Ποιοι εφοπλιστές είχαν κέρδη 750 εκατ. δολάρια το α’ τρίμηνο – Τι δείχνουν τα αποτελέσματα για τις ελληνόκτητες εισηγμένες ναυτιλιακές

Σάββας Αθανασίου

Η κερδοφορία των ελληνικών συμφερόντων εισηγμένων ναυτιλιακών εταιρειών κατά το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους ξεπέρασε τα 750 εκατ. δολάρια.

Να υπενθυμίσουμε ότι κατά το προηγούμενο έτος, 2023, κατέγραψαν κέρδη που υπερέβησαν τα 2,3 δισ. δολάρια.

Ναυτιλιακοί παράγοντες της Ακτής Μιαούλη θεωρούν σίγουρο ότι αν συνεχιστούν οι ναύλοι στα ίδια επίπεδα, τα κέρδη των εταιρειών στο τέλος του έτους θα προσεγγίσει τα 3 δισ. δολάρια.

Οι εταιρείες βέβαια, δεν έχουν μόνο κέρδη από την εκμετάλλευση των πλοίων τους, έχουν σημαντικά κέρδη και από τις πωλήσεις των μεγαλύτερων σε ηλικία πλοίων του στόλου τους.

Τα κέρδη που εμφανίζουν οι ναυτιλιακές εταιρείες, αποτυπώνεται και στην αύξηση της κεφαλαιοποίησης των εισηγμένων και όλοι προεξοφλούν ότι στο άμεσο μέλλον θα δούμε μεγαλύτερη αύξηση της αξίας των μετοχών τους.

Αναλυτικότερα, τα οικονομικά μεγέθη των εισηγμένων εταιρειών, έχει ως εξής:

Η Danaos Corp. του Γιάννη Κούστα, διαχειρίζεται 79 πλοία, εκ των οποίων 69 containerships, συνολικής χωρητικότητας 434.268 TEUs και 10 bulk carriers, χωρητικότητας 1,76 εκατ. dwt. Επίσης εκτελεί ένα ναυπηγικό πρόγραμμα 12 πλοίων, χωρητικότητας 92.771 TEUs.

Η εταιρεία, γνωστοποίησε ότι υπέγραψε συμφωνία χρηματοδοτικής διευκόλυνσης ύψους έως και 450 εκατομμυρίων δολαρίων, για τη χρηματοδότηση και των οκτώ νεότευκτων πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, που σύμφωνα με τον σχεδιασμό οι παραδόσεις θα γίνουν εντός του 2024 και το 2025.

H Danaos είχε αυξημένα κέρδη και έσοδα το πρώτο τρίμηνο. Τα λειτουργικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 4% ή 9,8 εκατ. δολάρια σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν στα 253,4 εκατ. δολάρια την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2024.

Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 150,5 εκατ. δολάρια, έναντι 146,2 εκατ. δολαρίων την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τα ταμειακά διαθέσιμα της ναυτιλιακής ανέρχονταν στις 31 Μαρτίου 2024 στα 324,3 εκατ. δολάρια από 271,8 εκατ. δολάρια έναν χρόνο πριν, ενώ η συνολική ρευστότητα διογκώθηκε στα 747,5 εκατ. δολάρια από 609,3 εκατ. δολάρια.

Υπενθυμίζεται ότι η Danaos έχει επενδύσει στην Eagle Bulk Shipping, μέσω αγοράς μετοχών, οι οποίες αποτιμήθηκαν στα 97 εκατ. δολάρια στις 31 Μαρτίου 2024.

Επίσης, τον μήνα Φεβρουάριο, η εταιρεία έκλεισε συμφωνία για την απόκτηση επιπλέον τριών πλοίων Capesize, μεταφοράς ξηρού χύδην φορτίου, χωρητικότητας 529.704 DWT, με αναμενόμενη παράδοση το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο του 2024.

Αυτό ανέβασε τον συνολικό αριθμό του στόλου της εταιρείας Capesize dry bulk σε 10 πλοία με συνολική χωρητικότητα 1.760.861 DWT. Τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 2024, η εταιρεία επίσης πρόσθεσε τέσσερα νεότευκτα, χωρητικότητας 8.258 TEU στο βιβλίο παραγγελιών με αναμενόμενες παραδόσεις το 2026 και το 2027.

Επίσης, δύο νεότευκτα πλοία παραδόθηκαν τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2024, τέσσερα πλοία αναμένεται να παραδοθούν στο υπόλοιπο του 2024, δύο πλοία το 2025, τρία πλοία το 2026 και τρία πλοία το 2027.

Η εταιρεία έχει εξασφαλίσει πολυετείς συμφωνίες ναύλωσης και για τα 14 νεότευκτα και το αποτέλεσμα αυτής της δραστηριότητας ναύλωσης, τους τελευταίους τρεις μήνες πρόσθεσε περίπου 423 εκατομμύρια δολάρια στο συμβατικό ανεκτέλεστο έσοδο.

Η Danaos ανακοίνωσε μέρισμα 0,80 δολαρίων ανά μετοχή κοινών μετοχών για το πρώτο τρίμηνο του 2024, το οποίο είναι πληρωτέο στις 20 Ιουνίου 2024, στους μετόχους από τις 11 Ιουνίου 2024.

Dorian LPG, του Γιάννη Χατζηπατέρα, διαθέτει  25 μοντέρνα VLGCs (Very Large Gas Carriers), χωρητικότητας άνω του 1,76 εκατ. κυβικών μέτρων.

Η εταιρεία είχε τεράστια έσοδα και κέρδη, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2024. Ειδικότερα, τα έσοδα της εταιρείας στο δωδεκάμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2024 διαμορφώθηκαν στα 560,7 εκατ. δολ., από 389,7 εκατ. δολ. που ήταν την ίδια περίοδο του 2023, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 171 εκατ. δολ.

