ΑΠΟΨΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΗ ΤΟΥ ΛΣ για το χαρακτηρισμό της εργασίας τους ως επικίνδυνη και ανθυγιεινή

Ο κορονοιος επανέφερε στο προσκήνιο ένα πάγιο αίτημα των συνδικαλιστικών φορέων των ΣΑ αναφορικά με το χαρακτηρισμό της εργασίας τους ως επικίνδυνη και ανθυγιεινή.

Κατά την άποψη μου και σε ότι αφορά το ΛΣ θεωρώ ότι χαρακτηρισμός του επαγγέλματος ως επικίνδυνο και ανθυγιεινό είναι ορθός και λογικός αλλά υπό προϋποθέσεις .

Να είστε σίγουροι ότι και οι πολιτικές ηγεσίες και κυρίως οι πολίτες ξέρουν πάρα πολύ καλά ποια στελέχη και υπηρεσίες είναι στην πρώτη γραμμή και μάχιμοι.

Το να προσπαθήσουμε να τους πείσουμε ότι τα στελέχη του ΛΣ που η κύρια εργασία τους είναι μέσα σε γραφεία με ωράριο πρωινό και πάντα σε ανεκτές συνθήκες , χειμώνα-καλοκαίρι, ότι θα μπορούσαν να ανήκουν στην κατηγορία των μαχίμων επειδή μπορεί να τύχει σε έκτακτες περιπτώσεις να ασκήσουν καθήκοντα αυξημένου κινδύνου είναι μάταιο και άδικο για αυτούς που προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση σε χώρους-επιχειρησιακά μέσα και σε ειδικότητες που πραγματικά δικαιολογούν την καταβολή του επιδόματος και την ένταξη τους στην κατηγορία των <<μαχίμων>>.

Άδικο είναι και από πλευράς συνδικαλιστών να διεκδικούν και για αυτούς που δεν το δικαιούνται γιατί έτσι και αδικούνε δε θα το κερδίσουν για αυτούς που πραγματικά το δικαιούνται! και θα πρέπει όλοι να ειναι προσεκτικοί  στον τρόπο που θα δράσουν ,σε ότι ζητήσουν-διεκδικήσουν ώστε και να πείσουν αυτούς που πρέπει και το κοινό αίσθημα να έχουμε μαζί μας  και πρωτίστως δε θα πρέπει να λειτουργήσουν με μικροπολιτικούς και μικροσυνδικαλιστικους λόγους .

Αρκεί που δυστυχώς υπάρχουν συνδικαλιστές που δεν εργάζονται σχεδόν από την ένταξή τους στο Σώμα ,δεν έχουν ούτε μια ημέρα μάχιμης υπηρεσίας , δεν έχουν τη μάχιμη 5ετια  , ή θα την πάρουν μεταθέτοντας τον εαυτό τους σε λιμενική αρχή που ποτέ δε θα πατήσουν το πόδι τους , δεν γνωρίζουν τι είναι ΛΣ, τι είναι μετάθεση , τι είναι υπηρεσιακή ευθύνη  και που μπορεί να μην έχουν ούτε στολή ας μη ζητήσουν ελαφρά τη καρδία  κι επίδομα επικίνδυνης κι ανθυγιεινής εργασίας  μόνο και μόνο για να το πάρουν κι αυτοί , γιατί υπάρχουν και τέτοια φαινόμενα …

Υπάρχει βέβαια και άποψη που λέει ότι ο χαρακτηρισμός της εργασίας μας ως επικίνδυνη και ανθυγιεινή ,πάντα σε συγκεκριμένες κατηγορίες προσωπικού και άσκησης συγκεκριμένων καθήκοντα θα μπορούσε να αποδοθεί και χωρίς την καταβολή χρηματικού επιδόματος , με την αυστηρή τήρηση του ωραρίου το οποίο θα είναι μειωμένο , κάποιες επιπλέον ημέρες άδειας , απόλυτη τήρηση του πενθήμερου, καταβολής όλων των δουλεμένων νυχτερινών ωρών απασχόλησης , την υιοθέτηση υπολογισμού ως πραγματική -συντάξιμη υπηρεσία σε όσους εντάσσονται μόνιμα-αποσπασματικά χρονικά στις κατηγορίες που θα δικαιολογούν την εργασία τους ως επικίνδυνη και ανθυγιεινή και θα αφορά χρονικό διάστημα άσκησης αυτών των καθηκόντων μέχρι 5 συνολικά έτη αλλά και υιοθέτηση διαφορετικών κριτηρίων μετάθεσής τους και απόδοσης μορίων .

