Η πραγματική δύναμη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. θα συρρικνωθεί, αν δεν ληφθούν έγκαιρα μέτρα.

Η πραγματική  δύναμη  του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. θα συρρικνωθεί, αν δεν ληφθούν έγκαιρα μέτρα.

Ιστορικό

Η επί πολλά χρόνια συζήτηση  για την δύναμη σε ανθρώπινο δυναμικό του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. πάντα καταλήγει  στην ανάγκη δραστικής ενίσχυσή του, προκειμένου ο Οργανισμός αυτός ανταποκριθεί στην εκπλήρωση της αποστολής  του και μάλιστα υπό τις δύσκολες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί   σήμερα  ιδιαίτερα στο Αιγαίο και τα Ανατολικά θαλάσσια σύνορα της χώρας.

Η πραγματική δύναμη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ μετά τις μεγάλου αριθμού προσλήψεις στην αρχή της δεκαετίας 2000 -2010 αυξήθηκε σημαντικά σε σχέση με το παρελθόν και στο τέλος της 10ετίας αυτής σταθεροποιήθηκε με μικρές διακυμάνσεις σε ένα αριθμό της τάξεως των 7.000 -7.200 χιλιάδων στελεχών.

Το έτος 2011 με τις διατάξεις του ν. 3922/2011 με τις οποίες ιδρύθηκε το Αρχηγείο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ καθορίστηκε η οργανική δύναμη  του Σώματος σε 10.250 θέσεις.

Αυτό δεν σήμαινε, ότι καλύφθηκαν ποτέ οι πρόσθετες  αυτές κενές θέσεις. Αντίθετα, αποτέλεσαν μια μελλοντική υπόσχεση χωρίς αντίκρισμα, ένα  κενό γράμμα, που δημιουργούσε σοβαρότατα προβλήματα στην δίκαιη κατανομή του προσωπικού στις ανά την χώρα υπηρεσίες του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Οι όποιες κατατάξεις έγιναν στο χρονικό διάστημα των ετών  2011-2012  απλώς κάλυψαν τον αριθμό των στελεχών που οικειοθελώς μαζικά  αποστρατεύθηκαν το 2010 λόγω εφαρμογής νέων ασφαλιστικών διατάξεων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει  η -σε καιρό έντονης οικονομικής κρίσης και μνημόνια- διερεύνηση των πολιτικών αποφάσεων για προσλήψεις- κατατάξεις στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ κατά την περίοδο 2013- 2020.

Μια  χρονική περίοδο κατά την οποία  σχεδόν διαμοιράζεται  η διακυβέρνηση της χώρας ανάμεσα στα σημερινά δύο μεγάλα κόμματα της πολιτικής σκηνής (Ν.Δ. -ΣΥΡΙΖΑ) με την σημείωση, ότι κατά τα έτη 2013-2014 στην διακυβέρνηση συμμετείχε ως εταίρος και το ΠΑΣΟΚ.

Ποιες ήταν οι  Πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ) δηλαδή οι κυβερνητικές αποφάσεις  για ενίσχυση του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ στο διάστημα αυτό;

Ενισχύθηκε το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ για την αντιμετώπιση της τεράστιας μεταναστευτικής κρίσης και των προκλήσεων των γειτόνων στο Αιγαίο;

Την απάντηση σίγουρα θα δώσουν οι αριθμοί, αν και οι αριθμοί δεν παρουσιάζουν πάντα το μέγεθος των προβλημάτων (π.χ. όξυνση μεταναστευτικού τα έτη  2015,2016 ή η εργαλειοποίησή του το  2020)

α. Περίοδος 2013 έως 2014

Κατά την διετία 2013 και 2014 εκδόθηκαν οι ΠΥΣ ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.5/101/17966/26-7-2013 και ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.5/59/5798/9-4-2014 με τις οποίες εγκρίθηκαν  250 και 275 (σύνολο 525) νέες προσλήψεις  στελεχών στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., αντίστοιχα.

Διενεργήθηκαν διαγωνισμοί για την κατάταξη στελεχών. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι προσελήφθησαν από την επόμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και οι επιλαχόντες των διαγωνισμών αυτών  παρόλο που ο ΣΥΡΙΖΑ αρχικά   τους είχε καταγγείλει ως αδιαφανείς…

β. Περίοδος 2015 έως 05-7-2019

Η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από την έκρηξη του μεταναστευτικού-προσφυγικού προβλήματος ιδιαίτερα τα έτη  2015 και 2016.