Αντίστοιχα τα έσοδα της εταιρείας για το πρώτο τρίμηνο του 2024 διαμορφώθηκαν στα 141,4 εκατ. δολ., από 133,6 εκατ. δολ. για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2023, σημειώνοντας αύξηση 7,8 εκατομμυρίων δολαρίων ή 5,8%

Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας σε επίπεδο τριμήνου που έληξε στις 31 Μαρτίου 2024 ανήλθαν σε 79,2 εκατ. δολ. ή 1,96 δολ. ανά μετοχή σε σύγκριση με καθαρά κέρδη 76 εκατ. δολ. ή 1,89 δολ. ανά μετοχή για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2023.

Σε επίπεδο οικονομικού έτους που ολοκληρώθηκε στις 31 Μαρτίου 2024 τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 307,4 εκατ. δολ. ή 7,60 δολ. ανά μετοχή, σε σύγκριση με καθαρά κέρδη 172,4 εκατ. δολ. ή 4,29 δολ. ανά μετοχή για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Μαρτίου 2023.

Ο Τζον Χατζηπατέρας, Πρόεδρος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Dorian LPG, σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρεία τους είπε: «Δημιουργήσαμε ένα ρεκόρ για το οικονομικό έτος 2024 TCE με σχεδόν 66.000 δολάρια ανά ημέρα λειτουργίας, αποφέροντας το υψηλότερο καθαρό εισόδημά μας και μια απόδοση ιδίων κεφαλαίων άνω του 30%. Συμπεριλαμβανομένου του μερίσματος 1 δολάριο ανά μετοχή που δηλώθηκε πρόσφατα, θα έχουμε επιστρέψει πάνω από 730 εκατομμύρια δολάρια στους μετόχους.

Η Star Bulk Carriers, του Πέτρου Παππά, μετά την απορρόφηση της Eagle Bulk, διαχειρίζεται 163 bulk carriers, χωρητικότητας 15,6 εκατ. dwt, ενώ ναυπηγεί επίσης οκτώ ακόμη πλοία.

Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας ανήλθαν σε 74,9 εκατ. δολάρια και είναι αυξημένα κατά 63%, πετυχαίνοντας κατά μέσο όρο έσοδα ύψους 19.627 δολαρίων την ημέρα, ανά πλοίο.

Αναλυτικότερα, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2024, η Star Bulk είχε καθαρά κέρδη ύψους 74,9 εκατ. δολ. ή 0,89 δολ. ανά μετοχή, σε σύγκριση με καθαρά κέρδη ύψους 45,9 εκατ. δολ. ή 0,44 δολ. ανά μετοχή για το πρώτο τρίμηνο του 2023.

Τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα από λειτουργικές δραστηριότητες για το πρώτο τρίμηνο του 2024 ανήλθαν σε 114,3 εκατ. δολ., έναντι 83,2 εκατ. δολ. για το πρώτο τρίμηνο του 2023.

Το προσαρμοσμένο EBITDA, το οποίο δεν περιλαμβάνει ορισμένα μη ταμειακά στοιχεία, ήταν 123 εκατ. δολ. για το πρώτο τρίμηνο του 2024, έναντι 84,8 εκατ. δολ. για το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023. Τα έσοδα για το πρώτο τρίμηνο του 2024 αυξήθηκαν σε 259,4 εκατ. δολ. από 224 εκατ. δολ. το πρώτο τρίμηνο του 2023.

Ο Πέτρος Παππάς, διευθύνων σύμβουλος της Star Bulk, σχολίασε: «Κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2024, η Star Bulk αξιοποίησε με επιτυχία μια εποχικά ισχυρή αγορά ξηρού χύδην φορτίου και δημιούργησε ένα καθαρό εισόδημα ύψους 74,8 εκατ. δολαρίων με ημερήσιο ναύλο ανά πλοίο ανά ημέρα 19.627 δολάρια. Ανακοινώνουμε μέρισμα ύψους 0,75 δολαρίων ανά μετοχή, το οποίο αντιπροσωπεύει τη 13η συνεχόμενη καταβολή μερίσματος. Από τον Ιούνιο του 2021, θα έχουμε καταβάλει μερίσματα συνολικού ύψους 11,52 δολαρίων ανά μετοχή σε κάθε μέτοχο”.

Για την απορρόφηση της Eagle σχολίασε: «Στις 9 Απριλίου ολοκληρώσαμε τη συγχώνευση με την Eagle Bulk Shipping Inc, μια συναλλαγή ορόσημο και για τις δύο εταιρείες. Έχοντας ξεκινήσει το έργο της ενσωμάτωσης των καλύτερων στοιχείων και των δύο οργανισμών, στοχεύουμε να επωφεληθούμε από τη συνδυασμένη κλίμακα μας, τεχνικές και εμπορικές γνώσεις και το ταλαντούχο προσωπικό για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας και την ενίσχυση της οικονομικής μας θέσης».

Η Navios Maritime Partners, της Αγγελικής Φράγκου, διαχειρίζεται ένα στόλο από 176 πλοία: 77 bulk carriers, 52 tankers και 47 containerships, χωρητικότητας 15,8 εκατ. dwt και 231.964 TEUs, και υλοποιεί ναυπηγικό πρόγραμμα για 26 πλοία, 16 tankers και 10 containerships.

Τα έσοδα διαμορφώθηκαν για το πρώτο τρίμηνο του 2024 στα 318,6 εκατομμύρια και τα καθαρά έσοδα, στα 73,4 εκατομμύρια. Τα κέρδη ανά μετοχή ήταν 2,38 δολάρια για το πρώτο τρίμηνο του 2024

Η Αγγελική Φράγκου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Navios Partners δήλωσε για τα οικονομικά αποτελέσματα: “Είμαι ικανοποιημένη με τα αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο του 2024. Αναφέραμε έσοδα 318,6 εκατ. δολάρια και καθαρά έσοδα 73,4 εκατ. δολάρια. Τα κέρδη ανά κοινή μονάδα ήταν 2,38 δολάρια”.

