Καταγγελία -Καρκινοπαθείς και βαριά ασθενείς υπό μετάθεση;

Επιστολή Π.Ο.Λ σε Πολιτική και Στρατιωτική ιεραρχία:

18/12/2022

Αριθ. Πρωτ.: 140/2022

ΠΡΟΣ:

  1.  Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
  2.  Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
  3.  Διευθυντή Υγειονομικής Υπηρεσίας Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
  4.  Διευθυντή Διεύθυνσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

ΚΟΙΝ:

  1. Προέδρο & Μέλη Ανώτερου Συμβουλίου Μεταθέσεων
  2. Πρόεδρο & Μέλη Κατώτερου Συμβουλίου Μεταθέσεων

Καταγγελία -Καρκινοπαθείς και βαριά ασθενείς υπό μετάθεση .

  

Την παροιμία ‘’κάθε πέρσι και καλύτερα’’ την γνωρίζουμε όλοι προφανώς.

Τι και αν έχουμε αναδείξει όλα τα «στραβά» του π.δ.11/21 (μεταθέσεων) επί 3 χρόνια και κάποια μέλη μας ενώσεις ακόμα και πριν από την ψήφισή του;

Φέτος και για τη διενέργεια των τακτικών μεταθέσεων του 2023 και πάντα σύμφωνα με όσα προβλέπονται από το π.δ. μεταθέσεων 11/21 αποφασίστηκε ,να εφαρμοστεί κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που ίσχυε μέχρι και τώρα

 Για πρώτη φορά στα χρονικά του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στελέχη με σοβαρά προβλήματα υγείας, με δυσίατα και ανίατα νοσήματα λογίζονται πλέον ως υγιή και εντάσσονται στις διαδικασίες των τακτικών μεταθέσεων κατ’ παρέκκλιση του π.δ. μεταθέσεων, χωρίς καμία πρότερη ενημέρωση και μόλις ένα μήνα πριν την σύγκληση των συμβουλίων τακτικών μεταθέσεων.

Αυτό έχεις ως αποτέλεσμα να καλούνται προς υποχρεωτική επιλογή από τον πίνακα των κενών θέσεων οκτώ Υπηρεσιών, στελέχη στα οποία έχουν διαγνωστεί με απόφαση της Ανώτατης Υγειονομική Επιτροπή του Πολεμικού Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.)  νοσήματα που χαρακτηρίζονται ως ανίατα ή δυσίατα (καρκινοπαθείς ,με βαριάς μορφής νόσους κ.λ.π) σύμφωνα με το π.δ.11/21  και τις διατάξεις στις οποίες παραπέμπει.

 Θεωρούμε αδιανόητο αυτή η τραγική εξέλιξη να προήλθε από μία  «γνώμη» που έγινε δεχτή χωρίς καμία προβλεπόμενη νομική διαδικασία και φυσικά χωρίς να ενημερωθούν οι συνάδελφοι.

Ουδείς μπορεί να παίζει με την Υγεία των συναδέλφων, ουδείς μπορεί να ερμηνεύει τον νόμο κατά το δοκούν , αυθαίρετα.

Σαφέστατα η ερμηνεία ενός νόμου χρήζει επαρκών νομικών γνώσεων και δεν αρκεί μια απλή γραμματική ερμηνεία.

Ο ερμηνευτής οφείλει, όπου είναι υποστηρίξιμες περισσότερες από μία εκδοχές , να αποκλείσει εκείνη που θα ερχόταν σε σύγκρουση με μια άλλη ρύθμιση δικαίου, προκαλώντας αντινομία και καταλύοντας την λογική σχέση μεταξύ τους. Επίσης πρέπει να προκρίνει εκείνη την ερμηνευτική εκδοχή που επιτρέπει την καλύτερη δυνατή αξιολογική εναρμόνιση της ερμηνευόμενης διάταξης προς το σύνολο του ισχύοντος δικαίου και όχι σε κατά το δοκούν ερμηνεία!

Το υπέρτατο αγαθό της υγείας, και κατ’ επέκταση της ζωής των συναδέλφων δεν μπορεί να τίθεται σε δεύτερη μοίρα.

Καταρχήν ο νομοθέτης έχει ορίσει με την άρθρο 1 παρ.13 του π.δ.11/21 ότι « Δυσίατα νοσήματα ορίζονται οι νοσηρές καταστάσεις και τα νοσήματα που απαιτούν μακροχρόνια νοσηλεία ή θεραπεία, προσβάλλουν ένα ή περισσότερα όργανα και χαρακτηρίζονται από εξάρσεις ή υφέσεις, όπως τα νοσήματα αυτά καθορίζονται στην υπό στοιχεία Υ1/Γ.Π./οικ.16884/2001 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας (Β΄ 1386), όπως κάθε φορά ισχύει.»

Στο άρθρο 5 ορίζεται  ότι  «Η πάθηση του στελέχους του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. από νόσημα αποδεικνύεται με γνωμάτευση της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής του Πολεμικού Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.).» όπως ακριβώς το ίδιο ορίζεται  και στο άρθρο 28.

Στο άρθρο 15 του π.δ.11/21 ορίζονται τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.   που εντάσσονται  στη διαδικασία των τακτικών μεταθέσεων όπου συγκεκριμένα στην περ. β) αναφέρει ότι εντάσσονται «Οι πολύτεκνοι, οι γονείς τριών τέκνων […] καθώς και οι πάσχοντες από ανίατα ή δυσίατα νοσήματα […] , εφόσον έχουν υποβάλει αίτηση για μετάθεση

Στο άρθρο 16 παρ.4 του π.δ.11/21 ορίζονται οι θέσεις που δεν συγκαταλέγονται στους πίνακες των κενών θέσεων, όπου συγκεκριμένα την περ. α) αναφέρει «Οι θέσεις στις οποίες υπηρετούν τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία είναι πολύτεκνοι, ή γονείς τριών τέκνων […] πάσχοντες από ανίατα ή δυσίατα νοσήματα […] και τα οποία συμπληρώνουν ή έχουν ήδη συμπληρώσει τον προβλεπόμενο μέγιστο χρόνο παραμονής κατά το έτος ολοκλήρωσης της διαδικασίας των τακτικών μεταθέσεων, εφόσον αυτά δεν έχουν υποβάλει αίτηση για μετάθεση.» .