Η τεράστια επιβάρυνση του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με τα θέματα του μεταναστευτικού αλλά και με αυτά  της έρευνας και διάσωσης σε συνδυασμό με τις Τουρκικές προκλήσεις  δεν αποτέλεσαν αφορμή  για την λήψη ΑΜΕΣΩΝ  ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ενίσχυσης της δύναμης του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Έτσι φθάσαμε στο έτος  2017, όπου με την ΠΥΣ ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ./134/26067/ΣΧΕΤ.:26772/28-9-2017, εγκρίθηκαν 101 νέες προσλήψεις στελεχών στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίες και πραγματοποιήθηκαν.

Τον Μάρτιο του 2019, λόγω θέσπισης του συστήματος εισαγωγής στελεχών στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ  μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων, αναγκαστικά με την ΠΥΣ ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./52/43069/ΣΧΕΤ:44745/06-03-2019 εγκρίθηκε η εισαγωγή  30  Δόκιμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. και 100  Δόκιμων Λιμενοφυλάκων  στις οικείες παραγωγικές Σχολές Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Επίσης το έτος   2019 και μόλις 2 μήνες πριν από τις εκλογές της 05ης -7-2019, και στο πλαίσιο των γενικότερων εξαγγελιών για προσλήψεις πάνω από 16.000 στο δημόσιο (εκπαίδευση, τοπική αυτοδιοίκηση, υγεία κ.λ.π.) με την ΠΥΣ ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ./121/10300/ΣΧΕΤ.:11327/15-5-2019, εγκρίθηκαν με το σύστημα των μορίων 200 νέες προσλήψεις στελεχών στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..

Μια απόφαση το βάρος υλοποίηση της οποίας  έπεφτε στους ώμους της επόμενης κυβέρνησης.

Να σημειώσουμε, ότι με την καθιέρωση του συστήματος εισαγωγής στελεχών μέσω των Πανελληνίων Εξετάσεων, ήταν αναγκαία η πρόσληψη μέσω μεταβατικών  διατάξεων στελεχών, προκειμένου καλύπτονται οι αποστρατείες μέχρι την πρώτη αποφοίτηση μετά από 4 ή 2 έτη  από τις παραγωγικές Σχολές.

Ανεξάρτητα από τα παραπάνω επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ το Υπουργικό Συμβούλιο με Πράξεις του ενέκρινε την εισαγωγή στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ  συνολικά 431 στελεχών.

γ.  Περίοδος 05-7-2109 έως 05-03-2021

 Κατά το χρονικό διάστημα του ενός (01)  έτους και 7,5 μηνών από την ημερομηνία των εκλογών της 05-7-2109 το Υπουργικό Συμβούλιο με Πράξεις του έχει εγκρίνει την εισαγωγή στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ :

1). Για  το έτος 2020 με την ΠΥΣ  ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ/57/42677/06-05-2020 εγκρίθηκε, η εισαγωγή -μέσω πανελλαδικών εξετάσεων- στις παραγωγικές Σχολές Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ  27 Αξιωματικών  και 100  Λιμενοφυλάκων.

2). Για το έτος 2021, με την αριθ.: 42/30-9-2020 Απόφαση του τακτικού Υπουργικού Συμβουλίου Σεπτεμβρίου «Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2021» (παρ. 8 άρθρου 51 ν.4622/2019), εγκρίθηκαν:

α). Η εισαγωγή -μέσω πανελλαδικών εξετάσεων- στις παραγωγικές Σχολές Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ  27 Αξιωματικών  και 100  Λιμενοφυλάκων.

β). Η εισαγωγή με το σύστημα των μορίων 216 στελεχών

Συνολικά το Υπουργικό Συμβούλιο με Πράξεις του μέσα σε ενάμιση χρόνο (από την 05-7-2019) έχει εγκρίνει την εισαγωγή στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ  συνολικά 470 στελεχών.


Ποιο το όφελος για το Λ.Σ.-ΕΛΑΚΤ;

Από όλα τα παραπάνω είναι εύλογο το ερώτημα: Τελικά κατά πόσο επηρεάστηκε η δύναμη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ από την σχεδόν τετραετή διακυβέρνηση της χώρας από τα δύο κόμματα εξουσίας;

Αν  στον χρόνο  από την 05-7-2019 μέχρι σήμερα προστεθεί και αυτός της διετίας 2013-2014, ήτοι σε  χρονικό  διάστημα των  3 ετών και 7,5 μηνών διακυβέρνησης από την Ν.Δ.  αποφασίστηκε η με Πράξεις του Υπουργικού Συμβουλίου πρόσληψη  995 στελεχών στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Αντίστοιχα στο  χρονικό διάστημα των 4,5 ετών διακυβέρνησης  (25-1-2015 έως 05-7-2019) από τον ΣΥΡΙΖΑ αποφασίστηκε η  με Πράξεις του Υπουργικού Συμβουλίου  πρόσληψη 431 στελεχών στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Αναμφισβήτητα η διαφορά είναι υπερδιπλάσια, γεγονός που δείχνει τις πραγματικές διαθέσεις των κομμάτων και την αναγνώριση από αυτά  των αναγκών αλλά και της προσφοράς του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ  στην Ελληνική κοινωνία και την εθνική υπόθεση γενικότερα.