Σε ότι αφορά στελέχη που θα ανήκουν σε αυτή την κατηγορία δηλαδή που θα ασκούν τα καθήκοντά τους σε μεγάλο κίνδυνο τραυματισμού ή θανάτου και θα εμφανίζουν μετατραυματική ψυχική ή σωματική διαταραχή και αδυναμία απρόσκοπτης συνέχισης της εργασίας τους , θα πρέπει να αγκαλιάζονται θεσμοθετημένα από το Σώμα ώστε να εξασφαλίζεται και μάλιστα άμεσα και γρήγορες διαδικασίες η οικονομική τους εξασφάλιση , η υπηρεσιακή τους συνέχεια και άσκηση κατάλληλων άλλων καθηκόντων -η φαρμακευτική και υγειονομική τους περίθαλψη .

Το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ή η κατηγοριοποίηση των στελεχών ως άνω δεν πρεπε να καταβάλλεται σε <<διοικητικό προσωπικό>> και απαραίτητη προϋπόθεση θα πρέπει να είναι η πλήρη και αποκλειστική απασχόληση με μοναδική εξαίρεση τα στελέχη που θα αποσπαστούν ή διατεθούν , στους χώρους-επιχειρησιακά μέσα και στις ειδικότητες που δικαιολογούν το χαρακτηρισμό “Επικίνδυνο και ανθυγιεινό ” όπως θαλάσσια επιχειρησιακά μέσα , οι μόνιμες εξωτερικές υπηρεσίες , ΠΟΔΙΝ -Γρ.ασφαλείας-ναρκωτικών όλων των περιφερειακών αρχών ,οι ΕΒ/ΛΣ , κατά περίπτωση όλων των στελεχών όλων των λιμενικών αρχών που τυχόν εμπλέκονται σε σημαντικά και για πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα , με ιδιαίτερα ζητήματα ,όπως π.χ το μεταναστευτικό ή όπως συνέβαινε στο παρελθόν στο Β. Ιόνιο με ζητήματα οργανωμένου εγκλήματος -ναρκωτικών κ.λ.π

Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να καταντήσει ένα απλό επίδομα που θα καλύψει κάποιες οικονομικές ανάγκες του προσωπικού και δε θα πρέπει να δίνεται σε όλα τα στελέχη αλλά σε συγκεκριμένες κατηγορίες και καθήκοντα ώστε να τονισθεί και διατηρηθεί η άξια , η σπουδαιότητα και σημασία του επιδόματος αλλά και η άξια και σημαντική προσφορά αυτών που πραγματικά το δικαιούνται ..

Εξυπακούεται ότι η χορήγηση του εν λόγω επιδόματος δε θα πρέπει να συσχετισθεί με τα αναγκαία μέτρα που πρέπει να λαμβάνει το ΛΣ για την υγιεινή και ασφάλεια όλου του προσωπικού αλλά και τον επιχειρησιακό τους εξοπλισμό -μέσων . .

Σε ότι αφορά τους υπηρετούντες σε μονάδες όπως η ΜΥΑ-ΚΕΑ-ΥΕΜ κι επειδή ήδη και ορθά , λειτουργούν με διαφορετικό καθεστώς και έχουν κάποιες διαφορετικές οικονομικές και συνταξιοδοτικές διαφορές από τα υπόλοιπα στελέχη ΛΣ αρκεί η ευμενέστερη τροποποίησή τους κατόπιν προτάσεών τους φυσικά πέραν των αναγκαίων μέτρων που πρέπει να λαμβάνει το ΛΣ για την υγιεινή την , ασφάλεια τους και τον επιχειρησιακό εξοπλισμό -μέσων τους .

Τα παραπάνω αποτελούν μια περιληπτική και μόνο άποψη , δε σημαίνει ότι είναι η ορθότερη όλων και φυσικά επιδέχεται διορθώσεων .

ΕΝΔΟΛΙΜΕΝΙΚΟΣ