Ερώτηση για τις αιφνιδιαστικές και επιζήμιες αλλαγές σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις για τα πλοία κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα και στις απαλλαγές από τον ΦΠΑ.

9/11/2018ΕΡΩΤΗΣΗ Προς: 1. Τον κ. Υπουργό Οικονομικών κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο2. Τον κ. Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Φώτη ΚουβέληΘέμα: Αιφνιδιαστικές και επιζήμιες αλλαγές σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις για τα πλοία κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα και στις απαλλαγές από τον ΦΠΑ.Με Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις οι οποίες δημοσιεύθηκαν όλως αιφνιδίως και χωρίς να υπάρχει ουδεμία προηγούμενη ενημέρωση ή διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους παραγωγικούς φορείς, ισοπεδώνεται ο θαλάσσιος τουρισμός και η παράκτια δραστηριότητα ενώ αλλάζουν και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση των απαλλαγών από το ΦΠΑ.

Με το άρθρο 111 του Ν. 4514/2018 τροποποιήθηκε το άρθρο 27 παρ. 1 περιπτ. α’ του Ν. 2859/2000 και ορίσθηκε, μεταξύ άλλων, ότι με Κοινές Αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής θα ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της υποπερίπτωσης (ii), δηλ. της απαλλαγής από τον ΦΠΑ των πλοίων που διενεργούν δραστηριότητα κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα. Σε εκτέλεση της διάταξης αυτής εκδόθηκαν οι εξής δύο (2) αποφάσεις: α) η 1177/19.9.2018 ΠΟΛ (ΦΕΚ Β’ 4420/4.10.2018) της Υφυπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και β) η 1187/2018 ΠΟΛ (ΦΕΚ 4798/Β/26.10.2018) του Διοικητή της ΑΑΔΕ, με τις οποίες ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη διενέργεια δραστηριότητας των πλοίων κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα και για τη χορήγηση των απαλλαγών από το ΦΠΑ.

Οι συγκεκριμένες αποφάσεις, όχι μόνο αγνοούν παντελώς την ιδιαιτερότητα της ελληνικής νησιωτικότητας, αλλά και ο ορισμός της ανοιχτής θάλασσας έχει γίνει εντελώς αυθαίρετα.

Πιο συγκεκριμένα, με τις ανωτέρω αποφάσεις ουσιαστικά πλήττεται ο θαλάσσιος τουρισμός και η παράκτια δραστηριότητα από τα δραστηριοποιούμενα πλοία, καθόσον στις δραστηριότητες του Ελληνικού Τουρισμού εντάσσονται και τα Ελληνικά επαγγελματικά τουριστικά σκάφη, δραστηριότητα που αναδεικνύει την Ελληνική Πολυνησία, τους φυσικούς, πολιτιστικούς και ανθρωπογενείς πόρους και τα παραγόμενα προϊόντα των Ελληνικών νησιωτικών και παράκτιων περιοχών. Παράλληλα, αγνοείται η ιδιαιτερότητα της νησιωτικότητάς μας, η οποία ρητώς προστατεύεται από το Σύνταγμα, και δεν συνεισφέρουν, αλλά και ούτε λειτουργούν αναπτυξιακά προς τις τοπικές κοινωνίες των πιο απομακρυσμένων νησιωτικών περιοχών της Ελλάδος.

Περαιτέρω, ο ορισμός της ανοιχτής θάλασσας έχει γίνει εντελώς πρόχειρα και αυθαίρετα, χωρίς να προϋπάρξει σχετική ανταλλαγή απόψεων με ειδικούς (εμπειρογνώμονες, ΝΕΕ, ΣΙΤΕΣΑΠ, ΕΠΕΣΤ, ΕΣΘΤ κ.α.), ήτοι ανθρώπους γνώστες των ιδιαιτεροτήτων της Ελληνικής ακτογραμμής και νησιωτικότητας, με συνέπεια να αποκλείονται πλήθος περιοχών, οι οποίες αποτελούν τους πλέον εμπορικούς πλόες σχεδόν κάθε επαγγελματικού πλοίου αναψυχής.

Το Υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με το «αδιάφορο;» Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής επιχειρεί να καθορίσει με τον αυστηρότερο και πλέον συσταλτικό τρόπο τον ορισμό της δραστηριοποίησης στην ανοιχτή θάλασσα, υιοθετώντας διατάξεις οι οποίες προσομοιάζουν σε κράτη τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τη μορφολογία του Ελληνικού Κράτους.

Σε επίπεδο διεθνούς ανταγωνισμού, καμία εκ των ανταγωνιστριών χωρών της Ελλάδας στην Ε.Ε. δεν έχει υιοθετήσει παρόμοιες διατάξεις καθιστώντας, κατ’ αυτόν τον τρόπο, μη ανταγωνιστική την ελληνική ναυτιλία, καθόσον οι σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις αγνοούν παντελώς την υφιστάμενη νομοθεσία, έχουν συνταχθεί κυριολεκτικά «στο πόδι» και παραβλέπουν πλήθος ζητημάτων που ταλανίζουν την ελληνική ναυτιλία, τα οποία τα αφήνουν αρρύθμιστα, προκειμένου να επιβάλλουν πρόσθετους φόρους και να εισπράξουν παραπάνω χρήματα ένεκα της εκλογικής πελατείας που υπηρετούν..

