ΕΝΤΟΣ ΔΥΟ ΜΗΝΩΝ.. Οι απειλές καλής νομοθέτησης και ο ν. 4504/17

Έτσι με τις διατάξεις του άρθρου 108 παρ. 2 ο κ. Κουρουμπλής με πομπώδη τρόπο είχε ρυθμίσει την έκδοση ΕΝΤΟΣ ΔΥΟ ΜΗΝΩΝ (29-1-2018) Π.Δ. για τον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων για την δραστηριοποίηση των ανεφοδιαστικών πλοίων καυσίμων άνω των 20 ετών;

Τι για επικίνδυνα σαπάκια δεν ακούσαμε,

Τι ότι δεν έκανε την δουλειά της καλά η Επιθεώρηση Εμπορικών Πλοίων και για τον λόγο αυτό έπρεπε να καταργηθεί ο έλεγχος της διοίκησης για τα θέματα ασφάλειας των πλοίων ακούσαμε,

Τι ότι δεχόταν απειλές ο Υπουργός αλλά παρέμενε ατάραχος και σταθερός στις αποφάσεις του, Τι..τι

Οι προθεσμίες εξέπνευσαν αλλά ΠΔ για ένα τόσο σημαντικό θέμα κατά τους ισχυρισμούς της Κυβέρνησης δεν εκδόθηκε

Γιατί άλλαξαν στάση οι κατά τα άλλα λαλίστατοι Υπουργοί Σαντορινιός και Κουρουμπλής;

Νομίζουν ότι ξεχάσαμε ήδη τις ολιγωρίες τους και το μαύρισμα του Σαρωνικού; Ξεχάσαμε το ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ;

Κάνουν λάθος.

ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΝΟΝ.ΥΠΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Το αφήγημα των Σαντορινιού – Κουρουμπλή για την πάταξη του λαθρεμπορίου καυσίμων περιλάμβανε και την έκδοση και σχετικής ΚΥΑ.

Ειδικότερα με την παρ.2 του άρθρου 116 ρυθμίστηκε, ότι μέχρι την 29-1-2018 θα εκδιδόταν ΚΥΑ για την οριοθέτηση απαγορευμένων περιοχών για πετρελεύσεις πλοίων.

Έχει εκδοθεί τέτοια Απόφαση;

Εμείς ρωτάμε και απαιτούμε απάντηση:

Έχουν τουλάχιστον προχωρήσει οι διαδικασίες της προμήθειας των 40 σταθμών βάσης AIS και του παρελκόμενου εξοπλισμού (Κοινοτικό Πρόγραμμα Αλιείας (ΕΤΘΑ), ύψος ποσού για την συγκεκριμένη δράση: 850.000 Ευρώ) προκειμένου καλυφθούν νεκρές περιοχές του συστήματος αυτού;

Γνωρίζουμε καλά ότι άλλοι έχουν προσπαθήσει για την έγκριση αυτών των κοινοτικών χρηματοδοτήσεων.

Εσείς αντί για πομπώδεις και χωρίς νόημα εξαγγελίες οφείλετε για το καλό της χώρας να πράξετε το στοιχειώδες: Να απορροφήσετε τις εγκεκριμένες πρίν από εσάς χρηματοδοτήσεις ΕΕ διεξάγοντας τους σχετικούς διαγωνισμούς για την προμήθεια υλικών, μέσων, εξοπλισμών σύμφωνα με τα εγκεκριμένα από την ΕΕ προγράμματα.

Την απάντηση σας την γνωρίζουμε εκ των προτέρων.

Δυστυχώς όλα για το θεαθήναι Όλα για την δημιουργία εντυπώσεων

Τόση τόλμη και τόσο θάρρος για την σύγκρουση με τα συμφέροντα αλήθεια που πήγαν;

Αλήθεια δεν μας είπαν από το Υπουργείο, μετά την συνεχόμενες αποστρατείες ικανών στελεχών, ποιος θα ετοιμάσει αυτά τα Προεδρικά Διατάγματα και τις Υπουργικές Αποφάσεις που προβλέπομται από τις διατάξεις του ν. 4504/2018;

Μήπως αυτός που με την θέσπιση των διατάξεων του ν. 4504/17 τα εμπνεύστηκε;

Αν κρίνουμε από τα κείμενα που δόθηκαν στους συνδικαλιστικούς φορείς για κάποια Π.Δ. που αφορούν τις μεταθέσεις και την αξιολόγηση του προσωπικού Λ.Σ. μάλλον για αντιγραφείς προηγούμενων διατάξεων μιλάμε και όχι θέσπιση σύγχρονων διατάξεων για επίλυση προβλημάτων..

