Υπνρχος Ν.Παπανικολόπουλος : Oι καθυστερημένες προσπάθειες για την ανάδειξη της συμβολής της Θράκης στον αγώνα του 1821

Είναι γεγονός ότι οι εδαφολογικές συνθήκες της Θράκης και η γειτνίασή της με την Πόλη, δεν επέτρεψαν τη συμμετοχή της, στην Επανάσταση του 1821, με ανάλογο τρόπο όπως στη Ρούμελη και το Μοριά. Παρ’ όλα αυτά, πολλοί Θρακιώτες συμμετείχαν με θυσίες στον κατά ξηρά και θάλασσα Αγώνα του ‘21. Ίσως γι αυτό η προσφορά των […]

Η πραγματική δύναμη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. θα συρρικνωθεί, αν δεν ληφθούν έγκαιρα μέτρα.

Η πραγματική  δύναμη  του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. θα συρρικνωθεί, αν δεν ληφθούν έγκαιρα μέτρα. Ιστορικό Η επί πολλά χρόνια συζήτηση  για την δύναμη σε ανθρώπινο δυναμικό του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. πάντα καταλήγει  στην ανάγκη δραστικής ενίσχυσή του, προκειμένου ο Οργανισμός αυτός ανταποκριθεί στην εκπλήρωση της αποστολής  του και μάλιστα υπό τις δύσκολες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί   σήμερα  ιδιαίτερα στο […]