Costamare, του Κωστή Κωνσταντακόπουλου, που η μετοχή της διαπραγματεύεται στα 16,01 δολάρια, κατέχει και διαχειρίζεται  107 πλοία, εκ των οποίων 68 containerships, συνολικής χωρητικότητας 513.000 TEUs και 39 bulkers, συνολικής χωρητικότητας 2,9 εκατ. dwt.

Το πρώτο τρίμηνο του 2024 η εταιρεία θα διαθέσει στους κοινούς μετόχους 94,2 εκατομμύρια δολάρια (0,79 δολάρια ανά μετοχή).

Το προσαρμοσμένο καθαρό εισόδημα του πρώτου τριμήνου 2024 διαθέσιμο σε κοινούς μετόχους ανέρχεται σε 75,2 εκατομμύρια δολάρια (0,63 δολάρια ανά μετοχή).

Η ρευστότητα διαμορφώθηκσε στο 1.106,0 δισ. δολάρια.

Επίσης, τα συμβατικά έσοδα για τον στόλο πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων ανήλθαν σε περίπου 2,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων με σταθμισμένη TEU διάρκεια 3,4 ετών.

H Capital Product Partners, του Ευάγγελου Μαρινάκη, διαχειρίζεται 22 πλοία, από τα οποία, τα εννέα είναι LNG carriers και 13 containerships, χωρητικότητας άνω των 2,1 εκατ. dwt. Τα καθαρά έσοδα για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2024 ήταν 33,9 εκατομμύρια δολάρια ή 17,5 εκατομμύρια δολάρια εξαιρουμένου του κέρδους από την πώληση πλοίων, σε σύγκριση με τα καθαρά έσοδα 10 εκατομμυρίων δολαρίων για το πρώτο τρίμηνο του 2023.

Τα συνολικά έσοδα για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2024, ήταν 104,5 εκατομμύρια δολάρια, σε σύγκριση με 81 εκατομμύρια δολάρια το πρώτο τρίμηνο του 2023.

Tsakos Energy Navigation, του Νίκου Τσάκου, κατέχει  74 πλοία και ναυπηγεί οκτώ νεότευκτα tankers- crude tankers, product tankers και LNG carriers, συνολικής χωρητικότητας 9,1 εκατ. dwt.

Το σημαντικότερο είναι όμως ότι η ΤΕΝ, έχει σχεδιάσει και εκπονεί ένα επενδυτικό πλάνο συνολικού ύψους 2 δισ. δολαρίων, που υπηρετεί την δέσμευσή της για έναν 100% πράσινο στόλο μέχρι το 2030.

Ο δρ Νίκος Π. Τσάκος, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Tsakos Energy Navigation, στην πρόσφατη συνέντευξη που παραχώρησε στο δίκτυο Schwab και στη Νικόλ Πεταλίδη, τόνισε ότι η εταιρεία έχει προχωρήσει ήδη σε επενδύσεις ύψους 1 δισ. δολαρίων, ενώ θα ακολουθήσουν ανάλογες επενδύσεις τα επόμενα δύο χρόνια.

Στην ίδια συνέντευξη, ο Ν. Τσάκος, είπε ότι η εταιρεία έχει διπλασιάσει το μέρισμά της και πρόσθεσε:

“Εδώ και τριάντα χρόνια, δηλαδή από τότε που ιδρύθηκε η εταιρεία, δίνουμε ανελλιπώς μέρισμα στους μετόχους μας. Έχει διπλασιαστεί και στοχεύουμε σε ακόμη μεγαλύτερο. Το μέρισμα για το πρώτο εξάμηνο θα δοθεί στις 4 Ιουλίου”.

Επισημαίνεται ότι η TEN, η οποία συμπλήρωσε 30 χρόνια επιτυχούς παρουσίας στις χρηματιστηριακές αγορές, γιόρτασε πέρσι με κέρδη, ύψους 327 εκατ. δολαρίων. Τα έσοδά της διαμορφώθηκαν σε 890 εκατ. δολάρια, ενώ το προσαρμοσμένο EBITDA για το προηγούμενο έτος έφτασε τα 490 εκατ. δολάρια, δηλαδή 95 εκατ. δολάρια υψηλότερα από το 2022, σημειώνοντας αύξηση 24%. Ο μέσος ναύλος ανά πλοίο ανά ημέρα για το 2023 ανήλθε σε 36.822 δολάρια, 21% υψηλότερα από το επίπεδο του 2022, ενώ οι καθαρές ημέρες λειτουργίας του στόλου σκαρφάλωσαν στο 96,3% το 2023 από 94,7% το προηγούμενο έτος.

Η εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία Tsakos Energy Navigation (TEN), του Νίκου Π. Τσάκου σχεδιάζει να επεκτείνει τον στόλο των δεξαμενόπλοιων με πέντε επιπλέον νεότευκτα, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της εταιρείας

Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία, η οποία νωρίτερα φέτος εξασφάλισε ένα δεξαμενόπλοιο μεταφοράς 154.400 dwt στη Samsung Heavy Industries στη Νότια Κορέα, αποκάλυψε «συζητήσεις» με ένα ναυπηγείο της Άπω Ανατολής για την κατασκευή πέντε πλοίων LR1.

Επισημαίνεται ότι δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες εκτός από το ότι η πρώτη μονάδα πρόκειται να παραδοθεί το δεύτερο τρίμηνο του 2027, με τις υπόλοιπες τέσσερις νέες ναυπηγήσεις να αναμένονται για το 2028.

Η τελευταία επιχειρηματική κίνηση θα ανεβάσει το πρόγραμμα ναυπήγησης της TEN σε 12 πλοία, τα οποία, εκτός από τα LR, περιλαμβάνουν τρία δεξαμενόπλοια μεταφοράς, δύο πλοία suezmax και δύο δεξαμενόπλοια προϊόντων MR.

