Δημοτική Αστυνομία: Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη για 1.213 προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ

Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη που αφορά στην πλήρωση 1.213 θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Δημοτική Αστυνομία 

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που δημοσιεύεται προκήρυξη για τη στελέχωση της Δημοτικής Αστυνομίας τα τελευταία 14 χρόνια, καθώς η τελευταία φορά που πραγματοποιήθηκαν προσλήψεις στις αντίστοιχες υπηρεσίες ήταν το 2010.

Σημειώνεται ότι 1.000 θέσεις έχουν εγκριθεί με Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών και άλλες 213 αφορούν εκκρεμείς προσλήψεις του 2023 και 2022 και δεν έχουν συμπεριληφθεί στην ΚΥΑ, αλλά εμπεριέχονται στον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων.

Oσοι προσληφθούν θα παρακολουθήσουν πρόγραμμα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης διάρκειας τουλάχιστον 6 μηνών που παρέχεται από την ΕΛ.ΑΣ. και το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

Σύμφωνα με τον νέο νόμο, οι αρμοδιότητες του σώματος διευρύνονται και χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με το μέγεθος του δήμου. Οι δημοτικοί αστυνομικοί θα μπορούν να προβαίνουν σε συλλήψεις και για συγκεκριμένα παραπτώματα να ασκούν καθήκοντα ανακριτικού υπαλλήλου. Θα λειτουργούν στα πρότυπα των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς θα φέρουν στολή και ειδικό εξοπλισμό, όπως αλεξίσφαιρο γιλέκο, χειροπέδες και κλομπ.

Αλλαγές επήλθαν επίσης στους βαθμούς αλλά και στο προβάδισμα μεταξύ του ειδικού ένστολου προσωπικού, ενώ πλέον θα τηρείται επετηρίδα για το προσωπικό αυτό. Με βάση την ΚΥΑ, η κάλυψη των 1.000 κενών οργανικών θέσεων θα γίνει σε 137 δήμους της χώρας και αφορά 633 θέσεις κατηγορίας ΔΕ, 183 κατηγορίας ΠΕ και 184 κατηγορίας ΤΕ. Αντίστοιχα, οι 213 θέσεις κατανέμονται σε άλλους 34 δήμους, μεταξύ των οποίων οι Πειραιώς (77 θέσεις), Χανίων (32) και Καλαμαριάς (15).

Προϋποθέσεις διορισμού

Συνολικά η προκήρυξη θα αφορά σε 1.213 θέσεις ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ. Να σημειώσουμε ότι είναι η πρώτη φορά που οι προσλήψεις στη Δημοτική Αστυνομία θα πραγματοποιηθούν εξ ολοκλήρου μέσω ΑΣΕΠ.

Πιο συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι για τη Δημοτική Αστυνομία θα πρέπει να είναι ηλικίας από 20 έως 35 ετών, να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,63 μ. οι γυναίκες και 1,70 μ. οι άνδρες και να έχουν την ψυχική και σωματική υγεία, καθώς και τα διανοητικά προσόντα που τους επιτρέπουν την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης τους. Οι υποψήφιοι που κρίνονται κατάλληλοι υγειονομικά υποβάλλονται σε αθλητικές δοκιμασίες.

Οι υποψήφιοι που επιτυγχάνουν στις αθλητικές δοκιμασίες υποβάλλονται σε ψυχοτεχνικές δοκιμασίες και συνέντευξη, ώστε να ερευνηθούν ιδίως η κρίση, η αντίληψη, η προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις και απαιτήσεις, ο βαθμός ετοιμότητας, η αυτοκυριαρχία, η συναισθηματική σταθερότητα και η δομή της προσωπικότητας.

Αθλητικές δοκιμασίες

Οι υποψήφιοι που κρίνονται κατάλληλοι υγειονομικά υποβάλλονται σε αθλητικές δοκιμασίες οι οποίες περιλαμβάνουν: Δρόμο 100 μ. σε χρόνο 16’’ (μία προσπάθεια). Δρόμο 1.000 μ. σε χρόνο 4’ και 20’’ (μία προσπάθεια). Αλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον 1,00 μ. (τρεις προσπάθειες). Αλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον 3,60 μ. (τρεις προσπάθειες). Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) σε απόσταση τουλάχιστον 4,50 μ., ως μέσο όρο ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι (τρεις προσπάθειες ανά χέρι).

Προσόντα

Τα κατά κλάδο και ειδικότητα τυπικά προσόντα διορισμού του ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας είναι τα εξής: Για τον κλάδο ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας, το πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής
ή ακαδημαϊκά ισοδύναμος ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής.

Για τον κλάδο ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας, το πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε τμήματος ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής. Για τον κλάδο ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας, οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 (ΙΕΚ ή Μεταλυκειακού Ετους – Τάξης Μαθητείας ΕΠΑΛ) ή Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) ή Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 4 ΕΠΑΛ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) Β’ κύκλου Σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (ΕΠΛ) ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (ΤΕΛ) ή Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Εργοδηγών ή Γενικού Λυκείου ή Ενιαίου Λυκείου ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας.

