Προαγωγή οκτώ (08) Σημαιοφόρων και διακοσίων είκοσι (220) Ανθυπασπιστών στον επόμενο βαθμό

Προερχομένων από την Σχολή Λ/Φ

Με το Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 09 Δεκεμβρίου 2022 μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με:

1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 1 του άρθρου 74 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (ν. 3079/2002, Α΄ 311).
β) της παρ. 5 του άρθρου 11 του π.δ. 38/2012 (Α’ 75).
γ) της παρ. 4 του άρθρου 8 και της παρ. 7 του άρθρου 17 του π.δ. 81/2012 (Α’ 139), όπως ισχύουν.
δ) του άρθρου 23 του ν. 4532/2018 (Α΄ 63).
ε) του άρθρου 65 του ν. 4504/2017 (Α’ 184).

2. Το από 5 Μαΐου 2022 π.δ. περί κύρωσης πινάκων τακτικών κρίσεων τριάντα (30) Κατώτερων Αξιωματικών
ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, έτους 2022, αποφοίτων της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (Γ΄ 1149).
3. Την 2412.7/33122/12.05.2022 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής περί κύρωσης
πινάκων τακτικών κρίσεων διακοσίων εβδομήντα επτά (277) Ανθυπασπιστών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, αποφοίτων της
Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, που συνέταξε το Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Κρίσεων Ανθυπασπιστών ΛΣΕΛΑΚΤ, έτους 2022.

4. Την 2412.9/37045/26.5.2022 απόφαση του Αρχηγού ΛΣ-ΕΛΑΚΤ περί αποστρατείας του Ανθυπασπιστή ΛΣΕΛΑΚΤ ΛΙΑΛΙΟΥ Χρήστου του Παύλου (ΑΜ 4198), έπειτα από αίτηση παραίτησης (Γ΄ 1362).
5. Την 2412.7/55907/04.08.2022 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής περί κύρωσης
πινάκων κρίσεων οκτώ (08) Ανθυπασπιστών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, αποφοίτων της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων,
κατόπιν υποβολής εμπρόθεσμων ενδικοφανών προσφυγών τους, που συνέταξε το Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο
Κρίσεων Ανθυπασπιστών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, έτους 2022:

Α. Προάγονται οι κάτωθι Σημαιοφόροι ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, απόφοιτοι της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων:
1. ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ (ΑΜ 4018)
2. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ (ΑΜ 4092)
3. ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΑΜ 4108)
4. ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΑΜ 4110)
5. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ (ΑΜ 4123)
6. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΑΜ 4131)
7. ΓΚΑΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΑΜ 4208)
8. ΤΣΙΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΜ 4227)
στον βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, λογιζομένης της προαγωγής αυτής από 03 Νοεμβρίου 2022,
σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του π.δ. 81/2012 όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 23 του ν.
4532/2018 και ακολούθως στο πλαίσιο της διοικητικής τους αποκατάστασης αυτοί προάγονται αναδρομικά
στον βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ από 03 Νοεμβρίου 2021, μετά την αναγνώριση ενός (01) έτους
στρατιωτικής θητείας σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4504/2017, όπως ισχύει.

Β. Προάγονται οι κάτωθι Ανθυπασπιστές ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, απόφοιτοι της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων:
1. ΜΠΙΚΙΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΜ 3972)
2. ΤΖΑΡΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΑΜ 3978)
3. ΤΣΙΤΟΥΡΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ (ΑΜ 4143)
4. ΜΠΑΖΙΜΑ ΣΩΤΗΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΑΜ 4156)
στον βαθμό του Σημαιοφόρου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, λογιζομένης της προαγωγής αυτής από 03 Νοεμβρίου 2022, σύμφωνα
με την περ. ε της παρ. 7 του άρθρου 17 του π.δ. 81/2012.

