΜΟ ΜΕ
ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑ ? ΤΕΤ ΡΑΠΛΗΓΙΑ, ΤΥΦΛΩΣΗ, ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΑΥΤΙΣΜΟ ΚΑΙ
ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN

Γ. ΕΑΝ Ο ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙ ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΤΟΜΟ
ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΤΟΤΕ Ο ΣΥΝΟΔΟΣ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ Δ ΩΡΕΑΝ [ΑΡΘΡΟ 4
Ν.3709/2008 (Α ́ 213), ΑΡΘΡΟ 35 Ν.4150/2013 (Α ́ 102)] 50% – ΟΙ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ, ΟΙ ΣΥΝΟΔΟΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

5.ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ(ΕΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ) [ΑΡΘΡΟ ΔΕΚΑΤΟ Ν.1910/1944 (Α ́ 229)] 50% – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ

(Για τους τρίτεκνους ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ. Όμως πάρα πολλές ναυτιλιακές εταιρείες προσφέρουν (με δική τους πρωτοβουλία) εκπτώσεις στους Τρίτεκνους)

6.ΦΟΙΤΗΤΕΣ-ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣΑΕΙ-ΤΕΙ ΚΑΙ
ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΕΝ-ΚΕΣΕΝ (ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
ή ΔΕΛΤΙΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΑΕΝ – ΚΕ ΣΕΝ) 50% –
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΘΟΛΗ ΤΗΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΕΤΟΥΣ (Αριθμ. απόφ. 2251.2.12/01/15 –ΦΕΚ B 1557 – 23.07.2015)

Σχετικά με τους φοιτητές του Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) και
το δελτίο ταυτότητας μειωμένου εισιτηρίου στις συγκοινωνίες (ΔΕΝ
ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ)

Με βάση την υπ.αριθμ. 99/2001 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, το ΥΠΕΠΘ με έγγραφό του απάντησε
αρνητικά σε έγγραφο του ΕΑΠ που αφορούσε στη χορήγηση προς τους
φοιτητές του δελτίου ταυτότητας μειωμένου εισιτηρίου στις συγκοινωνίες
(πάσο) και άλλες διευκολύνσεις
, με το σκεπτικό ”[] της εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης που διαφοροποιεί το ΕΑΠ από τα άλλα εκπαιδευτικά
ιδρύματα’” αλλά και επειδή “στο ΕΑΠ δεν παρέχεται δωρεάν εκπαίδευση από
το Κράτος, το οποίο δεν υποχρεούται στη δωρεάν δια βίου εκπαίδευση των
Ελλήνων φοιτητών”. Με βάση αυτά, [] οι φοιτητές του ΕΑΠ δεν εμπίπτουν
στις ευεργετικές διατάξεις του αρ. 29 του Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ Α’ 87)
(Νόμος Πλαίσιο για τα ΑΕΙ) που αφορά σε θέματα, όπως ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη, δωρεάν σίτιση, διευκόλυνση για τις μετακινήσεις τους κ.ά
.(http://www.eap.gr/view.php?artid=225)

7.ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ(ΓΙΑ ΤΟΥΣΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ):
Α.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ:
i. ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ, ΑΝΘ/ΣΤΕΣ, ΥΠΑΞ/ΚΟΙ, Λ/Φ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ
ΤΟΥΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ii. ΔΟΚΙΜΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ, ΥΠΑ/ΞΚΟΙ, Λ/Φ , ΟΤΑΝ
ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΟΜΑΔΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ 50 ΑΤΟΜΑ ΑΝΑ ΠΛΟΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙ ΚΟΥΣ
ΣΚΟΠΟΥΣ

Β.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝΥ.Ν.Α. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΤΟΥΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 100%

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΝΑΥΛΟΥΣ ΤΩΝ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

