Άδεια πατρότητας και Ρυθμίσεις για το στρατωνισμό των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Στο σχέδιο νόμου «Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για τη δραστηριοποίηση των πλοίων αναψυχής και των τουριστικών ημερόπλοιων, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής και άλλες διατάξεις» που κατατίθεται την Τρίτη στη Βουλή , συμπεριλαμβάνονται δύο ακόμη σημαντικές διατάξεις για τα στελέχη ΛΣ.

Δείτε παρακάτω τι προβλέπουν για την άδεια πατρότητας καθώς την δωρεά παραχώρηση οικημάτων για την διαμονή του προσωπικού και των οικογενειών.

 

Άρθρο 79

Άδεια πατρότητας στα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

1.Η άδεια πατρότητας η οποία προβλέπεται στο άρθρο 27 του ν. 4808/2021 (Α΄101) χορηγείται και στα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 25 του ιδίου νόμου.

2.Αρμόδια όργανα για την χορήγηση της άδειας της παρ. 1 είναι τα όργανα τα οποία είναι αρμόδια για την χορήγηση των κανονικών αδειών και των αδειών μικράς διαρκείας σύμφωνα με το άρθρο 4 του π.δ. 80/2015 (Α’153).

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Άρθρο 82

Ρυθμίσεις για το στρατωνισμό των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

  1. Η παρ. 9 του άρθρου 128 του ν. 3079/2002 (Α΄311) αντικαθίσταται ως εξής:

«9. Τα  στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και οι οικογένειές τους δικαιούνται διαμένουν σε οικήματα νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης τα οποία παραχωρούνται για τον σκοπό αυτό, ή σε μισθωμένα για τον σκοπό αυτό ιδιωτικά οικήματα, ή σε οικήματα που ανεγείρονται για τον σκοπό αυτό. Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία είναι άγαμα δικαιούνται να εγκαθίστανται και να διαμένουν και στους χώρους των ακινήτων όπου εδρεύουν οι περιφερειακές Υπηρεσίες του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., εφόσον υπάρχει η δυνατότητα αυτή. Η εγκατάσταση και η διαμονή των στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σε οικήματα ρυθμίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Οικονομικών και δεν διέπεται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και των νόμων περί ενοικιοστασίου. Με τον κανονισμό του πρώτου εδαφίου της παρούσας καθορίζονται οι προϋποθέσεις, σύμφωνα με τις οποίες διενεργούνται οι εγκαταστάσεις, η διάρκεια παραμονής των στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στα οικήματα, οι όροι χρήσης, η καταβλητέα υπέρ του Δημοσίου αποζημίωση χρήσεως, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.»

  1. Η παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 4504/2017 (Α’ 184)αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Με απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥ.Σ.Ε.Α.), που λαμβάνεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, διαμορφώνεται η δομή σε προσωπικό και μέσα του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Δομή Δυνάμεων). Η πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής διαμορφώνεται σε συνέχεια σχετικής απόφασης του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., στο οποίο εισάγεται για διατύπωση γνώμης συνολική πρόταση του Αρχηγού Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., η οποία λαμβάνει υπόψη της τις μελέτες – εισηγήσεις κάθε Κλάδου Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.. Στην πρόταση του Αρχηγού Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. περιλαμβάνονται οι ανάγκες των κλάδων και καθορίζεται η σειρά προτεραιότητας του αναγκαίου υλικοτεχνικού εξοπλισμού, των επιχειρησιακών μέσων και συστημάτων, του κτιριολογικού προγράμματος για τη στέγαση των υπηρεσιών και των στελεχών που μετατίθενται και επισυνάπτονται υποχρεωτικά οι σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.»

  1. Η περ. γ της παρ. 6 του άρθρου 55 του ν. 4504/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

«γ. η παραχώρηση χρήσης, ή η μίσθωση ή η ανέγερση ακινήτων για τη στέγαση προσωπικού που μετατίθεται.»

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Νεαρός θα δικαστεί για τη μεταφορά επτά παράνομων αλλοδαπών στη Ρόδο

Για τη μεταφορά επτά αλλοδαπών από τα τουρκικά παράλια στο νησί μας, κατηγορείται 21χρονος Σύριος που συνελήφθη από προσωπικό του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου και στις αρχές Δεκεμβρίου θα δικαστεί από το Μονομελές Εφετείο επί Κακουργημάτων Δωδεκανήσου. Ο 21χρονος (κατά δήλωσή

Διεθνές Σχολείο της Θάλασσας: Οι εκπαιδευτικές δράσεις συνεχίζονται δυναμικά στην καρδιά του χειμώνα

Πλησιάζοντας πλέον στην καρδιά του χειμώνα, το Διεθνές Σχολείο της Θάλασσας (International School of the Sea) του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος» συνεχίζει δυναμικά, παρά τις συχνά αντίξοες καιρικές συνθήκες, τις δράσεις εκπαίδευσης στην εφαρμοσμένη έρευνα πεδίου για την προστασία των

Επίσκεψη Μαθητών του Δημοτικού Μειονοτικού Σχολείου Ασωμάτων Ροδόπης σε Μονάδες της ΠΑ

Την Παρασκευή 25 και την Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2022, οι μαθητές της Ε’ και ΣΤ’ τάξης του Δημοτικού Μειονοτικού Σχολείου Ασωμάτων Ροδόπης, επισκέφθηκαν την 123 Σμηναρχία Τεχνικής Εκπαίδευσης (123ΣΤΕ), το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας (ΑΤΑ) και την 110 Πτέρυγα Μάχης (110ΠΜ),

Παρουσία Αρχηγού ΓΕΕΘΑ στην Εθνική Διακλαδική Άσκηση «ΚΟΛΟΣΣΟΣ – 22»

Την Παρασκευή 02 Δεκεμβρίου 2022 ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΣ Αντιστράτηγο Χαράλαμπο Λαλούση, παρακολούθησε την διεξαγωγή της τελικής φάσης της Τακτικής Άσκησης Μετά Στρατευμάτων (ΤΑΜΣ) με την ονομασία «ΚΟΛΟΣΣΟΣ-22». Η άσκηση έλαβε χώρα από