Αναδρομικά «εδώ και τώρα» στους ένστολους-Αναλυτικά παραδείγματα

Την προσεχή Πέμπτη, εκτός απροόπτου, θα κατατεθεί στη Βουλή τελικά
το σχέδιο για την καταβολή των αναδρομικών, μετά την υπόσχεση από την
κυβέρνηση, που ωστόσο στηρίζεται στη δικαίωση από το ΣτΕ.

Οι ένστολοι δικαιούνται ολόκληρο το ποσό. Θα τους δοθεί; Στο
προσχέδιο θα προβλέπονται να δοθούν τα αναδρομικά στο τέλος του 2018,
ύψους 800 εκατ. ευρώ.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ηλίας Νατσιούλας, ειδικός οικονομολόγος
επί των στρατιωτικών θεμάτων, τονίζει ότι «το ποσό που δεσμεύεται είναι
χαμηλό σε σχέση με τα οφειλόμενα για τα έτη 2012 έως και 2018. Για την
επιστροφή των αναδρομικών», τονίζει ο κ. Νατσιούλας, «απαιτείται
νομοθετική πρωτοβουλία, έκδοση εγκυκλίου υλοποίησης από Υ.Ο. διαδικασία
που απαιτεί χρόνο. Η κυβέρνηση, όταν νομοθετηθούν οι εξαγγελίες του
πρωθυπουργού,θα χορηγήσει μέρος και όχι το σύνολο αυτών που είναι
υποχρεωμένη,από το Σύνταγμα και τις αμετάκλητες αποφάσεις των
Δικαστηρίων, να επιστρέψει ως παρανόμως παρακρατηθέντα».

Το ερώτημα που προκύπτει, κατά τη δικηγόρο Ολυμπία Νικολοπούλου,
είναι «αν θα δοθούν αναδρομικά έως 31/12/2016, δηλαδή 53 μηνών, ή έως
31/12/2018, δηλαδή 77 μηνών. Αυτό θα είναι καθοριστικό για το ποσό που
θα πάρουν».

Επιπρόσθετα, ο κ. Νατσιούλας τονίζει: Για την εφαρμογή του νέου
μισθολογίου από την 1/1/2017, συγκρίθηκαντότεοι αποδοχές που λάμβανε
το κάθε στέλεχος με την 31/12/2016 και οι αποδοχές με το νέο
μισθολόγιο.Αν στη σύγκρισηπρόεκυπτε διαφορά αρνητική, δηλαδή με το νέο
μισθολόγιο (1/1/2017) οι αποδοχές ήταν χαμηλότερες, τότε αυτή η διαφορά
δίνεται ως προσωπική διαφορά, δηλαδήτο στέλεχος συνέχιζε να λαμβάνει
τις αυξημένες αποδοχές της 31/12/2016, αλλάκάθε φορά που ήταν να πάρει
αύξηση, π.χ. μέσα στο 2017, 2018 κ.λπ.,λόγω προαγωγής ή λόγω αλλαγής
μισθολογικού κλιμακίου,τότε τοποσό της εκάστοτε αύξησης θα αναιρείται
από την προσωπική διάφορακαι ο μισθός θα παραμένει ο ίδιος, μέχρι να
εκμηδενιστείτο πόσο της προσωπικής διαφοράς. Η προσωπική διαφορά
ουσιαστικά είναι ένας έξυπνος τρόπος, ο οποίος έχει κοινωνικές
προεκτάσεις,για να κρυφτούν οι άμεσες μειώσεις μισθών και, επιπλέον,
αυτή δεν υπολογίζεται στις συντάξιμες αποδοχές.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Εξ αυτού προκύπτουν μεγάλα ερωτηματικά.

Ρωτούν οι στρατιωτικοί. Θα συμπαρασύρει και τις τρέχουσες αποδοχές
του νέου μισθολογίου; Θα οδηγήσει σε καταβολή αναδρομικών δόσεων και για
το χρονικό διάστημα μετά τον Ιανουάριο 2017;

Κατ’ αρχάς να δούμε την αναπροσαρμογή με ημερομηνία 31/12/2016. Ο κ.
Νατσιούλας αναφέρει: «Με την καταβολή των αναδρομικών θα
αναπροσαρμοστούν/αυξηθούν οι δικαιούμενες αποδοχές την 31/12/2016, οι
οποίες αποτελούν το σημείο για τη διασφάλιση των αποδοχών του νέου
μισθολογίου από 1/1/2017.

