Πίνακες τακτικών κρίσεων Αντιπλοιάρχων του Πολεμικού Ναυτικού, έτους 2023-2024

Με προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα την 03.04.2023 με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας:
1. Κυρώνονται, σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 2439/1996 και το άρθρο 91 του ν. 3883/2010, οι παρακάτω πίνακες τακτικών κρίσεων Αντιπλοιάρχων του Πολεμικού Ναυτικού, έτους 2023-2024 που συντάχθηκαν από το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων (ΑΝΣΚ), με την υπό στοιχεία 8/Σ.8/16.03.2023 απόφασή του:

α. Πίνακας «Προακτέων κατ’ εκλογή» Ειδικοτήτων (ΑΣΣΥ – πρώην πληρωμάτων Στόλου Υπηρεσιών):

(1) Παπαχαρτοφύλη Ευστάθιου του Ηλία (ΑΜ-Υ-02209)
(2) Περδικούρη Γεώργιου του Παναγιώτη (ΑΜ-Υ-02371)

β. Πίνακας «Προακτέου κατ’ εκλογή» Ειδικοτήτων (ΑΣΣΥ – πρώην πληρωμάτων Στόλου Τεχνών)

Βλαστέλλη Αναστάσιου του Ελευθερίου (ΑΜ-Υ-02175).

γ. Πίνακας «Ευδοκίμως τερματίσαντα τη σταδιοδρομία του» λόγω κατάληψης ορίου ηλικίας, Ειδικοτήτων (ΑΣΣΥ – πρώην πληρωμάτων Στόλου Τεχνών)

Γάκη Κωνσταντίνου του Αγησιλάου (ΑΜ-Υ-02072).

δ. Πίνακας «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους» Ειδικοτήτων (ΑΣΣΥ – πρώην πληρωμάτων Στόλου Υπηρεσιών):

(1) Μανσόλη Γιαννούλη του Σταματίου (ΑΜ-Υ-03003)
(2) Τομάρα Χαράλαμπου του Παρασκευά (ΑΜ-Υ03002)
(3) Δημοβασίλη Νικόλαου του Δημητρίου (ΑΜ-Υ02976)
(4) Πετράκη Κωνσταντίνου του Ιωάννη (ΑΜ-Υ-03014)
(5) Μπετσίστα Γεώργιου του Αθανασίου (ΑΜ-Υ-03025)
(6) Σιάκα Κωνσταντίνου του Δημητρίου (ΑΜ-Υ-02969)
(7) Μιχαήλ Σταύρου του Νικολάου (ΑΜ-Υ-02972)
(8) Κοντοέ Βασίλειου του Θεοδώρου (ΑΜ-Υ-02923)
(9) Ζάχου Χρήστου του Στυλιανού (ΑΜ-Υ-02998)
(10) Λαβράνου Σπυρίδωνα του Ιωάννη (ΑΜ-Υ-02955)
(11) Ραπακούλια Χρήστου του Γεωργίου (ΑΜ-Υ-03037)
(12) Μπούτση Αθανάσιου του Παναγιώτη (ΑΜ-Υ03022)

ε. Πίνακας «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους», Ειδικοτήτων (ΑΣΣΥ – πρώην πληρωμάτων Στόλου Τεχνών):