Εν τω μεταξύ,η ΤΕΝ, κατά το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, είχε έσοδα από τα ταξίδια τα οποία διαμορφώθηκαν στα 201,6 εκατ. δολάρια

Επίσης, τα λειτουργικά έσοδα ανήλθαν σε 76,2 εκατ. δολάρια, συμπεριλαμβανομένων 16,2 εκατ. δολαρίων από κέρδη από την πώληση πλοίου.

Το σημαντικότερο είναι όμως, ότι τα καθαρά κέρδη για το πρώτο τρίμηνο του 2024 διαμορφώθηκαν στα 54 εκατ. δολάρια.

To προσαρμοσμένο EBITDA για το πρώτο τρίμηνο του 2024,  ανήλθε σε 100,5 εκατομμύρια δολάρια. Τα ταμειακά αποθέματα της εταιρείας παρέμειναν σε σταθερά 344 εκατ. δολάρια στις 31 Μαρτίου 2024.

Okeanis Eco Tankers, του Γιάννη και Αριστείδη Αλαφούζου,  διαθέτει στόλο 14 tankers, συνολικής χωρητικότητας 3,5 εκατ. dwt. Η μετοχή είναι στα 36,14 δολάρια και κεφαλαιοποίηση 1,1 δισ. δολάρια

Είχε έσοδα 81,0 εκατ. δολαρίων και προσαρμοσμένα κέρδη για την περίοδο στα 39,6 εκατομμύρια δολάρια ή 1,23 δολάρια ανά βασική και μειωμένη μετοχή.

Η καθημερινή τιμή TCE σε όλο τον στόλο, ήταν 63.600 δολάρια ανά ημέρα λειτουργίας. Τιμές VLCC και Suezmax TCE 68.800 δολάρια και 56.700 δολάρια ανά ημέρα λειτουργίας, αντίστοιχα.

Το δεύτερο τρίμηνο του 2024 μέχρι σήμερα, το 82% των διαθέσιμων spot ημερών VLCC έχει κρατηθεί με μέση τιμή TCE 75.900 δολάρια ανά ημέρα και το 57% των διαθέσιμων ημερών με spot Suezmax έχει κρατηθεί με μέση τιμή TCE 60.800 δολάρια ανά ημέρα.

Η εταιρεία κατέβαλε ένα ποσό περίπου 21,2 εκατομμυρίων δολαρίων ή 0,66 δολαρίων ανά μετοχή τον Μάρτιο του 2024..

Επίσης, το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας ανακοίνωσε μέρισμα 1,10 δολαρίων ανά κοινή μετοχή στους μετόχους.

Η ναυτιλιακή εταιρεία Okeanis Eco Tankers έχει εξασφάλισε πιστωτική διευκόλυνση ύψους 31,11 εκατομμυρίων δολαρίων για τη χρηματοδότηση της αγοράς του πλοίου Poliegos, συνολικής χωρητικότητας 157.540 dwt από την Bank SinoPac.

Η συναλλαγή για το δάνειο αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 2024. Η διευκόλυνση της διαδικασίας πώλησης και επαναμίσθωσης περιλαμβάνει επιτόκιο διάρκειας SOFR συν 160 μονάδες βάσης, λήγει σε έξι χρόνια και θα αποπληρωθεί σε τριμηνιαίες δόσεις περίπου 780.000 δολαρίων η καθεμία, μαζί με την τελευταία δόση περίπου 12,44 εκατομμυρίων δολαρίων καταβλητέα στη λήξη.

Από τον Ιούνιο του 2023, η Okeanis Eco Tankers έχει αναχρηματοδοτήσει ολόκληρο τον στόλο της, εκτός από τα δύο πλοία VLCC που χρηματοδοτούνται μέσω της διαδικασίας πωλήσεων και επαναμίσθωσης, των οποίων οι επιλογές αγοράς δεν μπορούν να ασκηθούν μέχρι το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Safe Bulkers, του Πόλυ Β. Χατζηιωάννου, διαχειρίζεται στόλο 46 bulk carriers, συνολικής χωρητικότητας 4,6 εκατ. dwt, ενώ υλοποιεί ένα ναυπηγικό πρόγραμμα για οκτώ ακόμη βαπόρια.

Η εταιρεία κατέγραψε μια σημαντική κερδοφορία στο πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους που ανήλθε 25,3 εκατομμυρίων δολαρίων. Τα έσοδα διαμορφώθηκαν σε 81,7 εκατομμύρια δολάρια, σε σύγκριση με τα 66,8 εκατομμυρίων δολαρίων που ήταν στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2023.

Όσον αφορά το πρόγραμμα της εταιρείας σε νεότευκτα πλοία ναυπηγούνται επτά πλοία συμπεριλαμβανομένων δύο Kamsarmax πλοίων διπλού καυσίμου, συμβατικού και μεθανόλης, ενώ η παράδοση θα υλοποιηθεί μέχρι το τέλος του 2027.

Ήδη, η εταιρεία έχει παραλάβει τα πλοία: MV Vassos, το MV Climate Respect, το MV Climate Ethics, το MV Climate Justice, το MV Pedhoulas Trader, το MV Morphou, καθώς και για το MV Rizokarpaso, MY Ammoxostos, MY kyrenia.

Η συνολική κεφαλαιουχική δαπάνη του προγράμματος newbuild είναι περίπου 579,5 εκατομμύρια δολάρια, από τα οποία απομένουν να πληρωθούν 200,6 εκατομμύρια δολάρια.

Castor Maritime του Πέτρου Παναγιωτίδη, διαχειρίζεται 13 πλοία, 11 bulk carriers και δύο containerships, συνολικής χωρητικότητας 0,9 εκατ. dwt.

Η εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία του Πέτρου Παναγιωτίδη, σύμφωνα με ναυλομεσίτες, προχώρησε στην πώληση του φορτηγού πλοίου Panamax για 16,4 εκατομμύρια δολάρια.

