22 Μαρτίου 1919-22 Μαρτίου 2023: Το Λιμενικό Σώμα κλείνει 104 χρόνια!

Αναδημοσιεύουμε δημοσίευση της Ε.Α.Α.Λ.Σ. που αναρτήθηκε πριν λίγο στην ιστοσελίδα της:

Το 1919 ιδρύεται το Λιμενικό Σώμα.  Ο ιδρυτικός του νόμος είναι ο ν. 1753 του 1919 «Περί τροποποιήσεως του νόμου 816 και προσθήκης συναφών διατάξεων».  Σημαντικότερη καινοτομία του νόμου αυτού είναι το άρθρο 3, το οποίο προβλέπει την σύσταση ιδίου Σώματος, του Λιμενικού, που αποτελείται από προσωπικό της Διεύθυνσης Εμπορικού Ναυτικού, της επιθεωρήσεως των υπηρεσιών αυτού, του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου και των Λιμενικών Αρχών.

Το άρθρο 3 του ως άνω νόμου αποτελεί την επίσημη ληξιαρχική πράξη γεννήσεως του Λιμενικού Σώματος.  Την είχαν εμπνευστεί οι αείμνηστοι Γεώργιος Σάκαλης και Κωνσταντίνος Μπούκας.

Ο νόμος προέβλεπε και τον τρόπο συγκρότησης του νεοσύστατου Σώματος. Για τον σκοπό αυτό, με διάταγμα, εξουσιοδότησε την μετάταξη από το Πολεμικό Ναυτικό στο Λιμενικό Σώμα εξήντα έξι (66) Αξιωματικών.

Τα γεγονότα της Μικρασιατικής καταστροφής βρήκαν το νεοσύστατο Λιμενικό Σώμα να παίρνει μέρος στη Μικρασιατική εκστρατεία υπό το πρίσμα των στρατιωτικών θαλασσίων μεταφορών και του ανεφοδιασμού του στρατού και το 1922, κατά την αναγκαστική αποχώρηση των Ελλήνων από τη Μικρά Ασία, οι λιμενικές αρχές κινητοποιήθηκαν για την αποστολή σκαφών για την παραλαβή του στρατού, του πληθυσμού και την υποδοχή των προσφύγων, προκαλώντας με αυτόν τον τρόπο το σεβασμό και την ευαρέσκεια των Υπουργών.  Στις 27-5-1927 δημοσιεύεται Ν.Δ. «Περί διοικήσεως εμπορικού ναυτικού», το οποίο αποτελεί το πρώτο καταστατικό της οργάνωσης και λειτουργίας του Λ.Σ, δεδομένου ότι με αυτό το Λιμενικό αποτελεί στρατιωτικά οργανωμένο Σώμα και οι ανήκοντες στη δύναμή του διέπονται από τις ίδιες διατάξεις με τις αντίστοιχες βαθμίδες του Πολεμικού Ναυτικού, ενώ οι τότε λιμενικές αρχές ορίστηκαν σε (28) είκοσι οκτώ.  Η πορεία προς την πλήρη αυτονομία του Λιμενικού επιταχυνόταν.  Η προαγωγή της εμπορικής ναυτιλίας αποτελούσε τον σκοπό για την επίτευξη του οποίου καθίστατο απαραίτητη η επιλογή επιστημόνων με στρατιωτική πειθαρχία, συνάμα και αφοσίωση.  Με τον υπ΄ αριθμ.1 Αναγκ. Νόμο τον Αυγούστου του 1936 το Υφυπουργείο Ναυτικών, το οποίο είχε συσταθεί με το Ν.Δ της 23-3-1936, μετονομάσθηκε σε Υφυπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, στο οποίο με τη δημοσίευση του Α.Ν. 345/1936 υπήχθησαν όλες οι ναυτιλιακές αρμοδιότητες.