(1) Ρουσάκη Ανδρέα του Σπυρίδωνα (ΑΜ-Υ-02942)
(2) Παπουτσή Αθανάσιου του Αντωνίου (ΑΜ-Υ-03009)
(3) Κουκουλά Αλέξανδρου του Χρήστου (ΑΜ-Υ-02919)
(4) Μαρούδη Μιχαήλ του Βασιλείου (ΑΜ-Υ-03034)
(5) Σκόρδου Κυριάκου του Γεωργίου (ΑΜ-Υ-02946)
(6) Αντωνακόπουλου Ιωάννη του Βλάση (ΑΜ-Υ-02904)
(7) Γεωργιάδη Βασίλειου του Δημητρίου (ΑΜ-Υ-02986)
(8) Χριστοφίλη Δημήτριου του Ευστρατίου (ΑΜ-Υ02930)
(9) Γιακουμινάκη Παύλου του Μιχαήλ (ΑΜ-Υ-02995)
(10) Τσίτσου Νικόλαου του Διονυσίου (ΑΜ-Υ-03029)
(11) Κουρουμίδη Παναγιώτη του Δημητρίου (ΑΜ-Υ02956)
(12) Τσίτσου Χρήστου του Διονυσίου (ΑΜ-Υ-03032)
(13) Τζαβάρα Σωτήριου του Γεωργίου (ΑΜ-Υ-03043)
(14) Όντρια Γεώργιου του Κωνσταντίνου (ΑΜ-Υ-02938)
(15) Προκόπη Θεοδόσιου του Φιλίππου (ΑΜ-Υ-03011)
(16) Κασσάρα Διονύσιου του Ηλία (ΑΜ-Υ-02916)
(17) Φράγκου Δημήτριου του Ιωάννη (ΑΜ-Υ-02926)
(18) Γεωργιάκου Δαμιανού του Γεωργίου (ΑΜ-Υ-02981)
(19) Δήμογλη Παναγιώτη του Χρυσοστόμου (ΑΜ-Υ02968)
(20) Μορτάκη Βασίλειου του Ιωάννη (ΑΜ-Υ-02978)
(21) Δουβαρά Λεωνίδα του Δημητρίου (ΑΜ-Υ-02947)
(22) Λακωνίτη Γεώργιου του Σπυρίδωνα (ΑΜ-Υ-03001)
(23) Τρύφων Σπυρίδωνα του Ιωάννη (ΑΜ-Υ-02912)
(24) Ανδρόγλου Νικόλαου του Ευαγγέλου (ΑΜ-Υ02920)
(25) Μησιάρη Δημήτριου του Βασιλείου (ΑΜ-Υ-02940)
(26) Τόλιζα Χρήστου του Δημητρίου (ΑΜ-Υ-02988)
(27) Δημητριάδη Γεώργιου του Ευαγγέλου (ΑΜ-Υ02917)
(28) Προγουλάκη Σπυρίδωνα του Ιωάννη (ΑΜ-Υ03006)
(29) Αντωνόπουλου Σωτήριου του Παναγιώτη (ΑΜΥ-03019)
(30) Ιωαννίδη Παναγιώτη του Θεμιστοκλή (ΑΜ-Υ02993)
(31) Βλαχογιάννη Δημήτριου του Χρήστου (ΑΜ-Υ03031)
(32) Αντωνάκου Θεόδωρου του Κυριάκου (ΑΜ-Υ02952)
(33) Κοντογιάννη Αθανάσιου του Βασιλείου (ΑΜ-Υ03024)
(34) Σταμόπουλου Αλέξανδρου του Σταμάτη (ΑΜ-Υ02977)
(35) Γιανναράκου Νικόλαου του Γεωργίου (ΑΜ-Υ02989)
(36) Μανδηλάρη Διονύσιου του Σωκράτη (ΑΜ-Υ02991)
(37) Κουκουτσάκη Μιχαήλ του Γεωργίου (ΑΜ-Υ-02933)
(38) Μπογιόπουλου Ανδρέα του Γεωργίου (ΑΜ-Υ02992)
(39) Κριμιζά Κωνσταντίνου του Γεωργίου (ΑΜ-Υ-02985)
(40) Αναστασόπουλου Ανδρέα του Δημητρίου (ΑΜΥ-03052)
(41) Κατσαμπή Βασίλειου του Αντωνίου (ΑΜ-Υ-03045)
(42) Κωστόπουλου Γεώργιου του Κωνσταντίνου (ΑΜΥ-02951)
(43) Κουρέλια Διομήδη του Παναγιώτη (ΑΜ-Υ-03008)

στ. Πίνακας «Διατηρητέων» Ειδικοτήτων (ΑΣΣΥ – πρώην πληρωμάτων Στόλου Υπηρεσιών) ΕΟΘ:

(1) Κούγια Ιωάννη του Στυλιανού (ΑΜ-Υ-00729)
