Ο νέος συνταξιοδοτικός οδηγός για στελέχη ΕΔ-ΣΑ (ΠΙΝΑΚΕΣ)


style=”color: rgb(68, 68, 68); “>ΚΡΥΦΑ «ΔΩΡΑ» ΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΜΕ 30,5 ΕΤΗ style=”color: rgb(68, 68, 68); “> style=”color: rgb(68, 68, 68); “>Κρυφά… «δώρα» για γρήγορη σύνταξη, ακό­μη και με 30,5 έτη, δίνει η κυβέρνηση στα στελέχη ΕΔ-ΣΑ για να «χρυσώσει το χάπι» των μειώσεων που προκαλεί στις συντάξεις τους ο νόμος Κατρούγκαλου και φτάνουν στο 30,8% στα προ φόρου ποσά! Το ένθετο «Ασφά­λιση και Συντάξεις» δημοσιεύει τονέο συνταξιοδοτικό οδηγό των Στρατιωτικών και ένστολων, με τα απαιτούμενα έτη και τα όρια ηλικίας(όπου προβλέπονται). style=”color: rgb(68, 68, 68); “> style=”color: rgb(68, 68, 68); “>Τα«δώρα»που έδωσε η κυβέρνηση περιγράφονται σεπρόσφατη εγκύκλιοκαι έχουν να κάνουν με μια εξόχως ευνοϊκή ρύθμιση στην εξαγορά της «μάχιμης 5ετίας», καθώς το κόστος της αναγνώρισης υπολογίζεται όχι με βάση το 6,67% επί των τρεχουσών αποδοχών τους, αλλά επί των αποδοχών που είχαν κατά το δι­άστημα που υπηρετούσαν σε μάχιμες μονάδες (βλ. σχετική ανάρτησηΕΔΩ). Το κόστος αναγνώρισης καθίστα­ται σημαντικά μικρότερο και η έξοδος των στελεχών ΕΔ-ΣΑ στη σύνταξη πιο ελκυστική. Εντός του 2018 παίρνουν σύνταξη όσοι έχουν συμπληρώσει κατ’ ανώτατο όριο τα 26 ως 30,5 έτη υπηρεσίας εφόσον συμπλήρωσαν 24,5 έτη από το 2011 ως και το 2014. style=”color: rgb(68, 68, 68); “> style=”color: rgb(68, 68, 68); “>Κατά κανόνα όσοι έχουν ως 30,5 έτη συνολικής υπηρεσίας έχουν θεμελιωμένο δικαίωμα και μπορούν να αποχωρήσουν οποτεδήποτε. Σταδιακά, όμως, τα έτη για σύνταξη αυξάνονται και όσοι συμπληρώνουν τα 24,5 έτη από το 2015 και μετά, θα πρέπει να παρα­μείνουν μέχρι να κλείσουν 40ετία για να αποφύγουν την έξοδο στο 60ό έτος. Στα 24,5 έτη συνυπολο­γίζεται ο χρόνος ασφάλισης σε τυχόν άλλους φο­ρείς, η στρατιωτική τους θητεία (κατόπιν εξαγοράς) καθώς και τα έτη σπουδών σε στρατιωτικές σχολές. Οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης για τους Στρατιωτικούς και Ένστολους διαμορφώνονται ανάλογα με το έτος που συμπλήρωσαν 24,5 έτη, ως εξής: style=”color: rgb(68, 68, 68); “> ” style=”color: rgb(68, 68, 68); “>
style=”color: rgb(68, 68, 68); “>Όσοι είχαν ασφάλιση πριν από το 1993 και συμπλήρωσαν 24,5 έτη πραγματικής υπηρεσίας στο στράτευμα ή στα Σώματα Ασφαλείας το 2011 υποβάλλουν αίτηση για σύνταξη μόλις συμπλη­ρώσουν 26 έτη. style=”color: rgb(68, 68, 68); “>Όσοι κατετάγησαν πριν από το 1993 και συ­μπλήρωσαν ως το 2012 τα 24.5 έτη υποχρεω­τικής υπηρεσίας στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας παίρνουν σύνταξη αρκεί να έχουν συνολικά ως 27,5 έτη. style=”color: rgb(68, 68, 68); “>Όσοι έχουν τα 24,5 έτη το 2013 θα πρέπει να συμπληρώνουν συνολικά 29 χρόνια για να συνταξιοδοτηθούν. style=”color: rgb(68, 68, 68); “>Όσοι συμπλήρωσαν 24,5 έτη το 2014 χρειάζο­νται 30,5 έτη στο σύνολο για να πάρουν σύνταξη χωρίς όριο ηλικίας. style=”color: rgb(68, 68, 68); “>Όσοι συμπληρώνουν 24,5 έτη από 1ης/1/2015 και μετά, που είναι κυρίως οι νέοι μετά το 1993 στρατιωτικοί, συνταξιοδοτούνται με 40 χρόνια υπηρεσίας στην οποία υπολογίζονται τα χρόνια της Σχολής, η στρατιωτική θητεία (με εξαγορά) καθώς και τα διπλά έτη από την υπηρεσία τους σε μάχιμες μονάδες. style=”color: rgb(68, 68, 68); “> style=”color: rgb(68, 68, 68); “>Για παράδειγμα: style=”color: rgb(68, 68, 68); “> style=”color: rgb(68, 68, 68); “>Στρατιωτικός με 24,5 έτη το 2012 αποχωρεί με 27,5 έτη. Αν είχε 2 έτη σε μονάδα εκστρατεί­ας, θα προσαυξήσει το σύνολο των ετών κατά 4 έτη. Αν είχε 5 χρόνια, τότε ο συνολικός χρόνος προσαυξάνεται κατά 10 έτη. style=”color: rgb(68, 68, 68); “> style=”color: rgb(68, 68, 68); “>
