Αυξήσεις σε επιδόματα στρατιωτικών

Έως και διπλάσια ημερήσια αποζημίωση για συμμετοχή σε ειδικές αποστολές των Ε.Δ.

Αυξάνονται αναδρομικά από την 1 η-1 -2023 τα ποσά της προσαύξησης των επιδομάτων ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας που καταβάλλονται στα πληρώματα των πολεμικών πλοίων που βρίσκονται σε αποστολή, καθώς και στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων που εκτελεί ειδική αποστολή.

Η αύξηση στο ημερήσιο επίδομα προβλέπεται σε κοινή απόφαση του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Παναγιωτόπουλου, και του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Θεοδώρου Σκυλακάκη.

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση που είχε αποκαλύψει ο «Ε.Τ.» στο φύλλο του περασμένου Σαββάτου 11 Μαρτίου, το ημερήσιο επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών για τα πληρώματα των πολεμικών πλοίων που βρίσκονται σε αποστολή και για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων που εκτελεί ειδική αποστολή προσαυξάνεται:

 • Κατά 20 ευρώ ημερησίως για τα πληρώματα των πολεμικών πλοίων που ευρίσκονται σε αποστολή, καθώς και για το προσωπικό που αποσπάται σε αυτά, στο πλαίσιο εκτέλεσης της αποστολής τους εντός Περιοχής Ευθύνης ΓΕΕΘΑ, και κατά 60 ευρώ για αποστολή εκτός Περιοχής Ευθύνης.
 • Κατά 60 ευρώ ημερησίως στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων που εκτελεί ειδική αποστολή εντός Περιοχής Ευθύνης ΓΕΕΘΑ και κατά 100 ευρώ ημερησίως για εκτέλεση ειδικής αποστολής εκτός Περιοχής Ευθύνης.

Ενδεικτικά είναι τα ακόλουθα παραδείγματα υπολογισμού χορήγησης του επιδόματος, τα οποία -σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας- προκύπτουν από τις ρυθμίσεις της συγκεκριμένης Κοινής Υπουργικής Απόφασης:

ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ

 • Ανθυπολοχαγός που μεταβαίνει για αποστολή ενίσχυσης ασφαλείας συνόρων των ΕΤΑΣ (Ειδικών Τμημάτων Ασφάλειας Συνόρων) για 10 ημέρες θα λαμβάνει 600,00 ευρώ έναντι 293,50 ευρώ του προηγούμενου καθεστώτος, δηλαδή προκύπτει όφελος 306,50 ευρώ.
 • Αρχιλοχίας της Ζ’ ΜΑΚ που πραγματοποιεί 4 ειδικές αποστολές μηνιαία θα λαμβάνει 240,00 ευρώ έναντι 117,40 ευρώ του προηγούμενου καθεστώτος, δηλαδή προκύπτει όφελος 122,60 ευρώ.
 • Επιλοχίας που μετέχει σε ειδική αποστολή επάνδρωσης Ε.Φ. των μικρονήσων (βραχονησίδων) 5 ημερών θα λαμβάνει 300,00 ευρώ έναντι 97,85 ευρώ του προηγούμενου καθεστώτος, δηλαδή προκύπτει όφελος 202,15 ευρώ.