Στο άρθρο 17 παρ.1 του π.δ.11/21 ορίζεται ότι «Τον μήνα Νοέμβριο εκάστου έτους τα προς μετάθεση στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. δηλώνουν υποχρεωτικά τον τόπο προτίμησής τους και κατά σειρά προτίμησης από τον πίνακα των κενών θέσεων οκτώ Υπηρεσίες πλην της Υπηρεσίας στην οποία υπηρετούν.»

Ως εκ τούτου προφανής σκοπός του νομοθέτη είναι η προστασία  συγκεκριμένων κατηγοριών στελεχών που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα , εφαρμόζοντας διατάξεις και από αλλά σχετικά νομοθετήματα που ουδείς μπορεί να  παρερμηνεύσει.

Είναι αδιανόητο να εντάσσονται επιλεκτικά και αντίθετα προς το πνεύμα του νόμου,  σε διαδικασία μετάθεσης στελέχη που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες ,ακόμα και καρκινοπαθείς, και να τους ζητούνται αν και έχουν ήδη κριθεί ως βαριά ασθενείς από την Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή (Α.Ν.Υ.Ε.), να υποβάλουν εκ νέου ατομικές αναφορές που θα  γνωστοποιούν στην διοίκηση ακόμα και την φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνουν προκειμένου να αποδείξουν πως είναι βαριά νοσούντες καταπατώντας το ιατρικό απόρρητο ,τα προσωπικά δεδομένα των στελεχών και κάθε έννοια σεβασμού και αξιοπρέπειας για τους συναδέλφους που καθημερινά δίνουν αγώνα για την ίδια τους τη ζωή .

Η Ομοσπονδία μας θα χρησιμοποιήσει κάθε όπλο που διαθέτει ,νομικό και όχι μόνο, προκειμένου να αποτραπεί η τραγική αυτή εξέλιξη ενώ σε καμία περίπτωση δεν θα αποδεχτούμε ούτε μία μετάθεση ασθενούς συναδέλφου στέλνοντας σαφές μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση για όποιον συνεργήσει σε διάπραξη παράνομης πράξης .

Καλούμε τον ΥΝΑΝΠ κ.Πλακιωτάκη έστω και την τελευταία στιγμή να παρέμβει για την αποκατάσταση ενός τραγικού λάθους που δεν δικαιολογείται ως άγνοια αλλά παραπέμπει σε καταστάσεις που ανάλογες δεν έχουμε βιώσει ποτέ.

                                                                   Για το ΔΣ

%25CF%2583%25CF%2586%25CF%2581%25CE%25B1%25CE%25B3%25CE%25B9%25CE%25B4%25CE%25B1%2B%25CF%2580%25CF%2584%25CE%25BF%25CE%25B5%25CE%25B4%25CF%2581%25CE%25B5%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2585

Share:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Επιχείρηση «Ασπίδες»: Σημαντικά επιτεύγματα για τους πρώτους 3 μήνες

Σπουδαία ημέρα για την Ελευθερία της Ναυσιπλοΐας. Πέρασαν 3 μήνες από την έναρξη της Επιχείρησης «Ασπίδες». Τρεις μήνες γεμάτοι πολλαπλές προκλήσεις και σπουδαία επιτεύγματα. Η Επιχείρηση «Ασπίδες» συνεχίζει την αποστολή της σε πλήρη συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο, για τη

Μεταφέροντας 11 ρ/κ από Ασία σε Ευρώπη με το πλοίο ανύψωσης βαρέων βαρών “Happy Star”

Μια εντυπωσιακή φωτογραφία ήρθε στη δημοσιότητα από το πλοίο ανύψωσης βαρέων βαρών Happy Star, το φόρτωσε και μετέφερε 11 ρυμούλκα από την Ασία προς την Ευρώπη. Το 156 μέτρων πλοίο διαθέτει δυο γερανούς με ανυψωτική ικανότητα 1100 τόνους! Το Happy

Δεξαμενόπλοια: Ο σκιώδης στόλος που μεταφέρει ιρανικό πετρέλαιο παραμένει στο παιχνίδι

Αυτό, όπως μεταδίδει το Hellenic Shipping News, πρακτικά σημαίνει ότι θα μπορούσαν να υπάρχουν επιπτώσεις  στη μελλοντική προσφορά δεξαμενόπλοιων. Στην τελευταία της εβδομαδιαία ανάλυση η ναυλομεσιτική εταιρεία Gibson αναφέρει πως “οι ιρανικές εξαγωγές πετρελαίου συνεχίζονται, παρά το γεγονός ότι έχουν

Ώρα νησιού: Γιατί κάποια θέρετρα στις Μαλδίβες μετακινούν τα ρολόγια τους μια ώρα μπροστά

Μπορεί να είναι αλήθεια ότι τα πολυτελή θέρετρα των Μαλδίβων τα έχουν πραγματικά όλα – το τιρκουάζ νερό, την πλούσια θαλάσσια ζωή και, σε ορισμένες περιπτώσεις, το δικό τους σύστημα χρόνου. Αναφέρεται ως «ώρα του νησιού», δεν είναι μια μεταφορική ρήση που

Μετάβαση στο περιεχόμενο