Στην ενεργειακή κρίση, τα μέτρα στήριξης στην κοινωνία αλλά και την Τουρκία και τη Ρωσία αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός στην εισήγησή του στο υπουργικό συμβούλιο.