Αλλάζει μέσα στο μήνα ο νόμος περί εξοπλισμών που είχε οδηγήσει σε αποτυχία το 65% των διαγωνισμών!

Ο επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Εξοπλισμών Αντιμναύαρχος ε.α Κυριάκος Κυριακίδης έδωσε το στίγμα των αλλαγών που έρχονται άμεσα στο χώρο των εξοπλισμών,με ομιλία του στη ΔΕΘ. Πρώτο βήμα η αλλαγή του νόμου περί προμηθειών. Σημαντική επίσης η υιοθέτηση από το ΚΥΣΕΑ της Εθνικής Αμυντικής Βιομηχανικής Στρατηγικής(ΕΑΒΣ) .Πρόκειται για ένα κείμενο που όπως είπε ο κ.Κυριακίδης θέτει τα θεμέλια για τη στρατηγική στο χώρο της πολύπαθης ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας.Όλη η ομιλία του Διευθυντή της ΓΔΑΕΕ:Οι μεγάλες αλλαγές των τελευταίων δύο δεκαετιών έχουν δημιουργήσει ένα νέο περιβάλλον για τις αμυντικές βιομηχανίες. Η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από την μείωση των Εθνικών προϋπολογισμών για την άμυνα, κυρίως στον ευρωπαϊκό χώρο, με ευθεία αναλογία την αύξηση του διεθνούς ανταγωνισμού και την επιβολή της απαίτησης δημιουργίας νέων επιχειρηματικών σχημάτων που προέκυψαν από συγχώνευση, κατά περίπτωση, ακόμη και πολύ μεγάλων επιχειρήσεων.Ειδικά για τη χώρα μας η παρατεταμένη οικονομική κρίση έχει περιορίσει σημαντικά το ύψος των αμυντικών δαπανών, σε απόλυτους αριθμούς, με αποτέλεσμα να περιορίζεται και το μερίδιο που μπορεί να διεκδικήσει η εγχώρια βιομηχανία.Η γενικότερη οικονομική δυσπραγία προκαλεί ισχυρές πιέσεις στην καθημερινή λειτουργία των εταιρειών, στη συγκράτηση του κατεχόμενου επιπέδου τεχνογνωσίας, στην αδυναμία πραγματοποίησης επενδύσεων και στη δυσκολία ανάληψης πρωτοβουλιών. Πέρα των ανωτέρω, δυσμενή επίπτωση έχει και η εκροή εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού στο εξωτερικό.Η εγχώρια αμυντική τεχνολογική-βιομηχανική βάση αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της εθνικής άμυνας και ασφάλειας, κέντρο βάρους για τη διατήρηση του αξιόμαχου των Ενόπλων Δυνάμεων και σημαντικό παράγοντα για την προστασία των ουσιωδών συμφερόντων ασφάλειας της χώρας και κυρίως της ασφάλειας εφοδιασμού των Ενόπλων Δυνάμεων σε περιόδους κρίσης, επιστράτευσης ή πολέμου.Στο παραπάνω πλαίσιο, το ΥΠΕΘΑ συνεχίζει να είναι αρωγός στις προσπάθειες της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας για ανάπτυξη, πιστεύοντας ακράδαντα ότι τώρα που ξεκινά μια νέα ημέρα για την οικονομία της χώρας μας ο τομέας αυτός μπορεί να έχει έναν κυρίαρχο λόγο.Αυτή η νέα ημέρα δεν μας βρίσκει απροετοίμαστους για να ανταπεξέλθει η Αμυντική μας Βιομηχανία τόσο στις εθνικές επιχειρησιακές απαιτήσεις όσο και στην διεθνή αγορά. Για αυτό και το Υπουργείο μας έγκαιρα έχει θέσει τις απαραίτητες βάσεις.Στο πλαίσιο αυτό μετά από αναποτελεσματικές προσπάθειες πολλών ετών υιοθετήθηκε από το ΚΥΣΕΑ η Εθνική Αμυντική Βιομηχανική Στρατηγική (ΕΑΒΣ), ένα κείμενο που θέτει τα θεμέλια για τη στρατηγική αυτή. Την παρούσα περίοδο έχουμε ήδη δρομολογήσει ενέργειες που απορρέουν από την ΕΑΒΣ και έτσι έχουμε συντάξει σχέδιο συγκρότησης του Συμβουλίου Αμυντικής Έρευνας Τεχνολογίας και Βιομηχανίας (ΣΑΕΤΒ) στο οποίο θα συμμετέχουν εκτός από επιχειρησιακούς φορείς του ΥΠΕΘΑ, συναφή υπουργεία, η ακαδημαϊκή κοινότητα, κέντρα ερευνών και οι επιχειρηματικοί σύνδεσμοι της Αμυντικής Βιομηχανίας.Το ΣΑΕΤΒ είναι το όργανο το οποίο θα βλέπει τις παρούσες και προγραμματιζόμενες απαιτήσεις των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και το διεθνές «γίγνεσθαι» στον χώρο. Με τα στοιχεία αυτά θα χαράσσει μια πορεία για το αύριο της Αμυντικής μας Βιομηχανίας. Είναι θέμα πολύ σύντομου χρόνου η ενεργοποίηση της κανονιστικής διάταξης λειτουργίας του.Δεν θα αναφερθώ στην εξωστρέφεια που, οργανωμένα, έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια με συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις και πραγματοποίηση ημερίδων αμυντικής βιομηχανίας μια και η δράση αυτή έχει γίνει αισθητή ακόμη και σε μη ασχολούμενους ιδιαίτερα με τον χώρο. Με την ευκαιρία όμως της φετινής ΔΕΘ, που είναι αφιερωμένη στην Αμερική, θα ήθελα να επισημάνω ότι σε 20 μέρες από σήμερα θα μετέχουμε για πέμπτη συνεχή φορά στην παγκοσμίου εμβέλειας έκθεση αμυντικού υλικού AUSA 2018 που πραγματοποιείται στην Ουάσιγκτον, με εθνικό περίπτερο, όπως μόνο λίγες χώρες μετέχουν με τέτοιο σχήμα.