Για να αντιληφθεί κανείς την ετοιμότητα αλλά και την αξιοπιστία των κ. Υπουργών ΥΝΑΝΠ, παραθέτουμε παρακάτω τα Προεδρικά Διατάγματα και τις Υπουργικές Αποφάσεις που αυτοί απειλούσαν ότι θα εκδώσουν εντός 2 ή 4 μηνών..

style=” background-color: rgb(141, 179, 226);”>Ν. 4504/2017ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

” >Α/Α ” >ΑΡΘΡΟ ” >ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Π.Δ. ” >ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
” >2-4 ΜΗΝΕΣΗ
” >1. ” >13 Καθορισμός διαδικασίας πιστοποίησης /διατήρησης επάρκειας Επιθεωρητών, Οργάνωσης, λειτουργίαςΣχολής Επιθεωρητών ” >29-3-2018
” >2. ” >30 ” >Παρ. 1 Καθορισμός συγκρότησης Συμβουλίων Μεταθέσεων, των προϋποθέσεωνμεγίστου χρόνου παραμονής στην ίδια περιοχή. ” >29-3-2018
” >3. ” >37 ” >Παρ. 2 Καθορισμός ουσιαστικών προσόντων, κριτηρίων αξιολόγησης και προαγωγής, οργάνων αξιολόγησης, διαδικασιών προσφυγών. ” >29-3-2018
” >4. ” >51 Θέσπιση «Κανονισμού Πειθαρχίας» για το προσωπικό του Λ.Σ. ” >29-3-2018
” >5. ” >79 ” >Παρ. 1 Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την ένταξη των τριών (3) Παραγωγικών Σχολών ΛΣ στην Ανώτερη κ’ Ανώτατη βαθμίδα Εκπαίδευσης. ” >31-1-2018 ” >ή
” >6. ” >79 ” >Παρ. 4 Ρύθμιση Οργάνωσης, Λειτουργίας, θεμάτων διδακτικού προσωπικού, εξεταστέας ύλης, δικαιωμάτων φοιτούντων στις Παραγωγικές Σχολές του Λ.Σ. ” >
” >7. ” >108 ” >Παρ. 2 Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την δραστηριοποίηση ανεφοδιαστικών πλοίων καυσίμων άνω των 20 ετών ” >29-1-2018

Ν. 4504/2017ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

” >Α/Α ” >ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ” >ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
” >2 ΜΗΝΗ
” >1. ” >67 ” >Παρ. 1 Καθορισμός προδιαγραφών Ταυτοτήτων προσωπικού Λ.Σ.(ορίζεται ότι οι νέες ταυτότητες θα εκδίδονταν από 1-1-2018) ” >29-1-2018
” >2. ” >79 ” >Παρ. 3 Ρύθμιση των ποσοστών ανά κατηγορία υποψηφίων, ειδικές κατηγορίες υποψηφίων, προϋποθέσεις πρόσληψης και κατάταξης στις Παραγωγικές Σχολές Λ.Σ, πρακτικές δοκιμασίες κ.λ.π ” >;;;;;
” >3. ” >86 ” >Παρ. 7 Ρύθμιση του τρόπου και του χρόνου απόδοσης του Τ.Α.Π.Α.Η, ορισμού αρχής ελέγχουκαι καθορισμός σχετικών διαδικασιών επιβολής των κυρώσεων.(Το τέλος ισχύει αναδρομικά από 1-1-2017) ” >(;)
” >4. ” >106 ” >Παρ. 3 Καθορισμός ύψους τελών και διαδικασία είσπραξης των από Νηογνώμονες. ” >29-1-2018
” >5. ” >116 ” >Παρ. 2 Καθορισμός οριοθετημένων θαλάσσιων περιοχών απαγόρευσης πετρελεύσεων ” >29-1-2018

Είναι αλήθεια ότι οι πολιτικοί πολλές φορές συνειδητά υπόσχονται από τα μπαλκόνια πράγματα που ποτέ δεν πρόκειται να υλοποιήσουν

Γι’ αυτό και η εμπιστοσύνη των πολιτών έχει κλονιστεί σοβαρά απέναντι στους υποσχόμενους πολιτικούς χωρίς πειστικά στοιχεία αλλά μόνο με λόγια..

