Από τη Σύνοδο Κορυφής στο… Συμβούλιο Υπουργών και ξανά στη Σύνοδο – Δείτε το τελικό κείμενο των «27»

Συμφωνία στην θεωρία για τους «27». Πετάνε το μπαλάκι για προτάσεις στο Συμβούλιο των Υπουργών και μετά… βλέπουν.

Άλλη μια Σύνοδος Κορυφής χωρίς πυγμή και οριστικές αποφάσεις προς όφελος των πολιτών της ΕΕ. Σύμφωνα με το τελικό κείμενο των συμπερασμάτων των «27» το μπαλάκι πάει στους ευρωπαίους υπουργούς οι οποίοι θα εξετάσουν όλα τα δεδομένα, θα μεταφέρουν τις προτάσεις τους στους «27» και εκείνοι σε μια νέα Σύνοδο θα λάβουν τις όποιες αποφάσεις τους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα συμπεράσματα: «Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να υποβάλουν επειγόντως συγκεκριμένες αποφάσεις σχετικά με τα ακόλουθα πρόσθετα μέτρα, καθώς και σχετικά με τις προτάσεις της Επιτροπής, έχοντας αξιολογήσει τον αντίκτυπό τους ιδίως στις υφιστάμενες συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένης της μη επηρεασμού των μακροπρόθεσμων συμβάσεων, και λαμβάνοντας υπόψη τα διαφορετικά ενεργειακά μείγματα και τις εθνικές συνθήκες:

α) εθελοντική κοινή αγορά φυσικού αερίου, εκτός από τη δεσμευτική συγκέντρωση ζήτησης για όγκο που αντιστοιχεί στο 15% των αναγκών πλήρωσης των αποθηκών, ανάλογα με τις εθνικές ανάγκες, και επιτάχυνση των διαπραγματεύσεων με αξιόπιστους εταίρους για την αναζήτηση αμοιβαία επωφελών συμπράξεων με την αξιοποίηση του συλλογικού βάρους της αγοράς της Ένωσης και την πλήρη αξιοποίηση της ενεργειακής πλατφόρμας της ΕΕ, η οποία είναι ανοικτή και για τα Δυτικά Βαλκάνια και τους τρεις συνδεδεμένους ανατολικούς εταίρους,

β) νέο συμπληρωματικό δείκτη αναφοράς έως τις αρχές του 2023, ο οποίος θα αντικατοπτρίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια τις συνθήκες στην αγορά φυσικού αερίου

γ) έναν προσωρινό δυναμικό διάδρομο τιμών στις συναλλαγές φυσικού αερίου για τον άμεσο περιορισμό των επεισοδίων υπερβολικών τιμών φυσικού αερίου, λαμβάνοντας υπόψη τις διασφαλίσεις που προβλέπονται στο άρθρο 23 παράγραφος 2 του σχεδίου κανονισμού του Συμβουλίου που προτάθηκε στις 18 Οκτωβρίου 2022,

δ) ένα προσωρινό πλαίσιο της ΕΕ για την επιβολή ανώτατου ορίου στην τιμή του φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή, συμπεριλαμβανομένης ανάλυσης κόστους και οφέλους, χωρίς τροποποίηση της σειράς αξιοκρατίας, αποτρέποντας παράλληλα την αύξηση της κατανάλωσης φυσικού αερίου, αντιμετωπίζοντας τις επιπτώσεις στη χρηματοδότηση και τη διανομή και τον αντίκτυπό της στις ροές εκτός των συνόρων της ΕΕ,

ε) βελτιώσεις στη λειτουργία των ενεργειακών αγορών για την αύξηση της διαφάνειας της αγοράς, την άμβλυνση των πιέσεων ρευστότητας και την εξάλειψη των παραγόντων που ενισχύουν τη μεταβλητότητα των τιμών του φυσικού αερίου, διασφαλίζοντας παράλληλα τη διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας,