(2) Χωνιανάκη Κωνσταντίνου του Γεωργίου (ΑΜ-Υ00739)
(3) Μάντζιου Άγγελου του Θεοδώρου (ΑΜ-Υ-00740)
(4) Καγιούλη Σταύρου του Μιχαήλ (ΑΜ-Υ-00788)
(5) Νικέλλη Στυλιανού του Θεμιστοκλή (ΑΜ-Υ-00783)
(6) Ρούπα Δημήτριου του Ιωάννη (ΑΜ-Υ-01022)
(7) Γαργουλάκη Νικόλαου του Γεωργίου (ΑΜ-Υ-01398)
(8) Νίκα Γεώργιου του Κωνσταντίνου (ΑΜ-Υ-01261)
(9) Αρτέμη Κωνσταντίνου του Ιωάννη (ΑΜ-Υ-01244)
(10) Γαλάτη Γεώργιου του Γερασίμου (ΑΜ-Υ-01200)
(11) Μαυρομμάτη Κωνσταντίνου του Δημητρίου (ΑΜΥ-01608)
(12) Λερίου Κωνσταντίνου του Ανδρέα (ΑΜ-Υ-01597)
(13) Κατσίκα Αθανάσιου του Ηλία (ΑΜ-Υ-01743)
(14) Κουκούλα Κυριάκου του Περικλή (ΑΜ-Υ-01805)
(15) Κατσίβελου Αθανάσιου του Γεωργίου (ΑΜ-Υ01671)
(16) Ρήγα Σπυρίδωνα του Οδυσσέα (ΑΜ-Υ-01790)
(17) Τάρλα Θεοδόσιου του Σωτηρίου (ΑΜ-Υ-01952)
(18) Τσουλουχόπουλου Σαράντου του Χαραλάμπους
(ΑΜ-Υ-02056)
(19) Μαρινάκη Μιχαήλ του Αντωνίου (ΑΜ-Υ-02431)
(20) Γαλανού Ιωάννη του Στυλιανού (ΑΜ-Υ-02377)
(21) Δημητρίου Ιάκωβου του Ηρακλή (ΑΜ-Υ-02150)
(22) Τζίμα Κωνσταντίνου του Σπυρίδωνα (ΑΜ-Υ-02320)
(23) Γρυπάρη Δημήτριου του Νικολάου (ΑΜ-Υ-02219)
(24) Στάμου Ιωάννη του Γεωργίου (ΑΜ-Υ-02327)
(25) Ζαρογκίκα Γεώργιου του Σπυρίδωνα (ΑΜ-Υ-02163)
(26) Κράτσα Χρήστου του Κωνσταντίνου (ΑΜ-Υ-02264)
(27) Καλλιγέρη Χαράλαμπου του Αχιλλέα (ΑΜ-Υ-02267)
(28) Τσιριγώτη Γεώργιου του Διονυσίου (ΑΜ-Υ-02470)
(29) Γκαμπράνη Ιωάννη του Κάστωρα (ΑΜ-Υ-02744)
(30) Βαρθαλίτη Απόστολου του Μιχαήλ (ΑΜ-Υ-02523)
(31) Ανδρεσάκη Χρήστου του Κωνσταντίνου (ΑΜ-Υ02604)
(32) Πάλλα Στυλιανού του Δημητρίου (ΑΜ-Υ-02656)
(33) Κατσιμίτση Νικόλαου του Κωνσταντίνου (ΑΜ-Υ02513)
(34) Ηρειώτη Γεώργιου του Μιχαήλ (ΑΜ-Υ-02879)
(35) Κακλαμάνου Εμμανουήλ του Ζαχαρία (ΑΜ-Υ02614)
(36) Περδικάρη Ελευθέριου του Δημητρίου (ΑΜ-Υ02543)
(37) Σαλούφα Πέτρου του Γεωργίου (ΑΜ-Υ-02607)
(38) Λουκά Ευάγγελου του Χρήστου (ΑΜ-Υ-02489)
(39) Θεοδωρίδη Μιχαήλ του Κωνσταντίνου (ΑΜ-Υ02610)
(40) Κοφίνη Κομνηνού του Αθανασίου (ΑΜ-Υ-02711)
(41) Λουμάνη Βασίλειου του Σπυρίδωνα (ΑΜ-Υ-02588)
(42) Τσοβού Κυριάκου του Ιωάννη (ΑΜ-Υ-02630)
(43) Τσάλα Σπυρίδωνα του Γεωργιου (ΑΜ-Υ-02734)
(44) Σκουρτσίδη Σπυρίδωνα του Βασιλείου (ΑΜ-Υ02799)
(45) Σοφρά Ευάγγελου του Νικολάου (ΑΜ-Υ-02451)
(46) Ραπατζίκου Παύλου του Κωνσταντίνου (ΑΜ-Υ02622)
(47) Αμπλιανίτη Εμμανουήλ του Φωτίου (ΑΜ-Υ-02850)

