Ο «μεριμνήσας» και η προμήθεια των 4 Παράκτιων Περιπολικών Πλοίων

Πολύς λόγος έχει γίνει τελευταία για τις προμήθειες  των Παράκτιων Περιπολικών Πλοίων μήκους άνω των 30 μ. που βρίσκονται σε εξέλιξη και διενεργεί το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

 Το Τμήμα Σωμάτων Ασφαλείας του ΣΥΡΙΖΑ στην προσπάθειά του να παρουσιάσει το έργο αυτό ως πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ την οποία και υλοποίησε, αναφέρει -μεταξύ άλλων-  σε πρόσφατη ανακοίνωσή του: «….-Ποιος μερίμνησε για την απόκτηση των υπερσύγχρονων Παράκτιων Περιπολικών Πλοίων μήκους 36,30 μ., αλλά και για την υψηλή ταχύτητά τους που ήδη παραλαμβάνει το Λιμενικό Σώμα…»;

Από το φραστικό της ανακοίνωσης (Ποιος μερίμνησε..) εύλογα συνάγεται το συμπέρασμα,  ότι ο «μεριμνήσας» για την προμήθεια των σκαφών αυτών είναι  μόνο  ένας και όχι περισσότεροι.

Δίδεται η εντύπωση επίσης ότι η  πολιτική Ηγεσία του ΥΝΑΝΠ   που μόλις είχε αναλάβει τις τύχες του Υπουργείου το έτος 2015, χωρίς καλά- καλά να έχει ενημερωθεί για τα θέματα του ΥΝΑΝΠ, έδωσε  οδηγίες και κατευθύνσεις  και υπέδειξε στις Υπηρεσίες Προμηθειών  την Αγορά των Παράκτιων Περιπολικών Πλοίων άνω των 30 μ.


Έχουν όμως έτσι τα πράγματα;

Και αν δεν είναι ακριβώς έτσι, δεν είναι άδικο να αγνοείται επιδεικτικά το έργο των στελεχών των Υπηρεσιών του Υπουργείου, τα οποία με την διαρκή ενημέρωσή τους για τα τεκταινόμενα στην Ε.Ε. και τους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς είχαν και έχουν την εμπειρία και την δυνατότητα να καταρτίζουν εμπεριστατωμένες προτάσεις για τα θέματα του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ και να τα θέτουν προς έγκριση προς τις εκάστοτε πολιτικές ηγεσίες του ΥΝΑΝΠ;

Η μήπως γνώριζε ο τότε νέος Υπουργός της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ότι ο  frontex διαθέτει πιστώσεις για την απόκτηση- μέσω των κρατών μελών- δικών του επιχειρησιακών μέσων; Ασφαλώς και όχι.

Μάλλον  κάπως διαφορετικά ήταν τα πράγματα, χωρίς όμως να παραγνωρίζεται η  -έστω και με μεγάλη καθυστέρηση- συμβολή των Υπουργών της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, στην ολοκλήρωση της προμήθειας των σκαφών αυτών.

Η πρόταση και η εξασφάλιση χρηματοδότησης.

Στις 30 Απριλίου 2014 το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.,  με την έγκριση και της τότε πολιτικής ηγεσίας  του Υπουργείου, υπέβαλε τις προτάσεις του απευθείας στην Ε. Επιτροπή (όχι μέσω της ΥΔΕΑΠ του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη), στις οποίες συμπεριλαμβανόταν η προμήθεια τεσσάρων (04) Παράκτιων Περιπολικών Σκαφών άνω των 30 μ., επιδιώκοντας κατ’ ουσία στον εκσυγχρονισμό των «απαρχαιωμένων»  σκαφών τύπου Abeking.

Μάλιστα, προς επίτευξη της υπόψη επιδίωξης, το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ επανέλαβε εμφατικά το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του κατά την επίσκεψη του Έλληνα Επιτρόπου Μετανάστευσης στο Αρχηγείο ΛΣ-ΕΛΑΚΤ στις 21 Νοεμβρίου 2014, όταν σε ερώτηση του Κοινοτικού Αξιωματούχου «πώς μπορεί να διασφαλισθεί η διαρκής παρουσία του Frontex στην Ελλάδα», έλαβε από την πολιτική και φυσική ηγεσία του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ την απάντηση «μέσω της προμήθειας 4 σκαφών άνω των 30 μ.».

Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου, μετά τις θετικές προφορικές τοποθετήσεις των αξιωματούχων της Ε.Ε. επί του αιτήματος της Ελληνικής πλευράς, αξιοποιώντας την  εμπειρία τους επί των διαδικασιών προμήθειας σκαφών κατάρτισαν με σαφήνεια τις απαιτήσεις καθώς και προσχέδιο με τις τεχνικές προδιαγραφές των πλοίων αυτών, προκειμένου να είναι έτοιμες να ξεκινήσουν τις διαγωνιστικές διαδικασίες, αμέσως μετά την έγκριση.

Στις 5 Φεβρουαρίου 2015 (μόλις 10 ημέρες μετά τις εθνικές εκλογές) αρχικά  και 4 Ιουνίου 2015, δηλαδή την   εποχή που ακόμα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ συναντούσε τεράστιες δυσκολίες στην διαχείριση της μεγάλης οικονομικής κρίσης και κατέφευγε σε δημοψηφίσματα, η ΕΕ ενέκρινε από το αίτημα του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ   την προμήθεια των 2 πρώτων σκαφών.

Τι σήμαινε αυτό στην πράξη ;  Ότι κερδήθηκε η ποιο σημαντική μάχη.

Εγκρίθηκε η κατασκευή 2 Πλοίων και η χρηματοδότηση τους από την Ε.Ε.

Οι διαγωνιστικές διαδικασίες

Μετά την έγκριση της Ε.Ε., οι  Υπηρεσίες  εισηγήθηκαν  και εκδόθηκε άμεσα την 14-4-2015 η Υπουργική Απόφαση  για την συγκρότηση Επιτροπής για την σύνταξη των προδιαγραφών.

Ο δρόμος πλέον ήταν ανοικτός για την εκκίνηση των διαδικασιών για την προμήθεια των σκαφών αυτών.

Αποτελούσε πλέον ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ για την τότε πολιτική ηγεσία η ΑΜΕΣΗ διενέργεια των διαγωνιστικών διαδικασιών για την προμήθεια των πλοίων αυτών.

Δυστυχώς, η διαδικασία αυτή κράτησε περισσότερο από 3,5 χρόνια μέχρι την 22-1-2019, ημερομηνία συμβασιοποίησης του έργου.

Γιατί άραγε στερήθηκε το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ   για 3,5 και πλέον  πολύτιμα χρόνια επιχειρησιακά μέσα όπως είναι τα σκάφη αυτά;

Μήπως, επειδή θα  κατασκευάζονταν τα πλοία αυτά  σε Ελληνικά Ναυπηγία, όπως δήλωνε  ο κ. ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ στην Βουλή απαντώντας σε επικριτικές παρεμβάσεις για τις μεγάλες  καθυστερήσεις   της τότε αντιπολίτευσης;

Πως να προχωρούσαν με γρήγορους ρυθμούς οι διαδικασίες, όταν ο αρμόδιος  Υπουργός  είχε την λανθασμένη εντύπωση,  ότι μπορούσε να ανατεθεί στα Ελληνικά Ναυπηγεία η κατασκευή των πλοίων αυτών,  ενώ υπήρχε η υποχρέωση -λόγω της Ευρωπαϊκής χρηματοδότησης-,  να διενεργηθεί διεθνής διαγωνισμός;

Μήπως η αύξηση της ταχύτητας κατά 2 μίλια (από 33 σε 35 ν.μ.)  ή αφαίρεση του εξοπλισμού με drone, από τις Απαιτήσεις που είχαν διατυπώσει οι Υπηρεσίες, αποτελούσαν   ζωτικής σημασίας προϋποθέσεις που δικαιολογούσαν την τόσο μεγάλη καθυστέρηση;

Τα έμπειρα στελέχη στα σκάφη απαντούν με βεβαιότητα ΟΧΙ.

Για την αλήθεια των πραγμάτων να σημειώσουμε επίσης,  ότι τα επιπρόσθετα  2 πλοία  άνω των 30μέτρων εγκρίθηκαν μετά την από  13 Μαρτίου 2017, νέα ανακοίνωση της  Ε. Επιτροπής  (Ref. Ares (2017) 1302794 – 13/03/2017) με την οποία γνωστοποιούσε, ότι διέθετε στα Κ-Μ το εναπομείναν ποσό των  52 εκατ. € ειδικά για την προμήθεια επιχειρησιακών μέσων και εξοπλισμού, επ’ ωφελεία Frontex.

Ορθώς λοιπόν,   ο τότε Υπουργός της κυβέρνησης  ΣΥΡΙΖΑ  ενέκρινε την υποβολή αίτησης από το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ κάνοντας αυτό που αρχικά είχε  συζητηθεί και ατύπως είχε αποδεχθεί η ΕΕ, αφού  τελικά καμία άλλη χώρα της Ε.Ε. (ούτε και η Ιταλία) δεν ενδιαφερόταν να αποκτήσει επιχειρησιακά μέσα επ’ ωφελεία Frontex.