1.ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΙΧΕ[(ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΚΑΙ ΦΕΡΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ ή
ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
«ΑΜΑ»)] [ΑΡΘΡΟ 4 Ν.3709/2008 (Α ́ 213), ΑΡΘΡΟ 35 Ν.4150/2013 (Α ́ 102)]
50%

2.ΟΧΗΜΑΤΑ ΥΝΑ / ΛΣ – ΕΛΑΚΤ100%

Οιεκπτώσειςπου αναφέρονται στους Πίνακες Ι και ΙΙ της παρούσης,δεν
ισχύουν για μετακινήσεις με Ταχύπλοα/ Δυναμικώς Υποστηριζόμενα πλοία
κατά τις ημέρες Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, με τον όρο ότι, οι
συγκοινωνιακές ανάγκες εντός της ιδίας ημέρας (Παρασκευή – Σάββατο –
Κυριακή), καλύπτονται και από συμβατικό πλοίο
.

Ο επιβάτης ο οποίος δικαιούται καταβολής μειωμένο υ ναύλου με
περισσότερες από μία ιδιότητες, δικαιούται κατ ́ επιλογή του την παροχή
μόνον μίας έκπτωσης.

Στους παραβάτες των αναφερομένων στην παρούσα, επιβάλλονται οι
προβλεπόμενες από το άρθρο ενδέκατο του ν. 2932/2001 (Α ́145) κυρώσεις.

Σχετικά:

(Σχετικά ΦΕΚ Β 1728/2013 και ΦΕΚ Β 1129/2014)

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Γιώργος Λαιμός: Γιορτάζει τα 50 χρόνια του στη μουσική και τη θάλασσα με μια συναυλία στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

«Χωρίς μουσική, η ζωή θα ήταν ένα λάθος»: Η παραπάνω άποψη του Νίτσε μοιάζει να εκφράζει απόλυτα τον Γιώργο Λαιμό, έναν άνθρωπο που, επί σειρά ετών, καταρρίπτει τα στερεότυπα που θέλουν τους πλούσιους και ισχυρούς να θεωρούν την κάθε μορφής ευαισθησία

Συνταξιούχος αστυνομικός έπεσε θύμα απάτης από κέντρο αισθητικής, του πήραν μισό εκατομμύριο ευρώ

Νέα στοιχεία για καταγγελίες που αφορούν τον όμιλο κλινικών αισθητικής δερματολογίας και πλαστικής χειρουργικής που εμπλέκεται στην υπόθεση απαγωγής και ξυλοδαρμού υπαλλήλων ανταγωνιστικής επιχείρησης φέρνει στη δημοσιότητα το protothema.gr. Πρόκειται για την περίπτωση ενός συνταξιούχου αστυνομικού που αναγκάστηκε να δώσει μισό εκατ.

Ο ιός που αυξάνει κατά 30% τον κίνδυνο εγκεφαλικού και εμφράγματος

Απειλή και μάλιστα μακροπρόθεσμη για την ομαλή καρδιαγγειακή λειτουργία θα μπορούσε να αποτελέσει ο ιός του έρπητα ζωστήρα, όπως αποκαλύπτει νεότερη συγκεντρωτική μελέτη Αυξημένο κίνδυνο για την υγεία της καρδιάς μπορεί να προκαλέσει ο ιός του έρπητα ζωστήρα, σύμφωνα με

Ο 28χρονος που εκτελέστηκε ως ο «Δράκος του Σέιχ Σου»: «Μανούλα μου γλυκιά είμαι αθώος» – Το χρονικό της υπόθεσης

«Μανούλα μου γλυκιά είμαι αθώος, αθώος, αθώος…» ήταν τα τελευταία λόγια που κατάφερε να εκστομίσει ο 28χρονος Αριστείδης Παγκρατίδης πριν πέσει νεκρός από τις σφαίρες του εκτελεστικού αποσπάσματος της Χωροφυλακής στις 07:06 το πρωί της 16ης Φεβρουαρίου 1968. Η εκτέλεση πραγματοποιήθηκε στο