ζ. Πίνακας «Μη Διατηρητέων» Ειδικοτήτων (ΑΣΣΥ -πρώην πληρωμάτων Στόλου Υπηρεσιών) ΕΟΘ:

(1) Σούλη Κωνσταντίνου του Αθανασίου (ΑΜ-Υ-01142)
(2) Δράλλου Γρηγόριου του Βασιλείου (ΑΜ-Υ-01353)
(3) Κουρτελέση Δημήτριου του Σπυρίδωνα (ΑΜ-Υ01580)
(4) Θεοδοσάκη Κωνσταντίνου του Ιωάννη (ΑΜ-Υ01776)
(5) Κυριακόπουλου Κυριάκου του Σταύρου (ΑΜ-Υ01896)
(6) Παπαϊωάννου Αχιλλέα του Ηλία (ΑΜ-Υ-01598)
(7) Καραμπουρνιώτη Κωνσταντίνου του Παναγή (ΑΜΥ-01616)
(8) Φουστέρη Νικόλαου του Πέτρου (ΑΜ-Υ-01992)
(9) Κωστή Ηλία του Ευαγγέλου (ΑΜ-Υ-02250)
(10) Ρήγα Γεώργιου του Οδυσσέα (ΑΜ-Υ-02312)
(11) Πολυμέρη Γεώργιου του Οδυσσέα (ΑΜ-Υ-02245)
(12) Κυρούδη Χρήστου του Θεοδωρου (ΑΜ-Υ-02305)
(13) Μιχαήλ Θεόδωρου του Νικολάου (ΑΜ-Υ-02646)
(14) Μήτσιου Πέτρου του Λάμπρου (ΑΜ-Υ-02615)
(15) Παπούλια Παναγιώτη του Αναστασίου (ΑΜ-Υ02453)
(16) Προμπονά Ιωάννη του Ταξιάρχη (ΑΜ-Υ-02723)
(17) Τσατά Βασίλειου του Ιωάννη (ΑΜ-Υ-02706)
(18) Ράϊκου Κωνσταντίνου του Δημητρίου (ΑΜ-Υ02476)
(19) Τίγκα Ιωάννη του Χρήστου (ΑΜ-Υ-02828)
(20) Ανδρέου Ιωάννη του Μελισσάρη (ΑΜ-Υ-02680)
(21) Ρόδη Ιωάννη του Κωνσταντίνου (ΑΜ-Υ-02746)

η. Πίνακας «Διατηρητέων» Ειδικοτήτων (ΑΣΣΥ – πρώην πληρωμάτων Στόλου Τεχνών ΕΟΘ:

(1) Τρίτση Βασίλειου του Παναγή (ΑΜ-Υ-00735)
(2) Χατζογιαννάκη Νεκτάριου του Νικηφόρου (ΑΜΥ-00765)
(3) Ξενιά Ευθύμιου του Ηλία (ΑΜ-Υ-00895)
(4) Μέξια Σπυρίδωνα του Αναστασίου (ΑΜ-Υ-01026)
(5) Αγγελή Χρήστου του Ιωάννη (ΑΜ-Υ-01222)
(6) Βαστή Γεώργιου του Δημητρίου (ΑΜ-Υ-01253)
(7) Καλαϊτζάκη Παναγιώτη του Γεωργίου (ΑΜ-Υ-01139)
(8) Μπακογιάννη Μιχαήλ του Δημητρίου (ΑΜ-Υ-01209)
(9) Οικονόμου Σωτήριου του Γεωργίου (ΑΜ-Υ-01381)
(10) Μαγγανά Δημήτριου του Γρηγορίου (ΑΜ-Υ-01377)
(11) Βαρβέρη Γεώργιου του Νικολάου (ΑΜ-Υ-01438)
(12) Σουβαλτζή Δημήτριου του Σώζωνα (ΑΜ-Υ-01435)
(13) Μιχελακάκη Αλέξανδρου του Νικήτα (ΑΜ-Υ01362)
(14) Μπήτρου Παναγιώτη του Νικολάου (ΑΜ-Υ-01210)
(15) Γαβριήλ Ιωάννη του Παναγιώτη (ΑΜ-Υ-01513)
(16) Πάλλα Αθανάσιου του Δημητρίου (ΑΜ-Υ-01268)
(17) Ψυχογιού Γεώργιου του Ανδρέα (ΑΜ-Υ-01530)
(18) Ντουρουντάκη Νικόλαου του Παντελή (ΑΜ-Υ01389)
(19) Τσιναρίδη Αναστάσιου του Παναγιώτη (ΑΜ-Υ01291)
(20) Τσαπέλη Αναστάσιου του Νικολάου (ΑΜ-Υ-01408)
(21) Θωμόπουλου Θωμά του Αποστόλου (ΑΜ-Υ-01540)
(22) Γραμμένου Ιωάννη του Κωνσταντίνου (ΑΜ-Υ01718)
(23) Κοντοέ Σωτήριου του Θεοδώρου (ΑΜ-Υ-01870)
(24) Μενούνου Κωνσταντίνου του Γεωργίου (ΑΜ-Υ01571)
(25) Παπανικολάου Άγγελου του Θρασύβουλου (ΑΜΥ-01899)
(26) Κουτρομάνου Νικόλαου του Ευσταθίου (ΑΜ-Υ01869)
(27) Κατσαρού Λουκά του Ιωάννη (ΑΜ-Υ-01830)
(28) Καβάζη Κωνσταντίνου του Κίμωνα (ΑΜ-Υ-01982)
(29) Ράπτη Δημήτριου του Γεωργίου (ΑΜ-Υ-01924)
(30) Κωνσταντίνου Λουκά του Κωνσταντίνου (ΑΜ-Υ01888)
(31) Ζαννή Γεράσιμου του Θεοδώρου (ΑΜ-Υ-01685)
(32) Κατσιγιαννάκη Ιωάννη του Εμμανουήλ (ΑΜ-Υ01977)
(33) Αναστασίου Πέτρου του Γεωργίου (ΑΜ-Υ-01985)
(34) Γεραμάνη Γεώργιου του Ευαγγέλου (ΑΜ-Υ-02014)
(35) Αντωνόπουλου Δημήτριου του Γεωργίου (ΑΜ-Υ02084)
(36) Κουτσουρελάκη Κωνσταντίνου του Αντωνίου (ΑΜΥ-02358)
(37) Ανδριανού Αναστάσιου του Παναγιώτη (ΑΜ-Υ02010)
(38) Χατζημανίκα Γεώργιου του Ευαγγέλου (ΑΜ-Υ01986)
(39) Κρίκη Κωνσταντίνου του Νικολάου (ΑΜ-Υ-02214)
(40) Κοροβέση Ανδρέα του Θεοδωρου (ΑΜ-Υ-02017)
(41) Καραγκούνη Ιωάννη του Βασίλη (ΑΜ-Υ-02058)
(42) Αδαμόπουλου Χρήστου του Δημητρίου (ΑΜ-Υ01997)
(43) Πάνου Ανδρέα του Κωνσταντίνου (ΑΜ-Υ-02040)
(44) Λεμπέση Σταμάτιου του Γεωργίου (ΑΜ-Υ-02352)
(45) Καπέτα Σταύρου του Χρήστου (ΑΜ-Υ-01999)
(46) Φράττη Ηλία του Δημητρίου (ΑΜ-Υ-01995)
(47) Ρωμανού Γεώργιου του Αντωνίου (ΑΜ-Υ-02054)
(48) Ρινάκη Κωνσταντίνου του Βασιλείου (ΑΜ-Υ-02201)
(49) Μπούταλη Πέτρου του Σπυρίδωνα (ΑΜ-Υ-02342)
(50) Δορκοφίκη Αριστομένη του Ιωάννη (ΑΜ-Υ-02388)
(51) Παπαϊσιδώρου Αναστάσιου του Παντελή (ΑΜ-Υ02348)
(52) Παληκαρά Αντώνιου του Δημητρίου (ΑΜ-Υ-02103)
(53) Δρένιου Ευάγγελου του Χαραλάμπους (ΑΜ-Υ02138)
(54) Σωτηρίου Γεώργιου του Σωτηρίου (ΑΜ-Υ-02212)
(55) Χρυσούλα Χρήστου του Σπυρίδωνα (ΑΜ-Υ-02076)
(56) Καλογήρου Κωνσταντίνου του Δημητρίου (ΑΜΥ-02381)
(57) Σαρρή Ιωάννη του Αναστασίου (ΑΜ-Υ-02028)
(58) Δάρα Κωνσταντίνου του Ιωάννη (ΑΜ-Υ-02331)
(59) Φλώρου Γρηγόριου του Νικολάου (ΑΜ-Υ-02324)
(60) Γιαννιδάκη Χρήστου του Ευσταθίου (ΑΜ-Υ-02539)
(61) Παπαχρήστου Χρήστου του Φιλίππου (ΑΜ-Υ02462)
(62) Ελευσινιώτη Σταμάτιου του Αγγελή (ΑΜ-Υ-02617)
(63) Χριστοφίλη Νικόλαου του Ευστρατίου (ΑΜ-Υ02512)
(64) Βοσδογάνη Νικόλαου του Χριστοδούλου (ΑΜΥ-02692)
(65) Πλούμη Δημήτριου του Ευθυμίου (ΑΜ-Υ-02573)
(66) Αλεξόπουλου Πέτρου του Πάνου (ΑΜ-Υ-02536)
(67) Νένδου Κυριάκου του Παναγιώτη (ΑΜ-Υ-02792)
(68) Βλουτή Γεώργιου του Ιωάννη (ΑΜ-Υ-02581)
(69) Παντελόπουλου Μιλτιάδη του Βασιλείου (ΑΜ-Υ02767)
(70) Καρανδρέα Νικήτα του Χρήστου (ΑΜ-Υ-02800)
(71) Πετρίδη Αθανάσιου του Δημητρίου (ΑΜ-Υ-02516)
(72) Πολυχρονάκη Εμμανουήλ του Βασιλείου (ΑΜ-Υ02509)
(73) Γομέλη Ευστράτιου του Χαραλάμπους (ΑΜ-Υ02806)
(74) Ανδρέου Χρήστου του Ιωάννη (ΑΜ-Υ-02671)
(75) Τσούτσουρα Σωτήριου του Ευαγγέλου (ΑΜ-Υ02572)
(76) Γραμματέα Δημήτριου του Στυλιανού (ΑΜ-Υ02508)
(77) Παγκράτη Γεώργιου του Σπυρίδωνα (ΑΜ-Υ-02700)
(78) Γκούση Ανδρέα του Αθανασίου (ΑΜ-Υ-02814)
(79) Παπαμιχαήλ Χρήστου του Παναγιώτη (ΑΜ-Υ02652)
(80) Ντρέ Αντώνιου του Παναγιώτη (ΑΜ-Υ-02722)
(81) Πάλλα Ιωάννη του Άγγελου (ΑΜ-Υ-02663)
(82) Παντέλογλου Αλέξανδρου του Ανδρέα (ΑΜ-Υ02802)
(83) Κοσμά Χρήστου του Νικολάου (ΑΜ-Υ-02737)
(84) Σκούτα Γεώργιου του Θεοδώρου (ΑΜ-Υ-02745)
(85) Τσοβού Αναστάσιου του Νικολάου (ΑΜ-Υ-02461)
(86) Πανέτα Ταξιάρχη του Δημήτριου (ΑΜ-Υ-02831)
(87) Ρήγα Βασίλειου του Αθανασίου (ΑΜ-Υ-02714)
(88) Σκλήρα Κωνσταντίνου του Δημητρίου (ΑΜ-Υ02862)

