Η θεσμοθέτηση κατάργησης της απαλλαγής από ΦΠΑ στα ε/π σκάφη πλήττει ανεπανόρθωτα τον κλάδο του θαλάσσιου τουρισμού.

ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑΝΝΗ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1177/19-09-2018 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

Ο νέος υπουργός Ναυτιλίας κ. Κουβέλης, επιδεικνύοντας αξιοθαύμαστη συντροφική αλληλεγγύη, συνεχίζει αταλάντευτα το καταστροφικό έργο του προκατόχου του υπουργού κ. Κουρουμπλή, για τη συρρίκνωση και απαξία της ελληνικής ναυτιλίας και των φορέων της.

Ως νέος μαθητευόμενος μάγος, θεσμοθέτησε την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΠΟΛ 1177/19-09-2018 (ΦΕΚ Β’ 4420/04-10-2018) με την οποία καταργεί ουσιαστικά την έως τώρα απαλλαγή καταβολής ΦΠΑ στα επαγγελματικά σκάφη άνω των 12 μέτρων γεγονός το οποίο, πλήττει ανεπανόρθωτα τον κλάδο του θαλάσσιου τουρισμού.

Δεδομένου ότι ο κ. Κουβέλης είναι νέος στο Υπουργείο Ναυτιλίας και ίσως να μην γνωρίζει τι ψηφίζει, θέλουμε να του επισημάνουμε τα εξής:

1. Η εν λόγω Υπουργική Απόφαση αγνοεί παντελώς την ιδιαιτερότητα της ελληνικής νησιωτικότητας, η οποία προστατεύεται από το άρθρο 101 παρ. 2 και 4 του Συντάγματος. Σχετικά το άρθρο 101 παράγραφος 2 ορίζει ότι “η διοικητική διαίρεση της Χώρας διαμορφώνεται με βάση τις γεωοικονομικές, κοινωνικές και συγκοινωνιακές συνθήκες”, ενώ η παράγραφος 4 σημειώνει πως “ο κοινός νομοθέτης και η Διοίκηση, όταν δρουν κανονιστικά, υποχρεούνται να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες των νησιωτικών και ορεινών περιοχών, μεριμνώντας για την ανάπτυξή τους”. Απεμπολεί συνεπώς να εξασκήσει το δικαίωμα που δίνει η διάταξη να καθορίζει τους κανόνες ανάλογα με το συμφέρον της χώρας. Αγνοεί επίσης παντελώς το ελληνικό ανάγλυφο καθώς η έννοια της ανοιχτής θάλασσας όπως ορίζεται στο σχέδιο της ΚΥΑ θα απαντάται σε ελάχιστές περιοχές, οι οποίες ουδέποτε ενέπιπταν στην πορεία των πλόων ενός επαγγελματικού πλοίου αναψυχής.2. Ο ορισμός της ανοιχτής θάλασσας έχει γίνει εντελώς αυθαίρετα αγνοώντας την ιδιαιτερότητα της ελληνικής ακτογραμμής και της ελληνικής νησιωτικότητας με τις μικρές αποστάσεις μεταξύ νήσων και ηπειρωτικής γραμμής ή και γειτονικών νήσων μεταξύ τους. Αποκλείει ρητώς πλήθος περιοχών, οι οποίες αποτελούν τους πλέον εμπορικούς πλόες σχεδόν κάθε επαγγελματικού πλοίου αναψυχής. 3. Το Υπουργείο Οικονομικών επιχειρεί να καθορίσει με τον αυστηρότερο και πλέον συσταλτικό τρόπο τον ορισμό της δραστηριοποίησης ανοιχτής θάλασσας για τους σκοπούς της συγκεκριμένης ΚΥΑ, υιοθετώντας διατάξεις οι οποίες προσομοιάζουν σε κράτη τα οποία όχι μόνο δεν έχουν αρχιπελάγη νησιωτικών συμπλεγμάτων, αλλά αντιθέτως έχουν ακτογραμμή σε ωκεανούς. Καμία εκ των ανταγωνιστριών χωρών της Ελλάδας στην Ε.Ε. (Ιταλία, Κροατία, Ισπανία) δεν έχει υιοθετήσει παρόμοιες διατάξεις, η δε Γαλλία υιοθέτησε πολύ ελαστικές διατάξεις και παρέχει αφειδώς απαλλαγές ΦΠΑ σε όλα τα σκάφη που εισέρχονται στα ύδατά της με σχετική απαλλαγή (French Tax Exemption) που παρέχεται εντός ολίγων ωρών από τα Γαλλικά Τελωνεία. Ανταγωνιστικές Χώρες εκτός Ε.Ε. όπως η Τουρκία, και το Μαυροβούνιο, δεν επιβάλλουν κανένα σχετικό φόρο. 4. Η σχετική Υπουργική Απόφαση αγνοεί παντελώς τον Ν. 4256/2014 ως προς την διενέργεια ελάχιστών ημερών ναύλωσης, το χρονικό διάστημα διενέργειας αυτών (3ετία) καθώς και την πολυθρύλητη επικείμενη ίδρυση του Ηλεκτρονικού Μητρώου. Αντιθέτως θέτει ως ημερομηνία εξέτασης της συνδρομής ή μη των προϋποθέσεων για την χορήγηση των απαλλαγών την 31/12 κάθε έτους. Τι θα γίνει ακριβώς αν ένα πλοίο δεν κάνει ναύλους για δύο χρόνια (λόγω επισκευών κτλ.) και κάνει αυτούς το τελευταίο έτος όπως δικαιούται από τον νόμο; Τι θα συμβεί με τα χιλιάδες σκάφη τα οποία έχουν λάβει απαλλαγές υπό ένα τελείως διαφορετικό καθεστώς που εδράζεται στην διατήρηση του επαγγελματικού χαρακτήρα του πλοίου και στην διενέργεια ελάχιστων ημερών ναύλωσης; Ποιος θα αντιμετωπίσει την τεράστια γραφειοκρατία της εξέτασης των ηλεκτρονικών στιγμάτων GPS χιλιάδων σκαφών στο τέλος κάθε χρόνου και πότε θα δίνονται οι οριστικές απαντήσεις περί αποδοχής ή μη των πλόων ενός σκάφους; Οποιαδήποτε από τις παραπάνω διατάξεις, και αν ακόμα εφαρμοστεί σωστά, θα δημιουργεί πάντοτε ανασφάλεια δικαίου, τόσο για τα ελληνικά όσο και για τα αλλοδαπά σκάφη, αφού η όποιας ακρίβειας πιστοποίηση θα γίνεται τον επόμενο χρόνο. Κανένας πλοιοκτήτης αλλά και ναυλωτής δεν θα αναλαμβάνει ποτέ τέτοια υποχρέωση (καταβολής πρόσθετων φόρων) μετά το πέρας του κάθε ναύλου. Η ρύθμιση λοιπόν αυτή, αν εφαρμοστεί, θα υποχρεώσει όλα τα επαγγελματικά πλοία να σταματήσουν όλες τις ναυλώσεις στον Ελληνικό θαλάσσιο χώρο και, εκτός των άλλων, κανένας ναυλωτής δεν θα είναι διατεθειμένος να εμπλακεί σε οποιαδήποτε “περιπέτεια”.5. Η εν λόγω Υπουργική Απόφαση αγνοεί το γεγονός επίσης, ότι ο ναυλωτής ενός επαγγελματικού πλοίου αναψυχής ξοδεύει χιλιάδες ΕΥΡΩ και διαθέτει αντίστοιχο τουριστικό συνάλλαγμα στην Ελλάδα για να απολαύσει τις ομορφιές των ελληνικών ακτών, νησιών, χωριών, μαρινών κτλ και όχι για να περιφέρεται στα Διεθνή Ύδατα κατά τη μισή διάρκεια των πλόων της ναύλωσης. Δηλαδή ένας ναυλωτής που θα ναυλώσει ένα σκάφος για 10 ημέρες, σχεδόν τις μισές από αυτές θα πρέπει να βρίσκεται στην μέση του πουθενά σε Διεθνή Ύδατα, εκτός Ελληνικών χωρικών υδάτων γιατί έτσι τον υποχρεώνει η διάταξη αυτή, χωρίς να μπορεί να προσεγγίσει στην στεριά επί της ουσίας.6. Όλα τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής, θα πρέπει ουσιαστικά να απομακρύνονται εκτός Ελλάδος για να διατηρήσουν τις παραπάνω απαλλαγές. Άρα θα διώχνουμε όλο το τουριστικό προϊόν και εισόδημα στις άλλες χώρες της Μεσογείου, σε καμία από τις οποίες δεν υπάρχει αντίστοιχο καθεστώς. 7. Η υιοθέτηση μιας τέτοιας Υπουργικής Απόφασης, θα οδηγήσει σε ποσοστό 95% τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής να εξαιρούνται πλέον των σχετικών απαλλαγών (απαλλαγή ΦΠΑ στην αγορά/ναυπήγηση/επισκευή του πλοίου, απαλλαγή ΦΠΑ στην προμήθεια υλικών και αντικειμένων), με αποτέλεσμα να υποχρεωθούν να καταβάλλουν τόσο τον ΦΠΑ επί της αξίας του σκάφους, για τον οποίο τυχόν έχουν ήδη απαλλαγεί, όσο και να καταβάλλουν επιπλέον ΦΠΑ και φόρους στην προμήθεια των καυσίμων, υλικών και ανταλλακτικών που αφορούν το πλοίο κτλ. Κατά συνέπεια, όλες οι σχετικές υπηρεσίες (προμήθεια υλικών, ανταλλακτικών, αναλώσιμων, προμηθειών, καυσίμων, ναυπήγηση, επισκευές κλπ.), θα πάψουν να προέρχονται από τις αντίστοιχες Ελληνικές επιχειρήσεις. Άρα, το πλήγμα δεν είναι μόνο προς την ίδια την επαγγελματική δραστηριότητα της ναύλωσης επαγγελματικών πλοίων (με ότι αυτή συνεπάγεται π.χ. απολύσεις πληρωμάτων, απώλεια εσόδων μαρινών, έσοδα ΝΑΤ, ΝΕΕ, ΦΠΑ, φόρων κλπ.), αλλά τόσο προς τον Τουρισμό όσο και προς το τοπικό Εμπόριο και την Οικονομία.8. Δημιουργούνται επί της ουσίας επαγγελματικά πλοία αναψυχής δύο κατηγοριών (τα υπό ελληνική σημαία που έχουν λάβει απαλλαγή ΦΠΑ για την αξία του σκάφους και τα υπό αλλοδαπή σημαία τα οποία δεν έχουν λάβει απαλλαγή από τις ελληνικές αρχές και εξαιρούνται ουσιαστικά των διατάξεων) με αποτέλεσμα τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής να υποχρεούνται ουσιαστικά στην πραγματοποίηση αδύνατων προϋποθέσεων με αποτέλεσμα να πρέπει να αυξήσουν δραματικά το κόστος του προσφερόμενου ναύλου άρα εκ των πραγμάτων θα τεθούν εκτός ανταγωνισμού. Θέτει δηλαδή τα ελληνικά επαγγελματικά πλοία αναψυχής εκτός αγοράς και στις ελληνικές θάλασσες θα υπάρχουν μόνο τα ξένα.Κύριε Υπουργέ Ναυτιλίας,Σας ενημερώνουμε ότι με το τερατούργημα που ψηφίσατε, ουδείς πλέον θα ενδιαφέρεται να υψώσει, αλλά ούτε και να διατηρήσει την ελληνική σημαία σε επαγγελματικό πλοίο αναψυχής, καθώς άλλες χώρες (π.χ. Μάλτα, Γαλλία, Ιταλία, Κροατία, Κύπρος κτλ.) θα προσφέρουν πολύ ευνοϊκότερο καθεστώς.Επίσης, όσα επαγγελματικά πλοία αναψυχής υπό ελληνική σημαία εξαναγκαστούν για οποιοδήποτε λόγο να παραμείνουν στο ελληνικό νηολόγιο, θα είναι εκτός ανταγωνισμού σε σχέση με ομοειδή πλοία αναψυχής υπό άλλη σημαία, καθώς ο ναύλος που θα προσφέρουν θα είναι πολύ μεγαλύτερος. Υπό το πρίσμα αυτό, σας καλούμε να αποσύρετε άμεσα την Υπουργική Απόφαση ΠΟΛ 1177/19-09-2018, και να ξεκινήσετε διάλογο με τους αρμόδιους φορείς για την αντιμετώπιση του ζητήματος.Σε μια εποχή που οι φορείς της ελληνικής ναυτιλίας καταβάλουν τιτάνιες προσπάθειες για να σταθούν όρθιοι απέναντι στο διεθνή ανταγωνισμό, αλλά και να επιβιώσουν από την καχεξία που έχει προκαλέσει η παγκόσμια οικονομική κρίση, είναι κυνικό να δέχονται πισώπλατη μαχαιριά από την ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου τους.