Το διακριτικό του Λ.Σ νομοθετήθηκε στο Β.Δ. της 3-11-1950, δύο άγκυρες χιαστί.  Ο Θάλαμος Επιχειρήσεων του (τότε) Υ.Ε.Ν. πρωτολειτούργησε το 1968 για να διαχειριστεί έκτακτα περιστατικά κινδυνευόντων ατόμων στη θάλασσα ή άλλα αφορώντα ασφάλεια ναυσιπλοΐας και ο οποίος αντικαταστάθηκε αργότερα το 1989 από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΣΚΕΔ) του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας.  Το 1971 το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας καταργείται από Υπουργείο, μετατάσσεται σε Υφυπουργείο και εντάσσεται στο Υπουργείο Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών, ενώ ορισμένες αρμοδιότητές του μεταβιβάζονται στα Υπουργεία Εργασίας και Κοινωνικών Υπηρεσιών.  Το 1981 συστήνεται η Υπηρεσία Εναερίων Μέσων προς τον σκοπό της ενάσκησης θαλάσσιας επιτήρησης από αέρος.  Το 1985 Ελληνικό Κράτος ίδρυσε και το Υπουργείο Αιγαίου με έδρα τη Μυτιλήνη.  Το Υπουργείο Αιγαίου (1985-2004) το 2004 μετονομάστηκε σε Υπουργείο Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, το οποίο συγχωνεύτηκε το 2007 με το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και σχημάτισαν το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.  Το 2009 ο τομέας της ναυτιλίας εντάχθηκε στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και το Λιμενικό Σώμα μεταφέρθηκε στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.  Το 2010 συνεστήθη το αυτόνομο Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων Νήσων και Αλιείας, αλλά τον Ιούνιο του 2011 έγινε Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Με τον νόμο 3922/2011, το Μάρτιο του 2011, το Λιμενικό Σώμα, που είχε συσταθεί με το άρθρο 3 του ν.1753/1919 (ΦΕΚ 67Α ΄), μετονομάζεται σε Λιμενικό Σώμα − Ελληνική Ακτοφυλακή και υπάγεται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.  Στις 21 Ιουνίου 2012, με το Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ Α΄ 141) ιδρύθηκε το Υπουργείο Ναυτιλίας συγκροτούμενο από υπηρεσίες του πρώην Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής που είχαν μεταφερθεί το 2009 στα τέως Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη καθώς και από άλλες υπηρεσίες που ανήκαν στο πρώην Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μεταφέρθηκαν στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μεταξύ των οποίων και το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής.  Τον Ιούλιο του ίδιου έτους (2012) το ίδιο Υπουργείο μετονομάστηκε σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου.  Τον Ιανουάριο του 2015 με το Π.Δ.24/2015 (ΦΕΚ Α’ 20/27-01-2015) συνεστήθη το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και δημιουργήθηκε θέση Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.  Ακολούθως, τον Σεπτέμβριο του 2015 με την έκδοση του Π.Δ.70/2015 (ΦΕΚ Α΄ 114/22- 09-2015) το πρώην Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου ανασυστάθηκε και μετονομάστηκε σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, στο οποίο μεταφέρθηκαν το σύνολο των αρμοδιοτήτων, υπηρεσιών και προσωπικού του συγχωνευθέντος Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, καθώς και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων.

ΠΗΓΗ:  https://www.hcg.gr/el/istoria-organosi/istoria/istorikh-anadromh/

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Εκλογές 25ης Ιουνίου: Πόσα και ποια κόμματα συμμετέχουν – Ποια “κόπηκαν”

Στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου είχαν δηλώσει συμμετοχή, 35 κόμματα, οι 5 συνασπισμοί κομμάτων, ο ένας συνδυασμός ανεξάρτητων υποψηφίων και 3 μεμονωμένοι ανεξάρτητοι υποψήφιοι (συνολικά 44). Μετά την χθεσινή (8/6/2023) ανακήρυξη των κομμάτων από το Α1 Τμήμα του Αρείου Πάγου τα

Oλοκληρώθηκε με επιτυχία η εξουδετέρωση των ναρκών στο Καστρί Λουτρό

Ολοκληρώθηκε νωρίς το μεσημέρι με ελεγχόμενη έκρηξη, η εξουδετέρωση των δυο ναρκών που είχαν εντοπιστεί από δύτη στη θαλάσσια περιοχή των Μεσαγγάλων του Δήμου Τεμπών και συγκεκριμένα σε μια απόσταση περίπου 500 μέτρων από την παραλία στο Καστρί -Λουτρό. Ο

Οι χώρες της ΕΕ συμφώνησαν σε μια γενική προσέγγιση για το άσυλο και τη μετανάστευση

Συμφωνία επετεύχθη στους δύο βασικούς πυλώνες της μεταρρύθμισης ασύλου και μετανάστευσης της ΕΕ, σήμερα, Πέμπτη 8 Ιουνίου, στο Συμβούλιο υπουργών Εσωτερικών της ΕΕ που συνεδρίασε στο Λουξεμβούργο. #JHA | The ministers just agreed on a general approach on the Asylum and

Συνάντηση Π.Ο.Λ με τον ΥΝΑΝΠ Ναύαρχο Λ.Σ ε.α. Κλιάρη Θεόδωρο

Εθιμοτυπική συνάντηση με τον ΥΝΑΝΠ και επίτιμο Αρχηγό Λιμενικού Σώματος Ελληνικής – Ακτοφυλακής, Ναύαρχο Λ.Σ. ε.α. Κλιάρη Θεόδωρο πραγματοποίησε ο Πρόεδρος της Π.Ο.Λ Κυράνης Κωνσταντίνος την 8/6/23 . Ο Πρόεδρος της Π.Ο.Λ επισκέφτηκε τον υπηρεσιακό Υπουργό Ναυτιλίας στο ΥΝΑΝΠ και

Μετάβαση στο περιεχόμενο