Επενδυτικό πρόγραμμα 2014-2020: Ευκαιρία αναδιοργάνωσης του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ

Επενδυτικό πρόγραμμα 2014-2020: Ευκαιρία αναδιοργάνωσης του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ Το επενδυτικό πρόγραμμα του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ για την περίοδο 2014-2020, αναμφίβολα αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί για τα στελέχη του μία πρόκληση και συγχρόνως μεγάλη ευκαιρία εκσυγχρονισμού και  ενίσχυσης των επιχειρησιακών δυνατοτήτων  του Σώματος. Το πρόγραμμα αυτό εκπονήθηκε κατά τα έτη 2013 και 2014, δηλαδή σε περίοδο έντονης δημοσιονομικής […]

Επιπτώσεις απορριμμάτων στο θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον

Επιπτώσεις απορριμμάτων στο θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον  Η ποσότητα της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα αυξάνεται, σε βάρος των οικοσυστημάτων, της βιοποικιλότητας και ενδεχομένως της ανθρώπινης υγείας, και προκαλεί ευρεία ανησυχία. Ταυτόχρονα, πολύτιμο υλικό που θα μπορούσε να επιστρέψει στην οικονομία χάνεται, αφού απορριφθεί ως απόβλητο. Η Ευρώπη έχει ευθύνη για την αντιμετώπιση των θαλάσσιων απορριμμάτων […]