style=”color: rgb(68, 68, 68); “>ΚΑΙ ME 20ΕΤΙΑ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝ ΜΕ ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙ TPITEKNOI ΓΟΝΕΙΣ style=”color: rgb(68, 68, 68); “> style=”color: rgb(68, 68, 68); “>Για τους στρατιωτικούς με 3 παιδιά το δικαίωμα συνταξιοδότησης κλειδώνει νωρίτερα, αρκεί να έχουν 20 χρόνια υπηρεσίας ως το 2013 ή 24,5 έτη από το 2014 και μετά. style=”color: rgb(68, 68, 68); “> style=”color: rgb(68, 68, 68); “>Με 20ετία τα έτη 2011,2012 και 2013 αυ­ξάνεται ο ελάχιστα απαιτούμενος για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος σε 21, 23 και 25 έτη, αντίστοιχα. style=”color: rgb(68, 68, 68); “> style=”color: rgb(68, 68, 68); “>Το 2014 χρειάζονται 24,5 έτη συμπληρωμένα για να έχουν θεμελιωμένο δικαίωμα και 30,5 έτη για να υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης.Από το 2015 χρειάζονται συνολικά 40 έτη για έξοδο χωρίς όριο ηλικίας. style=”color: rgb(68, 68, 68); “> style=”color: rgb(68, 68, 68); “>Οι στρατιωτικοί που κατετάγησαν ή ασφα­λίστηκαν για πρώτη φορά μετά το 1993 και έχουν τρία παιδιά βγαίνουν όπως όλοι οι νεοεισερχόμενοι στρατιωτικοί από το 1993 και μετά, δηλαδή χρειάζονται 24,5 έτη πραγματικής υπη­ρεσίας και συνολικά 40 για να αποχωρήσουν χωρίς όριο ηλικίας ή στα 60 αν συμπληρώνουν τα 40 έτη αργότερα. style=”color: rgb(68, 68, 68); “> style=”color: rgb(68, 68, 68); “>
style=”color: rgb(68, 68, 68); “>ΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΤΑ ΠΤΗΤΙΚΑ ΕΞΑΜΗΝΑ style=”color: rgb(68, 68, 68); “> style=”color: rgb(68, 68, 68); “>Στην περίπτωση που ο στρατιωτικός έχει πραγματοποιήσει πτητικά εξάμηνα προκειμένου να προσμετρηθεί ο χρόνος των εξαμήνων ως διπλάσιος χρόνος υπηρεσί­ας απαιτείται 18ετής πλήρης στρατιωτική υπηρεσία. style=”color: rgb(68, 68, 68); “> style=”color: rgb(68, 68, 68); “>Για όσους συμπληρώνουν 18ετή στρα­τιωτική υπηρεσία το 2011 για την προσμέτρηση των πτητικών απαιτούνται 19,5 χρόνια. style=”color: rgb(68, 68, 68); “>Για όσους συμπληρώνουν 18ετή πλή­ρη στρατιωτική υπηρεσία το 2012 για την προσμέτρηση των πτητικών απαιτούνται 21 χρόνια. style=”color: rgb(68, 68, 68); “>Για όσους συμπληρώνουν 18ετή πλή­ρη στρατιωτική υπηρεσία το 2013 για την προσμέτρηση των πτητικών απαιτούνται 22,5 χρόνια. style=”color: rgb(68, 68, 68); “>Για όσους συμπληρώνουν 18ετή πλή­ρη στρατιωτική υπηρεσία το 2014 για την προσμέτρηση των πτητικών απαιτούνται 6 χρόνια επιπλέον, ήτοι να συμπληρώσουν 24. style=”color: rgb(68, 68, 68); “>Για όσους συμπληρώνουν 18ετή πλήρη στρατιωτική υπηρεσία το 2015 και μετά για την προσμέτρηση των πτη­τικών απαιτείται να συμπληρώσουν 25 χρόνια. style=”color: rgb(68, 68, 68); “> style=”color: rgb(68, 68, 68); “>
