Απόψεις

Αντί να τους βραβεύσουμε … μας βραβεύουν…

Η ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των διωκτικών Υπηρεσιών μιας χώρας αποτελεί έναν από τους βασικότερους στόχους για την αποτελεσματική δράση κατά του οργανωμένου εγκλήματος. Όμως,

Ναυάγιο ΣΥΡΙΖΑ και Θάλασσα…Τουρισμός…

ΣΥΡΙΖΑ και Θάλασσα…. Τουρισμός…   Θαλάσσιος Τουρισμός: Διαχρονική ατμομηχανή οικονομικής ανάπτυξης Είναι γεγονός, ότι ο θαλάσσιος τουρισμός αποτελεί ελπιδοφόρο τομέα για την οικονομική ανάκαμψη της