θ. Πίνακας «Μη Διατηρητέων», Ειδικοτήτων (ΑΣΣΥ -πρώην πληρωμάτων Στόλου Τεχνών) ΕΟΘ:

(1) Ψαραδέλλη Νικόλαου του Δημητρίου (ΑΜ-Υ-01179)
(2) Σιγάλα Ιωάννη του Κωνσταντίνου (ΑΜ-Υ-01317)
(3) Σταγκουράκη Αλέξανδρου του Στεφάνου (ΑΜ-Υ01385)
(4) Πετράκη Ιωάννη του Μιχαήλ (ΑΜ-Υ-01211)
(5) Κοτσέλη Δημήτριου του Παναγιώτη (ΑΜ-Υ-01347)
(6) Κατσαρδή Ηλία του Χαραλάμπους (ΑΜ-Υ-01508)
(7) Αναγνώστου Ευθύμιου του Ποσειδώνα (ΑΜ-Υ01657)
(8) Κοσμίδη Γεώργιου του Βασιλείου (ΑΜ-Υ-01705)
(9) Γιαννόπουλου Χρήστου του Νικολάου (ΑΜ-Υ01640)
(10) Μουτσουρίδη Περικλή του Στυλιανού (ΑΜ-Υ01976)
(11) Γρηγοράκη Γεώργιου του Κωνσταντίνου (ΑΜ-Υ01797)
(12) Σουρμελή Γεώργιου του Στυλιανού (ΑΜ-Υ-01813)
(13) Φιλιππόπουλου Αλέξανδρου του Άγγελου (ΑΜΥ-01932)
(14) Στάμου Μιλτιάδη του Κωνσταντίνου (ΑΜ-Υ-01706)
(15) Κουτρουμπά Γεώργιου του Ηλία (ΑΜ-Υ-01876)
(16) Παναγιωτακόπουλου Σταύρου του Ιωάννη (ΑΜΥ-01720)
(17) Σφυράκη Νεκτάριου του Γεωργίου (ΑΜ-Υ-01981)
(18) Ζερβού Σπυρίδωνα του Αθανασίου (ΑΜ-Υ-01563)
(19) Μαστρογιάννη Ιωάννη του Βασιλείου (ΑΜ-Υ01662)
(20) Κοτσάτου Γεώργιου του Σταματίου (ΑΜ-Υ-02026)
(21) Κουνδουράκη Αντώνιου του Στυλιανού (ΑΜ-Υ02122)
(22) Ντόλου Θεόδωρου του Ιωάννη (ΑΜ-Υ-02005)
(23) Γιακουμάκη Αντώνιου του Ανδρέα (ΑΜ-Υ-02050)
(24) Βλαχόπουλου Κωνσταντίνου του Παναγιώτη (ΑΜΥ-02276)
(25) Γιαννακούδη Νικόλαου του Συμεών (ΑΜ-Υ-02378)
(26) Δόρμπη Γεώργιου του Κωνσταντίνου (ΑΜ-Υ02145)
(27) Σιμιτζή Θεόδωρου του Αλεξάνδρου (ΑΜ-Υ-02176)
(28) Κασιμάτη Ανδρέα του Ανέστη (ΑΜ-Υ-02263)
(29) Καπούδα Εμμανουήλ του Δημητρίου (ΑΜ-Υ02227)
(30) Ευθυμιάδη Λυκούργου του Γεωργίου (ΑΜ-Υ02339)
(31) Ζαχαριά Βασίλειου του Ιωάννη (ΑΜ-Υ-02262)
(32) Μπράτη Χρήστου του Δημητρίου (ΑΜ-Y-02000)
(33) Καμινάρη Νικόλαου του Ιωάννη (ΑΜ-Υ-02370)
(34) Πολλάλη Ηρακλή του Δημητρίου (ΑΜ-Υ-02157)
(35) Τριανταφυλλόπουλου Τριαντάφυλλου του Παναγιώτη (ΑΜ-Υ-02237)
(36) Χρυσούλα Ιωάννη του Αθανασίου (ΑΜ-Υ-02190)
(37) Καραβασίλη Ιγνάτιου του Ευστρατίου (ΑΜ-Υ02333)
(38) Τζανίμη Παναγιώτη του Γεωργίου (ΑΜ-Υ-02258)
(39) Κλώνου Κυριάκου του Κωνσταντίνου (ΑΜ-Υ02375)
(40) Σμπιλίρη Ευάγγελου του Νικολάου (ΑΜ-Υ-02445)
(41) Κεφάλα Γρηγόριου του Ιωάννη (ΑΜ-Υ-02389)
(42) Παπαμιχαλάκη Ανδρέα του Παναγιώτη (ΑΜ-Υ02555)
(43) Φουντουλάκη Εμμανουήλ του Ευαγγέλου (ΑΜΥ-02578)
(44) Ζιάκα Κωνσταντίνου του Ευαγγέλου (ΑΜ-Υ-02772)
(45) Ευσταθίου Χρήστου του Λουκά (ΑΜ-Υ-02535)
(46) Κεκάτου Ανδρέα του Γεωργίου (ΑΜ-Υ-02774)
(47) Ζέκου Απόστολου του Γεωργίου (ΑΜ-Υ-02585)
(48) Κοντογιάννη Δημήτριου του Αναστάσιου (ΑΜΥ-02660)
(49) Μιχάλαρου Αναστάσιου του Κωνσταντίνου (ΑΜΥ-02765)
(50) Κωνσταντίνου Κωνσταντίνου του Παναγιώτη (ΑΜΥ-02761)
(51) Σελάμη Μαρίνου του Παναγιώτη (ΑΜ-Υ-02898)
(52) Παράσχη Αντώνιου του Αναστασίου (ΑΜ-Υ-02893)
(53) Καρακίτσου Βασίλειου του Γρηγορίου (ΑΜ-Υ02664)
(54) Δακανάλη Χαράλαμπου του Γεωργίου (ΑΜ-Υ02784)
(55) Αλβανίδη Κωνσταντίνου του Γρηγορίου (ΑΜ-Υ02638)
(56) Σταμπουλή Ιωάννη του Δημητρίου (ΑΜ-Υ-02526)
(57) Δόγα Χαράλαμπου του Δημητρίου (ΑΜ-Υ-02475)
(58) Αλευρά Μιχαήλ του Σταύρου (ΑΜ-Υ-02697)
(59) Καράουστα Ιγνάτιου του Χρήστου (ΑΜ-Υ-02866)
(60) Σταθόπουλου Παναγιώτη του Νικήτα (ΑΜ-Υ02809)
(61) Ντουκάκη Στέφανου του Δημόκριτου (ΑΜ-Υ02845)
(62) Ασανακίδη Αθανάσιου του Χρήστου (ΑΜ-Υ-02548)
(63) Γαλανόπουλου Αλέξανδρου του Γεωργίου (ΑΜΥ-02830)

2. Προάγονται, στο βαθμό του Πλοιάρχου, σύμφωνα με το εδάφιο αα, της υποπερ. ζ, της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4494/2017, οι παρακάτω Αντιπλοίαρχοι Ειδικοτήτων ΕΟΘ, οι οποίοι κρίθηκαν από το ΑΝΣΚ σε τακτική κρίση έτους 2023-2024, του Πολεμικού Ναυτικού ως «Μη Διατηρητέοι», με την υπό στοιχεία 8/Σ.8/16.03.2023 απόφασή του:

(1) Σούλης Κωνσταντίνος του Αθανασίου (ΑΜ-Υ-01142)
(2) Ψαραδέλλης Νικόλαος του Δημητρίου (ΑΜ-Υ01179)
(3) Σιγάλας Ιωάννης του Κωνσταντίνου (ΑΜ-Υ-01317)
(4) Σταγκουράκης Αλέξανδρος του Στεφάνου (ΑΜ-Υ01385)
(5) Δράλλος Γρηγόριος του Βασιλείου (ΑΜ-Υ-01353)
(6) Πετράκης Ιωάννης του Μιχαήλ (ΑΜ-Υ-01211)
(7) Κοτσέλης Δημήτριος του Παναγιώτη (ΑΜ-Υ-01347)
(8) Κατσαρδής Ηλίας του Χαραλάμπους (ΑΜ-Υ-01508)
(9) Κουρτελέσης Δημήτριος του Σπυρίδωνα (ΑΜ-Υ01580)
(10) Αναγνώστου Ευθύμιος του Ποσειδώνα (ΑΜ-Υ01657)
(11) Κοσμίδης Γεώργιος του Βασιλείου (ΑΜ-Υ-01705)
(12) Θεοδοσάκης Κωνσταντίνος του Ιωάννη (ΑΜ-Υ01776)
(13) Γιαννόπουλος Χρήστος του Νικολάου (ΑΜ-Υ01640)
(14) Κυριακόπουλος Κυριάκος του Σταύρου (ΑΜ-Υ01896)
(15) Μουτσουρίδης Περικλής του Στυλιανού (ΑΜ-Υ01976)
(16) Παπαϊωάννου Αχιλλέας του Ηλία (ΑΜ-Υ-01598)
(17) Γρηγοράκης Γεώργιος του Κωνσταντίνου (ΑΜ-Υ01797)
(18) Σουρμελής Γεώργιος του Στυλιανού (ΑΜ-Υ-01813)
(19) Φιλιππόπουλος Αλέξανδρος του Άγγελου (ΑΜΥ-01932)
(20) Στάμος Μιλτιάδης του Κωνσταντίνου (ΑΜ-Υ01706)
(21) Κουτρουμπάς Γεώργιος του Ηλία (ΑΜ-Υ-01876)
(22) Καραμπουρνιώτης Κωνσταντίνος του Παναγή
(ΑΜ-Υ-01616)
(23) Παναγιωτακόπουλος Σταύρος του Ιωάννη (ΑΜΥ-01720)
(24) Σφυράκης Νεκτάριος του Γεωργίου (ΑΜ-Υ-01981)
(25) Ζερβός Σπυρίδωνας του Αθανασίου (ΑΜ-Υ-01563)
(26) Μαστρογιάννης Ιωάννης του Βασιλείου (ΑΜ-Υ01662)
(27) Κοτσάτος Γεώργιος του Σταματίου (ΑΜ-Υ-02026)
(28) Κουνδουράκης Αντώνιος του Στυλιανού (ΑΜ-Υ02122)
(29) Ντόλος Θεόδωρος του Ιωάννη (ΑΜ-Υ-02005)
(30) Γιακουμάκης Αντώνιος του Ανδρέα (ΑΜ-Υ-02050)
(31) Βλαχόπουλος Κωνσταντίνος του Παναγιώτη (ΑΜΥ-02276)
(32) Γιαννακούδης Νικόλαος του Συμεών (ΑΜ-Υ-02378)
(33) Δόρμπης Γεώργιος του Κωνσταντίνου (ΑΜ-Υ02145)
(34) Σιμιτζής Θεόδωρος του Αλεξάνδρου (ΑΜ-Υ-02176)
(35) Φουστέρης Νικόλαος του Πέτρου (ΑΜ-Υ-01992)
(36) Κασιμάτης Ανδρέας του Ανέστη (ΑΜ-Υ-02263)
(37) Καπούδας Εμμανουήλ του Δημητρίου (ΑΜ-Υ02227)
(38) Κωστής Ηλίας του Ευαγγέλου (ΑΜ-Υ-02250)
(39) Ευθυμιάδης Λυκούργος του Γεωργίου (ΑΜ-Υ02339)
(40) Ρήγας Γεώργιος του Οδυσσέα (ΑΜ-Υ-02312)
(41) Πολυμέρης Γεώργιος του Οδυσσέα (ΑΜ-Υ-02245)
(42) Ζαχαριάς Βασίλειος του Ιωάννη (ΑΜ-Υ-02262)
(43) Μπράτης Χρήστος του Δημητρίου (ΑΜ-Y-02000)
(44) Καμινάρης Νικόλαος του Ιωάννη (ΑΜ-Υ-02370)
(45) Πολλάλης Ηρακλής του Δημητρίου (ΑΜ-Υ-02157)
(46) Κυρούδης Χρήστος του Θεοδώρου (ΑΜ-Υ-02305)
(47) Τριανταφυλλόπουλος Τριαντάφυλλος του Παναγιώτη (ΑΜ-Υ-02237)
(48) Χρυσούλας Ιωάννης του Αθανασίου (ΑΜ-Υ-02190)
(49) Καραβασίλης Ιγνάτιος του Ευστρατίου (ΑΜ-Υ02333)
(50) Τζανίμης Παναγιώτης του Γεωργίου (ΑΜ-Υ-02258)
(51) Κλώνος Κυριάκος του Κωνσταντίνου (ΑΜ-Υ-02375)
(52) Σμπιλίρης Ευάγγελος του Νικολάου (ΑΜ-Υ-02445)
(53) Κεφάλας Γρηγόριος του Ιωάννη (ΑΜ-Υ-02389)
(54) Παπαμιχαλάκης Ανδρέας του Παναγιώτη (ΑΜ-Υ02555)
(55) Φουντουλάκης Εμμανουήλ του Ευαγγέλου (ΑΜΥ-02578)
(56) Ζιάκας Κωνσταντίνος του Ευαγγέλου (ΑΜ-Υ02772)
(57) Μιχαήλ Θεόδωρος του Νικολάου (ΑΜ-Υ-02646)
(58) Ευσταθίου Χρήστος του Λουκά (ΑΜ-Υ-02535)
(59) Μήτσιος Πέτρος του Λάμπρου (ΑΜ-Υ-02615)
(60) Παπούλιας Παναγιώτης του Αναστασίου (ΑΜ-Υ02453)
(61) Κεκάτος Ανδρέας του Γεωργίου (ΑΜ-Υ-02774)
(62) Ζέκος Απόστολος του Γεωργίου (ΑΜ-Υ-02585)
(63) Προμπονάς Ιωάννης του Ταξιάρχη (ΑΜ-Υ-02723)
(64) Τσατάς Βασίλειος του Ιωάννη (ΑΜ-Υ-02706)
(65) Κοντογιάννης Δημήτριος του Αναστασίου (ΑΜΥ-02660)
(66) Ράϊκος Κωνσταντίνος του Δημητρίου (ΑΜ-Υ02476)
(67) Μιχάλαρος Αναστάσιος του Κωνσταντίνου (ΑΜΥ-02765)
(68) Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος του Παναγιώτη (ΑΜΥ-02761)
(69) Σελάμης Μαρίνος του Παναγιώτη (ΑΜ-Υ-02898)
(70) Παράσχης Αντώνιος του Αναστασίου (ΑΜ-Υ02893)
(71) Καρακίτσος Βασίλειος του Γρηγορίου (ΑΜ-Υ02664)
(72) Δακανάλης Χαράλαμπος του Γεωργίου (ΑΜ-Υ02784)
(73) Τίγκας Ιωάννης του Χρήστου (ΑΜ-Υ-02828)
(74) Αλβανίδης Κωνσταντίνος του Γρηγορίου (ΑΜ-Υ02638)
(75) Ανδρέου Χρήστος του Ιωάννη (ΑΜ-Υ-02671)
(76) Σταμπουλής Ιωάννης του Δημητρίου (ΑΜ-Υ02526)
(77) Δόγας Χαράλαμπος του Δημητρίου (ΑΜ-Υ-02475)
(78) Αλευράς Μιχαήλ του Σταύρου (ΑΜ-Υ-02697)
(79) Ρόδης Ιωάννης του Κωνσταντίνου (ΑΜ-Υ-02746)
(80) Καράουστας Ιγνάτιος του Χρήστου (ΑΜ-Υ-02866)
(81) Σταθόπουλος Παναγιώτης του Νικήτα (ΑΜ-Υ02809)
(82) Ντουκάκης Στέφανος του Δημόκριτου (ΑΜ-Υ02845)
(83) Ασανακίδης Αθανάσιος του Χρήστου (ΑΜ-Υ02548)
(84) Γαλανόπουλος Αλέξανδρος του Γεωργίου (ΑΜΥ-02830)

