ΥΝΑΝΠ: Ο “μεριμνήσας”… και ο… “δρομολογήσας”…

Ο “μεριμνήσας”… και ο… “δρομολογήσας”…

Σύστημα ελέγχου θαλάσσιας κυκλοφορίας Β. Αιγαίου

 Η εγκατάσταση ενός σταθερού συστήματος ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας (VTMIS) στο Β. Αιγαίο και μάλιστα σε μία περιοχή όπως αυτή της εξόδου των Δαρδανελίων, όπου ο αριθμός των πλοίων που κινούνται είναι πολύ μεγάλος, αποτελούσε για πολλά χρόνια και συνεχίζει να αποτελεί στόχο του Υπουργείου Ναυτιλίας.

Ο έλεγχος της θαλάσσιας κυκλοφορίας είναι αναγκαίος για την εφαρμογή διεθνών κανόνων για την αποφυγή συγκρούσεων, την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος αλλά και την επιτήρηση των θαλάσσιων συνόρων, με ότι αυτό συνεπάγεται για την εθνική ασφάλεια.

Το έργο της εγκατάστασης  σταθερού συστήματος VTMIS στο Β. Αιγαίο έρχεται να λειτουργήσει συμπληρωματικά  προς το έργο του σταθερού συστήματος επιτήρησης των θαλασσίων συνόρων (ΕΣΟΘΕ).

Των έργων αυτών είχε προηγηθεί -μετά από σχετική προκήρυξη (αριθ. 13/2013)- η υπογραφή σύμβασης (Τ14/2014/03-11-2014) για την εγκατάσταση και σταθμών AIS στο Β. Αιγαίο.

 Χρηματοδότηση.

Η εκτέλεση του έργου δεν επιβαλλόταν μόνο από την ανάγκη ελέγχου  της θαλάσσιας  κυκλοφορίας  σε μία τόσο «ευαίσθητη» για τα εθνικά μας συμφέροντα περιοχή.

Το έτος 2009 και η  αναμενόμενη κατασκευή -βάσει της  τότε Συμφωνίας- του αγωγού   Μπουργκάς- Αλεξανδρούπολης, αποτέλεσε ένα πρόσθετο λόγο για την διερεύνηση  και έγκριση εγκατάστασης ενός συστήματος ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας.

Η προσέγγιση στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης δεξαμενοπλοίων έκανε  αναγκαστική  την εγκατάσταση του.

Για την εκτέλεση του έργου αναζητήθηκε χρηματοδότηση από κυρίως κοινοτικά ταμεία και ιδιαίτερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Αλιεία (ΕΤΘΑ), δεδομένου ότι η παραβίαση της νομοθεσίας της Ε.Ε. για την αλιεία από τρίτες χώρες (π.χ. στη Ζουράφα από Τουρκία) επέβαλε την εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης -μεταξύ άλλων- και της δραστηριότητας των αλιευτικών σκαφών στην περιοχή αυτή.

Πράγματι, στο συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. επενδυτικό πρόγραμμα αλιείας 2014-2020  (ΕΤΘΑ) ύψους 66 εκατ. ευρώ περίπου, περιλήφθηκε με την έγκριση την τότε κυβέρνησης (2014)  και το έργο της «Εγκατάσταση συστήματος επιτήρησης και παρακολούθησης θαλάσσιας κυκλοφορίας Β. Αιγαίου» με προϋπολογισμό 3.500.000 ευρώ.

Έγιναν βήματα προόδου;

Το ερώτημα πού τίθεται είναι, αν από το 2014, που εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση, μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του συστήματος αυτού;

 «…-Ποιος μερίμνησε για το Σύστημα επιτήρησης και παρακολούθησης θαλάσσιας κυκλοφορίας Β. Αιγαίου; ….. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, είναι η απάντηση……», διαβάζουμε σε  πρόσφατη ανακοίνωση του Τμήματος Σωμάτων Ασφαλείας του ΣΥΡΙΖΑ και μας δίδεται η εντύπωση, ότι σήμερα στο Β. Αιγαίο έχει εγκατασταθεί και το  Σύστημα αυτό.

Έχουν έτσι τα πράγματα;

Έχει εγκατασταθεί ένα τέτοιο σύστημα σε αυτή την  «ευαίσθητη» θαλάσσια  περιοχή και δεν το είπαν οι τηλεοράσεις και οι εφημερίδες;

Αν έχει εγκατασταθεί το σύστημα αυτό,  γιατί να μην δώσουμε  τα εύσημα σε αυτόν που «μερίμνησε» για την ολοκλήρωση ενός τόσο σπουδαίου έργου;

Η απάντηση είναι δυστυχώς αρνητική. Κανένα τόσο  σπουδαίο σύστημα  δεν έχει εγκατασταθεί στο Β. Αιγαίο για λογαριασμό του ΥΝΑΝΠ και του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

 Το αντίθετο. Λόγω των σοβαρών καθυστερήσεων που παρατηρήθηκαν ιδιαίτερα την περίοδο 2015-2019, κινδυνεύει σήμερα η ολοκλήρωση του έργου αυτού εντός της χρηματοδοτικής περιόδου 2014-2020.