Η συμφωνία υπεγράφη στις 23 Μαΐου και αφορά στην πώληση του πλοίου  Magic Vela, ενός πλοίου μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου, κατηγορίας Panamax, κατασκευής του 2011, στην τιμή των 16,4 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η εταιρεία αναμένει τώρα να καταγράψει καθαρό κέρδος περίπου 2,7 εκατομμυρίων δολαρίων από την πώληση.

Υπενθυμίζεται ότι ο Πέτρος Παναγιωτίδης γνωστοποίησε την απόκτηση πλοίου, που ναυπηγήθηκε στην Κίνα το 2021 στις 28 Απριλίου 2021 από μη συνδεδεμένο τρίτο μέρος έναντι 14,5 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ένα μήνα αργότερα, στις 12 Μαΐου 2021, η Castor παρέλαβε το Magic Vela , άλλο ένα πλοίο Panamax, που κατασκευάστηκε το 2011 στην Κίνα,  που είχε συμφωνήσει να αποκτήσει. Η αγορά του πλοίου χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου με μετρητά από το ταμείο της εταιρείας.

Η Diana Shipping, της Σεμίραμις Παληού, κατέχει 38  bulk carriers, συνολικής χωρητικότητας 4,4 εκατ. dwt. Επίσης, ναυπηγεί δύο bulkers, τύπου kamsarmax.

Τα καθαρά έσοδα της εταιρείας ήταν 2,1 εκατομμυρίων δολαρίων για το πρώτο τρίμηνο του 2024. Αυτό συγκρίνεται με καθαρά έσοδα 22,7 εκατομμυρίων δολαρίων για το πρώτο τρίμηνο του 2023.

Τα κέρδη ανά μετοχή για το πρώτο τρίμηνο του 2024 ήταν 0,01 δολάρια, σε σύγκριση με τα κέρδη ανά μετοχή 0,22 δολάρια βασικά και μειωμένα στο ίδιο τρίμηνο του 2023.

Τα έσοδα από τις ναυλώσεις των πλοίων ήταν 57,6 εκατομμύρια δολάρια για το πρώτο τρίμηνο του 2024, σε σύγκριση με 72,6 εκατομμύρια δολάρια για το ίδιο τρίμηνο του 2023.

Η μείωση των εσόδων από την απασχόληση των πλοίων, σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, οφειλόταν στη μείωση των μέσων τιμών ναύλωσης.

Η εταιρεία έχει δηλώσει μέρισμα σε μετρητά επί της κοινής της μετοχής 0,075 δολάρια ανά μετοχή, με βάση τα αποτελέσματα εργασιών της εταιρείας κατά το πρώτο τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2024.

Το μέρισμα σε μετρητά θα καταβληθεί στις 18 Ιουνίου 2024 για όλους τους κοινούς μετόχους καταγραφής στις 12 Ιουνίου 2024. Η εταιρεία έχει σήμερα 120.321.240 κοινές μετοχές που έχουν εκδοθεί και είναι σε κυκλοφορία.

H Dynagas LNG Partners, του Γιώργου Προκοπίου, διαχειρίζεται έξι LNG carriers, συνολικής χωρητικότητας περίπου 914.000 κυβικών μέτρων.

Κατά το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους η Dynagas LNG Partners, είχε καθαρά κέρδη 11,8 εκατ. δολαρίων, έναντι 9,6 εκατ. δολαρίων που είχε την αντίστοιχη περίοδο του 2023. Με άλλα λόγια, ήταν αυξημένα κατά 22,9%.

Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην ενίσχυση των εσόδων από τα ταξίδια του πλοίου Arctic Aurora, μετά τη νέα συμφωνία χρονοναύλωσης με την Equinor, η οποία ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2023.

Η Dynagas γνωστοποίησε συμφωνία πώλησης και επαναμίσθωσης τεσσάρων πλοίων της, με την China Development Bank Financial Leasing (CDB Leasing), εξασφαλίζοντας κεφάλαια 345 εκατ. δολαρίων, τα οποία χρησιμοποίησε μαζί με άλλες πηγές ρευστότητας, για να αποπληρώσει πλήρως το ανεξόφλητο χρέος ύψους 408 εκατ. δολαρίων, από την πιστωτική της διευκόλυνση ύψους 675 εκατ. δολαρίων, πριν από τη λήξη της τον Σεπτέμβριο του 2024.

Το εκτιμώμενο ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων ανέρχεται ς σε περίπου 1,07 δισ. δολάρια που ισοδυναμεί με περίπου 178 εκατ. δολάρια ανά πλοίο.

Η EuroDry, του Αριστείδη Πίττα,  ελέγχει 13 bulk carriers, συνολικής χωρητικότητας 918.502 dwt.

Τα συνολικά καθαρά έσοδα διαμορφώθηκαν στα 14,4 εκατ. δολάρια. Το προσαρμοσμένο EBITDA ήταν 2,1 εκατομμύρια δολάρια. Η καθαρή ζημία ανήλθε σε 1,8 εκατ. δολάρια.

Κατά μέσο όρο τα δεκατρία πλοία του στόλου της εταιρείας είχαν ναύλο με 12.455 την ημέρα.

Από τις 21 Μαΐου 2024, η εταιρεία επαναγόρασε 299.646 μετοχές, αξίας 4,7 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η Euroseas,του Αριστείδη Πίττα, διαχειρίζεται  22 containerships, συνολικής χωρητικότητας 66.261 TEUs, ενώ ναυπηγεί τέσσερα ακόμη νεότευκτα, χωρητικότητας 9.200 TEUs.

Κατά το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους,  συνολικά καθαρά έσοδα 46,7 εκατ. δολάρια, ενώ τα κέρδη ήταν 20 εκατομμύρια δολάρια. Τα προσαρμοσμένο καθαρό εισόδημα για την περίοδο ήταν 18,5 εκατομμύρια δολάρια ή 2,67 ανά μετοχή.

