ΠΟΜΕΝΣ: Δώρα Χριστουγέννων -Πάσχα και επίδομα αδείας -Υπεύθυνη ενημέρωση από τους ειδικούς

Στο πλαίσιο της έγκυρης ενημέρωσης των συναδέλφων, η Ομοσπονδία μας για το φλέγον θέμα της διεκδίκησης δώρων εορτών και αδείας, απευθύνθηκε στους καθ’ ύλην αρμόδιους:-Πρόεδρο Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και νομικό σύμβουλο ΠΟΜΕΝΣ κ. Δημήτριο Βερβεσό,-Καθηγητή-Εργατολόγο κ. Αλέξη Μητρόπουλο και-Νομικό Σύμβουλο ΠΟΜΕΝΣ κ. Αλκιβιάδη Ευαγγελάτο.ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΟΜΕΝΣ κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΡΒΕΣΟΣΆμεση σύνταξη της αίτησης εξωδικαστικής καταβολής προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, ως ακολούθως:ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣΤου , στρατιωτικού, κατοίκου .. (οδός ), Α.Δ.Τ. / ημερομηνία έκδοσης του Α.Τ. / Α.Φ.Μ. .. / Δ.Ο.Υ. ΠΡΟΣΤο Νομικό Συμβούλιο του Κράτουςmdash;mdash;mdash;mdash;mdash;mdash;mdash;mdash;Από την _______________ μέχρι και σήμερα υπηρετώ στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ως στρατιωτικός, αμοιβόμενος με τις διατάξεις του μισθολογίου των στρατιωτικών.Με τις διατάξεις της περιπτ. 27 της υποπαραγράφου Γ.1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, θεσπίσθηκαν μειώσεις των αποδοχών μου, ενώ με τις διατάξεις της αποφάσεως οικ. 2/83408/022/14.11.2012 του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών οι μειώσεις αυτές επιβλήθηκαν αναδρομικά από την 1.8.2012.Με την υπ’ αριθμ. 2192/2014 απόφαση της ολομέλειας του ΣτΕ κρίθηκε ότι οι περικοπές που επιβλήθηκαν στις τακτικές αποδοχές μου δυνάμει των ως άνω διατάξεων αντίκεινται στο Σύνταγμα και την απορρέουσα από αυτό αρχή της ιδιαίτερης μισθολογικής μεταχείρισης των στρατιωτικών, καθώς και προς τις αρχές της αναλογικότητας και της ισότητας στα δημόσια βάρη (ιδέτε και Ελ. Συν. 7412/2015 Ολομ.).Ως εκ τούτου οφείλετε, συμμορφούμενοι στην ως άνω απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, να επανυπολογίσετε το βασικό μου μισθό και τα επ’ αυτού υπολογιζόμενα επιδόματα ως ο νόμος ορίζει καθώς και τι όποιες τυχόν αποζημιώσεις ως αυτές καταβάλλονταν πριν την εφαρμογή των ως άνω διατάξεων που κρίθηκαν αντισυνταγματικές. Οφείλετε δε να μου καταβάλλετε αναδρομικά από 1-1-2016 μέχρι και σήμερα τις διαφορές που προκύπτουν στις τακτικές αποδοχές μου ορθώς υπολογιζόμενες σε σχέση με τις αποδοχές που μου έχετε ήδη καταβάλει κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα εφαρμόζοντας τις ως άνω αντισυνταγματικές διατάξεις και τις περικοπές που έλαβαν χώρα. Επιπροσθέτως οφείλετε στο εξής να συνεχίσετε μου καταβάλλετε τις αποδοχές μου ως αυτές είχαν διαμορφωθεί πριν την εφαρμογή των ως άνω αντισυνταγματικών διατάξεων και των περικοπών που αυτές επέβαλαν.Περαιτέρω κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του 1 Παραγράφου Γ, Υποπαραγράφου Γ.1 ν. 4093/2012 αποστερηθήκαμε τα επιδόματα εορτών και αδείας. Επειδή η ως άνω διάταξη έχει κριθεί παράνομη και αντισυνταγματική καθώς αντιβαίνει στις διατάξεις τόσο των άρθρων 2, 4 και 25 του Συντάγματος όσο και στου άρθρου 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ (ιδέτε ΟλΣτΕ 2287/2015, 2288/2015, 2289/2015, 2290/2015). Ως εκ τούτου δικαιούμαι να λάβω τα επιδόματα εορτών και αδείας που αντιστοιχούν στα έτη 2016 και 2017.Επειδή με την παρούσα σας δηλώνω και εγγράφως, ότι έχετε την υποχρέωση να μου καταβάλλετε τις μηνιαίες αποδοχές μου και τις όποιες επιπλέον αποζημιώσεις προβλέπονται και να εκκαθαρίζετε αυτές, όπως ανωτέρω αναφέρεται.Επειδή με την παρούσα σας δηλώνω και εγγράφως ότι υποχρεούστε να μου καταβάλετε τα επιδόματα εορτών και αδείας από την 01/01/2016 έως και σήμερα.ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣκαι με τη ρητή επιφύλαξη για κάθε άλλο νόμιμο δικαίωμά μουΖΗΤΩ1) Να μου καταβάλλετε άμεσα τις δικαιούμενες αναδρομικές μηνιαίες αποδοχές μου από την 1-1-2016 μέχρι και σήμερα και την όποια τυχόν αποζημίωση μου αναλογεί και να προβείτε στην αναδρομική εκκαθάρισή τους για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, χωρίς τις μειώσεις που επιβλήθηκαν με τις διατάξεις της περιπτ. 27 της υποπαραγράφου Γ.1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 και με τις διατάξεις της αποφάσεως οικ. 2/83408/022/14.11.2012 του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών καθώς και με οιεσδήποτε άλλες διατάξεις που οδήγησαν στις περικοπές των αποδοχών μου.2) Να μου καταβάλλετε άμεσα από την κατάθεση της παρούσας και στο εξής τις μηνιαίες αποδοχές μου και την όποια επιπλέον αποζημίωσή μου προβλέπεται και να προβαίνετε στην εκκαθάρισή τους, χωρίς τις μειώσεις που επιβλήθηκαν με τις διατάξεις της περιπτ. 