Αν, για παράδειγμα, ένας λοχίας είχε αποδοχές την 31/12/2016 ύψους
1.000 ευρώ και με το νέο μισθολόγιο από 1/1/2017 πρόεκυπτε να έχει 950
ευρώ, τότε για να διασφαλιστούν οι αποδοχές του θα είχε προσωπική
διαφορά 50 ευρώκαι θα συνέχιζε εκ νέου να λαμβάνει τις ίδιες αποδοχές,
1.000 ευρώ.

Αν τώρα είναι να δοθεί το υπόλοιπο 50%, τότε με 31/12/2016 θα
αναπροσαρμόζονταν οι αποδοχές από 1.000 σε 1.030 ευρώ. Αν γίνει τώρα
σύγκριση με το νέο μισθολόγιο από 1/1/2017 θα πρόεκυπτε να έχει 950 ευρώ
και για να διασφαλιστούν οι αποδοχές του στο ποσό των 1.030, θα είχε
μεγαλύτερη προσωπική διαφορά 80 ευρώ, αλλά θα συνέχιζε δηλαδή εκ νέου να
λαμβάνει τις ίδιες αναπροσαρμοσμένες αποδοχές 1.030 ευρώ.

Συνεπώς ο λοχίας θα λάμβανε 30 ευρώ επί 77 μήνες μέχρι και 31/12/2018
και θα είχε αυξημένο κατά 30 ευρώ τον μήνα από 1/1/2019 και μετά.

Με την προσωπική διάφορα που ισχύει, κατά τον κ. Νατσιούλα, «με το
νέο μισθολόγιοεφαρμόζεται εμμέσως μακροχρόνιο πάγωμα των μισθώνστα
σημερινά επίπεδα, μια και δεν θα υπάρχουν πλέον αυξήσειςλόγω προαγωγής,
ή λόγω αλλαγής μισθολογικού κλιμακίου, αφού τοποσό της εκάστοτε
αύξησης θα αφαιρείται από την προσωπική διάφορακαι ο μισθός θα
παραμένει ο ίδιος, μέχρι να εκμηδενιστείτο πόσο της προσωπικής
διαφοράς. Όσο μεγαλύτερη η προσωπική διάφορα τόσος μεγαλύτερος και ο
χρόνος εξάλειψής της και επιπλέον αβεβαιότητα σε μελλοντική κατάργησή
της. Όσοι συνταξιοδοτούνταιστον υπολογισμό της σύνταξηςδεν θα
προσμετράται το ποσό της προσωπικής διαφοράς και η σύνταξή τους θα
υπολογίζεται με μικρότερα ποσά».

Παραμονεύει η Εφορία

Τα στελέχη αν λάβουν τα αναδρομικά εφάπαξεντός του 2018θα
υποχρεωθούν την επόμενη χρονιά, μέχρι 31/12/2019να υποβάλλουν
συμπληρωματικέςχειρόγραφες τροποποιητικές δηλώσεις για τα έτη 2012 έως
2014 και ηλεκτρονικές δηλώσεις για τα έτη 2015 έως 2017.

Τα ποσά των αναδρομικών αρχικά δεν υπόκεινται σε παρακράτηση εισφοράς
αλληλεγγύης. Με την υποβολή όμως των συμπληρωματικών τροποποιητικών
δηλώσεων,τα στελέχη θα πληρώσουν πρόσθετο ποσό, που ουσιαστικά μειώνει
το ποσό των αναδρομικών που θα δοθεί.

Ενδεικτικάαναφέρονται περιπτώσεις όπου ΕΠΟΠ που έχουν, για
παράδειγμα, το 2012, το 2013, το 2014ετήσιες αποδοχέςκάτω των 12.000
ευρώ θα υποχρεωθούν να δώσουνκατ’ ελάχιστον 120 ευρώόταν υπερβούν έστω
και για 1 ευρώ το ετήσιο ποσό των 12.000 ευρώ λόγω των αναδρομικών και
της αναγωγής αυτών κατ’ έτος.

