Παραιτήσεις Ιατρών Λ.Σ: Χρειάζεται επανεξέταση του θεσμικού πλαισίου;

Δυσάρεστη ήταν  η -πριν δύο μέρες- είδηση  της  παραίτησης  ενός άξιου ιατρού επιστήμονα από τις τάξεις του Λ.Σ.

Στην Απόφαση Αποδοχής της Παραίτησης του συγκεκριμένου Ιατρού, δεν αναφέρονται βέβαια οι λόγοι και προφανώς δεν μπορεί κανείς να έχει άποψη για αυτό καθαυτό το γεγονός.

Γενικότερα όμως με το καθεστώς αξιωματικών ειδικοτήτων (Τεχνικών, Ιατρών) υπάρχουν θέματα του θεσμικού πλαισίου, που θα πρέπει να επανεξετασθούν από την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία.

Εφόσον για τους αξιωματικούς ειδικοτήτων δεν υπάρχει υποχρέωση -σημαντικού σε διάρκεια- ελάχιστου χρόνου παραμονής (η παραβίαση του να συνεπάγεται υψηλή αποζημίωση στο δημόσιο), εύλογο είναι κάποιοι π.χ. γιατροί να μην επιθυμούν να συνεχίσουν να κάνουν βάρδιες στο ΝΝΑ, στο ΥΝΑΝΠ  ή να μετέχουν στις διάφορες επιτροπές (ΑΝΥΕ, Επιτροπές εξέτασης υποψηφίων κ.λ.π.) και να αποφασίζουν την αποχώρηση από τις τάξεις του Σώματος.

Αυτό είναι λογικό στις μέρες μας, όπου στην κοινωνία μας υπερέχει το «εγώ» του «εμείς» και  ο καθένας επιδιώκει να φροντίζει  το -με την στενή έννοια- ατομικό του συμφέρον.

Είναι προφανές, ότι  ο σχεδιασμός και η μακροπρόθεσμη εξυπηρέτηση των αναγκών των στελεχών του Λ.Σ. είναι θέμα που πρέπει να απασχολεί πρωτίστως την πολιτική και στρατιωτική Ηγεσία.

Θεμιτή και σεβαστή η ατομική βούληση αλλά η άσκηση αυτού του δικαιώματος σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει οδηγεί  σε ξαφνικές  ανισορροπίες  στην ελάχιστη κάλυψη  των αναγκών περίθαλψης των ΕΝΣΤΟΛΩΝ στελεχών του Λ.Σ.

Εδώ  δεν έχουμε μια υπογραφή από  ένα Στρατιωτικό Σώμα, όπως είναι το Λ.Σ., μιας απλής σύμβασης συνεργασίας με ένα Τεχνικό  ή έναν Ιατρό που υπηρετεί στις τάξεις του.  Δηλαδή μιας σύμβασης όμοιας π.χ.  με αυτές που υπογράφονται με  ιδιώτες ιατρούς.

Μιλάμε για επιστημονικά στελέχη που είναι ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ και υπηρετούν στις τάξεις ενός στρατιωτικά οργανωμένου σώματος. Δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται τα θέματα αποστρατείας ενός π.χ. στρατιωτικού ιατρού με παρόμοιο τρόπο, όπως αντιμετωπίζεται ένας ιδιώτης ιατρός συμβεβλημένος με ένα Ταμείο, που κάποια στιγμή για τους δικούς του λόγους αποφάσισε να λύσει την σύμβαση συνεργασίας με το Ταμείο αυτό.

Συνεπώς είναι φανερό ότι κάτι πρέπει να αλλάξει.

Φτάνει όμως από μόνη της μια αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου για τους Ιατρούς;

Κάθε άλλο.

 Απαιτείται να γίνουν πάρα πολλά, ώστε να εξασφαλιστούν ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, κατάλληλοι χώροι άσκησης του λειτουργήματός των, τόσο στα Ναυτικά Νοσοκομεία όσο και στο ΥΝΑΝΠ.

Να επανεξετασθούν  επιτέλους και τα θέματα που αφορούν την ουσιαστική συμμετοχή των Ιατρών του Λ.Σ. στην λειτουργία, την ισότιμη ιεραρχική, διοικητική εξέλιξή τους στα Ναυτικά Νοσοκομεία.

