Απόψεις

Η παππάς -παππάς ή ζευγάς -ζευγάς…

Είναι αλήθεια ότι με όσα ζει καθημερινά όλος ο κόσμος, η ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής είναι επιτακτική και άμεση.

Υπ/ρχος Λ.Σ. (ε.α) Νίκος Παπανικολόπουλος: 5 Ιουνίου Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος – Η Εκκλησία και η Πολιτεία απέναντι στο Περιβάλλον

Ο άνθρωπος είναι ο οικονόμος και ο διαχειριστής της φύσης, ωστόσο,δεν είναι κύριός της, αλλά Κύριος και αφέντης της είναι ο ίδιος ο ΘεόςΟΟ.Η.Ε γιορτάζει