Γ. Προάγονται οι κάτωθι Ανθυπασπιστές ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, απόφοιτοι της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων:
1. ΛΑΖΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΑΜ 3985)
2. ΒΑΪΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ (ΑΜ 3986)
3. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΟΔΥΣΣΕΑ (ΑΜ 3989)
4. ΑΛΒΑΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ (ΑΜ 3990)
5. ΑΡΝΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΜ 3991)
6. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΑΜ 3993)
7. ΓΕΡΟΜΑΡΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΜ 3996)
8. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ (ΑΜ 3997)
9. ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΜ 3998)
10. ΚΟΡΤΕΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΑΜ 3999)
11. ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΑΜ 4000)
12. ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΜ 4001)
13. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΑΜ 4002)
14. ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ (ΑΜ 4003)
15. ΣΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του ΖΑΧΑΡΙΑ (ΑΜ 4008)
16. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΑΜ 4009)
17. ΣΕΪΔΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΑΜ 4010)
18. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΑΜ 4011)
19. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΑΜ 4012)
20. ΚΥΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΑΜ 4014)
21. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ(ΑΜ 4017)
22. ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΜ 4020)
23. ΛΙΟΥΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΑΜ 4021)
24. ΖΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΑΜ 4022)
25. ΚΟΥΡΕΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ (ΑΜ 4023)
26. ΛΑΜΠΡΟΥ ΘΕΟΧΑΡΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΜ 4026)
27. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (ΑΜ 4029)
28. ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ (ΑΜ 4031)
29. ΒΕΡΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ (ΑΜ 4032)
30. ΚΟΥΜΠΑΡΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΑΜ 4033)
31. ΜΠΟΓΚΙΑΝ ΣΩΤΗΡΗΣ του ΜΑΝΩΛΑΚΕ (ΑΜ 4034)
32. ΠΑΠΑΝΔΡΩΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ (ΑΜ 4035)
33. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ (ΑΜ 4036)
34. ΜΟΥΡΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ (ΑΜ 4037)
35. ΜΠΟΝΤΖΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ (ΑΜ 4039)
36. ΞΥΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΑΜ 4043)
37. ΜΠΑΔΑΣ ΓΚΟΛΦΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΜ 4044)
38. ΣΑΜΑΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΑΜ 4045)
39. ΝΙΟΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΜΑΤΘΑΙΟΥ (ΑΜ 4046)
40. ΣΕΦΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΑΜ 4047)
41. ΣΠΙΤΑΔΑΚΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΑΜ 4048)
42. ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (ΑΜ 4049)
43. ΑΝΔΡΕΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΥ (ΑΜ 4051)
44. ΑΝΩΜΕΡΙΑΝΑΚΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΜ 4052)
45. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΩΜΑ (ΑΜ 4053)
46. ΗΛΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ (ΑΜ 4054)
47. ΜΑΡΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΡΑΣΧΟΥ (ΑΜ 4055)
48. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΑΜ 4056)
49. ΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΑΜ 4057)
50. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΑΜ 4059)
51. ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΑΜ 4061)
52. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΣΗΦ (ΑΜ 4065)
53. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΑΜ 4066)
54. ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΑΜ 4067)
55. ΓΚΛΙΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΙΩΑΝΝΗ (ΑΜ 4068)
56. ΗΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΑΜ 4069)
57. ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (ΑΜ 4070)
58. ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (ΑΜ 4071)
59. ΠΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΑΜ 4072)
60. ΚΕΚΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΜ 4073)
61. ΛΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΡΙΒΑ (ΑΜ 4075)
62. ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΑΜ 4076)
63. ΠΡΩΤΟΓΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ (ΑΜ 4077)
64. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΑΜ 4078)
65. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΑΜ 4082)
66. ΜΑΡΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΜ 4083)
67. ΜΑΛΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΑΜ 4084)
68. ΚΑΛΛΙΟΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΒΡΑΑΜ (ΑΜ 4085)
69. ΜΑΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟY (ΑΜ 4086)
70. ΡΗΓΑΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟY (ΑΜ 4087)
71. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟY (ΑΜ 4088)
72. ΝΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΟΔΥΣΣΕΑ (ΑΜ 4089)
73. ΞΕΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΑΜ 4090)
74. ΛΟΜΠΑΡΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟY (ΑΜ 4091)
75. ΠΡΙΠΟΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΧΡΗΣΤΟY (ΑΜ 4093)
76. ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟY (ΑΜ 4096)
77. ΚΑΜΖΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟY (ΑΜ 4097)
78. ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΑΜ 4099)
79. ΜΑΝΕΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟY (ΑΜ 4100)
80. ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΑΜ 4101)
81. ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟY (ΑΜ 4103)
82. ΜΠΕΡΔΕΜΠΕΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟY (ΑΜ 4105)
83. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ(ΑΜ 4107)
84. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟY (ΑΜ 4109)
85. ΜΑΪΔΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΝΙΚΟΛΑΟY (ΑΜ 4111)
86. ΔΟΥΔΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟY (ΑΜ 4112)
87. ΙΚΙΟΥΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟY (ΑΜ 4113)
88. ΜΠΟΥΦΕΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΕΥΑΓΓΕΛΟY (ΑΜ 4115)
89. ΖΟΥΡΜΠΑΝΟΣ ΔΡΑΓΑΝΙΓΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ (ΑΜ 4117)
90. ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΕΤΡΟΥ (ΑΜ 4118)
91. ΣΤΡΑΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ(ΑΜ 4119)
92. ΠΛΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ (ΑΜ 4120)
93. ΔΗΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΑΜ 4121)
94. ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (ΑΜ 4122)
95. ΣΙΓΑΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ (ΑΜ 4124)
96. ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΛΟΥΚΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΑΜ 4126)
97. ΤΖΙΜΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ (ΑΜ 4128)
98. ΤΣΙΧΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΑΜ 4129)
99. ΒΟΓΙΑΝΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΑΜ 4130)
100. ΚΑΛΙΦΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ (ΑΜ 4132)
101. ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΗΛΙΑ (ΑΜ 4133)
102. ΠΕΤΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΜ 4134)
103. ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΑΜ 4135)
104. ΠΟΥΛΙΟΣ ΘΩΜΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΑΜ 4136)
105. ΚΟΥΚΟΥΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΑΜ 4137)
106. ΣΑΝΤΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΑΜ 4138)
107. ΚΑΡΤΣΑΚΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΑΜ 4139)
108. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΠΑΡΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ (ΑΜ 4140)
109. ΣΤΑΥΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ (ΑΜ 4141)
110. ΤΣΟΤΡΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (ΑΜ 4142)
111. ΧΡΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (ΑΜ 4144)
112. ΓΚΙΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ (ΑΜ 4146)
113. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΑΜ 4147)
114. ΜΑΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΑΜ 4149)
115. ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΜ 4150)
116. ΤΖΙΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΑΜ 4151)
117. ΚΟΤΣΙΛΙΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΑΜ 4153)
118. ΜΠΙΛΙΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΑΜ 4154)
119. ΠΑΤΙΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ (ΑΜ 4155)
120. ΣΤΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΑΜ 4159)
121. ΖΗΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΑΜ 4161)
122. ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΑΜ 4162)
123. ΚΑΝΤΑΡΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΜ 4163)
124. ΣΙΔΕΡΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΑΜ 4165)
125. ΜΑΓΡΙΠΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΗΤΑ (ΑΜ 4166)
126. ΠΑΓΚΡΑΤΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΑΜ 4167)
127. ΠΑΓΩΝΑΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΑΜ 4169)
128. ΛΗΜΝΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΘΕΟΦΑΝΗ (ΑΜ 4171)
129. ΜΕΤΑΞΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ (ΑΜ 4172)
130. ΜΠΕΡΤΣΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΜ 4175)
131. ΤΖΙΒΑΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΑΜ 4176)
132. ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΑΜ 4177)
133. ΤΣΟΥΧΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΑΜ 4178)
134. ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΑΜ 4180)
135. ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΟΜΗΡΟΥ (ΑΜ 4181)
136. ΔΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΤΡΥΦΩΝΟΣ (ΑΜ 4184)
137. ΣΟΥΛΙΤΖΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ-ΘΩΜΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΑΜ 4185)
138. ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ (ΑΜ 4186)
139. ΚΑΜΠΟΣΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (ΑΜ 4187)
140. ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΧΑΡΙΤΟΥ (ΑΜ 4188)
141. ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΠΟΛΥΒΙΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ (ΑΜ 4189)
142. ΚΑΡΑΦΥΛΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΜ 4190)
143. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΑΜ 4194)
144. ΜΠΑΜΠΑΛΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΑΜ 4195)
145. ΤΟΥΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΑΜ 4196)
146. ΜΟΥΤΣΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ (ΑΜ 4197)
147. ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΝΙΚΗΤΑ (ΑΜ 4199)
148. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΑΜ 4200)
149. ΦΡΑΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (ΑΜ 4201)
150. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΑΜ 4203)
151. ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ (ΑΜ 4206)
152. ΜΑΝΟΥΣΕΛΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΜ 4207)
153. ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (ΑΜ 4209)
154. ΝΟΥΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ (ΑΜ 4211)
155. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΑΜ 4212)
156. ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΜ 4213)
157. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (ΑΜ 4214)
158. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΜ 4215)
159. ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΑΜ 4217)
160. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ-ΣΙΔΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΑΜ 4219)
161. ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΡΙΖΟΥ (ΑΜ 4220)
162. ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΑΜ 4221)
163. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΑΜ 4222)
164. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΜ 4223)
165. ΛΥΜΒΑΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ (ΑΜ 4224)
166. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ (ΑΜ 4225)
167. ΖΙΑΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΑΜ 4226)
168. ΧΑΡΙΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ (ΑΜ 4228)
169. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΜ 4229)
170. ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ ΙΩΣΗΦ του ΧΡΗΣΤΟΥ (ΑΜ 4230)
171. ΚΑΠΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΑΜ 4231)
172. ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (ΑΜ 4232)
173. ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ (ΑΜ 4233)
174. ΣΤΑΥΡΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (ΑΜ 4234)
175. ΤΥΡΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ (ΑΜ 4235)
176. ΚΑΜΠΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΑΜ 4236)
177. ΣΑΤΡΑΚΑΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΠΑΡΙΣΗ (ΑΜ 4238)
178. ΚΑΚΑΒΕΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΑΜ 4239)
179. ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΑΜ 4240)
180. ΠΑΠΑΛΑΖΑΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΜ 4241)
181. ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΑΜ 4242)
182. ΠΥΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΑΜ 4243)
183. ΛΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ (ΑΜ 4245)
184. ΚΑΡΑΛΙΟΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ (ΑΜ 4246)
185. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ (ΑΜ 4247)
186. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ του ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ (ΑΜ 4248)
187. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΑΜ 4249)
188. ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΑΜ 4250)
189. ΦΥΔΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΑΜ 4251)
190. ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ (ΑΜ 4252)
191. ΝΤΟΥΡΕΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΑΜ 4253)
192. ΦΟΝΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΑΜ 4254)
193. ΔΕΡΜΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΑΜ 4255)
194. ΜΑΝΙΚΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΑΜ 4256)
195. ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ (ΑΜ 4257)
196. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΙΜΩΝΑ (ΑΜ 4258)
197. ΚΑΚΑΡΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΜ 4259)
198. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ (ΑΜ 4260)
199. ΝΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΜ 4261)
200. ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ (ΑΜ 4262)
201. ΣΚΟΥΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΑΜ 4265)
202. ΝΤΑΟΥΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ (ΑΜ 4266)
203. ΤΣΑΒΑΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ (ΑΜ 4268)
204. ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΣΑΡΑΝΤΗ (ΑΜ 4269)
205. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΑΜ 4040)
206. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΑΜ 4098)
207. ΧΑΪΔΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΜ 4160)
208. ΥΦΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΑΜ 4263)
209. ΤΟΥΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ (ΑΜ 3988)
210. ΒΟΓΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΑΜ 4019)
211. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ (ΑΜ 4157)
212. ΠΑΪΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΑΜ 4192)
213. ΘΩΜΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ (ΑΜ 4173)
214. ΣΤΑΓΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ (ΑΜ 4191)
στον βαθμό του Σημαιοφόρου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, λογιζομένης της προαγωγής αυτής από 3 Νοεμβρίου 2022, σύμφωνα
με την περ. ε της παρ. 7 του άρθρου 17 του π.δ. 81/2012 και το άρθρο 11 παρ. 5 του π.δ. 38/2012.