στ) επίσπευση της απλούστευσης των διαδικασιών αδειοδότησης προκειμένου να επιταχυνθεί η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των δικτύων, μεταξύ άλλων με μέτρα έκτακτης ανάγκης βάσει του άρθρου 122 της ΣΛΕΕ,

ζ) μέτρα ενεργειακής αλληλεγγύης σε περίπτωση διακοπής του εφοδιασμού με φυσικό αέριο σε εθνικό, περιφερειακό ή ενωσιακό επίπεδο, ελλείψει διμερών συμφωνιών αλληλεγγύης,

η) αυξημένες προσπάθειες για την εξοικονόμηση ενέργειας,

θ) κινητοποίηση των σχετικών εργαλείων σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο».

Αναλυτικά

1. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ασχολήθηκε με τον κλιμακούμενο επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, ο οποίος θέτει σε κίνδυνο την ευρωπαϊκή και παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι αποφασισμένο να αντιμετωπίσει την παραπληροφόρηση που αποσκοπεί στην άρνηση των συλλογικών μας προσπαθειών για την υπεράσπιση της κυριαρχίας της Ουκρανίας και της βασισμένης σε κανόνες διεθνούς τάξης. Επαναλαμβάνει ότι η Ρωσία φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την τρέχουσα ενεργειακή και οικονομική κρίση.

2. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο τις πρόσφατες αδιάκριτες ρωσικές επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη με στόχο αμάχους και μη στρατιωτικά αντικείμενα και υποδομές στο Κίεβο και σε ολόκληρη την Ουκρανία. Καταδικάζει ομοίως τις ενέργειες της Ρωσίας στον πυρηνικό σταθμό Ζαπορίζια της Ουκρανίας και υπογραμμίζει την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις προσπάθειες του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας να διατηρήσει την ασφάλεια, την προστασία και τις εγγυήσεις της εγκατάστασης.

3. Υπενθυμίζοντας τη δήλωση της 30ής Σεπτεμβρίου 2022 και σύμφωνα με το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ της 12ης Οκτωβρίου 2022, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επαναλαμβάνει την απερίφραστη καταδίκη και την αποφασιστική απόρριψη της παράνομης προσάρτησης από τη Ρωσία των περιοχών Ντονέτσκ, Λουγκάνσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα της Ουκρανίας. Όπως και στην περίπτωση της Κριμαίας και της Σεβαστούπολης, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα αναγνωρίσει ποτέ αυτή την παράνομη προσάρτηση. Οι μονομερείς αποφάσεις της Ρωσίας παραβιάζουν σκόπιμα τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και αγνοούν κατάφωρα τη διεθνή τάξη που βασίζεται σε κανόνες. Η Ρωσία δεν έχει καμία νόμιμη βάση για οποιαδήποτε ενέργεια στο έδαφος της Ουκρανίας.

4. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επαναβεβαιώνει την πλήρη υποστήριξή του στην ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας. Σύμφωνα με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και το διεθνές δίκαιο, η Ουκρανία ασκεί το εγγενές δικαίωμά της στην αυτοάμυνα κατά της ρωσικής επίθεσης. Έχει το δικαίωμα να απελευθερώσει και να ανακτήσει τον πλήρη έλεγχο όλων των κατεχόμενων εδαφών εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της.

5. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο απαιτεί από τη Ρωσία να αποσύρει αμέσως, πλήρως και άνευ όρων όλες τις στρατιωτικές της δυνάμεις από ολόκληρο το έδαφος της Ουκρανίας εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της, όπως απαίτησε η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, και να σταματήσει η Ρωσία όλες τις υβριδικές επιθέσεις κατά της Ουκρανίας.