Επιπροσθέτως, με τις εν λόγω Αποφάσεις θεωρείται σφόδρα πιθανό, αν όχι βέβαιο, ότι πολλά επαγγελματικά πλοία αναψυχής οδηγούνται εκτός της ελληνικής σημαίας και είναι σίγουρο ότι θα οδηγηθούμε σε ένα πρωτόγνωρο κύμα διαγραφής πλοίων με σκοπό την νηολόγηση σε άλλες σημαίες.

Τέλος, οι παραπάνω Υπουργικές Αποφάσεις, δημιουργούν μείζον θέμα και περιγράφουν ορισμούς, οι οποίοι δύναται να βλάψουν το εθνικό συμφέρων της χώρας μας.

Κατόπιν των ανωτέρωΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι συναρμόδιοι κ.κ. Υπουργοί

1. Για ποιο λόγο δεν προηγήθηκε οποιαδήποτε διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους παραγωγικούς φορείς; Για ποιο λόγο αγνοήθηκε παντελώς το ΝΕΕ το οποίο αποτελεί τον επίσημο σύμβουλο της Πολιτείας σε ναυτιλιακά θέματα;

2. Γνωρίζετε ότι εξαιτίας των σχετικών ρυθμίσεων σχεδόν 95% των πλοίων υπό ελληνική σημαία δεν θα δικαιούνται πλέον τις σχετικές απαλλαγές και εξ’ αυτού του λόγου θα τεθούν ουσιαστικά εκτός αγοράς, με συνέπεια τον οικονομικό αφανισμό τους;

3. Γνωρίζετε ποιες επιπτώσεις θα έχει η σχετική ρύθμιση σε σχέση με την ελληνική σημαία, τη ναυτική εργασία και τη δευτερογενή εργασία που ασχολείται με τον Θαλάσσιο Τουρισμό; Έχει γίνει αντιληπτό ότι πλέον δεν θα υπάρχει κίνητρο απόκτησης επαγγελματικής άδειας κατά την έννοια του ν.4256/2014;

4. Πως σκέφτεστε να αποκαταστήσετε τη ζημία που θα προκληθεί στο θαλάσσιο τουρισμό και στην ελληνική ναυτιλία από τις προαναφερθείσες σχετικές ρυθμίσεις;

5. Εξετάζετε την περίπτωση ανάκλησης των αναφερομένων Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων;ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ1. Γιάννης Πλακιωτάκης2. Χαράλαμπος Αθανασίου3. Μάνος Κόνσολας 4. Χρήστος Μπουκώρος

Share:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά «Σαν να μην πέρασε μια μέρα»

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Λιμενικών για ακόμη μια φορά επισκέφτηκε το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά την υπηρεσία που στελεχώνει το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας μας. Συνεπής στο ραντεβού της η Π.Ο.Λ. κατόπιν αιτήματος και της Πρωτοβάθμιας Ένωσης Λιμενικών Αρχών Αττικής και Κορίνθου

Tο μοναδικό σούπερ γιοτ στον κόσμο από χρυσό 24 καρατίων

To μήκους 41,4 μέτρων AK Royalty λάμπει κάτω από τον αραβικό ήλιο του Ντουμπάι και είναι διαθέσιμο προς ναύλωση για 112.000 ευρώ την εβδομάδα. Οταν ήρθε η ώρα να αγοράσει το γιοτ των ονείρων του ο Aaron Fidler, ήξερε ακριβώς

Ελβετία: Τα μετρητά παραμένουν δημοφιλή παρά την αύξηση της χρήσης εφαρμογών πληρωμών στα κινητά

Η Ελβετία εξακολουθεί να είναι ερωτευμένη με τα χαρτονομίσματα και τα κέρματα, σύμφωνα με έρευνα της κεντρικής τράπεζας που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, παρά την ανάπτυξη των εφαρμογών πληρωμών μέσω κινητών τηλεφώνων και των προβλέψεων για μια κοινωνία χωρίς μετρητά.

Nόμος στη Φλόριντα απαγορεύει σε νέους κάτω των 16 ετών να έχουν πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Το κοινοβούλιο της Φλόριντα ενέκρινε χθες, Πέμπτη, νομοσχέδιο που απαγορεύει στα παιδιά κάτω των 16 ετών να χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μια αμφιλεγόμενη πρωτοβουλία την ώρα που μαίνεται στις ΗΠΑ συζήτηση για τις επιπτώσεις τους στους νέους. Οι αμερικανικές

Μετάβαση στο περιεχόμενο