Το ίδιο θα συμβεί και σε υπαξιωματικούς και αξιωματικούς που έχουν,
για παράδειγμα, το 2012, το 2013, το 2014 ετήσιες αποδοχές κάτω των
20.000 ευρώ και θα υποχρεωθούν να δώσουνκατ ελάχιστον 200 ευρώόταν
υπερβούν έστω και για 1 ευρώ το ετήσιο ποσό των 20.000 ευρώ λόγω των
αναδρομικών και της αναγωγής αυτών κατ’ έτος.

Αυτό συμβαίνει καθώς με τις διατάξεις τηςπαρ. 7 του άρθρου 29του ν.
3986/2011,όπως ισχύει, ορίζεται, για εισοδήματα που αποκτώνται από
1/1/2012 μέχρι και 31/12/2014 να διενεργείται παρακράτηση έναντι της
ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης τουάρθρου 29του ν. 3986/2011η οποία
υπολογίζεται ως εξής:

α) Με συντελεστή1%για ετήσιο καθαρό εισόδημα από 12.001 ευρώ έως 20.000 ευρώ.

β) Με συντελεστή2%για ετήσιο καθαρό εισόδημα από 20.001 ευρώ έως και 50.000 ευρώ.

Γενικά όλα τα στελέχη θα πληρώσουν εκ των υστέρων ποσό με τον αντίστοιχο συντελεστή, όπως και σε όλα τα έτη.

Τα αναδρομικά που θα δοθούνδεν θα εξαντλήσουντη φορολογική
υποχρέωση των στελεχών, καθώς αυτά υπόκεινται σε χαμηλότερη κλίμακα
φορολόγησης με συντελεστή 20%στο καταβαλλόμενο ποσό.

Θα υπάρχει πρόσθετοποσό φόρουσυμψηφισμού κατά την υποβολή δήλωσης
αναδρομικών ύψους2% ή 9% ή 12%κ.λπ., καθώς τα ποσά θα φορολογηθούν με
20%,αλλά με την υποβολή των τροποποιητικών δηλώσεων θα μπουν στην
κλίμακα φορολόγησης ανάλογα τα έτη και το ποσό. Οι συντελεστές που
ίσχυαν ήταν 22%, 29%, 32%. Όσοι αμελήσουν ή το ξεχάσουν και δεν
υποβάλουν τροποποιητικές δήλωσες στα έτη που αφορούν τα αναδρομικά, σε
γενόμενο έλεγχο κινδυνεύουν μεκυρώσεις 100 ευρώγια κάθε παράλειψη
δήλωσης.

Παραδείγματα:

Με βάση τον παραπάνω τρόπο, ας δούμε παρακάτω με τρία παραδείγματα τα
δικαιούμενα αναδρομικά είτε για 53 μήνες, δηλαδή ως 31/12/2016, είτε
για 77 μήνες, έως 31/12/2018.

Αρχικά, για να γίνει κατανοητό, θυμίζουμε ότι το προηγούμενο 50%
(ν.4307/14) δόθηκε για χρονικό διάστημα από 1/8/2012 έως 30/6/2014
(αναδρομικά 23 μηνών) σε 36 μηνιαίες δόσεις και από 1/7/2014 και μετά
δινόταν αυτό το 50% κάθε μήνα στη μισθοδοσία.

Επειδή όμως από το διάστημα 1/8/2014 και μετά όλα τα στελέχη έχουν
πάρει μισθολογικές προαγωγές κ.λπ., τα ποσά που θα λάβουν με το υπόλοιπο
50% θα είναι λίγο μεγαλύτερα, καθώς για κάποιους μήνες θα υπολογίζονται
με τα ποσά επόμενου βαθμού.

  • 1οπαράδειγμα (λοχαγός)

Λοχαγός από ΣΣΕ με 15 έτη υπηρεσίας το 2015 έλαβε με το προηγούμενο
50% για 23 μήνες αναδρομικά καθαρού συνολικού ποσού1.190(δόθηκαν 33
ευρώ σε 36 μηνιαίες δόσεις).

1οσενάριο: Να δοθούναναδρομικά από 1/8/2012 έως 31/12/2016
(αναδρομικά 53 μηνών). Θα δικαιούται να λάβει αναδρομικά καθαρού
συνολικού ποσού2.730 ευρώ

2οσενάριο: Να δοθούναναδρομικά από 1/8/2012 έως 31/12/2018
(αναδρομικά 77 μηνών). Θα δικαιούται να λάβει αναδρομικά καθαρού
συνολικού ποσού3.970 ευρώ.

