Τελευταία ευκαιρία για την χερσαία ζώνη φάρου

Η‘ΕΛΕΥΘΕΡΗΘΡΑΚΗ’,για το συμφέρον του τόπου και μόνο, καταπιάνεται
με όλα τα θέματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία. Γράφει, προτείνει
λύσεις, παρουσιάζει απόψεις ειδικών και ζητά την ενεργοποίηση των
αιρετών μας.

Ένα τέτοιο θέμα είναι και αυτό, της Χερσαίας Ζώνης του Λιμένα κάτω
από το Φάρο. Η ‘ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΡΑΚΗ’ ασχολείται από το καλοκαίρι του 1993 που
πρόεκυψε.

Ενδεικτικά είναι τα πρωτοσέλιδα δημοσιεύματά μας (βλέπε φύλλα ΕΘ
18-4-2007, 22-01-2008, 27-5-2008, 19-9-2008, 03-10-2008, 01-11-2013,
17-02-2015, 25-8-2015 και 09-3-2017). Όλα, είχαν κοινό παρονομαστή, την
τροποποίηση της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα προς όφελος της πόλης.

Δυστυχώς σήμερα, 25 χρόνια μετά, παρά τα όσα έχουν γραφτεί και προταθεί από τις στήλες μας.

Παρά τα όσα έχουν εξαγγελθεί από τους αρμόδιους Φορείς, εξακολουθεί
να μην έχει βρεθεί η σωστή και οριστική του λύση δηλαδή η τροποποίηση
της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα.

Τελευταίο δημοσίευμά μας, στο φύλλο Ε.Θ 15-6-2017 με τίτλο ‘ΝΑ ΜΗ ΧΑΘΕΙ ΚΑΙ ΑΥΤΗ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ’.

Αφορμή ήταν η Εγκύκλιος 3113.6/28669/20-4-2017 του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία προέτρεπε τους Φορείς
Διοίκησης των Λιμένων της χώρας να επανακαθορίσουν τις Χερσαίες Ζώνες
Λιμένα αν αυτές δεν εξυπηρετούν ή δεν σχεδιάζεται να εξυπηρετήσουν
λιμενικούς σκοπούς.

Σήμερα, που από ότι διαφαίνεται, χάνεται και αυτή η ευκαιρία
δημοσιοποιούμε τόσο την Εγκύκλιο 3113.6/28669/20-4-2017 του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, όσο και την από 14-6-2017 επιστολή
του συνεργάτη μας Υποναυάρχου Λ.Σ (ε.α) κ. Ν. Παπανικολόπουλου προς το
Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης κ. Ευάγγελο Λαμπάκη και τον Πρόεδρο του ΟΛΑ ΑΕ
κ. Χρήστο Δούκα.

Εκ του αποτελέσματος, κρίνουμε ότι εγκύκλιος και επιστολή, από τους αρμοδίους μάλλον τέθηκαν στο αρχείο ή στον κάλαθο των αχρήστων.

Ο αναγνώστης, μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του

***

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός – Εξομοίωση χώρων με Ζώνη Λιμένα»

ΣΧΕΤ.: Το αριθ. 8119./33/2013/4-12-2013 έγγραφο ΥΝΑ/ΓΓΛΛΠΝΕ/ΔΛΠ Α’ Αριθ. Πρωτ.: 3113.6/28669/17

1.- Με ανωτέρω σχετικό είχε ζητηθεί από τα Λιμενικά Ταμεία και τα
Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία η αποστολή των ΦΕΚ περί καθορισμού Χερσαίας
Ζώνης Λιμένα και καθορισμού χώρων που εξομοιώνονται με Ζώνη Λιμένα ενώ
το 2015 ζητήθηκαν εκ νέου στοιχεία από όλους τους φορείς διοίκησης και
εκμετάλλευσης Λιμένων για την έκταση των Χερσαίων Ζωνών Λιμένων και
στοιχεία για τις σχετικές αποφάσεις (ΦΕΚ κ.λπ.). Μετά τη συλλογή των ως
άνω στοιχείων και αξιολόγησης αυτών, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:

α) Σε πολλούς φορείς, οι αποφάσεις καθορισμού της Ζώνης Λιμένα
αρμοδιότητάς τους, είναι πολύ παλαιές, ενώ σε πολλές περιπτώσεις δεν
υπάρχει ευκρινής αποτύπωση λόγω της παλαιότητας.

β) Υφίστανται περιοχές στις οποίες τα διαγράμματα της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα και ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως, αλληλοαναιρούνται.