Ένα από τα βασικά σημεία που τέθηκαν μέσω της ΕΑΒΣ είναι η απαίτηση συμμετοχής της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας στις προμήθειες των ΕΔ στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Αυτό είναι δυνατό να γίνει τόσο στην παραγωγή του προμηθευόμενου προϊόντος όσο και στην συνέχεια υποστήριξή του δηλαδή σε ελέγχους καλής λειτουργίας, συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών.Θεωρώ ότι επειδή η παραγωγή ολοκληρωμένων συστημάτων από την χώρα μας είναι εξαιρετικά περιορισμένη αυτό θα συνεισφέρει σημαντικά στην ανάπτυξη του συγκεκριμένου τομέα. Η απαίτηση αυτή πρέπει να προβάλλεται από την αρχή της όποιας διαδικασίας ώστε αυτή να αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική παράμετρο της επιλογής του προϊόντος και του κατασκευαστή.Ο κύκλος λειτουργίας της αμυντικής βιομηχανίας επηρεάζεται και από την νομοθεσία περί προμηθειών. Εδώ και αρκετά χρόνια οι προμήθειες γίνονται βάσει του νόμου 3978, ένας νόμος που στόχευε στην διαφάνεια αλλά στην πράξη απεδείχθη τροχοπέδη στις προμήθειες, καθ΄ όσον οι διαγωνισμοί που έχουν προκηρυχτεί απέτυχαν σε ποσοστό 65% με κύριο αίτιο τις προβλεπόμενες από τον νόμο υπερβολικά πολύπλοκες διαδικασίες και απαιτήσεις. Αυτό τελικά λειτούργησε ανάστροφα και δημιούργησε χώρο εισβολής διαμεσολαβητών.Εντός του τρέχοντος μηνός και μετά από μακρά διαδικασία επεξεργασίας και ανταλλαγής απόψεων τόσο με τα Γενικά Επιτελεία όσο και με τους Συνδέσμους της Αμυντικής Βιομηχανίας, θα υποβληθεί από την ΓΔΑΕΕ τελικό σχέδιο νέου νόμου με στόχευση την απλοποίηση και εναρμόνιση των διαδικασιών σύμφωνα με την διεθνή πρακτική καθώς και την ενοποίηση του νομικού πλαισίου.Επιπλέον στον υπό κατάρτιση νόμο περιλαμβάνεται ιδιαίτερη πρόβλεψη για τα ερευνητικά προγράμματα που θα θεραπεύει την μέχρι τώρα εσφαλμένη αντιμετώπιση των ερευνητικών προγραμμάτων ως «προμήθεια».Οι επιχειρησιακές αμυντικές απαιτήσεις είναι αυτές που επηρεάζουν κυρίαρχα την ανάπτυξη της αμυντικής μας βιομηχανίας γι αυτό και θεωρώ ότι πολύ πετυχημένα επέλεξε αυτό τον τίτλο, της παρούσης συζήτησης, η LM.Οι επιχειρησιακές αυτές απαιτήσεις στρατηγικά εκφράζονται μέσα από ένα πολυετές πρόγραμμα προμήθειας κύριου υλικού το οποίο δυστυχώς λόγω των οικονομικών περιορισμών που μας είχαν τεθεί τα τελευταία χρόνια, δεν υπάρχει.Η δυνατότητα δημιουργίας ενός προγραμματισμού προμηθειών τουλάχιστον δεκαετίας θα δείξει τον δρόμο στην βιομηχανία για το που, πόσο και πως θα επενδύσει.Στο σημείο αυτό σημειώνω ότι σε καμία βιομηχανία/επιχείρηση, σε παγκόσμιο επίπεδο η εγχώρια αγορά δεν της είναι αρκετή για να την διατηρήσει βιώσιμη. Αυτό συμβαίνει και σε χώρες που διαθέτουν τεράστιο οπλοστάσιο. Αντιλαμβάνεστε την αναλογία μεγεθών για τα δικά μας δεδομένα. Κατ΄ αυτόν τρόπο είναι επιβεβλημένη η εξωστρέφεια στην οποία και προαναφέρθηκα.Υπάρχουν εταιρείες εκτός της στενής έννοιας του αμυντικού κύκλου, με ήδη εξαιρετική και παγκοσμίου εμβέλειας δραστηριότητες, οι οποίες παράγουν προϊόντα διττής χρήσης. Αυτός ο κύκλος συνεχώς διευρύνεται καθ΄ όσον ασφάλεια, άμυνα, πολιτική προστασία όλο και αποκτούν μεγαλύτερους κοινούς τομείς. Τέτοιες εταιρείες, ιδιαίτερα σημαντικές, υπάρχουν εδώ στην Μακεδονία μας. Οι εταιρείες αυτές λοιπόν μπορούν να ενταχθούν στην Εγχώρια Αμυντική Βιομηχανία και να ενισχύσουν την συνολική προσπάθεια εξωστρέφειας.Αισθάνομαι την ανάγκη όμως να επανέλθω και σε κάτι άλλο που αρχικά αναφέρθηκα και αφορούσε την συγχώνευση μεγάλων εταιρειών στον χώρο. Παρακολουθώντας τα τεκταινόμενα σε παγκόσμιο επίπεδο και λαμβανομένου υπ΄ όψιν ότι παράγουμε ελάχιστα και σε μικρό μέγεθος ολοκληρωμένα συστήματα καθίσταται αναγκαίο να δημιουργηθεί ένας πολύ περιορισμένος αριθμός ισχυρών εταιρειών οι οποίες να τεθούν σαν «μπροστάρηδες» στην εγχώρια αμυντική βιομηχανία εξασφαλίζοντας ένα σε βάθος, ισχυρό, εφικτό επιχειρηματικό πλάνο, προσφέροντας έτσι στις μικρότερες επιχειρήσεις συνέχεια εργασιών και προοπτικές ανάπτυξης.Θεωρώντας ότι μια συζήτηση στην συνέχεια θα είναι ίσως πολυτιμότερη θα ήθελα να κλείσω εδώ την σύντομη παρέμβαση μου θέλοντας επιγραμματικά να επαναφέρω στην μνήμη σας τα λεχθέντα:Υλοποίηση της ΕΑΒΣΣυνέχιση εξωστρέφειας της ΕΑΒΙΜεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή τα ΕΑΒΙ σε κάθε εξοπλιστικό πρόγραμμα καθώς και στην συνέχεια υποστήριξή τουΠροσαρμογή του νόμου περί προμηθειών στην διεθνή εμπορική πρακτική χωρίς να αφίσταται της διαφάνειαςΜακροχρόνιος προγραμματισμός εξοπλισμώνΔημιουργία περιορισμένου αριθμού δυναμικών εμπορικών σχημάτων που να καταστούν η ατμομηχανή της ΕΑΒΙ

