Ένοπλες Δυνάμεις: Τι αλλάζει στον Στρατό με το νέο σχέδιο νόμου

Στην κατάθεση του πρώτου, έπειτα από αρκετά χρόνια, νομοσχεδίου που επανακαθορίζει, βελτιώνει και συνάμα τακτοποιεί μια σειρά από ζητήματα που αφορούν το μόνιμο στρατιωτικό αλλά και πολιτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων προχωρά το υπουργείο Εθνικής Άμυνας.  Παράλληλα, μέσω του συγκεκριμένου νομοσχεδίου εισάγονται μια σειρά από μέριμνες που αφορούν τους απόστρατους αξιωματικούς των Ε.Δ., αλλά και νέα δεδομένα σε σχέση με ειδικές κατηγορίες στρατευσίμων, όπως οι αντιρρησίες συνείδησης, ενώ προωθείται και η αναβάθμιση του θεσμού της Εθνοφυλακής προκειμένου να καταστεί αποτελεσματικότερος και να συμβάλει στην αμυντική θωράκιση της χώρας.

Το σχέδιο νόμου φέρει τον τίτλο «Μέριμνα υπέρ του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, εξορθολογισμός της νομοθεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, οργάνωση της Εθνοφυλακής και άλλες διατάξεις», βρίσκεται ήδη σε δημόσια διαβούλευση και αναμένεται να έρθει προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής στις αρχές του νέου έτους.

Ταμείο Αλληλοβοήθειας

Με βάση τις σχετικές διατάξεις, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας προχωρά στη σύσταση ενός Ειδικού Λογαριασμού Πρόνοιας στον Στρατό Ξηράς (ΕΛΠΣΞ) και στην Πολεμική Αεροπορία (ΕΛΠΠΑ), την τελική εποπτεία του οποίου θα έχει ο εκάστοτε υπουργός.  Ο συγκεκριμένος Ειδικός Λογαριασμός θα έχει ως σκοπό την παροχή αλληλοβοήθειας στο προσωπικό του Στρατού Ξηράς και της Αεροπορίας για την κάλυψη αναγκών όπως κατασκηνώσεις, έξοδα κηδειών, έκτακτα περιστατικά υγείας και δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης κ.τ.λ.  Να σημειώσουμε πως ο λογαριασμός αυτός θα έχει τη δυνατότητα, σε έκτακτες περιπτώσεις, να χορηγεί στους δικαιούχους του ακόμη και άτοκα δάνεια.

Τόσο ο ΕΛΠΣΞ όσο και ο ΕΛΠΠΑ θα χρηματοδοτηθούν από ίδιους πόρους, και συγκεκριμένα μέσω μηνιαίας παρακράτησης ποσού που θα αντιστοιχεί στο 0,3% επί του μισθού των δικαιούχων του, της επιβολής κρατήσεων ποσοστού έως 3% επί της καταβαλλόμενης ημερήσιας αποζημίωσης εξωτερικού, καθώς και επί του επιδόματος αλλοδαπής στους στρατιωτικούς που υπηρετούν σε θέσεις εκτός συνόρων, από τη διαχείριση των χρηματικών διαθεσίμων του Ειδικού Λογαριασμού και έσοδα από διάφορες επενδύσεις.

Μέριμνα για απόστρατους

Με βάση το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, οι υπαξιωματικοί και οι Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.) του Στρατού Ξηράς που υπηρετούν σε φρουρές στις οποίες λειτουργούν στρατιωτικές λέσχες θα μπορούν πλέον να κάνουν χρήση των υπηρεσιών των λεσχών ως μέλη τους.  Παράλληλα, θεσπίζεται διάταξη ώστε το βοήθημα των 1.500 ευρώ που δίνεται λόγω θανάτου εν αποστρατεία μετόχων του ΜΤΝ, σε περίπτωση που δεν υφίσταται σύζυγος ή τέκνα, να καταβάλλεται σε αυτόν που επωμίστηκε τα έξοδα κηδείας.

Να προσθέσουμε σε ό,τι αφορά τη μέριμνα για τους απόστρατους και τα Μετοχικά Ταμεία των Ε.Δ. πως προβλέπεται:

n Αύξηση αριθμού μεριδίων σε διατελέσαντες αρχηγούς ΓΕΕΘΑ, ΓΕΣ, ΕΛ.ΑΣ., γενικούς επιθεωρητές Στρατού, διοικητές Στρατιάς και ανώτατους αξιωματικούς που εξήλθαν πριν από την 1η Ιανουαρίου του 2017 στην αποστρατεία, προκειμένου να λαμβάνουν ίδιο αριθμό μεριδίων με μεταγενέστερους.

Ειδικότερα, η αύξηση μεριδίων στους παραπάνω διατελέσαντες προβλέπεται ως εξής: στους αρχηγούς ΓΕΕΘΑ κατά 10 μερίδια, στους αρχηγούς ΓΕΣ, πρώην Χωροφυλακής και ΕΛ.ΑΣ. κατά 9 μερίδια, στους γενικούς επιθεωρητές Στρατού και Διοικητές Στρατιάς και αντίστοιχους πρώην Χωροφυλακής και ΕΛ.ΑΣ. κατά 8 μερίδια.  Επίσης, στους αποστρατευόμενους με τον αποστρατευτικό βαθμό του αντιστράτηγου κατά 6 μερίδια, του υποστράτηγου κατά 5 μερίδια και του ταξιάρχου κατά 4 μερίδια.

n Ενσωμάτωση της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας για τα Μετοχικά Ταμεία και τους ειδικούς λογαριασμούς.  Με βάση τη σχετική διάταξη καταργούνται, αναδρομικά από 1η Ιανουαρίου του 2022, οι μειώσεις του νόμου 4093/12 στα μερίσματα και την οικονομική ενίσχυση που καταβάλλουν στους μερισματούχους τους τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας και οι Ειδικοί Κλάδοι Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας.