γ) Περιπτώσεις ειδικά σε εξομοιούμενους με Χερσαία Ζώνη Λιμένα χώρους, όπου η περιγραφή αυτών γίνεται με ένα τοπωνύμιο.

δ) Περιπτώσεις όπου η απόφαση καθορισμού δεν συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα.

ε) Χώροι ευρισκόμενοι εντός των ορίων της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα, οι
οποίοι δεν εξυπηρετούν πλέον λιμενικούς σκοπούς και της συνεπεία αυτού
μη ύπαρξης αναγκαιότητας διατήρησής των εντός των ορίων της Χερσαίας
Ζώνης Λιμένα.

2.- Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η δημιουργία αμφισβητήσεων για την
αρμοδιότητα των φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων να εκτελούν
έργα εντός των ως άνω χώρων και να παραχωρούν χώρους.

Προβλήματα επίσης δημιουργούνται και στην αστυνόμευση εκ μέρους των
Λιμενικών Αρχών αν δεν έχουν καθοριστεί με σαφήνεια τα όρια των Χ.Ζ.Λ.
και των εξομοιούμενων με αυτές χώρων.

3.- Επισημαίνεται ότι οι σχετικές διατάξεις περί καθορισμού-
εξομοίωσης χώρων σε ζώνη λιμένα είναι γενικές και δεν κατισχύουν των
διατάξεων ειδικών νόμων, (ν. 2160/93, ν. 1629/51 περί φάρων,
αναπτυξιακοί νόμοι κ.λπ.), με τους οποίους έχει ανατεθεί η χρήση και
εκμετάλλευση παραλιακών χώρων σε άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς
(ΟΤΑ, Γ.Γ. Αθλητισμού, Μαρίνες, Μαρίνες ΕΟΤ, Τουριστικά Κτήματα, κ.λπ.)

4.- Κατόπιν των ανωτέρω, κρίνεται σκόπιμο και αναγκαίο να προβείτε σε
αξιολόγηση των ισχυουσών αποφάσεων καθορισμού των Χερσαίων Ζωνών
Λιμένων και των εξομοιούμενων με αυτών χώρων προκειμένου, εφόσον
απαιτείται, να προβείτε σε επανακαθορισμό αυτών ώστε να:

α) Αποσαφηνίζεται η τοπική αρμοδιότητα των φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης Λιμένων.

β) Εκλείψουν αμφισβητήσεις για το αν μπορεί ή όχι να χρηματοδοτήσει
και εκτελέσει έργα το Λιμενικό Ταμείο σε συγκεκριμένη θέση και να
παραχωρεί χώρους.

γ) Αποφευχθούν καταπατήσεις χώρων του Δημοσίου.

δ) Αποχαρακτηριστούν όσες περιοχές δεν εξυπηρετούν ή δεν σχεδιάζεται να εξυπηρετήσουν λιμενικούς σκοπούς.

Η διαδικασία του αποχαρακτηρισμού θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το
άρθρο 21 του ν. 2971/2001. Για την υποβοήθησή σας γνωρίζεται ότι
σχετικές τυγχάνουν οι υπ’ αριθ. 256/17-5-2005 και 199/2006 ατομικές
γνωμοδοτήσεις των Γρ. Νομικών Συμβούλων του Κράτους του ΥΕΝ και του
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. αντίστοιχα.

5.- Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Με Εντολή Υπουργού

Ο Γενικός Γραμματέας

Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής

και Ναυτιλιακών Επενδύσεων

Χρήστος Λαμπρίδης

***

Επιστολή Νίκου Παπανικολόπουλου

Αλεξανδρούπολη 14 Ιουνίου 2017

ΠΡΟΣ :

Το Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης κ. Ευάγγελο ΛΑΜΠΑΚΗ

Τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο ΟΛΑ ΑΕ κ. Χρήστο ΔΟΥΚΑ

ΘΕΜΑ : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΡΟ

Αρχικά, επιτρέψτε μου, να αναφέρω ένα σύντομο ιστορικό, «βαριά
κληρονομιά», των δυο υπεραιωνόβιων Θεσμών του Ελληνικού Κράτους, που
υπηρετείτε.

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Ο Ελληνισμός, έχει μακρά αυτοδιοικητική παράδοση. Από την περίοδο της
Τουρκοκρατίας, με τα τοπικά συμβούλια και τους δημογέροντες που
διαχειρίζονταν το μεγαλύτερο μέρος των ζητημάτων της καθημερινής ζωής
μέχρι την ίδρυση του νεώτερου Ελληνικού Κράτους (Κυβερνήτης Ιωάννης
Καποδίστριας 1828), και την πρώτη Διοικητική διαίρεση της Ελλάδος,
υπήρχε το πνεύμα της Αυτοδιοίκησης με τον ορισμό δεκατριών
‘Επιτροπειών’.