  • 2οπαράδειγμα (αρχιλοχίας)

Αρχιλοχίας από ΣΜΥ με 15 έτη υπηρεσίας το 2015 έλαβε με το
προηγούμενο 50% για 23 μήνες αναδρομικά καθαρού συνολικού ποσού 650 ευρώ
(δόθηκαν 18 ευρώ σε 36 μηνιαίες δόσεις).

1οσενάριο: Να δοθούναναδρομικά από 1/8/2012 έως 31/12/2016
(αναδρομικά 53 μηνών). Θα δικαιούται να λάβει αναδρομικά καθαρού
συνολικού ποσού1.712 ευρώ.

2οσενάριο: Να δοθούναναδρομικά από 1/8/2012 έως 31/12/2018
(αναδρομικά 77 μηνών). Θα δικαιούται να λάβει αναδρομικά καθαρού
συνολικού ποσού2.448 ευρώ.

  • 3οπαράδειγμα (ΕΠΟΠ λοχίας)

ΕΠΟΠ λοχίας με 13 έτη υπηρεσίας το 2015 έλαβε με το προηγούμενο 50%
για 23 μήνες αναδρομικά καθαρού συνολικού ποσού 720 ευρώ (δόθηκαν 20
ευρώ σε 36 μηνιαίες δόσεις).

1οσενάριο: Να δοθούναναδρομικά από 1/8/2012 έως 31/12/2016
(αναδρομικά 53 μηνών). Θα δικαιούται να λάβει αναδρομικά καθαρού
συνολικού ποσού1.670 ευρώ.

2οσενάριο: Να δοθούναναδρομικά από 1/8/2012 έως 31/12/2018
(αναδρομικά 77 μηνών). Θα δικαιούται να λάβει αναδρομικά καθαρού
συνολικού ποσού2.410 ευρώ.

Με βάση τα παραπάνω τρία παραδείγματα, στον παρακάτω πινάκα φαίνονται
τα δικαιούμενα ποσά ανά διάφορες κατηγορίες σε σχέση με τα ποσά που
διέρρευσαν.

του Γιώργου Αυτιά

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Παρασκήνιο

Αναδημοσίευση από toxrima.gr

Share:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Στυλιανίδης στον «Πολίτη»: «Η Ελλάδα ασπίδα στην προστασία της διεθνούς ναυτιλίας»

Ηγετικό ρόλο για αντιμετώπιση των επιθέσεων που δέχονται πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα έχει αναλάβει η Ελλάδα, η οποία μαζί με άλλες χώρες επιχειρεί με στόχο τη διατήρηση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας. Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής της Ελλάδας, Χρήστος Στυλιανίδης,

Νέα ΓΓ Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο η Στελλίνα Σιαράπη

Με απόφαση του Πρωθυπουργού, κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, και του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Δημήτρη Καιρίδη, αναλαμβάνει καθήκοντα  Γενικής Γραμματέα Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο η κα. Στελλίνα Σιαράπη. Η νέα Γενική Γραμματέας αντικαθιστά τον κ. Δημήτρη Ιατρίδη, ο οποίος διετέλεσε Γενικός

Πλοίο container «σφήνωσε» σε γέφυρα (vid)

Ένα δυνατός θόρυβος ξεσήκωσε τους κατοίκους όταν ένα γερμανικό πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων δεν εκτίμησε σωστά το ύψος της μιας γέφυρας στο Ρότερνταμ. Το πλοίο προσέκρουσε και σφήνωσε κάτω από τη γέφυρα Willemsbrug που διασχίζει το Nieuwe Maas έχοντας σαν αποτέλεσμα

Έκτακτες Κρίσεις Ανωτάτων Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων

Το ΣΑΓΕ κατά την 10η Συνεδρίασή του, το Σάββατο 2 Mαρτίου 2024, έκρινε ως ακολούθως: Στην Πολεμική Αεροπορία Προήγαγε στο βαθμό του Υποπτεράρχου για πλήρωση κενών θέσεων, τους: 1. Ταξίαρχο (ΜΗ) Δελή Γεώργιο 2. Ταξίαρχο (ΜΑ) Ρούγγο Ιωάννη 3. Ταξίαρχο (ΕΑ) Σουρρή

Μετάβαση στο περιεχόμενο