Share:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Εξαίρεση της εμφάνισης Λιμενικών ως μάρτυρες κατά την ακροαματική διαδικασία της δίκης

Η Π.Ο.Λ. παρακολουθώντας το νομοθετικό έργο της Βουλής των Ελλήνων ενημερώνει τα στελέχη ΛΣ. “Σήμερα 23-02-2024 ψηφίστηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης στο οποίο περιλαμβάνεται ρύθμιση  για την εξαίρεση της εμφάνισης μαρτύρων αστυνομικών και λοιπών προανακριτικών υπαλλήλων, δηλ. στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ,  κατά

Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά «Σαν να μην πέρασε μια μέρα»

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Λιμενικών για ακόμη μια φορά επισκέφτηκε το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά την υπηρεσία που στελεχώνει το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας μας. Συνεπής στο ραντεβού της η Π.Ο.Λ. κατόπιν αιτήματος και της Πρωτοβάθμιας Ένωσης Λιμενικών Αρχών Αττικής και Κορίνθου

Tο μοναδικό σούπερ γιοτ στον κόσμο από χρυσό 24 καρατίων

To μήκους 41,4 μέτρων AK Royalty λάμπει κάτω από τον αραβικό ήλιο του Ντουμπάι και είναι διαθέσιμο προς ναύλωση για 112.000 ευρώ την εβδομάδα. Οταν ήρθε η ώρα να αγοράσει το γιοτ των ονείρων του ο Aaron Fidler, ήξερε ακριβώς

Ελβετία: Τα μετρητά παραμένουν δημοφιλή παρά την αύξηση της χρήσης εφαρμογών πληρωμών στα κινητά

Η Ελβετία εξακολουθεί να είναι ερωτευμένη με τα χαρτονομίσματα και τα κέρματα, σύμφωνα με έρευνα της κεντρικής τράπεζας που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, παρά την ανάπτυξη των εφαρμογών πληρωμών μέσω κινητών τηλεφώνων και των προβλέψεων για μια κοινωνία χωρίς μετρητά.

Μετάβαση στο περιεχόμενο