Η «ληξιαρχική πράξη γέννησης» των σύγχρονων Ο.Τ.Α, έγινε επί
Ελευθερίου Βενιζέλου με το Νόμο ΔΝΖ΄/1912 και την παραχώρηση ουσιαστικής
αυτοδιοίκησης στους Δήμους και τις Κοινότητες.

Με τη διαχρονική εξέλιξη των Ο.Τ.Α, περάσαμε από τον «Καποδίστρια»
(Ν. 2539/1997) στη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, τον «Καλλικράτη» (Ν. 3852/2010).

Στην Αλεξανδρούπολη, προέκυψε ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, με κύριο σκοπό τη δημιουργία και διαχείριση υποδομών για την
παροχή στους πολίτες του, ποιοτικών υπηρεσιών, σε πάρα πολλούς τομείς,
όπως του πολιτισμού, του περιβάλλοντος, της υγείας, της παιδείας κοκ.

Λιμενικές Επιτροπές

Στην πατρίδα μας, την άρρηκτα συνδεδεμένη με τη θάλασσα, και ως
γεωγραφικός χώρος και ως ιδέα, φυσικό επακόλουθο ήταν ο Θεσμός των
Λιμενικών Επιτροπών να προηγηθεί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Με το 4/23 Ιανουαρίου 1834 Διάταγμα του Β. Όθωνα «Περί Οργανισμού των Λιμενίων Αρχών», όλα τα παράλια του Βασιλείου της Ελλάδος διαιρέθηκαν σε πέντε τμήματα.

Ο διάκριση των ‘Λιμενίων Αρχών’ σε ‘Λιμενικά Ταμεία’ (Διαχείριση,
Εκμετάλλευση) και ‘Λιμενικές Αρχές’ (Αστυνόμευση) έγινε αργότερα με τους
Νόμους ΡΚΘ/1866 και ΑΥΜΖ/1887, αντίστοιχα.

Με το Ν.2932/2001, σε δέκα μεγάλα λιμάνια, συμπεριλαμβανομένης και
της Αλεξανδρούπολης, οι Φορείς Διαχείρισης και Εκμετάλλευσής τους
μετατράπηκαν από ΝΠΔΔ σε ‘ Οργανισμούς Λιμένα ’ Α.Ε.

Έτσι, προέκυψε ο Οργανισμός Λιμένα Αλεξανδρούπολης Α.Ε, με σκοπό τη
δημιουργία και διαχείριση υποδομών για παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στον
τομέα της ναυτιλίας, όπως ελλιμενισμός πλοίων, διακίνηση επιβατών,
οχημάτων και εμπορευμάτων (βλέπε αναλυτικά στο άρθρο εικοστό δεύτερο του
Ν.2932 / 2001 – ΦΕΚ 145 Α / 2001 και την ΚΥΑ 8311 / 2003 – ΦΕΚ 1437 Β / 2003).

Και μια μικρή αναφορά, αλλά με μεγάλη σημασία για το θέμα μας, στο Λιμενικό Σώμα, το οποίο υπηρέτησα επί τριάντα χρόνια.

Λιμενικό Σώμα

Το Λιμενικό Σώμα,
ιδρύθηκε το 1919 με το Ν.1753/1919 από τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Είναι
ένοπλο, στρατιωτικά συντεταγμένο αστυνομικό σώμα, υπαγόμενο στις
διατάξεις του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα ( Σ.Π.Κ ) με διπλή αποστολή :

• Τη διοίκηση της εμπορικής ναυτιλίας και

• Την αστυνόμευση όπως αυτή προσδιορίζεται από το Ν.Δ 444/1970 «Περί
αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Σώματος και σχέσεων προς αρμοδιότητας των
Σωμάτων Ασφαλείας» (ΦΕΚ 39 Α/ 16-2-1970).

Την αστυνόμευση σε όλο το θαλάσσιο χώρο (χωρικά ύδατα, λιμάνια κλπ), την ασκεί το Λιμενικό Σώμα.

Στους χερσαίους όμως χώρους, ασκεί αστυνόμευση μόνο :

• Εκεί που έχει καθοριστεί Χερσαία Ζώνη Λιμένα και

• Σε εξομοιουμένους με Ζώνη Λιμένα χώρους.

Η Χερσαία Ζώνη

Η Χερσαία Ζώνη Λιμένα, καθορίζεται με τη διαδικασία που προβλέπει τα άρθρα 19 και 21 του Ν. 2971/2001.

