Ούτε στις πορθμειακές γραμμές ισχύει πλέον κάποιο απαγορευτικό.