Στην παροχή δυνατοτήτων και στους Ιατρούς του Λ.Σ. συμμετοχής στην έρευνα αλλά και στην χρηματοδότηση της διαρκούς  μετεκπαίδευσής των στο εσωτερικό και εξωτερικό.

Από την άλλη θα πρέπει να μπουν ξεκάθαροι κανόνες που θα αφορούν στην άσκηση των καθημερινών καθηκόντων τους.

Είναι αναγκαία η θέσπιση ενός κανονισμού εργασίας και για τους Ιατρούς του Λ.Σ., ώστε να είναι σε γνώση του Διευθυντή της Υγειονομικής Υπηρεσίας αλλά και της στρατιωτικής ηγεσίας του Λ.Σ. η εκάστοτε κατανομή των αρμοδιοτήτων, ο τρόπος και ο τόπος της καθημερινής άσκησης των αρμοδιοτήτων αυτών, με ιδιαίτερη αναφορά στα Ναυτικά Νοσοκομεία, στα Ιατρεία και στην εξυπηρέτηση των αναγκών του Λ.Σ. σε όλη την χώρα.

Ένας Κανονισμός στον οποίο θα προβλέπονται εκτός από ηθικές αμοιβές και κυρώσεις που σε άκρως σοβαρές περιπτώσεις θα αγγίζουν και τα θέματα της άδειας άσκησης επαγγέλματος.

Σήμερα είναι λιγάκι δύσκολο να προσδιορίσεις το καθεστώς – πλαίσιο υποχρεώσεων και εργασίας των Ιατρών Λ.Σ.  Λίγο στο ΝΝΑ, λίγο στα Ιατρεία στο ΥΝΑΝΠ, λίγο σε κάποιες επιτροπές, λίγο… λίγο… και στο τέλος χάνεται η συνολική εικόνα της υπηρεσιακής προσφοράς των Ιατρών μας.

Δυσκολεύεται  -λόγω της ιδιομορφίας του επαγγέλματος- ακόμη και η άσκηση διοικητικού ελέγχου. Άλλωστε λόγω της ασάφειας και της έλλειψης κανονισμού εργασίας, ερωτηματικά δημιουργούνται ποια είναι η έδρα άσκησης των ιατρικών υπηρεσιών για το Λ.Σ.; Τα Ναυτικά (ό) Νοσοκομεία (ο) ή το ΥΝΑΝΠ; Τόσο απλά.

Όλα αυτά θα πρέπει να λυθούν με μόνιμο τρόπο. Με κανονισμό. Δηλαδή με επεξεργασμένους και εγκεκριμένους από το  ανώτατο επίπεδο Ιεραρχίας κανόνες.  Όχι με Ημερήσιες Διαταγές που έχουν άμεση σχέση με τον ζήλο ή μη του εκάστοτε επικεφαλής.

Έτσι εξασφαλίζεται η σταθερότητα και η αναβάθμιση των προσφερόμενων ιατρικών υπηρεσιών.

Ανεξάρτητα από τις απαιτούμενες διοικητικές παρεμβάσεις, ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΌΣ στόχος θα πρέπει να είναι η βελτίωση των παρεχόμενων υγειονομικών υπηρεσιών τόσο στο ΥΝΑΝΠ όσο και στα Ναυτικά Νοσοκομεία.

Να εξασφαλιστεί η ΣΥΝΕΧΗΣ παρουσία ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στα Ναυτικά Νοσοκομεία σε αριθμό ανάλογου του αριθμού των ενεργεία και εν αποστρατεία στελεχών του Λ.Σ.

Για να επιτευχθεί αυτό χρειάζονται συνεχείς προσλήψεις. Δεν είναι δυνατόν 20 Ιατροί του Λ.Σ. να καλούνται να εξυπηρετήσουν 12.000 εν ενεργεία και αποστρατεία στελέχη του Λ.Σ. (μη συμπεριλαμβανομένων των μελών των οικογενειών τους).

Σήμερα, είναι από όλους παραδεκτό ότι  υπό την ευθύνη του ιατρού Λ.Σ. Υποναυάρχου Γ. Κωσταντέλου έχουν γίνει σημαντικότατα βήματα για το στήσιμο μιας αποτελεσματικής Υγειονομικής Υπηρεσίας του Λ.Σ. και την επίλυση ακόμη και  νηπιακής φύσεως προβλημάτων.