Ο Εξομοιούμενος με Ζώνη Λιμένα χώρος, καθορίζεται με τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 28 του Ν. 2971/2001 και η ΚΥΑ 1028241 π.ε/2979 π.ε /Β 0010/13-4-2005 (ΦΕΚ 547 Β/22-4-2005).

Συνεπώς, η
Ζώνη Λιμένα, κανονική ή εξομοιούμενη, έχει άμεση σχέση με την
αστυνόμευσή της και τις αρμοδιότητες του Λιμενικού Σώματος. Άλλωστε,
αυτός είναι και ο κύριος λόγος που με ωθεί να ασχολούμαι με το θέμα.

***

Στην πόλη μας, από το 1993, με αφορμή τη λειτουργία της «Λαϊκής
αγοράς», στο χώρο κάτω από το Φάρο, ένα χώρο έξω από το κυρίως λιμάνι
που προέκυψε από τις πολυετείς προσχώσεις και κατέληξε να είναι το
«μήλον της έριδος», οι εκάστοτε εκπρόσωποι των δυο Θεσμών, άλλοτε
βρέθηκαν αντίδικοι στις Δικαστικές αίθουσες, άλλοτε κοκορομάχησαν,
άλλοτε διαπληκτίστηκαν, άλλοτε αγαπήθηκαν, άλλοτε εναγκαλίστηκαν, άλλοτε
πανηγύρισαν, άλλοτε συσκέφτηκαν με τις συναρμόδιες υπηρεσίες, άλλοτε
υπέγραψαν ’προγραμματικές συμβάσεις’, άλλοτε επικαλέστηκαν το ΤΑΙΠΕΔ, άλλοτε πήραν διαβεβαιώσεις από Υπουργούς, άλλοτε

Βιώνω το πρόβλημα, υπηρεσιακά και μη, από τη γέννησή του μέχρι και σήμερα.

Το 2003, το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης, στην αριθ.
388/2003 Απόφασή του, η οποία αφορούσε διένεξη σχετικά με τη χερσαία
ζώνη του λιμένα, μεταξύ άλλων έγραφε, « πρέπει να σημειωθεί ότι οι αρμόδιοι φορείς (
Ελληνικό Δημόσιο, ΟΛΑ, Λιμεναρχείο κλπ) οφείλουν να ρυθμίσουν οριστικά
τους χώρους δικαιοδοσίας τους .». Ο ΟΛΑ ΑΕ, δυστυχώς, απαξίωσε αυτή την
προτροπή.

Η ουσία είναι ότι πέρασαν τα χρόνια και τα προβλήματα, με το χώρο κάτω από το Φάρο και όχι μόνο, παραμένουν.

Σύμφωνα με το ‘γράμμα του νόμου’ ο χώρος κάτω από το Φάρο ανήκει στον
ΟΛΑ ΑΕ, καθώς από το 1966 είναι χαρακτηρισμένος ως Ζώνη Λιμένα (ΦΕΚ
447Β/18-7-1966) αλλά ‘δικαιωματικά’ και ‘χρηστικά’ ανήκει στο Δήμο καθώς
δεν εξυπηρετεί «λιμενικές δραστηριότητες».

Δυστυχώς, στο συγκεκριμένο πρόβλημα, οι δυο Θεσμοί, μέχρι σήμερα
ηθελημένα ή άθελα, εν γνώσει ή εν αγνοία, δεν έδωσαν την δέουσα,
οριστική και νομοθετικά κατοχυρωμένη λύση.

Μια λύση που ήταν και είναι μια «απλή διοικητική πράξη»
αποχαρακτηρισμού του χώρου από Ζώνη λιμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις
άρθρου 17 του Α.Ν 2344/1940 μέχρι το 2001 και στη συνέχεια με το άρθρο
21 του Ν. 2971/2001.

Έτσι, τουλάχιστον στο θέμα αυτό, οι εκάστοτε Δήμαρχοι και Πρόεδροι,
ίσως χωρίς να το ήθελαν απαξίωσαν τους Θεσμούς που υπηρετούσαν . Και η
απαξίωση των Θεσμών είναι η μεγαλύτερη ζημιά που μπορεί να υποστεί μια
κοινωνία. Οι Θεσμοί είναι το θεμέλιό της.