27 της υποπαραγράφου Γ.1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, καθώς και με τις διατάξεις της αποφάσεως οικ. 2/83408/022/14.11.2012 του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών καθώς και με οιεσδήποτε άλλες διατάξεις που οδήγησαν στις περικοπές των αποδοχών μου.3) Να μου καταβάλλετε τα επιδόματα εορτών και αδείας ετών 2016, 2017 και το επίδομα Πάσχα 2018.ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΩΌτι θα προβώ σε όλες τις νόμιμες ενέργειες ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων για την ικανοποίηση των ανωτέρω νομίμων αξιώσεων μου, επιφυλασσόμενος περαιτέρω για τυχόν άσκηση με οιοδήποτε νόμιμο τρόπο παντός δικαιώματος μουΤόπος Ημερομηνία ..O ΑΙΤΩΝ / Η ΑΙΤΟΥΣΑΚΑΘΗΓΗΤΗΣ-ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΟΣ κ. ΑΛΕΞΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣΣε πρώτο στάδιο τα μέλη μας να υποβάλουν προς την Υπηρεσία αίτηση διακοπής της παραγραφής, προκειμένου και ζωντανή να κρατήσουν την αξίωση των μελών μας και να αναμένουμε την έκφραση της κυβερνητικής βούλησης επί του μείζονος αυτού θέματος που αφορά σε αρκετές χιλιάδες μισθωτούς και συνταξιούχους.ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΟΜΕΝΣ κ. ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣΑναφορικά με τη διεκδίκηση των επιδομάτων εορτών και αδείας από τους εν ενεργεία στρατιωτικούς, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:Τα εν λόγω επιδόματα μετά τους Ν.3833/2010 και 3845/2010 περιορίστηκαν στο ποσό των 500€ για το δώρο Χριστουγέννων, 250€ για το δώρο Πάσχα και 250€ για το επίδομα αδείας. Ο εν λόγω περιορισμός, αναφορικά με τους δημόσιους υπαλλήλους, έχει κριθεί συνταγματικός (ΣτΕ Ολ 668/2012)Ακολούθως με το Ν.4093/2012, τα εν λόγω επιδόματα καταργήθηκαν για το σύνολο των μισθοδοτούμενων από το Δημόσιο, υπαλλήλων και συνταξιούχων. Ο εν λόγω περιορισμός κρίθηκε αντισυνταγματικός από το ΣτΕ μόνο αναφορικά με τους χαμηλοσυνταξιούχους (ΣτΕ 2287/2015), ενώ ζήτημα αντισυνταγματικότητας έχει θέσει και το Ελεγκτικό Συνέδριο, αναφορικά με τους συνταξιούχους του Δημοσίου.Όσες αποφάσεις ακούγεται ότι εκδίδονται, αφορούν κυρίως υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου και έχουν εκδοθεί από Ειρηνοδικεία, δηλαδή δικαστήρια διαφορετικής δικαιοδοσίας (Πολιτικά Δικαστήρια) από αυτά στα οποία δύνανται να προσφύγουν οι εν ενεργεία στρατιωτικοί (Διοικητικά Δικαστήρια).Επιπρόσθετα, όπως είναι γνωστό, από την 1.1.2017 οι αποδοχές των εν ενεργεία στρατιωτικών διέπονται από νέο μισθολόγιο (4472/2017). Το μισθολόγιο αυτό έχει προσβληθεί ως αντισυνταγματικό από τις Ομοσπονδίες των Σωμάτων Ασφαλείας και εκκρεμεί η έκδοση απόφασης.Εξάλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοσίου Λογιστικού, (Ν.4270/2014), την παραγραφή των απαιτήσεων κατά του Δημοσίου, η οποία είναι διετής, διακόπτει μεταξύ άλλων και η υποβολή αίτησης προς την αρμόδια δημόσια αρχή για την πληρωμή της απαίτησης, καθώς και με την υποβολή αίτησης προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για την αναγνώριση της απαίτησης.Ενόψει των ανωτέρω, η υποβολή αίτησης προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για την διεκδίκηση των επιδομάτων εορτών και αδείας των τελευταίων δύο ετών οδηγεί σε διακοπή της παραγραφής. Επομένως, είναι ένας τρόπος χωρίς κόστος προκειμένου να διασφαλισθούν οι αξιώσεις των εν ενεργεία στρατιωτικών αναφορικά με τα δώρα, μέχρι την έκδοση αποφάσεων σε ανώτερο ή ανώτατο επίπεδο που θα κρίνουν αν είναι σκόπιμη η δικαστική διεκδίκηση αυτών.Κατόπιν των ανωτέρω η ΠΟΜΕΝΣ παίρνει την πρωτοβουλία, ως ο μόνος θεσμικός εκπρόσωπος των εν ενεργεία στρατιωτικών, να συντάξει ενιαίο αίτημα για όλα τα εν δυνάμει μέλη της προκειμένου να τεθεί το νομικό ζήτημα αρμοδίως στην Υπηρεσία μας.Η Ομοσπονδία επιφυλάσσεται μέχρι τα τέλη Ιουνίου 2019, εάν το θέμα δεν έχει αντιμετωπιστεί με κυβερνητική πρωτοβουλία, να προσφύγει πιθανόν στην ελληνική δικαιοσύνη, αφού θέσει προηγουμένως το ζήτημα και ενημερώσει έγκαιρα και επαρκώς όλους τους συναδέλφους.Αγαπητοί Συνάδελφοι, η οικονομική αιμορραγία σας, 20-30-50-100 ευρώ, σύμφωνα με τις τοποθετήσεις των πλέον έγκυρων Νομικών δεν απαιτείται στον παρόντα χρόνο. Η ΠΟΜΕΝΣ ως ο μόνος θεσμικός εκπρόσωπος των εν ενεργεία Στρατιωτικών, θέτει πάντα τα θέματα στην πραγματική τους διάσταση με γνώμονά την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος, χωρίς να απαιτείται η στέρηση οικονομικών πόρων από τις οικογένειες τους, όταν δεν είναι αναγκαίο.Η ενημέρωση και η συμμετοχή σας στην προσπάθεια μας είναι η ΔΥΝΑΜΗ μας.