style=”color: rgb(68, 68, 68); “>ΠΟΤΕ «ΜΕΤΡΟΥΝ» ΔΙΠΛΑ ΤΑ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΑ ΕΞΑΜΗΝΑ style=”color: rgb(68, 68, 68); “> style=”color: rgb(68, 68, 68); “>Στην περίπτωση που ο στρατιωτικός έχει πραγματοποιήσει εξάμηνα καταδυτικά, αλεξιπτωτιστή, υποβρύχιου καταστροφέα, σε μονάδες εκκαθάρισης ναρκοπεδίων, στα ΕΚΑΜ, σε υποβρύχιες αποστολές, ο χρόνος των εξαμήνων προσμετράται ως διπλάσιος μετά την 20ετία που αυξάνεται σταδιακά ως τα 25 έτη. style=”color: rgb(68, 68, 68); “> style=”color: rgb(68, 68, 68); “>Για όσους συμπληρώνουν 20ετή πλήρη στρατιωτική υπηρεσία το 2011 απαιτείται 1 έτος επιπλέον στρατιωτική υπηρεσία, ήτοι να συμπληρώσουν 21 χρόνια και πάνω σε αυτά να «προσθέσουν» τα διπλά εξάμηνα style=”color: rgb(68, 68, 68); “>Για όσους συμπληρώνουν 20ετή πλήρη στρατιωτική υπηρεσία το 2012 απαιτούνται 22 χρόνια για να πάρουν τα εξάμηνα. style=”color: rgb(68, 68, 68); “>Για όσους συμπληρώνουν 20ετή πλήρη στρατιωτική υπηρεσία το 2013 απαιτούνται 23 χρόνια για την προσμέτρηση των εξα­μήνων. style=”color: rgb(68, 68, 68); “>Για όσους συμπληρώνουν 20ετή πλήρη στρατιωτική υπηρεσία το 2014 απαιτούνται 24 χρόνια. style=”color: rgb(68, 68, 68); “>Για όσους συμπληρώνουν 20ετή πλήρη στρατιωτική υπηρεσία από το 2015 και μετά απαιτούνται 25 χρόνια για να πάρουν και τα διπλά εξάμηνα. style=”color: rgb(68, 68, 68); “> style=”color: rgb(68, 68, 68); “>
style=”color: rgb(68, 68, 68); “>ΤΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛ.ΑΣ style=”color: rgb(68, 68, 68); “> style=”color: rgb(68, 68, 68); “>Το όριο ηλικίας μέχρι το οποίο επιτρέπεται να υπηρετούν οι αξιωματικοί γενικών καθηκό­ντων Ελληνικής Αστυνομίας άλλαξε με Προ­εδρικό Διάταγμα από το 2016 και αυξήθηκε κατά 1 ως 3 χρόνια από το βαθμό του Αστυ­νομικού Διευθυντή και άνω. Η δυνατότητα παραμονής τους στην υπηρεσία φτάνει μέχρι το 65ο έτος. Ο ελάχιστος χρόνος υπηρεσίας και παραμονής στον κάθε βαθμό μέχρι να κριθούν στον επόμενο καθορίστηκε ως εξής: style=”color: rgb(68, 68, 68); “> ” style=”color: rgb(68, 68, 68); “>
style=”color: rgb(68, 68, 68); “>Σε 4 έτη για Υπαστυνόμο Β΄. style=”color: rgb(68, 68, 68); “>Σε 6 έτη για Υπαστυνόμο Α’. style=”color: rgb(68, 68, 68); “>Σε 6 έτη για Αστυνόμο Β’ ή 14 έτη (από 12) συνολικής υπηρεσίας από την οποία 5 έτη στο βαθμό. style=”color: rgb(68, 68, 68); “>Σε 6 έτη για Αστυνόμο Α’ ή 20 έτη (από 16) συνολικής υπηρεσίας. style=”color: rgb(68, 68, 68); “>Σε 6 έτη για Αστυνομικό Υποδιευθυντή ή 25 έτη (από 20 έτη) συνολικής υπηρεσίας. style=”color: rgb(68, 68, 68); “>Σε 3 έτη για Αστυνομικό Διευθυντή ή 28 έτη (από 22 έτη) συνολικής υπηρεσίας στο βαθμό. style=”color: rgb(68, 68, 68); “>Σε 2 έτη για το βαθμό του Ταξίαρχου ή 30 έτη (από 24 έτη) συνολικής υπηρεσίας. style=”color: rgb(68, 68, 68); “>Σε 1 έτος για το βαθμό του Υποστρα­τήγου. style=”color: rgb(68, 68, 68); “> style=”color: rgb(68, 68, 68); “>
style=”color: rgb(68, 68, 68); “>ΕΞΟΔΟΣ ME 15 ΧΡΟΝΙΑ Ή ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ 4,5 ΧΡΟΝΙΑ style=”color: rgb(68, 68, 68); “> style=”color: rgb(68, 68, 68); “>Για στρατιωτικούς ασφαλισμένους μέχρι 31/12/1992, που θεμελιώνουν δικαίωμα ως το 2010, στην περίπτωση παραίτησης αποκτούν δικαίωμα σύνταξης εφόσον έχει συμπληρω­θεί 15ετής πλήρης συντάξιμη υπηρεσία (ως το 2010) και έχει συμπληρωθεί το 65ο έτος της ηλικίας για τους άνδρες και το 60ό για τις γυναίκες. Επίσης, στην περίπτωση ακούσιας απομάκρυνσης ή λόγω κατάληψης από το όριο ηλικίας απαιτείται 15ετής πλήρης συντάξιμη υπηρεσία. Στην περίπτωση απόλυσης λόγω ανικανότητας που δεν οφείλεται στην υπηρε­σία απαιτείται ελάχιστος χρόνος 4,5 ετών Στην περίπτωση ανικανότητας που οφείλεται στην υπηρεσία δεν απαιτείται ελάχιστος χρόνος. style=”color: rgb(68, 68, 68); “> style=”color: rgb(68, 68, 68); “>ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΙΚΟΣ-kkat[email protected]

(ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ-13/08/2018 – [Μετατροπή σε κείμενο: staratalogia.blogspot.gr])

Share:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Λάρυμνα: Αλιευτικός Έλεγχος & Κατάσχεση 4000τμχ Αχινών

Τις απογευματινές ώρες χθες, στο πλαίσιο τακτικών ελέγχων για τη καταπολέμηση της παράνομης αλιευτικής δραστηριότητας, εντοπίστηκαν από στελέχη του Γ’ Λιμενικού Τμήματος Λάρυμνας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χαλκίδας, ένας 36χρονος και ένας 63χρονος εντός Ε/Ρ-Α/Ψ σκάφους στη περιοχή “ΓΛΥΣΤΡΑ”, να έχουν

Μήνυμα Αρχηγού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Αντιναύαρχου Λ.Σ. Γεώργιου Αλεξανδράκη για την εορτή του Αγίου Νικολάου

Αξιωματικοί, Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικοί και Λιμενοφύλακες Γυναίκες και Άνδρες του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, Σήμερα εορτάζει ο Άγιος Νικόλαος, ο Άγιος της Ναυτοσύνης, ο φύλακας των απανταχού θαλασσοπόρων, προστάτης και του ένδοξου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και του εμπορικού μας ναυτικού,

Μήνυμα Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Χρήστου Στυλιανίδη για τον εορτασμό του προστάτη των ναυτικών Αγίου Νικολάου

Αγαπητοί και αγαπητές Ναυτικοί, Τιμώντας σήμερα τον προστάτη της Ελληνικής Ναυτοσύνης, τον Άγιο Νικόλαο, εύχομαι στους απανταχού Έλληνες και στις απανταχού Ελληνίδες ναυτικούς Χρόνια Πολλά με υγεία και προσωπική και οικογενειακή ευτυχία με γαλήνιες θάλασσες. Η αφοσίωσή σας στο καθήκον,

Χιλιάδες Ιταλοί αποχαιρέτησαν την 22χρονη Τζούλια – Η γυναικοκτονία που σόκαρε

«Παρά το νεαρό της ηλικίας της, είχε ήδη γίνει μαχήτρια, ένας οπλίτης – όπως οι αρχαίοι Έλληνες στρατιώτες – επίμονος σε δύσκολες στιγμές», είπε στον συγκλονιστικό επικήδιο ο πατέρας της Τζούλιας Η Ιταλία αποχαιρέτησε την 22χρονη Τζούλια, τη φοιτήτρια που δολοφονήθηκε

Μετάβαση στο περιεχόμενο