Προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια συσκευών AIS

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του ΥΝΑΝΠ προκηρύχτηκε διεθνής, ηλεκτρονικός, ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια συσκευών AIS, παρελκόμενου εξοπλισμού και λογισμικού, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας σύμβασης 850.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Το Αυτόματο Σύστημα Αναγνώρισης Πλοίων (Automatic Identification System – AIS) είναι ένα σύστημα αναμεταδότη, το οποίο εκπέμπει και λαμβάνει σε σταθερή βάση πληροφορίες/δεδομένα και λειτουργεί στη ζώνη VHF της κινητής ναυτικής υπηρεσίας. Μέσω του συστήματος παρέχεται η δυνατότητα να αποστέλλονται πληροφορίες για το πλοίο επί του οποίου είναι εγκατεστημένος ο πομπός (π.χ. ταυτότητα/στοιχεία πλοίου, στίγμα, πορεία, ταχύτητα, φορτίο κλπ) σε άλλα πλοία ή και σταθμούς βάσης ή δέκτες που βρίσκονται εντός της εμβέλειας του πομπού AIS.

O διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια 10 σταθμών βάσης (base stations) και 93 δεκτών (receivers), οι οποίοι θα εγκατασταθούν σε ισάριθμα κτίρια λιμενικών αρχών και θα ενταχθούν στο υπάρχον δίκτυο παράκτιας υποδομής AIS της χώρας. Επιπλέον, θα παρασχεθεί λογισμικό για τη συνολική διαχείριση και την επέκταση των δυνατοτήτων διασυνδεσιμότητας της υφιστάμενης κεντρικής υποδομής AIS του Λιμενικού Σώματος.

Με το εν λόγω έργο θα επιτευχθεί η ραδιοκάλυψη όχι μόνο του ελληνικού θαλάσσιου χώρου αλλά και ευρύτερων περιοχών, λαμβάνοντας υπόψη τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες, όπου λόγω της μορφολογίας της ακτογραμμής η πλήρης κάλυψη είναι δυσχερής. Η εγκατάσταση των σταθμών AIS θα βελτιώσει σημαντικά τις δυνατότητες παρακολούθησης της θαλάσσιας κυκλοφορίας, επιτήρησης του θαλάσσιου χώρου, ελέγχου αλιείας και προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος.

Η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και η σχετική Πράξη είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Το σύστημα θα παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία εντός δεκατεσσάρων μηνών από την επομένη της υπογραφής της σύμβασης.

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι η 20-09-2018 και ώρα 15:00, στη διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η δε διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης θα διενεργηθεί την 26-09-2018 και ώρα 11:00 στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής από την αρμόδια Επιτροπή.

Η προσφορά και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, από την 27-07-2018 μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών.

Πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους θα παρέχονται από τη ∆/νση Προμηθειών Εποπτείας Αποθηκών (e-mail: [email protected], fax: 2131371361) και στα τηλ. 213-137-4210/1081 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επισημαίνεται ότι η Διακήρυξη έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr) και στο διαδικτυακό τόπο του ΥΝΑΝΠ (www.yen.gr), ενώ συστημικά είναι διαθέσιμη στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ένωση Λιμενικών Κρήτης: “Εφιστούμε την προσοχή στους συναδέλφους ως προς την υποβολή ατομικών αναφορών για την ένταξη στους πίνακες των τακτικών μεταθέσεων έτους 2023”

Παραθέτουμε ανακοίνωση ένωσης Λιμενικών Κρήτης “Σε συνέχεια της  με ωπ:221201/09-22 Διαταγής ΔΠ-Α΄ και  της έναρξης εργασιών των τακτικών μεταθέσεων έτους 2023 (κάθε Σεπτέμβριο σύμφωνα με πδ μεταθέσεων) εφιστούμε την προσοχή στους συναδέλφους ως προς την υποβολή ατομικών αναφορών όσων εμπίπτουν στα οριζόμενα στο άρθρο 15

Στήνουν σκηνικό ενοχοποίησης της Ελλάδας!

Όλο το προηγούμενο διάστημα, η τουρκική ηγεσία, με τη «χορηγία» ορισμένων ελλήνων δημοσιογράφων και ΜΚΟ, στήνει σκηνικό ενοχοποίησης της Ελλάδας για δήθεν κακομεταχείριση ή παρεμπόδιση εισόδου στο ελληνικό έδαφος προσφύγων και μεταναστών. Στήνει μάλιστα προβοκάτσιες στον Έβρο, τουλάχιστον δύο έχουμε

Στα καΐκια της Παλαιάς Φώκαιας για φρέσκο ψάρι και ιστορίες από τα παλιά

Νωρίς το πρωί μιας καυτής αυγουστιάτικης μέρας. Μικρά καΐκια, γρι γρι και ψαρόβαρκες γλιστράνε απαλά στο νερό και ένα ένα δένουν στο λιμανάκι της Παλαιάς Φώκαιας. Είναι στις καλές του σήμερα ο Σαρωνικός, η θάλασσα λάδι, η ατμόσφαιρα αστραφτερή και