6. Τα εγκλήματα πολέμου που διαπράττονται κατά των Ουκρανών, για τα οποία υπάρχουν ολοένα και περισσότερες αποδείξεις, και η συνεχής καταστροφή των μη στρατιωτικών υποδομών αποτελούν σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναλαμβάνει τη σταθερή της δέσμευση να λογοδοτήσει η Ρωσία, και όλοι οι δράστες και οι συνεργοί, και τη σθεναρή υποστήριξή της στις έρευνες του Εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναγνωρίζει τις προσπάθειες της Ουκρανίας να εξασφαλίσει την απόδοση ευθυνών, μεταξύ άλλων για το έγκλημα της επίθεσης κατά της Ουκρανίας. Καλεί τον Ύπατο Εκπρόσωπο και την Επιτροπή να διερευνήσουν τις επιλογές ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης απόδοση ευθυνών.

7. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενίσχυσε περαιτέρω τα περιοριστικά της μέτρα κατά της Ρωσίας και είναι έτοιμη να συνεχίσει να το πράττει. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπογραμμίζει τη σημασία της διασφάλισης της αποτελεσματικής εφαρμογής, της αποτροπής της καταστρατήγησης και της διευκόλυνσής της και καλεί όλες τις χώρες να ευθυγραμμιστούν με τις κυρώσεις της ΕΕ. Οι σχετικές προσπάθειες θα πρέπει να ενταθούν. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συζήτησε τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω η συλλογική πίεση προς τη Ρωσία ώστε να τερματίσει τον επιθετικό της πόλεμο.

8. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπογραμμίζει τη σημασία των ενιαίων πρακτικών της ΕΕ όσον αφορά την έκδοση θεωρήσεων σε σχέση με τους Ρώσους αιτούντες και χαιρετίζει τις επικαιροποιημένες κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

9. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα σταθεί στο πλευρό της Ουκρανίας για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί. Θα συνεχίσει να παρέχει ισχυρή πολιτική, στρατιωτική και οικονομική στήριξη στην Ουκρανία, μεταξύ άλλων για τις ανάγκες της σε ρευστότητα, και θα εντείνει την ανθρωπιστική της ανταπόκριση, ιδίως για την ετοιμότητα του χειμώνα. Το Συμβούλιο ενέκρινε την απόφαση για τη διεξαγωγή αποστολής στρατιωτικής βοήθειας της ΕΕ προς υποστήριξη της Ουκρανίας, καθώς και την πρόσφατη απόφαση για την περαιτέρω αύξηση των μέτρων συνδρομής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Ειρήνης προς υποστήριξη των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιδοκιμάζει το έργο της μη στρατιωτικής συμβουλευτικής αποστολής της ΕΕ στην Ουκρανία.

10. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζητεί την έγκαιρη παροχή των υπόλοιπων 3 δισεκατομμυρίων ευρώ μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής για την Ουκρανία. Καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει και το Συμβούλιο να εργαστεί επί μιας πιο διαρθρωτικής λύσης για την παροχή βοήθειας στην Ουκρανία. Θα πρέπει να αξιοποιηθούν όλες οι δυνατότητες της συμφωνίας σύνδεσης και της συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών σε βάθος και συνολικής κλίμακας με την Ουκρανία για να διευκολυνθεί η πρόσβασή της στην ενιαία αγορά.

11. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αποφασισμένη να στηρίξει την ανακούφιση, την αποκατάσταση και την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, μαζί με τους διεθνείς εταίρους και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Ενόψει της Διεθνούς Διάσκεψης Εμπειρογνωμόνων στο Βερολίνο στις 25 Οκτωβρίου 2022, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συζήτησε τη διακυβέρνηση και τη χρηματοδότηση αυτών των προσπαθειών, συμπεριλαμβανομένων των μεταρρυθμίσεων. Επιπλέον, υπενθυμίζοντας τα συμπεράσματά του της 30-31 Μαΐου 2022, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει επιλογές σύμφωνα με το ενωσιακό και το διεθνές δίκαιο με στόχο τη χρήση των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων για τη στήριξη της ανασυγκρότησης της Ουκρανίας.