Οι διαγωνιστικές διαδικασίες

Το έτος 2015  παρελήφθη από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ  ένα έργο με έτοιμη χρηματοδότηση και σε προχωρημένο στάδιο ωριμότητας.

Αποτελούσε ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ πλέον η διενέργεια των διαγωνιστικών  διαδικασιών για  την προμήθεια και εγκατάσταση του VTMIS στο Β. Αιγαίο.

Όπως είναι γνωστό,  πριν από κάθε διακήρυξη ενός διαγωνισμού, προηγούνται διαδικασίες διαβούλευσης-τεχνικού διαλόγου με την αγορά, ώστε στις προδιαγραφές να περιληφθούν όροι με στόχο τον μεγαλύτερο ανταγωνισμό (πολλές προσφορές)  αλλά και να αποφευχθούν λάθη ή παραλήψεις που θα οδηγήσουν στην ματαίωση του διαγωνισμού.

Μετά από 3,5 χρόνια δημοσιεύθηκε η αριθ. 11/2018 διακήρυξη διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου η οποία ακυρώθηκε και επαναλήφθηκε η δημοσίευση της εκ νέου την 2-7-2019, δηλαδή 2 ημέρες πριν τις εθνικές εκλογές της 5-7-2019!!!!

Ο διαγωνισμός και όλες οι σχετικές με αυτόν διαδικασίες θα διεξάγονταν σε χρόνο που στην διακυβέρνηση της χώρας θα ήταν η επόμενη (η σημερινή) Κυβέρνηση.

Αυτή ήταν η «μέριμνα» της προηγούμενης κυβέρνησης.

Αν αυτό ικανοποιεί κάποιους, τι να πούμε…

Είναι γνωστό σε όλους, ότι ο  χρόνος στις διαδικασίες των προμηθειών είναι κυριολεκτικά πολύτιμος.

Κάθε μέρα καθυστέρησης μπορεί να λειτουργήσει καταστροφικά στα θέματα της χρηματοδότησης των έργων.

Γιατί οι προμηθευτές ασκούν νόμιμα ένδικα δικαιώματα. Και οι διαδικασίες αυτές είναι χρονοβόρες…

Μήπως  λοιπόν κάποιοι θα έπρεπε να  ζητήσουν συγνώμη, γιατί δημοσίευσαν με 4,5 χρόνια καθυστέρηση  (και μόλις 3 ημέρες πριν τις εθνικές εκλογές της 5-7-2019) την επαναληπτική προκήρυξη  του διαγωνισμού για το VTMIS Β. Αιγαίου;

Προμήθεια 10 ταχύπλοων Περιπολικών Σκαφών/10 Περιπολικών σκαφών πνευστού τύπου 

Παρόμοια περίπτωση  αλλά εδώ γίνεται λόγος για «δρομολόγηση..»  αποτελεί και η υλοποίηση της ενταγμένης και αυτής στο ΕΤΘΑ 2014-2020  προμήθειας 10 Ταχύπλοων Περιπολικών Σκαφών μήκους 16 -18 μέτρων (προϋπολογισμού 26.000.000 ευρώ)  καθώς και 10 Περιπολικών σκαφών πνευστού τύπου  μήκους 11 – 12 μέτρων (προϋπολογισμού 2.200.000 ευρώ)

«…-Ποιος δρομολόγησε τις διαδικασίες και υπέγραψε την διακήρυξη για τα δεκαπέντε (15) Ταχύπλοα Περιπολικά Σκάφη μήκους 16,10 μ. που πρόκειται να ενταχθούν στο Λιμενικό Σώμα..;» αναφέρεται με περισσή περηφάνεια στην σχετική ανακοίνωση.

Πράγματι μετά  από 4 χρόνια καθυστέρησης και  πέντε (05) μήνες πριν τις εθνικές εκλογές της 5ης Ιουλίου 2019 δημοσιεύθηκε η αρίθ. 01/2019/31-1-2019 προκήρυξη για την προμήθεια:

ΑΛΦΑ: 15 Ταχύπλοων Περιπολικών Σκαφών μήκους 16 -18 μέτρων (Προστέθηκαν και 5 χρηματοδοτούμενα από το ΤΕΑ)

ΒΗΤΑ: 10 Περιπολικών σκαφών πνευστού τύπου  μήκους 11 – 12 μέτρων

Προφανώς η δημοσίευση μιας προκήρυξης αποτελεί βήμα αλλά μετά  είναι πολύ μακρύς ο δρόμος μέχρι να τελεσφορήσει ο διαγωνισμός, να γίνει αξιολόγηση, να εκδικασθούν οι προσφυγές, να υπογραφεί η σύμβαση, να ελεγχθούν τα στάδια κατασκευής των σκαφών από τις επιτροπές παρακολούθησης, να γίνουν δοκιμές και να γίνει η παραλαβή των σκαφών.