Μέχρι χθες, όλοι ασχολούνταν με το πώς θα ελέγχονταν τα δικαιολογητικά   υγειονομικών δαπανών  και πως θα  πληρωνόταν μετά από χρόνια το προσωπικό. Δηλαδή η Υγειονομική Υπηρεσία περισσότερο έτεινε προς μια λογιστική Υπηρεσία παρά προς μια Υπηρεσία προσφοράς κυρίως υγειονομικών υπηρεσιών.

Με πρωτοβουλίες του Αρχιάτρου όλα αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Όπως στο παρελθόν ανήκουν και οι χρονοβόρες διαδικασίες του Λ.Σ. για την προμήθεια πρώτης ανάγκης υγειονομικού  υλικού (λίγο βαμβάκι και γάζες….) για να μπορούν στοιχειωδώς να λειτουργούν τα Ιατρεία. Και πολλά άλλα.

Χρειάζονται όμως ακόμη πιο θαρραλέα βήματα.

Γι΄ αυτά τα βήματα απαιτείται η ΕΜΠΡΑΚΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ από την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία με ΑΜΕΣΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ.

Θετικό αλλά μικρό βήμα αποτελεί από την πολιτική ηγεσία η πρόσφατη έγκριση προσλήψεων 5 Ιατρών και 15 στελεχών υγειονομικού προσωπικού.

Φτάνουν; Κάθε άλλο.

Είναι μακρύς ο δρόμος και ο κατάλογος ενεργειών.

Ανεξάρτητα από όλα τα παραπάνω και σε κάθε περίπτωση η παραίτηση ιατρών στελεχών πρέπει να προβληματίσει για το τί ακολουθείται λάθος…

Να μεταφραστεί σωστά το μήνυμα που εκπέμπεται.

Πόσο μάλλον όταν έχουμε να κάνουμε και με παραιτήσεις  υπό εκπαίδευση ιατρών, που αναπόφευκτα οδηγούν στην ανατροπή  οποιουδήποτε προγραμματισμού…

Share:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Θεσσαλονίκη: Ποινές «μαμούθ» σε μέλη κυκλώματος μεταναστών

Ποινές «μαμούθ» μέχρι και 244 χρόνων κάθειρξης αλλά και χρηματικές ποινές, πολλών εκατομμυρίων ευρώ επέβαλε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων σε μέλη κυκλώματος διακίνησης μεταναστών. Οι διακινήσεις μεταναστών σημειώθηκαν το διάστημα 8 Φεβρουαρίου 2023- 2 Ιουνίου 2023 και τα κέρδη των

Σιγκαπούρη: Στις φλόγες δύο μεγάλα δεξαμενόπλοια – Διασώθηκαν δύο ναυτικοί

Δυο μεγάλα δεξαμενόπλοια έχουν πάρει φωτιά στα ανοικτά της Σιγκαπούρης και δυο μέλη πληρώματος διασώθηκαν, ανακοίνωσαν οι αρχές της ασιατικής πόλης-κράτους. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο πετρελαιοφόρο Hafnia Nile, υπό σημαία Σιγκαπούρης, και ακόμη ένα πλοίο, το Ceres I, υπό σημαία Σάο Τομέ και

Λειψυδρία: «Ολιστικό σχέδιο δράσης για το νερό» ζητάει από την ΕΕ η Ελλάδα και άλλα 20 κράτη-μέλη

Επείγουσα έκκληση για να αντιμετωπιστεί η λειψυδρία και να προστατευθούν οι υδάτινοι πόροι, απευθύνουν στην ΕΕ 21 κράτη-μέλη, ανάμεσά τους και η Ελλάδα. Στην κοινή επιστολή τους ζητάνε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει συγκεκριμένες δράσεις, για να ενισχύσει την ασφάλεια

Εντυπωσιακά πλάνα από την εκπαίδευση των αμφίβιων καταδρομών στο Αιγαίο

Εντυπωσιακές εικόνες από την διαρκή εκπαίδευση στο Αρχιπέλαγος του Αιγαίου, των Αμφίβιων Καταδρομών της ΔΕΠ έδωσε στη δημοσιότητα το ΓΕΕΘΑ. Όπως φαίνεται στο βίντεο, στην εκπαίδευση συμμετείχαν τόσο πλωτά σκάφη με κομάντος που πραγματοποίησαν βολές με πραγματικά πυρά, όσο και

Μετάβαση στο περιεχόμενο