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

 • Κελευστής που συμμετέχει σε Σκοπούν Φρεγάτας διάρκειας 15 ημερών θα λάβει 900,00 ευρώ αντί των 293,55 ευρώ του προηγούμενου καθεστώτος, δηλαδή 606,45 ευρώ παραπάνω. συγκεκριμένη απασχόληση συνιστά ειδική αποστολή εντός Περιοχής Ευθύνης αρχηγού ΓΕΕΘΑ.
 • Σημαιοφόρος που συμμετέχει στην επιτήρηση και προστασία των νήσων του Ανατολικού Αιγαίου για 30 ημέρες θα λάβει 1.800 ευρώ αντί των 587,10 ευρώ του προηγούμενου καθεστώτος, δηλαδή 1.212,90 ευρώ παραπάνω. Η συγκεκριμένη απασχόληση επίσης συνιστά ειδική αποστολή εντός Περιοχής Ευθύνης αρχηγού ΓΕΕΘΑ.
 • Ανθυπασπιστής που συμμετέχει στις επιχειρήσεις IRINI και UNIFIL για 90 ημέρες, εκ των οποίων οι 60 εν πλω, θα λάβει 9.000 ευρώ αντί των 5.622 ευρώ του προηγούμενου καθεστώτος, δηλαδή 3.378 ευρώ παραπάνω. Η συγκεκριμένη απασχόληση συνιστά ειδική αποστολή εκτός Περιοχής Ευθύνης Αρχηγού ΓΕΕΘΑ.
 • Ανθυποπλοίαρχος που συμμετέχει σε επιχείρηση Συνοδείας Δυνάμεων Αεροπλανοφόρων για 30 ημέρες, εκ των οποίων οι 20 εκτός και οι 10 εντός Περιοχής Ευθύνης αρχηγού ΓΕΕΘΑ, θα λάβει 2.600 ευρώ αντί των 782,70 του προηγούμενου καθεστώτος, δηλαδή 1.817,30 ευρώ παραπάνω.

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

 • Σμηνίες έως και νέοι ΕΠ.ΟΠ. που συμμετέχουν σε πληρώματα τεχνικό προσωπικό επιφυλακής (READINESS Α/Φ και ΑΝ Ε/Π) διάρκειας 7 ημερών θα λάβουν 420 ευρώ αντί των 205,45 ευρώ του προηγούμενου καθεστώτος, δηλαδή 214,55 ευρώ παραπάνω.
 • Ανθυποσμηναγοί έως σμηναγοί που συμμετέχουν σε πληρώματα τεχνικό προσωπικό επιφυλακής (READINESS Α/Φ και ΑΝ Ε/Π) διάρκειας 7 ημερών θα λάβουν 420 ευρώ αντί των 205,45 ευρώ του προηγούμενου καθεστώτος, δηλαδή 214,55 ευρώ παραπάνω.
 • Επισμηναγοί έως αντισμήναρχοι που συμμετέχουν σε πληρώματα τεχνικό προσωπικό επιφυλακής (READINESS Α/Φ και ΑΝ Ε/Π) διάρκειας 7 ημερών θα λάβουν 420 ευρώ αντί των 205,45 ευρώ του προηγούμενου καθεστώτος, δηλαδή 214,55 ευρώ παραπάνω.
 • Σμήναρχοι που συμμετέχουν σε πληρώματα τεχνικό προσωπικό επιφυλακής (READINESS Α/Φ και ΑΝ Ε/Π) διάρκειας 7 ημερών θα λάβουν 420 ευρώ αντί των 205,45 ευρώ του προηγούμενου καθεστώτος, δηλαδή 214,55 ευρώ παραπάνω.

Τα παραπάνω ποσά υπόκεινται σε νόμιμες κρατήσεις, καθώς και σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος ανάλογη με την κλίμακα εισοδήματος.

Αναπροσαρμογή αποδοχών για υπαξιωματικούς  

ΕΠΙΠΛΕΟΝ, με το άρθρο 91 του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε προχθές στη Βουλή προβλέπονται τα εξής για τους μονιμοποιηθέντες στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων εθελοντές του ν.δ. 445/1974 και του ν. 705/1977, τους προερχόμενους από ανθυπασπιστές που έχουν μεταταγεί στο Σώμα των Μονίμων Υπαξιωματικών, τους Εθελοντές Μακράς Θητείας και τους Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης:

1.  Εντάσσονται και τυπικά στην κατηγορία Β’ μισθολογικής κατάταξης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) οι μονιμοποιηθέντες εθελοντές και οι μονιμοποιηθείσες εθελόντριες του ν.δ. 445/1974 (A’ 160) και του ν. 705/1977 (Α’ 279) και οι προερχόμενοι από ανθυπασπιστές που έχουν μεταταγεί στο Σώμα των Μονίμων Υπαξιωματικών.