12. Η Ουκρανία έχει δηλώσει την ετοιμότητά της για μια δίκαιη ειρήνη, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει τον σεβασμό της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας της, όπως προστατεύεται από τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών- τη διασφάλιση της ικανότητας της Ουκρανίας να αμυνθεί στο μέλλον- τη διασφάλιση της ανάκαμψης και της ανοικοδόμησής της, συμπεριλαμβανομένης της διερεύνησης τρόπων για να γίνει αυτό με κεφάλαια από τη Ρωσία- και την επιδίωξη απόδοσης ευθυνών για τα ρωσικά εγκλήματα που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου.

13. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί τις αρχές της Λευκορωσίας να σταματήσουν να επιτρέπουν τον ρωσικό επιθετικό πόλεμο, επιτρέποντας στις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις να χρησιμοποιούν το έδαφος της Λευκορωσίας και παρέχοντας υποστήριξη στον ρωσικό στρατό. Το καθεστώς της Λευκορωσίας πρέπει να τηρήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του βάσει του διεθνούς δικαίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει έτοιμη να προχωρήσει γρήγορα σε περαιτέρω κυρώσεις κατά της Λευκορωσίας.

14. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καταδικάζει επίσης έντονα τη στρατιωτική υποστήριξη του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας από τις ιρανικές αρχές, η οποία πρέπει να σταματήσει. Εν προκειμένω, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρετίζει τις κυρώσεις της ΕΕ που εγκρίθηκαν στις 20 Οκτωβρίου 2022.

15. Η Ρωσία, χρησιμοποιώντας ως όπλο τα τρόφιμα στον πόλεμό της κατά της Ουκρανίας, είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την παγκόσμια κρίση επισιτιστικής ασφάλειας που προκάλεσε. Ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας έχει προκαλέσει διαταραχές της γεωργικής παραγωγής, των αλυσίδων εφοδιασμού και του εμπορίου που έχουν οδηγήσει τις παγκόσμιες τιμές των τροφίμων και των λιπασμάτων σε πρωτοφανή επίπεδα. Οι δίαυλοι αλληλεγγύης ΕΕ-Ουκρανίας κατέστησαν δυνατή την εξαγωγή σημαντικών ποσοτήτων ουκρανικών καλλιεργειών, γεωργικών προϊόντων και λιπασμάτων στις χώρες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να βελτιώνει την αποτελεσματικότητα όλων των διαύλων αλληλεγγύης. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υποστηρίζει την έκκληση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για παράταση της πρωτοβουλίας των Ηνωμένων Εθνών για τα σιτηρά της Μαύρης Θάλασσας πέραν της τρέχουσας περιόδου που λήγει τον Νοέμβριο. Οι κυρώσεις της ΕΕ κατά της Ρωσίας δεν απαγορεύουν την εξαγωγή γεωργικών προϊόντων ή τροφίμων μεταξύ τρίτων χωρών και της Ρωσίας.

II. ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

16. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καταδικάζει έντονα τις πράξεις δολιοφθοράς κατά κρίσιμων υποδομών, όπως αυτές κατά των αγωγών Nord Stream. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αντιμετωπίσει κάθε σκόπιμη διατάραξη κρίσιμων υποδομών ή άλλες υβριδικές ενέργειες με ενιαία και αποφασιστική αντίδραση. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν επείγοντα και αποτελεσματικά μέτρα και να συνεργαστούν μεταξύ τους, με την Επιτροπή και άλλους σχετικούς φορείς, με σκοπό την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των υποδομών ζωτικής σημασίας. Θα πρέπει να προωθηθούν γρήγορα οι εργασίες σχετικά με την πρόταση σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με μια συντονισμένη προσέγγιση της Ένωσης για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των υποδομών ζωτικής σημασίας, συμπεριλαμβανομένης της έγκαιρης εφαρμογής της αναθεωρημένης οδηγίας για την ασφάλεια των συστημάτων δικτύων και πληροφοριών (οδηγία NIS 2) και της οδηγίας για την ανθεκτικότητα των οντοτήτων ζωτικής σημασίας.

I. ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

17. Μπροστά στην οπλοποίηση της ενέργειας από τη Ρωσία, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα παραμείνει ενωμένη για την προστασία των πολιτών και των επιχειρήσεών της και θα λάβει επειγόντως τα αναγκαία μέτρα.

18. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε ότι, υπό το πρίσμα της συνεχιζόμενης κρίσης, οι προσπάθειες για τη μείωση της ζήτησης, τη διασφάλιση της ασφάλειας του εφοδιασμού, την αποφυγή των δελτίων και τη μείωση των τιμών της ενέργειας για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ένωση πρέπει να επιταχυνθούν και να ενταθούν, ενώ πρέπει να διαφυλαχθεί η ακεραιότητα της ενιαίας αγοράς. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να υποβάλουν επειγόντως συγκεκριμένες αποφάσεις σχετικά με τα ακόλουθα πρόσθετα μέτρα, καθώς και σχετικά με τις προτάσεις της Επιτροπής, έχοντας αξιολογήσει τον αντίκτυπό τους ιδίως στις υφιστάμενες συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένης της μη επηρεασμού των μακροπρόθεσμων συμβάσεων, και λαμβάνοντας υπόψη τα διαφορετικά ενεργειακά μείγματα και τις εθνικές συνθήκες:

α) εθελοντική κοινή αγορά φυσικού αερίου, εκτός από τη δεσμευτική συγκέντρωση ζήτησης για όγκο που αντιστοιχεί στο 15% των αναγκών πλήρωσης των αποθηκών, ανάλογα με τις εθνικές ανάγκες, και επιτάχυνση των διαπραγματεύσεων με αξιόπιστους εταίρους για την αναζήτηση αμοιβαία επωφελών συμπράξεων με την αξιοποίηση του συλλογικού βάρους της αγοράς της Ένωσης και την πλήρη αξιοποίηση της ενεργειακής πλατφόρμας της ΕΕ, η οποία είναι ανοικτή και για τα Δυτικά Βαλκάνια και τους τρεις συνδεδεμένους ανατολικούς εταίρους,

β) νέο συμπληρωματικό δείκτη αναφοράς έως τις αρχές του 2023, ο οποίος θα αντικατοπτρίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια τις συνθήκες στην αγορά φυσικού αερίου

γ) έναν προσωρινό δυναμικό διάδρομο τιμών στις συναλλαγές φυσικού αερίου για τον άμεσο περιορισμό των επεισοδίων υπερβολικών τιμών φυσικού αερίου, λαμβάνοντας υπόψη τις διασφαλίσεις που προβλέπονται στο άρθρο 23 παράγραφος 2 του σχεδίου κανονισμού του Συμβουλίου που προτάθηκε στις 18 Οκτωβρίου 2022,

δ) ένα προσωρινό πλαίσιο της ΕΕ για την επιβολή ανώτατου ορίου στην τιμή του φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή, συμπεριλαμβανομένης ανάλυσης κόστους και οφέλους, χωρίς τροποποίηση της σειράς αξιοκρατίας, αποτρέποντας παράλληλα την αύξηση της κατανάλωσης φυσικού αερίου, αντιμετωπίζοντας τις επιπτώσεις στη χρηματοδότηση και τη διανομή και τον αντίκτυπό της στις ροές εκτός των συνόρων της ΕΕ,

ε) βελτιώσεις στη λειτουργία των ενεργειακών αγορών για την αύξηση της διαφάνειας της αγοράς, την άμβλυνση των πιέσεων ρευστότητας και την εξάλειψη των παραγόντων που ενισχύουν τη μεταβλητότητα των τιμών του φυσικού αερίου, διασφαλίζοντας παράλληλα τη διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας,

στ) επίσπευση της απλούστευσης των διαδικασιών αδειοδότησης προκειμένου να επιταχυνθεί η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των δικτύων, μεταξύ άλλων με μέτρα έκτακτης ανάγκης βάσει του άρθρου 122 της ΣΛΕΕ,

ζ) μέτρα ενεργειακής αλληλεγγύης σε περίπτωση διακοπής του εφοδιασμού με φυσικό αέριο σε εθνικό, περιφερειακό ή ενωσιακό επίπεδο, ελλείψει διμερών συμφωνιών αλληλεγγύης,

η) αυξημένες προσπάθειες για την εξοικονόμηση ενέργειας,

θ) κινητοποίηση των σχετικών εργαλείων σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο.