Αλλαγές σε προαγωγές 

Στο πλαίσιο των διατάξεων του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, το ΥΠΕΘΑ προωθεί και μια σειρά από αλλαγές που αφορούν την προαγωγική διαδικασία σε ορισμένες κατηγορίες και βαθμούς στελεχών των Ε.Δ. Ειδικότερα:

– Επιμηκύνεται από τα δύο στα τέσσερα έτη ο μέγιστος δυνατός χρόνος παραμονής στον βαθμό του αρχιπλοιάρχου και των αντίστοιχων βαθμών σε Στρατό Ξηράς (ταξίαρχος) και Πολεμική Αεροπορία και από τα δύο στα τρία χρόνια η παραμονή στον βαθμό του υποναυάρχου, υποστρατήγου και υποπτεράρχου.

– Καθορίζεται ως καταληκτικός βαθμός για τους Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) αυτός του ανθυποπλοιάρχου και αποστρατευτικός του υποπλοιάρχου.

– Οι Αξιωματικοί Εκτός Οργανικών Θέσεων (ΕΟΘ) θα κρίνονται πλέον κάθε χρόνο στις τακτικές κρίσεις, ως διατηρητέοι ή μη διατηρητέοι.  Εφόσον κριθούν μη διατηρητέοι, θα αποστρατεύονται.

Στρατεύσιμοι

Παράλληλα, μέσω του νομοσχεδίου, η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ έρχεται να εκσυγχρονίσει περαιτέρω μια σειρά από ζητήματα που αφορούν τους στρατεύσιμους με βάση και τις νέες ανάγκες που έχουν προκύψει τόσο στο στράτευμα όσο και στην κοινωνία.  Συγκεκριμένα, η κατάταξη των στρατευσίμων θα γίνεται πλέον αποκλειστικά με χρήση ηλεκτρονικών μεθόδων και δικτυακών υποδομών, ενώ παρελθόν πρόκειται να αποτελέσει η αποστολή σημειωμάτων κατάταξης μέσω αστυνομικών αρχών, η οποία από την επόμενη ΕΣΣΟ θα γίνεται κατ’ εξαίρεση και μόνο εφόσον συντρέχουν σημαντικοί λόγοι.

Επίσης, και σε ό,τι αφορά τις μηχανογραφικές εφαρμογές εφεδρείας, η εγγραφή σε αυτές θα αποτελεί υποχρέωση για τον έφεδρο, ο οποίος οφείλει επίσης να παραλαμβάνει και τα σχετικά στρατιωτικά έγγραφα.  Στο ενδεχόμενο που δεν υπάρξει συμμόρφωση σύμφωνα με το παραπάνω, θα επιβάλλεται σχετικό πρόστιμο.

Ως προς τους αντιρρησίες συνείδησης, αποφασίστηκε ότι στη σύνθεση της Επιτροπής Εξέτασης του αιτήματος απαλλαγής από τη στράτευση οι περισσότεροι θα είναι πλέον στρατιωτικοί.  Ειδικότερα, ως προς τη σύνθεσή της μειώνεται ο αριθμός καθηγητών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και αυξάνονται οι ανώτεροι αξιωματικοί.

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Θαλάσσιος υβριδικός πόλεμος στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο: Η απειλή και τα αντίμετρα της ελληνικής αποτροπής

Ο Θαλάσσιος Υβριδικός Πόλεμος (Maritime Hybrid Warfare – MHW) αναγνωρίζεται από το ΝΑΤΟ ως η νέα παγκόσμια ανερχόμενη απειλή, με την Ελλάδα να τον υφίσταται ήδη από την Τουρκία, η οποία, καθώς εξελίσσεται σε «ανεξέλεγκτο κράτος», μπορεί να εφαρμόσει τις

Τιμητική βράβευση της ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ από τη Λέσχη Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος

Δηλώσεις  της κα. Μελίνας Τραυλού  κατά τη διάρκεια τιμητικής βράβευσης της ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ από τη Λέσχη Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος, «Για την ελληνική ναυτιλιακή μας οικογένεια, αποτελεί εθνικό καθήκον να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες του Λιμενικού Σώματος. Να προσφέρουμε στο εξαίρετο ανθρώπινο δυναμικό

Παναγιωτόπουλος: Αφήστε τις Ένοπλες Δυνάμεις έξω από την πολιτική αντιπαράθεση – Τι είπε για Α/ΓΕΕΘΑ και προσωπικό ΕΔ

Να αφήσει τις Ένοπλες Δυνάμεις έξω από την πολιτική αντιπαράθεση κάλεσε τον ΣΥΡΙΖΑ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος, που ανέβηκε στο βήμα της ολομέλειας κατά τη συζήτηση της πρότασης δυσπιστίας. Ο κ. Παναγιωτόπουλος μίλησε και για τις σχέσεις του με τον αρχηγό

Η ΛΑΡΚΟ και οι φορολογούμενοι

Η ΛΑΡΚΟ είναι εταιρεία παραγωγής σιδηρονικελίου με ένα μεταλλουργικό εργοστάσιο στη Λάρυμνα Φθιώτιδας και ορυχεία στις περιοχές της Εύβοιας, του Νέου Κόκκινου Βοιωτίας, την Καστοριά και τα Σέρβια Κοζάνης.  Από το 1963 έως το 1982 λειτούργησε ως ιδιωτική επιχείρηση.  Αλλά