Το προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε στα 24,6 εκατομμύρια δολάρια. Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2024 η εταιρεία κατείχε και λειτουργούσε κατά μέσο όρο 19,6 πλοία κερδίζοντας μια μέση ισοδύναμη τιμή χρονοναύλωσης 27.806 δολάρια την ημέρα.

Η εταιρεία ανακοίνωσε  τριμηνιαίο μέρισμα 0,60 δολάρια ανά μετοχή για το πρώτο τρίμηνο του 2024 καταβλητέο στις 19 Ιουνίου 2024.

H Globus Maritime, του Γιώργου Φειδάκη, διαχειρίζεται έναν στόλο από επτά bulk carriers, χωρητικότητας 517.745 dwt, και εκτελεί ναυπηγικό πρόγραμμα για τέσσερα ακόμη πλοία αυτού του τύπου.

Τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 7,7 εκατομμύρια δολάρια το πρώτο τρίμηνο του 2024 σε σύγκριση με 8,6 εκατομμύρια δολάρια το πρώτο τρίμηνο του 2023.

Τα έσοδα ανά ημέρα και πλοίο ήταν 11.862 δολάρια, σε σύγκριση με τα 8.780 δολάρια ανά ημέρα που ήταν το πρώτο τρίμηνο του 2023.

StealthGas, του Χάρη Βαφειά, διαθέτει 33 LPG carriers, συμπεριλαμβανομένων έξι πλοίων, που είναι σε κοινοπραξία, χωρητικότητας 389.420 κυβικών μέτρων.

Η εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία Stealthgas, του Χάρη Βαφειά, γνωστοποίησε κέρδη ύψους 17,7 εκατομμυρίων δολαρίων για το πρώτο τρίμηνο του 2024, τα οποία είναι τα υψηλότερα όλων των εποχών για την εταιρεία από την ίδρυσή της.

Όσον αφορά τις εισηγμένες, η StealthGas κατέγραψε από Ιανουάριο έως Μάρτιο έσοδα 43,6 εκατ. δολαρίων, αυξημένα κατά 10% σε σχέση με τα έσοδα του πρώτου τριμήνου του 2023. Τα κέρδη της εν λόγω εταιρείας ήταν 18,5 εκατ. δολάρια, παρουσιάζοντας ιστορικό ρεκόρ.

Τα έσοδα της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 9,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο και διαμορφώθηκαν στα 41,6 εκατ. δολάρια. Τα ταξίδια και τα λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά 22,7% και τα άλλα έσοδα αυξήθηκαν κατά 80,0% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τα έσοδα για το πρώτο τρίμηνο ανήλθαν σε 41,6 εκατομμύρια δολάρια σε σύγκριση με έσοδα 38,1 εκατομμύρια δολάρια για το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο, σημειώνοντας αύξηση 3,5 εκατομμυρίων δολαρίων ή 9,2%, ενώ ο αριθμός των πλοίων του στόλου  μειώθηκε σε 27 πλοία στο τέλος του πρώτου τριμήνου 2024 από 32 πλοία στο τέλος του 1ου τριμήνου 2023.

Οι τρεις εισηγμένες εταιρείες του Χάρη Βαφειά StealthGas, Imperial Petroleum και C3is, είχαν το πρώτο τρίμηνο του 2024 συνολικά έσοδα 100 εκατ. δολαρίων, με τα κέρδη τους να διαμορφώνονται σε 40 εκατ. δολάρια.

H Imperial Petroleum, του Χάρη Βαφειά, διαχειρίζεται συνολικά 11 πλοία, από τα οποία είναι εννέα tankers και δύο bulk carriers, συνολικής χωρητικότητας 792.000 dwt.

Η Imperial Petroleum κατέγραψε έσοδα 43,2 εκατ. δολαρίων, αυξημένα κατά 40% σε σχέση με τα έσοδα του πρώτου τριμήνου του 2023. Τα κέρδη της εταιρείας ήταν 17,7 εκατ. δολάρια, αυξημένα κατά 157% σε σύγκριση με το α΄ τρίμηνο του 2023.

Τα κέρδη κατά το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, ήταν 16,7 εκατομμύρια δολάρια, από 35,7 εκατομμύρια δολάρια που είχε το 2023.

Επισημαίνεται ότι τα καθαρά έσοδα 16,7 εκατ. δολαρίων για το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, είναι σχεδόν 160% υψηλότερα από την κερδοφορία της εταιρείας που είχε το τελευταίο τρίμηνο του 2023.

H C3is Inc. του Χάρη Βαφειά, ελέγχει στόλο τεσσάρων πλοίων, τριών bulkers και ενός tanker, συνολικής χωρητικότητας 213.464 dwt.

Η C3is κατέγραψε για το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους έσοδα 13 εκατ. δολαρίων. Τα κέρδη της εταιρείας ήταν 3,8 εκατ. δολάρια, αυξημένα κατά 410% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2023.

OceanPal, της Σεμίραμις Παληού, διαχειρίζεται έναν στόλο τεσσάρων bulk carriers, χωρητικότητας 395.356 dwt.

Η εταιρεία είχε έσοδα από χρονοναύλωση 5,7 εκατομμυρίων δολαρίων, και εμφάνισε καθαρή ζημιά 1,3 εκατομμυρίων δολαρίων και καθαρή ζημιά που αποδίδεται σε κοινούς μετόχους 1,7 εκατομμυρίων δολαρίων για το πρώτο τρίμηνο του 2024. Αυτό συγκρίνεται με έσοδα χρονοναύλωσης 3,9 εκατομμυρίων δολαρίων, καθαρά έσοδα 88.000 δολαρίων και καθαρή ζημιά που αποδίδεται στους κοινούς μετόχους ύψους 472 χιλιάδων δολαρίων για το πρώτο τρίμηνο του 2023.