Για όλους τους κλάδους του ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας ως πρόσθετα προσόντα διορισμού ορίζονται τα εξής:

α. Γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ) στα αντικείμενα: i. επεξεργασίας κειμένων, ii. υπολογιστικών φύλλων και iii. υπηρεσιών Διαδικτύου. β. Η κατοχή άδειας οδήγησης αυτοκινήτου Β’ κατηγορίας ή δίκυκλης μηχανής, πενήντα (50) τουλάχιστον κυβικών εκατοστών. γ. Η καλή τουλάχιστον γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΕ ΠΕ ΤΕ ΣΥΝΟΛΟ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 1 1 1 3
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 5 4 2 11
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 4 4
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 4 6 10
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 153 14 14 181
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 5 2 2 9
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 1 2 3
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ 1 1 2
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 2 3 3 8
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ 2 2
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ 1 1 2
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 1 1
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ 2 2 4
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ 1 1 2
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 4 2 2 8
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ 3 2 2 7
ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 2 2
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 6 6
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 1 1
ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ 2 1 3
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 12 2 2 16
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 12 12
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 2 1 1 4
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ 2 1 3
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 8 8
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 5 1 6
ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 5 2 2 9
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ 1 3 4 8
ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 1 1 1 3
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 3 2 5
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ 5 1 6
ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ 1 1 2
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 6 2 2 10
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ 1 1 2
ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 1 1
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 8 3 11
ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 3 2 1 6
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 10 10
ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 1 1 1 3
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2 1 3
ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2 1 1 4
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 1 1
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 3 1 1 5
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 3 3 3 9
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 18 6 6 30
ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 5 1 6
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 11 2 2 15
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 15 4 1 20
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 40 20 20 80
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ 1 4 5
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ 5 2 3 10
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 2 1 3
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 3 3 1 7
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1 2 3
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 3 1 4
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 6 6
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 4 2 6
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ 4 4
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 2 1 1 4
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 2 7 2 11
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 7 3 1 11
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 8 3 1 12
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1 7 8
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 6 6
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 8 1 1 10
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ 4 2 6
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 3 3
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 2 4 1 7
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 2 2
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 3 2 5
ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ 5 1 6
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 3 1 4
ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ 4 1 5
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ 1 1 2
ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ 2 2 4
ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ 2 1 3
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 5 3 2 10
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 2 2
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 2 1 3
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 2 1 3
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 3 1 4
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 2 2
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ 1 2 3
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ 4 2 6
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 3 3
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 8 1 1 10
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ 3 4 3 10
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 1 1
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 6 6
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 1 1 2
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ 5 1 2 8
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 7 2 1 10
ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ 4 1 5
ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ 1 1
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 3 1 4
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 3 1 1 5
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 1 1 1 3
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ 3 1 1 5
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ 2 1 3
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ 1 1 1 3
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ 3 3
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ 2 1 1 4
ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 3 3
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 2 2
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 2 1 1 4
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 2 2
ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ 1 2 3
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 3 1 1 5
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1 1
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ 1 2 3 6
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ 5 2 5 12
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 5 3 2 10
ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 1 1 1 3
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 1 2 3
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 5 5
ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 1 2 3
ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ 2 2
ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ 1 1 1 3
ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ 1 1
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 2 1 3
ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ 1 1 1 3
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 3 1 4
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 2 1 3
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 3 1 4
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ 3 1 1 5
ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 1 1 2
ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ 2 2
ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ 2 1 1 4
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 5 1 6
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 8 1 1 10
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 1 1
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 4 1 1 6
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 9 2 2 13
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 5 5
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 3 2 2 7
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 4 2 2 8
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 1 1 1 3

 

Share:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Οι θέσεις της CLIA για τη θαλάσσια συνδεσιμότητα

Στη συνάντηση, ο κ. Vago εξέφρασε την αλληλεγγύη του κλάδου της κρουαζιέρας προς τον ευρύτερο ναυτιλιακό τομέα στον κορυφαίο στόχο της διασφάλισης της ασφάλειας των ναυτικών, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες απειλές στην Ερυθρά Θάλασσα και αλλού. Η CLIA ανέδειξε την

Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο: Συζητήθηκε η περικοπή των δώρων στους συνταξιούχους

Ειδικότερα, η κυρία Σταυρουλάκη έθεσε ζήτημα αν πράγματι υπάρχει θέμα αντιθέτων αποφάσεων (δηλαδή θέμα παραδεκτού) μεταξύ των αποφάσεων του ΣτΕ και του Α.Π., καθώς το κάθε ένα από αυτά τα δύο δικαστήρια επελήφθη επί διαφορετικών νομοθετικών δεδομένων. Κατά την εισηγήτρια, τον Α.Π. τον

Χούθι: «Έχουμε επιτεθεί σε περισσότερα από 100 πλοία του εχθρού»

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης επιτέθηκαν σε περίπου 100 πλοία «που συνδέονταν με τον εχθρό», δηλαδή το Ισραήλ, στην Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν, αφότου ξεκίνησαν τις επιχειρήσεις τους σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους της Λωρίδας της

Μερίσματα ΜΤΝ/ΕΚΟΕΜΝ: Αναρτήθηκαν τα ενημερωτικά Μαΐου 2024

Η κυριότερη παροχή του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού και του Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Ναυτικού (ΜΤΝ/ΕΚΟΕΜΝ) είναι το Μέρισμα, δηλαδή το μηνιαίο χρηματικό ποσό που καταβάλλεται στους μερισματούχους του. Αυτό το μέρισμα πληρώνεται προκαταβολικά σε μηνιαία βάση και, συνήθως, την τελευταία

Μετάβαση στο περιεχόμενο