Share:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η Ελλάδα είναι η 22η διπλωματική δύναμη στον κόσμο – Οι 10 κορυφαίες χώρες

Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 22η θέση παγκοσμίως μεταξύ των χωρών με τη μεγαλύτερη διπλωματική ισχύ, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Δείκτη Διπλωματίας 2024 που καταρτίζει το  Ινστιτούτο Lowy της Αυστραλίας. Η έκθεση απεικονίζει τα διπλωματικά δίκτυα 66 χωρών και εδαφών της Ασίας,

Πώς έφθασε η ΕΛ.ΑΣ. στα ίχνη των δέκα – Το DNA, οι σημειώσεις και οι «γκάφες»

Στις 19 Ιανουαρίου 2024, λίγα εικοσιτετράωρα πριν από την έκρηξη βόμβας στο υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας στα Πετράλωνα, δύο από τους πρόσφατα συλληφθέντες για τρομοκρατία ακούγονται να λένε σε μεταξύ τους συνομιλία: «Να πας να το μπουμπουνίσεις, να κάτσεις να

Γιατί ο Φεβρουάριος έχει 29 μέρες, φέτος;

Χωρίς δίσεκτα έτη, το χειμερινό ηλιοστάσιο θα έπεφτε τον Ιούνιο. Αυτό θα συνέβαινε επειδή ο χρόνος περιστροφής της Γης γύρω από τον Ήλιο δεν διαρκεί ακριβώς 365 ημέρες. Σύμφωνα με τις μετρήσεις της NASA, το ηλιακό έτος (περιστροφή Γης περί

ΑΑΔΕ: Στενεύουν τα περιθώρια λαθρεμπορίας καυσίμων – Νέα ψηφιακά εργαλεία φορολογικής εποπτείας τίθενται σε λειτουργία

Την έναρξη ηλεκτρονικής παραλαβής στο σύστημα Εισροών-Εκροών των δεδομένων από τις Φορολογικές Αποθήκες και τις Αποθήκες Τελωνειακής Αποταμίευσης και τη λειτουργία της ψηφιακής εφαρμογής Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Πλωτών Μέσων (Δεξαμενοπλοίων) ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ. Συγκεκριμένα, με εγκυκλίους του διοικητή της ΑΑΔΕ,

Μετάβαση στο περιεχόμενο