Η Performance Shipping, της Αλίκης Παληού και του Ανδρέα Μιχαλόπουλου, διαχειρίζεται συνολικά επτά tankers, χωρητικότητας περίπου 740.00 dwt, ενώ διαθέτει και ένα βιβλίο παραγγελιών τεσσάρων δεξαμενόπλοιων.

Στο πρώτο τρίμηνο είχε έσοδα 11,4 εκατομμυρίων δολαρίων και καθαρό εισόδημα

που αποδίδεται σε κοινούς μετόχους ύψους 11,0 εκατομμυρίων δολαρίων για το πρώτο τρίμηνο του 2024. Τα κέρδη ανά μετοχή, για το πρώτο τρίμηνο του 2024 ήταν 0,89 δολάρια.

Τα έσοδα ήταν 22,4 εκατομμύρια δολάρια (21,6 εκατομμύρια δολάρια καθαρά από έξοδα ταξιδιού) για το πρώτο τρίμηνο του 2024, σε σύγκριση με 29,5 εκατομμύρια δολάρια

(28,0 εκατ. δολάρια καθαρά έξοδα ταξιδιού) για την ίδια περίοδο το 2023.

H Pyxis Tankers, του Βαλέντιου Βαλεντή, διαχειρίζεται τέσσερα πλοία, από τα οποία τα τρία tankers και ένα bulk carrier. Ταυτόχρονα διαθέτει πλειοψηφικό μερίδιο σε ένα πλοίο μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου. Η χωρητικότητα του στόλου της εταιρείας είναι στα 294.125 dwt.

Τα έσοδα ήταν 11,8 εκατομμύρια δολάρια, ενώ για την ίδια περίοδο, τα έσοδά από χρονική ναύλωση ήταν 10,2 εκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 0,9 εκατομμυρίων δολαρίων, ή 10,2%, σε σχέση με τη συγκρίσιμη περίοδο του 2023.

Τα καθαρά έσοδα που αποδίδονται σε κοινούς μετόχους για το πρώτο τρίμηνο, ήταν 3,4 εκατομμύρια δολάρια. Για το πρώτο τρίμηνο του 2024, το καθαρό εισόδημα ανά κοινή μετοχή ήταν 0,33 δολάρια, μειωμένο για την ίδια περίοδο το 2023.

Το προσαρμοσμένο EBITDA για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου , το 2024, ήταν 6,0 εκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 1,8 εκατομμυρίων δολάρια σε σχέση με τη συγκρίσιμη περίοδο το 2023.

Στις 15 Φεβρουαρίου 2024, η εταιρεία παρέλαβε, από μη συνδεδεμένο τρίτο μέρος, ένα πλοίο ξηρού φορτίου 82.013 dwt που κατασκευάστηκε το 2015 στο Jiangsu New Yangzi. Η αγορά με 26,625 εκατομμύρια δολάρια του οικολογικά αποδοτικού Kamsarmax, εξοπλισμένου με σύστημα επεξεργασίας νερού έρματος και πλυντήριο, χρηματοδοτήθηκε από έναν συνδυασμό εξασφαλισμένου τραπεζικού δανείου 14,5 εκατομμυρίων δολαρίων και μετρητών.

Η Seanergy Maritime Holdings, του Σταμάτη Τσαντάνη, διαχειρίζεται 17 bulk carriers, συνολικής χωρητικότητας άνω των 3 εκατ. dwt, ενώ αναμένεται να παραλάβει δύο ακόμη πλοία.

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2024, ο καθαρός κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε στα 38,3 εκατ. δολάρια έναντι 18,0 εκατ. δολαρίων το πρώτο τρίμηνο του 2023. Τα καθαρά κέρδη και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη για το τρίμηνο ήταν 10,2 εκατ. και 11,6 εκατ. δολάρια, αντίστοιχα, σε σύγκριση με τις καθαρές ζημιές ύψους 4,2 εκατ. δολαρίων και τις προσαρμοσμένες καθαρές ζημιές ύψους 0,4 εκατ. δολαρίων το πρώτο τρίμηνο του 2023.

Το EBITDA και το προσαρμοσμένο EBITDA για το τρίμηνο ανήλθε σε 21,6 εκατ. και 23,2 εκατ. δολάρια, αντίστοιχα, έναντι 8,2 εκατ. και 3,9 εκατ. δολαρίων για την ίδια περίοδο του 2023. Ο μέσος ημερήσιος ναύλος του στόλου για το πρώτο τρίμηνο του 2024 ήταν 24.073 δολάρια, σε σύγκριση με τα 11.005 δολάρια την ίδια περίοδο του 2023.

Τα ταμειακά διαθέσιμα, στις 31 Μαρτίου του 2024, ανέρχονταν σε 24,2 εκατ. δολάρια. Τα ίδια κεφάλαια στο τέλος του πρώτου τριμήνου ήταν 240,6 εκατ. δολάρια. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις ανέρχονταν σε 223,2 εκατ. δολάρια στις 31 Μαρτίου του 2024, ενώ η αξία του στόλου ανήλθε στα 442,0 εκατ. δολάρια.

Η United Maritime Corporation, του Σταμάτη Τσαντάνη, γνωστοποίησε ενός ακόμα τριμηνιαίου μερίσματος ύψους 0,075 δολαρίων ανά μετοχή για το πρώτο τρίμηνο του 2024.

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2024, η εταιρεία πραγματοποίησε καθαρό κύκλο εργασιών ύψους 10,6 εκατ. δολαρίων έναντι 2,8 εκατ. δολαρίων το πρώτο τρίμηνο του 2023. Οι καθαρές ζημιές και οι προσαρμοσμένες καθαρές ζημιές για το τρίμηνο ήταν 1,3 εκατ. και 1,1 εκατ. δολάρια, αντίστοιχα, σε σύγκριση με τις καθαρές ζημιές και τις προσαρμοσμένες καθαρές ζημιές ύψους 4,9 εκατ. και 3,7 εκατ. δολαρίων το πρώτο τρίμηνο του 2023.

