Τακτικές Κρίσεις Σμηνάρχων 2023-24

Το Ανώτατο Αεροπορικό Συμβούλιο Κρίσεων, κατά τις τακτικές κρίσεις έτους 2023-2024, έκρινε τους παρακάτω Σμήναρχους ως εξής:

1. Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους:

α. Αεράμυνας:

(1) Πέτρος Μάσβουλας του Φραγκίσκου

(2) Ιωάννης Καργιώτης του Αθανασίου

(3) Κωνσταντίνος Αραμπατζής του Αχιλλέως

(4) Δημήτριος Τυρλής του Βλασίου

(5) Μόσχος Πρωτογέρου του Νικολάου

β. Οικονομικός, Γεώργιος Αγγελονίδης του Αναστασίου

γ. Υγειονομικού Φαρμακοποιός, Κωνσταντίνος Δαραβίγκας του Γεωργίου

δ. Εφοδιαστές:

(1) Νικόλαος Μαυρομάτης του Αντωνίου

(2) Ιωάννης Κωνσταντακάκης του Δημητρίου

ε. Τεχνικής Υποστήριξης απόφοιτων Ανώτερης Στρατιωτικής Σχολής Υπαξιωματικών:

(1) Αεράμυνας Δαμιανός Κούσκουρας του Αθανασίου

(2) Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών, Παναγιώτης Μητρόπουλος του Ιωάννη

(3) Αεράμυνας, Μελέτιος Αδάμ του Ευαγγέλου

στ. Υπηρεσιών Υποστήριξης απόφοιτου Ανώτερης Στρατιωτικής Σχολής Υπαξιωματικών, Διοικητικό, Άγγελος Παρασκευάκη του Αλέξανδρου

2. Μη διατηρητέοι:

α. Ιπτάμενοι:

(1) Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος του Διονυσίου

(2) Στυλιανός Κουτσαντώνης του Αθανασίου

(3) Υπηρεσίας Εδάφους Απόστολος Μόσχος του Βασιλείου

(4) Ιωακείμ Τσιντήλας του Αναστασίου

(5) Κωνσταντίνος Κατσαρός του Νικολάου

(6) Στυλιανός Φαντάκης του Δημητρίου

(7) Νικόλαος Τσούτσουρας του Ιωάννη

(8) Κωνσταντίνος Πεχλιβανίδης του Μιχαήλ

(9) Χρυσόστομος Βαλαρούτσος του Δημητρίου

(10) Σπύρος Τσαντός του Δημητρίου

(11) Απόστολος Παπαθανασίου του Παναγιώτη

(12) Φίλιππος Ματθαιόπουλος του Κωνσταντίνου

(13) Νικόλαος Παπαπαναγιώτου του Χρήστου

(14) Αντώνιος Βαρζάκης του Ηλία

(15) Στέργιος Στεργίου του Αντωνίου

(16) Παναγιώτης Τσολάκης του Διονυσίου

(17) Αντώνιος Καλμουρτζής του Γεωργίου

(18) Παναγιώτης Ποιμενίδης του Παύλου

(19) Γεώργιος Θάνου του Λάμπρου

(20) Γεώργιος Γερμιτσιώτης του Δημητρίου

(21) Σταύρος Σιδηρόπουλος του Σάββα

(22) Νικόλαος Σοφιανός του Σωτηρίου

(23) Υπηρεσίας Εδάφους Στυλιανός Ζαγκουμίδης του Ορέστη

β. Μηχανικός Αεροσκαφών, Σπυρίδων Πεντεδέκας του Λουκά

γ. Αεράμυνας:

(1) Αναστάσιος Σπανάκος του Μιχαήλ

(2) Κωνσταντίνος Νταής του Χρήστου

δ. Τεχνικής Υποστήριξης απόφοιτο Ανώτερης Στρατιωτικής Σχολής Υπαξιωματικών, Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών, Γεώργιο Γρατσία του Νικολάου

3. Προακτέοι στον βαθμό του Ταξίαρχου σε αποστρατεία:

α. Υπηρεσίας Εδάφους, Απόστολος Μόσχος του Βασιλείου

β. Υπηρεσίας Εδάφους, Στυλιανός Ζαγκουμίδης του Ορέστη

4. Προάγουμε:

α. Σύμφωνα με τα άρθρα 16 παρ. 20, 20 παρ. 4 περ. ε, 21 παρ. 4 περ. στ και παρ. 5 περ. ε του Ν. 2439/1996 και 91 του Ν. 3883/2010, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, στον βαθμό του Ταξίαρχου, επειδή κρίθηκαν ως μη διατηρητέοι, τους παρακάτω Σμήναρχους:

(1) Ιπτάμενους:

(α) Κωνσταντίνο Αργυρόπουλο του Διονυσίου

(β) Στυλιανό Κουτσαντώνη του Αθανασίου

(γ) Ιωακείμ Τσιντήλα του Αναστασίου

(δ) Κωνσταντίνο Κατσαρό του Νικολάου

(ε) Στυλιανό Φαντάκη του Δημητρίου

(στ) Νικόλαο Τσούτσουρα του Ιωάννη

(ζ) Κωνσταντίνο Πεχλιβανίδη του Μιχαήλ

(η) Χρυσόστομο Βαλαρούτσο του Δημητρίου

(θ) Σπύρο Τσαντό του Δημητρίου

(ι) Απόστολο Παπαθανασίου του Παναγιώτη

(ια) Φίλιππο Ματθαιόπουλο του Κωνσταντίνου

(ιβ) Νικόλαο Παπαπαναγιώτου του Χρήστου

(ιγ) Αντώνιο Βαρζάκη του Ηλία

(ιδ) Στέργιο Στεργίου του Αντωνίου

(ιε) Παναγιώτη Τσολάκη του Διονυσίου

(ιστ) Αντώνιο Καλμουρτζή του Γεωργίου

(ιζ) Παναγιώτη Ποιμενίδη του Παύλου

(ιη) Γεώργιο Θάνου του Λάμπρου

(ιθ) Γεώργιο Γερμιτσιώτη του Δημητρίου

(κ) Σταύρο Σιδηρόπουλο του Σάββα

(κα) Νικόλαο Σοφιανό του Σωτηρίου

(2) Μηχανικό Αεροσκαφών, Σπυρίδωνα Πεντεδέκα του Λουκά

(3) Αεράμυνας:

(α) Αναστάσιο Σπανάκο του Μιχαήλ

(β) Κωνσταντίνο Νταή του Χρήστου

β. Σύμφωνα με τα άρθρα 16 παρ. 20 του Ν. 2439/1996, 26 παρ. 1, 32 και 91 του Ν. 3883/2010, στον βαθμό του Ταξίαρχου σε αποστρατεία, επειδή κρίθηκαν ως μη διατηρητέοι και ως προακτέοι στον ανώτερο σε αποστρατεία βαθμό, τους παρακάτω Σμήναρχους Υπηρεσίας Εδάφους Ιπταμένους:

(1) Απόστολο Μόσχο του Βασιλείου

(2) Στυλιανό Ζαγκουμίδη του Ορέστη

γ. Σύμφωνα με τα άρθρα 16 παρ. 20 του Ν. 2439/1996 και 1 παρ. 3 περ. ζ υποπερ. αα και 37 του Ν. 4494/2017, στον βαθμό του Ταξίαρχου, επειδή κρίθηκε ως μη διατηρητέος, τον Σμήναρχο Τεχνικής Υποστήριξης απόφοιτο Ανώτερης Στρατιωτικής Σχολής Υπαξιωματικών Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών, Γεώργιο Γρατσία του Νικολάου.

δ. Σύμφωνα με τα άρθρα 16 παρ. 8, 20 παρ. 4 περ. ε, 21 παρ. 4 περ. α και παρ. 5 περ. α του Ν. 2439/1996 και 91 του Ν. 3883/2010, στον βαθμό του Ταξίαρχου, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, επειδή κρίθηκαν ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, τους παρακάτω Σμήναρχους:

(1) Αεράμυνας:

(α) Πέτρο Μάσβουλα του Φραγκίσκου

(β) Μόσχο Πρωτογέρου του Νικολάου

(2) Οικονομικό, Γεώργιο Αγγελονίδη του Αναστασίου

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Πετρέλαιο: Η Ισπανία ζητά πιο αυστηρούς κανόνες στη μεταφορά ρωσικού αργού

Σε εκκλήσεις στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ) προχώρησε η Ισπανία ζητώντας να μπει ένας έλεγχος στη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου από πλοίο σε πλοίο για να αποφευχθεί κάποια περιβαλλοντική καταστροφή. Παράλληλα η Ισπανία ανακοίνωσε ότι θα επιδιώξει να αυστηροποιήσει τους κανόνες της σχετικά

Το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο σε Νέα Πορεία

Η αλλαγή πλεύσης του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου, του αρχαιότερου ασφαλιστικού φορέα της Ελλάδας, και τα αποτελέσματα της προσπάθειας εκσυγχρονισμού του, που οδήγησαν στο να γίνει ο πρώτος φορέας χωρίς ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις, έχοντας μηδενίσει τις χιλιάδες εκκρεμότητες στις απονομές κύριων και επικουρικών συντάξεων και εφάπαξ,

Αυτές είναι οι αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα που ψηφίζει σήμερα η Βουλή – Δείτε τις ρυθμίσεις κατά άρθρο

Σειρά αλλαγών στον Ποινικό Κώδικα ψηφίζονται σήμερα στη Βουλή στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που εισήχθη στη Ολομέλεια. Οι ρυθμίσεις αυτές αφορούν κυρίως σε ζητήματα που σχετίζονται με την πρόσβαση στη Δικαιοσύνη των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, αναβάθμιση του τιμωρητικού πλαισίου για σιδηροδρομικά

10 νεκροί από πυρκαγιά σε επιβατικό πλοίο στις Φιλιππίνες

Δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 230 διασώθηκαν όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε επιβατικό πλοίο στα ανοικτά των ακτών της επαρχίας Μπασίλαν των Φιλιππίνων χθες το βράδυ, ανακοίνωσε αξιωματικός της ακτοφυλακής του αρχιπελάγους. Άλλοι εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν εξαιτίας της

Μετάβαση στο περιεχόμενο