militaire.gr

Share:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΠΕΑΛΣ: Στις 10.000 δραχμές καθηλωμένη εδώ και 24 χρόνια η ημερήσια αποζημίωση εκτός έδρας – Επιβεβλημένη η αναπροσαρμογή του ποσού και η εξομοίωση με τους υπόλοιπους δημοσίους υπαλλήλους

Με ικανοποίηση είδαμε στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ», να περιλαμβάνεται ρύθμιση/πρόβλεψη με την οποία αυξάνεται η

Στιγμές τρόμου για τους επιβάτες πτήσης – 14 τραυματίες λόγω σφοδρών αναταράξεων

Σύμφωνα με μαρτυρίες επιβατών που πραγματοποίησαν αναρτήσεις με φωτογραφίες από την «πτήση του τρόμου» στην πλατφόμρμα Χ, ο κυβερνήτης του αεροσκάφους προειδοποίησε για ενδεχόμενες αναταράξεις και προέτρεψε τους επιβάτες να βάλους τις ζώνες τους. Δευτερόλεπτα μετά την ανακοίνωση οι σφοδρές

Ζήτησε συγνώμη η παρουσιάστρια του BBC που ύψωσε το μεσαίο δάχτυλο «στον αέρα»

Την Τετάρτη (6/12/23), η Μάριαμ Μοσίρι, μία από τις βασικές παρουσιάστριες του BBC News, εμφανίστηκε στην έναρξη του μεσημεριανού δελτίου του BBC News, με σηκωμένο το μεσαίο δάχτυλο και με τα φρύδια της ανασηκωμένα, αμέσως μετά το τέλος του σήματος για την

Μητσοτάκης – Ερντογάν: Τι αναφέρει η Κοινή Διακήρυξη των Αθηνών Περί Σχέσεων Φιλίας και Καλής Γειτονίας

Τις συνεχείς εποικοδομητικές και ουσιαστικές διαβουλεύσεις με βάση τον Πολιτικό Διάλογο σε θέματα αμοιβαίου συμφέροντος, τις διερευνητικές/ Διαβουλευτικές συνομιλίες, την Θετική Ατζέντα, στο πλαίσιο του ενισχυμένου Κοινού Σχεδίου Δράσης, τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, για την εξάλειψη αδικαιολόγητων πηγών έντασης, καθώς

Μετάβαση στο περιεχόμενο