2.  Προστίθεται ο βαθμός του ανθυπολοχαγού στη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη της κατηγορίας Γ’, οποία περιλαμβάνει τα στελέχη με προέλευση από ΕΠ.ΟΠ. – ΟΠΥ – ΕΜΘ – ΕΠΥ, καθώς και το προερχόμενο από την κατηγορία Δ’ αστυνομικό προσωπικό. Ο ανθυπολοχαγός και οι αντίστοιχοι της κατηγορίας Γ’ θα εξελίσσονται ως εξής:  Μέχρι 31 έτη υπηρεσίας στο 3ο κλιμάκιο, στο οποίο αντιστοιχεί ακαθάριστος βασικός μισθός 2.009 ευρώ το μήνα, από 31 μέχρι 34 έτη υπηρεσίας στο 2ο κλιμάκιο, όπου αντιστοιχεί ακαθάριστος βασικός μισθός 2.039 ευρώ το μήνα, και από 34 έτη υπηρεσίας και άνω στο 1 κλιμάκιο, όπου αντιστοιχεί ακαθάριστος βασικός μισθός 2.145 ευρώ, αυξημένος κατά 36 ευρώ αναδρομικά από την 1 η-1 -2022.

3.  Προβλέπεται αύξηση του βασικού μισθού για τους Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης σε περίπτωση παράτασης της διάρκειας ανακατάταξης πέραν των τριών (3) ετών. Ειδικότερα, οι Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης που συμπληρώνουν 3 έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας με ακαθάριστο βασικό μισθό 1.079 ευρώ το μήνα, ο οποίος αντιστοιχεί στο 19ο μισθολογικό κλιμάκιο της Γ’ κατηγορίας, θα κατατάσσονται πλέον κατά το χρονικό διάστημα πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας άνω των τριών ετών στο μισθολογικό κλιμάκιο 18 της Γ’ Κατηγορίας, στο οποίο αντιστοιχεί ακαθάριστος βασικός μισθός 1.159 ευρώ το μήνα, αυξημένος κατά 80 ευρώ.

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΟΛΘ: Αλλαγή στο διοικητικό συμβούλιο – Η νέα σύνθεση

Σε γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης του διοικητικού συμβουλίου προχώρησε ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ ΑΕ). Συγκεκριμένα, η ΟΛΘ ανακοινώνει ότι το δ.σ. της 24.03.2023, έκανε δεκτή την ομόφωνη πρόταση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και εξέλεξε νέο μέλος του τον κ. Κωνσταντίνο Φωτιάδη, σε αντικατάσταση

1η συνεδρίαση του Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου (ΑΑΣ) υπό τη νέα του σύνθεση(φωτο)

Την Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023, πραγματοποιήθηκε στη Σχολή Ικάρων, στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας, η πρώτη συνεδρίαση του Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου (ΑΑΣ) Ολομελείας, υπό τη νέα του σύνθεση. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Αντιπτέραρχος (Ι)

Πυροσβεστικό Σώμα: Εκδήλωση για τον εορτασμό της επετείου της 25ης Μαρτίου 1821

Παρουσία του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Παπαγεωργίου, πραγματοποιήθηκε σήμερα, στις εγκαταστάσεις του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, στο Μαρούσι, η κεντρική εκδήλωση για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της  25ης Μαρτίου 1821. Στην ημερήσια διαταγή που εκδόθηκε, ο Αρχηγός του

Ορκωμοσία 1ης Εκπαιδευτικής Σειράς Υποπυραγών ειδικών καθηκόντων

Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, επέδωσε τα διπλώματα στους αποφοιτήσαντες, Υποπυραγούς ειδικών καθηκόντων Παρουσία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Ευάγγελου Τουρνά, καθώς και του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγου Γεώργιου Πουρναρά, πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή, 24

Μετάβαση στο περιεχόμενο