Στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα SUPAIR συμμετέχει το λιμάνι της Θεσσαλονίκης

Εννέα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν για τη βιώσιμη και χαμηλών
εκπομπών ρύπων ανάπτυξη λιμένων παρουσιάζονται στην «κοινή διασυνοριακή
μεθοδολογία για βιώσιμα και χαμηλών εκπομπών ρύπων λιμάνια», η οποία
συντάχθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου SUPAIR – Βιώσιμα Λιμάνια στην περιοχή της Αδριατικής – Ιονίου,
με κύριο στόχο την υποστήριξη των λιμενικών αρχών στην ανάπτυξη και
υλοποίηση σχεδίων δράσης για την μείωση των εκπομπών άνθρακα.

Χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Interreg Adrion V-B με ποσό μεγαλύτερο του 1 εκατ. ευρώ, το πρόγραμμα SUPAIR στοχεύει στην μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που επιφέρουν τα πλοία και οι λιμενικές λειτουργίες, με μια ολοκληρωμένη και διακρατική προσέγγιση.

Στόχος του η υποστήριξη των Λιμενικών Αρχών και των Λιμενικών
Διαχειριστών στην οργάνωση και υλοποίηση των σχεδίων δράσης για μείωση
των εκπομπών ρύπων και στην οργάνωση των πολυτροπικών μεταφορών, καθώς
επίσης και υποστήριξη του ρόλου των εμπλεκομένων στη διαδικασία λήψης
αποφάσεων

Απώτερος σκοπός είναι η ίδρυση ενός Δικτύου λιμένων με χαμηλό ανθρακικό αποτύπωμα, με
την ανάπτυξη ήπιων και περιβαλλοντικά φιλικών λύσεων, και υποστήριξη
της μετάβασης σε ένα πιο φιλικό προς το περιβάλλον , ασφαλές και
αποδοτικό σύστημα μεταφορών.

Η ανάπτυξη της κοινής διασυνοριακής μεθοδολογίας διαμορφώθηκε από το
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Βενετίας (VIU), με τη βοήθεια και συνεργασία
όλων των τεχνικών εταίρων του προγράμματος συμπεριλαμβανομένου και του
Εθνικού Κέντρου Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) /
Ινστιτούτο Βιώσιμής Κινητικότητας Δικτύου Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.).

Το Ερευνητικό Έργο έχει αξιοποιήσει τις βέλτιστες Ευρωπαϊκές
πρακτικές, μέσω μια εκτεταμένης σύνοψης των προσεγγίσεων που έχουν
υλοποιηθεί στο συγκεκριμένο θέμα, με σκοπό την υποστήριξη των λιμενικών
εταίρων του Έργου.

Η δραστηριότητα έχει εναρμονιστεί με τους πιο πρόσφατους Ευρωπαϊκούς
ρυθμιστικούς δείκτες, με την ενσωμάτωση των νέων στοιχείων που
συνδέονται με την εισαγωγή νέων πρακτικών στον τομέα των λιμενικών
δραστηριοτήτων.

Η μεθοδολογία εμπεριέχει επίσης τις παρεμβάσεις στον ενεργειακό τομέα
των λιμένων, τις οποίες ομαδοποιεί σε τρεις κατηγορίες παρεμβάσεων:

(1) μείωση της κατανάλωσης ενέργειας των πλοίων,

(2) μείωση της κατανάλωσης ενέργειας χρήσης των λιμενικών εγκαταστάσεων,

(3) κίνητρα για την υποστήριξη των λιμενικών διαχειριστών για
επενδύσεις σε εξοπλισμό με χαμηλότερες ενεργειακές απαιτήσεις και την
διερεύνηση χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ).

Χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία και λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις
εμπλεκομένων φορέων, τα επτά λιμάνια που συμμετέχουν στο πρόγραμμα
SUPAIR διαμορφώνουν τα δικά τους Σχέδια Δράσης για Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Συγκεκριμένα, το Σχέδιο δράσης για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης
περιλαμβάνει ένα σύστημα διαχείρισης των ροών των φορτηγών οχημάτων
εντός της Λιμενικής Ζώνης, την κατάρτιση ενός Σχεδίου Ενεργειακής
Διαχείρισης (energy management plan) και το σχεδιασμό ενός Πληροφοριακού
Συστήματος για την παρακολούθηση των ενεργειακών καταναλώσεων.

Τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν και τα Σχέδια Δράσης που θα
δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια του έργου, θα παρουσιαστούν στην Κοινή
Συνάντηση Εργασίας η οποία θα λάβει χώρα στην Τεργέστη, υπό την αιγίδα
του Area Science Park στις 19 Νοεμβρίου του 2019.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης το Διασυνοριακό Δίκτυο Συνεργασίας Πράσινων Λιμανιών στην περιοχή της Αδριατικής – Ιονίου
θα εγκαθιδρυθεί επισήμως και θα παρουσιαστεί σε νέους ενδιαφερόμενους
λιμένες που θα ήθελαν να ακολουθήσουν τη μεθοδολογική προσέγγιση στην
ανάπτυξη βιώσιμων λιμένων του έργου SUPAIR.

Τα 9 βήματα για τη βιώσιμη και χαμηλών εκπομπών ρύπων ανάπτυξη των λιμένων

Το «προφίλ» του SUPAIR

Εμπλεκόμενα Λιμάνια: Δίκτυο Λιμένων Ανατολικής Αδριατικής Θάλασσας (ΙΤ), Δίκτυο Λιμένων Βόρειας Αδριατικής Θάλασσας (ΙΤ), Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. (ΕΛ), Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΕΛ), Λιμάνι του Κόπερ (ΣΛΟΒ), Λιμενική Αρχή Δυρραχίου (ΑΛ), Λιμάνι του Μπαρ (ΜΒ).

Συντονιστής Κοινοπραξίας: Area Επιστημονικό Πάρκο (ΙΤ)

Τεχνικοί Συνεργάτες: Διεθνές Πανεπιστήμιο της
Βενετίας (VIU), Εθνικό Κέντρο Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης
(Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) / Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας Δικτύων Μεταφορών
(Ι.ΜΕΤ.)

Διάρκεια Έργου: 1 Ιανουαρίου 2018 – 31 Δεκεμβρίου 2019.

Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από το Interreg ADRION Programme και
χρηματοδοτείται από το ERDF και IPAIΙ. Τα αποτελέσματα είναι
αποκλειστική ευθύνη της κοινοπραξίας του έργου SUPAIR και δεν μπορεί
κάτω από οποιεσδήποτε περιστάσεις να θεωρηθεί υιοθέτηση της θέσης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αρχών του προγράμματος ADRION.

metaforespress.gr

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Δείτε τι προβλέπει το πδ 11/21 για τις τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις, διαθέσεις του προσωπικού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής

Ενόψη της υποβολής ενδικοφανών προσφυγών  κατά αποφάσεων μεταθέσεων και για την υποβοήθηση των μετατιθέμενων στελεχών ΛΣ  παραθέτουμε ολόκληρο το πδ 11/21 μεταθέσεων. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 11/2021 ΦΕΚ 21/Α/10-2-2021 Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις, διαθέσεις του προσωπικού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Κρήτη: Η «μαύρη» όψη των διακοπών – Θλιβερά στοιχεία για τους πνιγμούς στις παραλίες

Το 73,6% των θυμάτων είναι αλλοδαποί/τουρίστες – Τα επίσημα στοιχεία έως τις 15 Αυγούστου Τα υψηλά ποσοστά του τουρισμού αποτελούν τη φωτεινή όψη του ελληνικού καλοκαιριού με τον ήλιο και τη θάλασσα, όμως υπάρχει και η άλλη, η πιο σκοτεινή,

Παρέμβαση προέδρου ΠΕΑΛΣ: Μονόδρομος η αποδοχή του συνόλου των προσφυγών κατά των μεταθέσεων 2022

17-08-2022 ΘΕΜΑ: “Αποδοχή του συνόλου των προσφυγών κατά των μεταθέσεων 2022” Αναλαμβάνοντας την ευθύνη και το κόστος που μου αναλογεί, παρεμβαίνω ως κάτωθι:  Λίγες ημέρες μετά την κοινοποίηση των 200 μεταθέσεων έτους 2022 και λίγες ημέρες πριν τη χορήγηση ΦΠ

Το χρονικό της περιπέτειας των 38 μεταναστών στη νησίδα του Εβρου

Ενα κορίτσι 5 ετών από την ομάδα των Σύρων και Παλαιστινίων προσφύγων έχασε τη ζωή του, οι οποίοι από τις 7 Αυγούστου βρίσκονταν εγκλωβισμένοι σε νησίδα του ποταμού Εβρου, όπου φέρονται να είχαν προωθηθεί βάσει των μαρτυριών τους υπό την απειλή