Εύλογα τίθεται το ερώτημα : Γιατί άλλοι Παραλιακοί Δήμοι βρήκαν τη
λύση, στο ίδιο πρόβλημα, μέσα από τη διαδικασία τροποποίησης της Ζώνης
Λιμένα; Ενδεικτικά σας παραθέτω μερικά ΦΕΚ : Καλαμάτα (539 Δ / 19-7-1999), Ηγουμενίτσα (876 Β / 28-6-2005), Ελευσίνα (111 / 27-5-2011) και Πάτρα (ΦΕΚ 45 Δ / 24-2-2017).

***

Σήμερα, με την Εγκύκλιο 3113.6/28669/20-4-2017 του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καλείστε να δώσετε την πρέπουσα
λύση.

Σήμερα, λοιπόν δώστε τα χέρια και υλοποιείστε άμεσα την προτροπή του Υπουργείου. Αυτό, κάτι παραπάνω γνωρίζει

Το γεγονός ότι δεν είναι αποδέκτες της Εγκυκλίου οι Οργανισμοί Λιμένα
Πειραιά και Θεσσαλονίκης σημαίνει πολλά. Τα λιμάνια αυτά ήδη έχουν
παραδοθεί σε ξένα funds. Τώρα, σε αυτά, άλλοι κάνουν κουμάντο.

Αποχαρακτηρίστε από Ζώνη λιμένα, το χώρο κάτω από το ΦΑΡΟ, εξετάστε
και τα υπόλοιπα προβλήματα και κάθε Φορέας ας αναλάβει τα του οίκου του
και τις ευθύνες του.

Με την ίδια Απόφαση είναι η ευκαιρία να διορθωθούν και δυο σοβαρά
(νομικά και πραγματικά) λάθη του παρελθόντος με παράπλευρες οικονομικές
επιπτώσεις (Απόφαση Γ.Γ. Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας – Θράκης Αριθ.
4244/16-7-2008 ΦΕΚ 369 ΑΑΠ/19-8-2008) : (α) Τα «Μαϊστρανά» και (β) Η επέκταση της θαλάσσιας Ζώνης λιμένα, μέχρι την «ισοβαθή των 30 μέτρων».

Αύριο ίσως είναι αργά.

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Υποναύαρχος ΛΣ (ε.α)

elthraki

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Υποναύαρχος Στέλιος Φενέκος ΠΝ: Παρακολουθήσεις επικοινωνιών ΓΕΕΘΑ

ΑΡΧΗ ΣΟΦΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ – ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΘΕΣΜΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Σήμερα το πρωί βρέθηκα σε τηλεοπτική συζήτηση στην εκπομπή “ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ” στον ANT1, όπου συζητήσαμε το ζήτημα της πληροφορίας που δημοσιεύθηκε, ότι παρακολουθούντο οι επικοινωνίες του Α/ΓΕΕΘΑ (οι Τούρκοι δεν έχασαν

ΣΑΣΜΥ: «Επιστροφή στην κανονικότητα σημαίνει Επαναφορά των επιδομάτων, Χριστουγέννων, Πάσχα και Αδείας»

Ο Σύνδεσμος Αποφοίτων Σχολής Μόνιμων Υπαξιωματικών (ΣΑΣΜΥ) εξέδωσε ανακοίνωση με θέμα: «Επιστροφή στην κανονικότητα σημαίνει Επαναφορά των επιδομάτων, Χριστουγέννων, Πάσχα και Αδείας». Η ανακοίνωση της ΣΑΣΜΥ: Αξιότιμε κ. Υπουργέ Ο ΣΑΣΜ Υ(Σύνδεσμος Αποφοίτων Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών) μετά από παρότρυνση των

Νωρίτερα θα καταβληθούν οι συντάξεις του Ιανουαρίου – Οι νέες ημερομηνίες

Νωρίτερα από τις καθιερωμένες ημερομηνίες θα καταβληθούν οι συντάξεις του Ιανουαρίου 2023 για την οικονομική διευκόλυνση των συνταξιούχων, ενόψει των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Ως εκ τούτου, όπως αναφέρει ο e-ΕΦΚΑ σε ανακοίνωσή του, το πρόγραμμα πληρωμής των κύριων και

Κρήτη: Συναγερμός στο Ηράκλειο για ένα κοριτσάκι 2 ετών που ήπιε χλωρίνη

«Συναγερμός» σήμανε νωρίς το μεσημέρι στο ΕΚΑΒ στο Ηράκλειο, για την παροχή των πρώτων βοηθειών σε ένα παιδάκι που ήπιε χλωρίνη. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ένα κοριτσάκι μόλις 2 ετών, το οποίο οι διασώστες παρέλαβαν από τον καταυλισμό των Ρομά στο Ηράκλειο. Το παιδάκι μεταφέρθηκε