Το προσαρμοσμένο EBITDA για το τρίμηνο ανήλθε σε 3,7 εκατ. δολάρια έναντι του αρνητικού προσαρμοσμένου EBITDA ύψους 1,5 εκατ. δολαρίων για την ίδια περίοδο του 2023. Ο μέσος ημερήσιος ναύλος (TCE) του στόλου για το πρώτο τρίμηνο του 2024 ήταν 15.165 δολάρια, σε σύγκριση με τα 10.294 δολάρια την ίδια περίοδο του 2023.

Τα ταμειακά διαθέσιμα, στις 31 Μαρτίου του 2024, ανέρχονταν σε 9,8 εκατ. δολάρια. Τα ίδια κεφάλαια στο τέλος του πρώτου τριμήνου ήταν 64,0 εκατ. δολάρια. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις ανέρχονταν σε 93,5 εκατ. δολάρια στις 31 Μαρτίου του 2024, ενώ η αξία του στόλου ανήλθε στα 150,2 εκατ. δολάρια.

Top Ships, του Ευάγγελου Πιστιόλη, διαχειρίζεται στόλο οκτώ δεξαμενοπλοίων, χωρητικότητας 1,43 εκατ. dwt, ενώ διαθέτει ποσοστό 50% σε δύο ακόμη δεξαμενόπλοια.

H Toro Corp., του Πέτρου Παναγιωτίδη, διαχειρίζεται στόλο πέντε πλοίων, από τα οποία τα τέσσερα LPG carriers, συνολικής χωρητικότητας 20.000 κυβικών μέτρων και ένα δεξαμενόπλοιο, χωρητικότητας 36.718 dwt.

Είχε συνολικά έσοδα από την αξιοποίηση των πλοίων 7,0 εκατομμύρια δολάρια, σε σύγκριση με 31,2 εκατομμύρια δολάρια για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου. Η μείωση είναι 77,6%.

Τα καθαρά έσοδα ήταν 22,1 εκατομμύρια δολάρια, σε σύγκριση με 22,0 εκατομμύρια δολάρια για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2023 ή αύξηση 0,5%.

Τα μετρητά διαμορφώθηκαν στα 186,4 εκατομμύρια δολάρια στις 31 Μαρτίου 2024, σε σύγκριση με 155,6 εκατομμύρια δολάρια που ήταν στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Ο Πέτρος Παναγιωτίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας σχολίασε:

«Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2024 λειτουργούσαμε ως επί το πλείστον στόλο πλοίων μεταφοράς υγραερίου, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία την πώληση

ενός αριθμού δεξαμενόπλοιων με σημαντικά κέρδη τους τελευταίους δώδεκα μήνες.

Ολοκληρώσαμε επίσης το πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών στις 31 Μαρτίου 2024, έχοντας αγοράσει επιπλέον 644.556 κοινές μετοχές κατά το πρώτο τρίμηνο του 2024.

Απολαμβάνουμε έναν ισχυρό ισολογισμό με σημαντικά ταμειακά υπόλοιπα και επί του παρόντος χωρίς καμία οφειλή μετά από την αποπληρωμή τον Ιανουάριο του 2024 της μοναδικής εκκρεμούς δανειακής μας διευκόλυνσης. Κοιτάζοντας μπροστά, συνεχίζουμε να αναζητούμε ευκαιρίες για να ενισχύσουμε την ανάπτυξή μας».

Share:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Μερίσματα ΜΤΝ/ΕΚΟΕΜΝ: Αναρτήθηκαν τα ενημερωτικά Αυγούστου 2024

Η κυριότερη παροχή του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού και του Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Ναυτικού (ΜΤΝ/ΕΚΟΕΜΝ) είναι το Μέρισμα, δηλαδή το μηνιαίο χρηματικό ποσό που καταβάλλεται στους μερισματούχους του. Αυτό το μέρισμα πληρώνεται προκαταβολικά σε μηνιαία βάση και, συνήθως, την τελευταία

Επιχείρηση Νίκη – Όταν η ιστορία γράφτηκε από τους λίγους (*)

Στις 15 Ιουλίου του 1974, η στρατιωτική χούντα του Ιωαννίδη αποφασίζει να καταλύσει τη δημοκρατία του ανεξάρτητου μέχρι τότε κυπριακού κράτους και να ανατρέψει τον εκλεγμένο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Αρχιεπίσκοπο Μακάριο Γ΄. Δυνάμεις της Εθνικής Φρουράς της Κύπρου σε

60 πειρατικές επιθέσεις σε βάρος πληρωμάτων το 2024 – Ανησυχία στη ναυτιλιακή βιομηχανία

Το Διεθνές Ναυτιλιακό Γραφείο (IMB) του ICC καλεί σε συνεχή επαγρύπνηση για την προστασία των ναυτικών εν μέσω αυξανόμενης βίας, παρά τη συνολική μείωση του αριθμού των περιστατικών που αναφέρονται στην ενδιάμεση ετήσια έκθεση του για το 2024. Πιο συγκεκριμένα, 60 περιστατικά πειρατείας και ένοπλης

Έβρος: Έλληνας συνοριοφύλακας τραυματίστηκε από πυρά αγνώστων από την τουρκική πλευρά

Επεισόδιο με τραυματισμό ενός συνοριοφύλακα στο Σουφλί του Έβρου σημειώθηκε στις 18.20 το απόγευμα του Σαββάτου (20/7). Ειδικότερα, Έλληνες συνοριοφύλακες που περιπολούσαν στην περιοχή -στη θέση Αμπέλια όπου δεν υπάρχει φράχτης- και κατά τη διάρκεια επιχείρησης αποτροπής παράνομης εισόδου μεταναστών

Μετάβαση στο περιεχόμενο