Ένα μεγάλο ερωτηματικό αποτελεί το κατά πόσο η εισαγωγή στελεχών με τους σημερινούς ρυθμούς -μέσω των πανελληνίων εξετάσεων- θα επηρεάσει στο μέλλον  την πραγματική δύναμη των στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Η απάντηση είναι ότι, αν εισάγονται κάθε χρόνο 130 στελέχη (30 Αξ/κοί και 100 Λ.Φ) το Σώμα μαθηματικά θα οδηγηθεί σε σημαντικότατη συρρίκνωση της δύναμής του.

Το πρόβλημα θα ανακύψει  μετά το έτος 2023, όταν πλέον ετησίως θα συμπληρώνει  συντάξιμα χρόνια προς αποστρατεία μεγάλος αριθμός στελεχών, πολλαπλάσιος του αριθμού των εισαγομένων.

Ούτε λόγος να γίνεται  για προσέγγιση του αριθμού των οργανικών θέσεων (9.500) που καθορίστηκε με τις διατάξεις του ν.4676/2020.

Για να μην συμβεί κάτι τέτοιο, απαιτείται να γίνει μία μελέτη που θα λαμβάνει υπόψη μακροπρόθεσμα τις αποστρατείες,  ώστε αντίστοιχα από τώρα να καθοριστεί  σε μακροπρόθεσμη βάση ο απαιτούμενος αριθμός ετήσιων προσλήψεων.

Στην μελέτη αυτή δεν θα πρέπει να ικανοποιείται μόνο η αριθμητική ισορροπία μεταξύ προσλήψεων και αποστρατειών. Θα πρέπει να περιλαμβάνεται και ανάλυση των κινδύνων και πρόβλεψη των μελλοντικών αναγκών του Σώματος σε προσωπικό προκειμένου να ανταποκριθεί διαχρονικά  στην αποστολή του.

Η πολιτική βούληση για ενίσχυση του Σώματος σε προσωπικό και μέσα έχει επανειλημμένα εκφραστεί.

Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ δεν έχουν παρά να αδράξουν την ευκαιρία.

Σημασία έχει να αξιοποιήσουν την ευκαιρία της αύξησης των οργανικών  θέσεων. Να μην αρκεστούν μόνο στην κατανομή τους και την εξυπηρέτηση μικροσυμφερόντων.

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τραγωδία στη Λέσβο: Μεγάλη επιχείρηση του λιμενικού και στα Κύθηρα – Σκαρφαλωμένοι μετανάστες στα βράχια – 16 γυναίκες νεκρές Βίντεο)

Οι έρευνες εκτείνονται και στην ευρύτερη χερσαία περιοχή για αλλοδαπούς που έχουν σύμφωνα με πληροφορίες διαφύγει στην ξηρά. Τις σορούς 16 μεταναστών οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβο που βυθίστηκε στην θαλάσσια περιοχή «Προβοσκίδα» στη Λέσβο, έχουν ανασύρει μέχρι στιγμής στελέχη του λιμενικού σώματος. Παράλληλα, έχουν διασωθεί 9 άτομα, οι οποίοι

Μεταναστευτικό: Η Αθήνα απαντά με βίντεο στα fake news της Άγκυρας λίγο πριν τη «μάχη της Πράγας»

Νέα δεδομένα προκύπτουν στην ελληνοτουρκική διένεξη για το μεταναστευτικό μετά την απόφαση της Αθήνας να δημοσιοποιήσει τις τουρκικές βιαιότητες στο Αιγαίο και τα push fοrward μεταναστών. Όλα ξεκίνησαν με μία ανάρτηση που έκανε το απόγευμα της Τετάρτης στο Twitter ο υπουργός Μετανάστευσης

Κρήτη: Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο «George H.W. Bush» στη Σούδα

Λίγο μετά τις 09:00 το πρωί της Πέμπτης έδεσε στο λιμάνι της Σούδας το αμερικανικό αεροπλανοφόρο «George H.W. Bush». Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα και νεότερα αεροπλανοφόρα των ΗΠΑ, το USS George H.W. Bush, το οποίος θα βρίκσεται στον κρητικό ναύσταθμο

Ευ. Βενιζέλος: Το πολιτικό σύστημα καθυποτάσσει τις δυνάμεις της κοινωνίας

«Ο τρόπος με τον οποίο γεννήθηκε το ελληνικό κράτος, το οποίο στη συνέχεια προσπάθησε να συγκροτήσει μια κοινωνία και μια εθνική ιδεολογία έχει εμφυσήσει στο έθνος την αντίληψη ότι είναι ενεργούμενο της ιστορίας», σημείωσε ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. «Το