Ποιο το συμπέρασμα;

Με πολύ απλά λόγια  το συμπέρασμα από όλα τα παραπάνω είναι:

– Η πρόταση και η εξασφάλιση της χρηματοδότησης αλλά και το μεγαλύτερο μέρος των προπαρασκευαστικών διαδικασιών είχαν ολοκληρωθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες ουσιαστικά το έτος 2014, όταν στην διακυβέρνηση της χώρας ΔΕΝ ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ.

-Οι διαγωνιστική διαδικασία -έστω με καθυστερηση 3,5 ετών- και η συμβασιοποίηση του έργου προμήθειας των 2 πλοίων (με την προαίρεση ανάθεσης κατασκευής και των άλλων 2) διενεργήθηκε από τις Υπηρεσίες κατά την διακυβέρνηση από τον ΣΥΡΙΖΑ.

– Η παρακολούθηση των σταδίων εκτέλεσης της κατασκευής των 4 πλοίων  καθώς και η παραλαβή τους  δεν  αποτελούν καθόλου απλές διαδικασίες (κόψιμο κορδέλας) για τα στελέχη που μετέχουν στις αρμόδιες Επιτροπές του διαγωνισμού, διενεργούνται κατά την διάρκεια διακυβέρνησης της χώρας από την σημερινή κυβέρνηση και όχι από τον ΣΥΡΙΖΑ.

-Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί η παράδοση μόνο των 2 σκαφών.

Αυτή είναι η αλήθεια και κανείς δεν δικαιούται «να μεριμνά» για την αποσιώπησή της…

Η ανάληψη νέων πρωτοβουλιών

Αξιοσημείωτο πάντως  είναι το γεγονός, ότι η σημερινή πολιτική ηγεσία του ΥΝΑΝΠ, έχει εξασφαλίσει την χρηματοδότηση του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ ύψους 30.000.000  από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη” 2014-2020 που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής για την κατασκευή δύο (02) επι πλέον όμοιων Παράκτιων Περιπολικών Πλοίων, τα οποία όμως θα ανήκουν στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και όχι στον Frontex. .

Για την προμήθειά τους  αντίπαλος είναι οι ασφυκτικές προθεσμίες  της χρηματοδοτικής περιόδου (31-12-2022) των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

Να ελπίσουμε στην ευτυχή κατάληξη της προσπάθειας, που θα συμβάλει σημαντικά  για την ενίσχυση του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. με σημαντικά επιχειρησιακά μέσα.

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το σχολείο κατάρτισης εκπαιδευτών Αστυνομικών Σχολών

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε σήμερα, Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022, το σχολείο κατάρτισης εκπαιδευτών Αστυνομικών Σχολών, το οποίο πραγματοποιήθηκε υπό την επιμέλεια της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης. Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε, κατά το χρονικό διάστημα από 12 έως 30 Σεπτεμβρίου 2022, στις εγκαταστάσεις

Τελετή Ορκωμοσίας Νεοκαταταγέντων Δοκίμων Λιμενοφυλάκων εκπαιδευτικής σειράς 2022-2023

Παρουσία του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Αντιναυάρχου Λ.Σ. Αλεξανδράκη Γεώργιου, τελέσθηκε σήμερα η ορκωμοσία ενενήντα επτά (97) νεοκαταταγέντων Δοκίμων Λιμενοφυλάκων εκπαιδευτικής σειράς 2022-2023. Στην τελετή που έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ), στο Ναυτικό

ΛΣ : Να μετακινείται ο φάκελος…Όχι ο πολίτης

Ποιος γνωρίζει ότι το slogan αυτό πρωτοξεκίνησε από το Υπουργείο Αιγαίου το 1998;;; Ποιος γνωρίζει ότι το slogan αυτό αποτέλεσε την πρώτη διαφήμιση των σημερινών Κ.Ε.Π.(Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών); Ποιος γνωρίζει ότι ο «προάγγελος» των σημερινών ΚΕΠ (τότε λέγονταν «Γραφεία τουΠολίτη»)

Ο Ερντογάν μηνύει τον αντιπρόεδρο της γερμανικής Βουλής

Στο εδώλιο του κατηγορουμένου κινδυνεύει να βρεθεί ο αντιπρόεδρος της γερμανικής Βουλής και αντιπρόεδρος των Φιλελευθέρων Βόλφγκανγκ Κουμπίκι, μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του κατά του τούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν, τον οποίο χαρακτήρισε σε προεκλογική συγκέντρωση «μικρό αρουραίο των υπονόμων». Το