Ταυτόχρονα, άμεση προτεραιότητα είναι η προστασία των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, ιδίως των πιο ευάλωτων στις κοινωνίες μας. Η διατήρηση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας της Ένωσης είναι επίσης καίριας σημασίας. Θα πρέπει να κινητοποιηθούν όλα τα σχετικά εργαλεία σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο για να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα των οικονομιών μας, διατηρώντας παράλληλα την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και διατηρώντας τους ισότιμους όρους ανταγωνισμού και την ακεραιότητα της ενιαίας αγοράς. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεσμεύεται για στενό συντονισμό των πολιτικών αντιδράσεων. Τονίζει τη σημασία του στενού συντονισμού και των κοινών λύσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπου ενδείκνυται, και δεσμεύεται να επιτύχουμε τους στόχους της πολιτικής μας με ενιαίο τρόπο. Το Συμβούλιο θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις οικονομικές εξελίξεις και δεσμεύεται να ενισχύσει περαιτέρω τον συντονισμό μας, προκειμένου να υπάρξει αποφασιστική και ευέλικτη πολιτική αντίδραση.

19. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επαναλαμβάνει την ανάγκη να ενισχυθούν οι επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση, στις ενεργειακές υποδομές που είναι ανθεκτικές στο μέλλον, συμπεριλαμβανομένων των διασυνδέσεων, στην αποθήκευση και στις καινοτόμες τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

20. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή να επιταχύνει τις εργασίες σχετικά με τη διαρθρωτική μεταρρύθμιση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης επιπτώσεων, και ζητεί περαιτέρω πρόοδο προς μια πλήρη Ενεργειακή Ένωση που να εξυπηρετεί τον διπλό στόχο της ευρωπαϊκής ενεργειακής κυριαρχίας και της κλιματικής ουδετερότητας.

21. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξακολουθεί να επιλαμβάνεται του θέματος

IV. ΕΞΩΤΕΡΙΚΈΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

22. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο διεξήγαγε στρατηγική συζήτηση σχετικά με τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Κίνα.

23. Συζήτησε επίσης τις προετοιμασίες για την επικείμενη αναμνηστική σύνοδο κορυφής ΕΕ-ASEAN στις 14 Δεκεμβρίου 2022. Η σύνοδος κορυφής θα αποτελέσει ευκαιρία για την περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ASEAN και για να τονιστεί η κοινή μας προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και στους διεθνώς συμφωνημένους κανόνες και πρότυπα, καθώς και για να τονιστεί η σημασία των κοινών συμφερόντων που συνδέουν τις δύο περιοχές μας με μια μακροχρόνια εταιρική σχέση.

24. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προέβη σε απολογισμό των προετοιμασιών για τη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή του 2022 στο Sharm el-Sheikh (COP27) και για τη 15η Διάσκεψη των μερών της Σύμβασης για τη Βιολογική Ποικιλότητα (δεύτερο μέρος) στο Μόντρεαλ. Εν όψει των ολοένα και πιο έντονων και συχνών ακραίων καιρικών φαινομένων, συμπεριλαμβανομένων των καυσώνων, των πυρκαγιών και των πλημμυρών, και της πρωτοφανούς απώλειας της βιοποικιλότητας σε ολόκληρο τον κόσμο, τόνισε ότι είναι εξαιρετικά επείγον να ενισχυθεί η παγκόσμια αντίδραση στην έκτακτη ανάγκη αντιμετώπισης του κλίματος και στην κρίση της βιοποικιλότητας. Προκειμένου να διατηρηθεί ο στόχος του 1,5 °C σε απόσταση αναπνοής, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί όλα τα μέρη, ιδίως τις μεγάλες οικονομίες, να επανεξετάσουν και να ενισχύσουν τις εθνικά καθορισμένες συνεισφορές τους εγκαίρως για την COP27. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί επίσης να εγκριθεί ένα φιλόδοξο, ολοκληρωμένο και μετασχηματιστικό παγκόσμιο πλαίσιο για τη βιοποικιλότητα μετά το 2020, ώστε να ανακοπεί και να αντιστραφεί η απώλεια της βιοποικιλότητας.

25. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καταδικάζει την αδικαιολόγητη και απαράδεκτη χρήση βίας από τις ιρανικές αρχές κατά ειρηνικών διαδηλωτών, ιδίως κατά γυναικών, και χαιρετίζει τα περιοριστικά μέτρα της ΕΕ που εγκρίθηκαν στις 17 Οκτωβρίου 2022 κατά των δραστών αυτών των σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Καλεί το Ιράν να σταματήσει αμέσως τη βίαιη καταστολή κατά των ειρηνικών διαδηλωτών και να απελευθερώσει τους συλληφθέντες, με πλήρη σεβασμό των πολιτικών και ατομικών τους δικαιωμάτων

Ολόκληρη η απόφαση

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Υποναύαρχος Στέλιος Φενέκος ΠΝ: Παρακολουθήσεις επικοινωνιών ΓΕΕΘΑ

ΑΡΧΗ ΣΟΦΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ – ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΘΕΣΜΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Σήμερα το πρωί βρέθηκα σε τηλεοπτική συζήτηση στην εκπομπή “ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ” στον ANT1, όπου συζητήσαμε το ζήτημα της πληροφορίας που δημοσιεύθηκε, ότι παρακολουθούντο οι επικοινωνίες του Α/ΓΕΕΘΑ (οι Τούρκοι δεν έχασαν

ΣΑΣΜΥ: «Επιστροφή στην κανονικότητα σημαίνει Επαναφορά των επιδομάτων, Χριστουγέννων, Πάσχα και Αδείας»

Ο Σύνδεσμος Αποφοίτων Σχολής Μόνιμων Υπαξιωματικών (ΣΑΣΜΥ) εξέδωσε ανακοίνωση με θέμα: «Επιστροφή στην κανονικότητα σημαίνει Επαναφορά των επιδομάτων, Χριστουγέννων, Πάσχα και Αδείας». Η ανακοίνωση της ΣΑΣΜΥ: Αξιότιμε κ. Υπουργέ Ο ΣΑΣΜ Υ(Σύνδεσμος Αποφοίτων Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών) μετά από παρότρυνση των

Νωρίτερα θα καταβληθούν οι συντάξεις του Ιανουαρίου – Οι νέες ημερομηνίες

Νωρίτερα από τις καθιερωμένες ημερομηνίες θα καταβληθούν οι συντάξεις του Ιανουαρίου 2023 για την οικονομική διευκόλυνση των συνταξιούχων, ενόψει των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Ως εκ τούτου, όπως αναφέρει ο e-ΕΦΚΑ σε ανακοίνωσή του, το πρόγραμμα πληρωμής των κύριων και

Κρήτη: Συναγερμός στο Ηράκλειο για ένα κοριτσάκι 2 ετών που ήπιε χλωρίνη

«Συναγερμός» σήμανε νωρίς το μεσημέρι στο ΕΚΑΒ στο Ηράκλειο, για την παροχή των πρώτων βοηθειών σε ένα παιδάκι που ήπιε χλωρίνη. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ένα κοριτσάκι μόλις 2 ετών, το οποίο οι διασώστες παρέλαβαν από τον καταυλισμό των Ρομά στο Ηράκλειο. Το παιδάκι μεταφέρθηκε