Στην ανακοίνωση ξεχάστηκε να αναφερθεί, ότι ο διαγωνισμός για τα πνευστά σκάφη ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ διότι δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά. Ούτε γίνεται λόγος γιατί δεν επαναλήφθηκε η διαδικασία…

Να θυμίσουμε, ότι η σύμβαση για την προμήθεια των 15 Ταχύπλοων Περιπολικών Σκαφών μήκους 16 -18 μέτρων υπογράφηκε από την σημερινή κυβέρνηση, την 29-1-2020.

Αυτή είναι η αλήθεια και για αυτό το έργο.

Σίγουρα τα πράγματα θα ήταν πολύ  καλύτερα, αν η πολιτική ηγεσία του ΥΝΑΝΠ της περιόδου 2015-2019 είχε επιδείξει μεγαλύτερη σπουδή στο θέμα της υλοποίησης των προμηθειών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Σήμερα θα είμασταν περισσότερο σίγουροι για την απορρόφηση των 285 εκατ. ευρώ του επενδυτικού προγράμματος του Λ.Σ.-ΕΛΑΚΤ 2014-2020.

Και χρειάζεται να τρέξει περισσότερο η σημερινή πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του ΥΝΑΝΠ. Να καλυφθεί ο χαμένος χρόνος.

Δεν υπάρχει χρόνος για μεμψιμοιρία και δικαιολογίες.

Γιατί και τα έργα είναι επιτακτικά αναγκαία και η τυχόν απώλεια χρηματοδότησης πρέπει να αποφευχθεί.

Οι καθυστερήσεις πρέπει να αποτελέσουν θέμα, που πρέπει πρώτα και κύρια να απασχολήσει τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ και να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την πλήρη ολοκλήρωση του προγράμματος.

Δεν μπορεί να κοιτάζουμε στις καθυστερήσεις του χθες και τα τυχόν λάθη που έγιναν.

Χρειάζεται ο ρυθμός και γρήγορα αντανακλαστικά που επιβάλλουν οι ανάγκες του μέλλοντος.

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ε.Α.Α.Λ.Σ.: Απονομή ξιφών σε Αξιωματικούς ΛΣ-ΕΛΑΚΤ (ε.α.)

Παραθέτουμε την σχετική με το θέμα επιστολή της Ε.Α.Α.Λ.Σ.   ΠΡΟΣ: 1.  Υπουργό Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννη Πλακιωτάκη 2. Αρχηγό Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Αντιναύαρχο ΛΣ κ. Γεώργιο Αλεξανδράκη   Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, Αξιότιμε κύριε Αρχηγέ,   ΘΕΜΑ: 

Διώρυγα Κορίνθου: κλείνει για τη β’ φάση των έργων

Κλείνει από σήμερα Τρίτη 4 Οκτωβρίου η διώρυγα της Κορίνθου, καθώς ολοκληρώνεται η πρώτη φάση επαναλειτουργίας της. Άμεσα αρχίζουν οι εργασίες, όπως είχε προαναγγελθεί, για την αποκατάσταση της δεύτερης φάσης, με σκοπό την ολοκλήρωση της θωράκισής της μέχρι την έναρξη

Οργανισμός Λιμένα Ελευσίνας Α.Ε.: Πρωτεργάτης στην ανάδειξη της πόλης

Με τη φροντίδα και επιμέλεια της υπεύθυνης τύπου και δημοσίων σχέσεων του Οργανισμού Λιμένα Ελευσίνας Α.Ε. κας Ελίνας Ιατρίδου, πραγματοποιήθηκε χτες το απόγευμα στη Χερσαία Ζώνη Λιμένος Ελευσίνας, θέση Λιμανάκι Αλιέων (παραπλεύρως του κεντρικού εμπορικού Λιμένα Ελευσίνας) μια πολύ όμορφη

Παραλίες χωρίς Ναυαγοσώστες Στους 24 οι νεκροί από πνιγμό στην Κρήτη!!!

Στους 24 ανέβηκε αριθμός των νεκρών στην Κρήτη από πνιγμό το φετινό καλοκαίρι (10/5-3/10) , με έναν ακόμη άνδρα αγνώστων στοιχείων να ανασύρεται χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα των Απτέρων. Το νέο περιστατικό συνέβη προχθές το απόγευμα και