Ο Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Νομικές διαδικασίες κατά Ψαριανού προανήγγειλε η ΟΛΜΕ για την επίθεσή του στους καθηγητές

«Για απαράδεκτη συμπεριφορά η οποία δεν θα γίνει ανεκτή» κάνει λόγο η ΟΛΜΕ σε ανακοίνωσή της, προαναγγέλλοντας ότι θα κινηθεί νομικά κατά του υποψηφίου βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Γρηγόρη Ψαριανού, ο οποίος σε δημόσια τοποθέτησή του χαρακτήρισε τους καθηγητές «καθάρματα,

Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος: Οι θανατώσεις ζωνοδέλφινων στο ΒΑ Αιγαίο συνεχίζονται

Δύο ακόμα θανατωμένα ζωνοδέλφινα (Stenella coeruleoalba), εντοπίστηκαν εχθές το απόγευμα στο ανοιχτό πέλαγος στο ΒΑ Αιγαίο, από ερευνητές του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος. Όπως τονίζουν οι επικεφαλής της οργάνωσης: «Δεδομένου ότι στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή καταγράφουμε εδώ και δεκαετίες ζωνοδέλφινα

Το κόλπο με το αλουμινόχαρτο της σπείρας που άρπαξε πάνω από 200 χιλιάδες ευρώ

Το κόλπο με το… αλουμινόχαρτο εφάρμοζε η σπείρα που δρούσε από τον περασμένο Μάρτιο στα νότια προάστια της Αττικής και έκλεβε ηλικιωμένους που νόμιζαν ότι οι νεαροί που έμπαιναν στα σπίτια τους ήταν υπάλληλοι παροχής ηλεκτρικής ενέργειας ή συντηρητές ασανσέρ.

Πέθανε ο Θεόδωρος Πάγκαλος

Έφυγε σε ηλικία 84 ετών ο Θεόδωρος Πάγκαλος, πρώην αντιπρόεδρος της Ελληνικής Κυβέρνησης, βουλευτής, υπουργός και ηγετικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή μέσα από ανάρτηση της οικογένειάς του στο Twitter. «Ο αγαπημένος μας Θόδωρος Πάγκαλος έφυγε σήμερα από κοντά

Μετάβαση στο περιεχόμενο