Όμως το να υπόσχεσαι πράγματα γραπτώς και μάλιστα με κείμενο νόμου και να μην τηρείς τις υποσχέσεις που έχουν μετατραπεί πλέον σε υποχρέωση και επιταγή για τον νομοθετούντα, ξεφεύγει από τα συνηθισμένα πλαίσια υποσχεσιολογίας και θίγει ευθέως την λειτουργία των θεσμών και του ίδιου του δημοκρατικού πολιτεύματος

Δεν τόσο απλό κ. Υπουργέ ότι στα 10.000 ΠΔ που δεν έχουν εκδοθεί μετά την μεταπολίτευση, όπως ισχυριστήκατε στην Βουλή, ας προστεθούν και άλλα 15 του ν. 4504/17 δεν χάθηκε ο κόσμος

ΚΑΝΕΝΑΣ δεν σας επέβαλε να τα νομοθετήσετε και να θέσετε τακτή προθεσμία έκδοσής των.

ΑΝΤΘΕΤΑ σας επισημάνθηκε από όλους, Φορείς και Κόμματα, ότι αυτό πρακτικά ήταν αδύνατον να συμβεί σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα

Δεν σας άρεσε που σας επισημάνθηκε από όλα τα κόμματα ότι ήσασταν ανέτοιμος για να νομοθετήσετε για ναυτιλιακά θέματα και θέματα του προσωπικού του Λ.Σ.

Και κατά την συζήτηση του ν. 4504/17 και χθες στην Βουλή απειλήσατε ότι θα καταθέσετε για ενημέρωση των Βουλευτών και της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου τα σχέδια των Π.Δ

Γιατί δεν το έχετε πράξει μέχρι σήμερα;

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Δείτε τι προβλέπει το πδ 11/21 για τις τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις, διαθέσεις του προσωπικού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής

Ενόψη της υποβολής ενδικοφανών προσφυγών  κατά αποφάσεων μεταθέσεων και για την υποβοήθηση των μετατιθέμενων στελεχών ΛΣ  παραθέτουμε ολόκληρο το πδ 11/21 μεταθέσεων. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 11/2021 ΦΕΚ 21/Α/10-2-2021 Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις, διαθέσεις του προσωπικού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Κρήτη: Η «μαύρη» όψη των διακοπών – Θλιβερά στοιχεία για τους πνιγμούς στις παραλίες

Το 73,6% των θυμάτων είναι αλλοδαποί/τουρίστες – Τα επίσημα στοιχεία έως τις 15 Αυγούστου Τα υψηλά ποσοστά του τουρισμού αποτελούν τη φωτεινή όψη του ελληνικού καλοκαιριού με τον ήλιο και τη θάλασσα, όμως υπάρχει και η άλλη, η πιο σκοτεινή,

Παρέμβαση προέδρου ΠΕΑΛΣ: Μονόδρομος η αποδοχή του συνόλου των προσφυγών κατά των μεταθέσεων 2022

17-08-2022 ΘΕΜΑ: “Αποδοχή του συνόλου των προσφυγών κατά των μεταθέσεων 2022” Αναλαμβάνοντας την ευθύνη και το κόστος που μου αναλογεί, παρεμβαίνω ως κάτωθι:  Λίγες ημέρες μετά την κοινοποίηση των 200 μεταθέσεων έτους 2022 και λίγες ημέρες πριν τη χορήγηση ΦΠ

Το χρονικό της περιπέτειας των 38 μεταναστών στη νησίδα του Εβρου

Ενα κορίτσι 5 ετών από την ομάδα των Σύρων και Παλαιστινίων προσφύγων έχασε τη ζωή του, οι οποίοι από τις 7 Αυγούστου βρίσκονταν εγκλωβισμένοι σε νησίδα του ποταμού Εβρου, όπου φέρονται να είχαν προωθηθεί βάσει των μαρτυριών τους υπό την απειλή