Δ. Προάγονται οι κάτωθι Ανθυπασπιστές ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, απόφοιτοι της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων:
1. ΒΕΚΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ –ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ (ΑΜ 7275)
2. ΜΠΑΤΣΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (ΑΜ 7355)
στον βαθμό του Σημαιοφόρου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, λογιζομένης της προαγωγής αυτής από 03 Νοεμβρίου 2022, σύμφωνα
με την περ. ε της παρ. 7 του άρθρου 17 του π.δ. 81/2012 και το άθρρο 11 παρ. 5 του π.δ. 38/2012, το άρθρο 23
του ν. 4532/2018 και το άρθρο 65 του ν. 4504/2017, όπως ισχύει.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η ΛΑΡΚΟ και οι φορολογούμενοι

Η ΛΑΡΚΟ είναι εταιρεία παραγωγής σιδηρονικελίου με ένα μεταλλουργικό εργοστάσιο στη Λάρυμνα Φθιώτιδας και ορυχεία στις περιοχές της Εύβοιας, του Νέου Κόκκινου Βοιωτίας, την Καστοριά και τα Σέρβια Κοζάνης.  Από το 1963 έως το 1982 λειτούργησε ως ιδιωτική επιχείρηση.  Αλλά

Τουρισμός: Αντέχει η «βαριά βιομηχανία» το κύμα τουριστών;

Συνηθίζουμε να λέμε ότι ο τουρισμός αποτελεί τη «βαριά βιομηχανία» της χώρας, οι ανακοινώσεις περί ρεκόρ αφίξεων δημιουργούν θετικό κλίμα για την οικονομία και οι προσδοκίες αυξάνονται σε… ετήσια βάση.  Πράγμα λογικό, βέβαια, εάν αναλογιστούμε ότι το 2019 είχε εκτιμηθεί

Συλλήψεις αλλοδαπών για παράβαση του νόμου περί όπλων στην Ηγουμενίτσα

Στη σύλληψη δύο (02) αλλοδαπών, ηλικίας 49 και 48 ετών, προέβησαν, βραδινές ώρες της 23/01/2023, στελέχη της Λιμενικής Αρχής Ηγουμενίτσας, για παράβαση του Ν.2168/93 «περί όπλων, πυρομαχικών, εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών μηχανισμών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Συγκεκριμένα, σε έλεγχο που