Συντάξεις: Πότε θα μπουν τα λεφτά από τον τριπλό μποναμά για τους συνταξιούχους

Συντάξεις: Τριπλός μποναμάς για 1,3 εκατ. συνταξιούχους έρχεται μέσα στον Μάρτιο με πληρωμές αναδρομικών για επικουρικές συντάξεις, χορήγηση αυξήσεων με αναδρομικά στα μερίσματα των αποστράτων και καταβολή του επιδόματος «προσωπικής διαφοράς» 300, 250 και 200 ευρώ.

Τα ποσά θα αρχίσουν να πιστώνονται στους δικαιούχους από Δευτέρα 13 Μαρτίου έως και τέλη Μαρτίου, ενώ στα μερίσματα αποστράτων θα φτάσουν στις αρχές Απριλίου (3, 4 του μήνα). Οι πληρωμές που έρχονται αφορούν:

1 Αναδρομικά προκαταβολών για επικουρικές συντάξεις με ποσά έως 8.000 ευρώ, καθώς και έκδοση οριστικών αποφάσεων με πλήρη ποσά. Προκαταβολές θα πάρουν περίπου 40.000 συνταξιούχοι με αιτήσεις έως τις 30 Ιουνίου του 2022, ενώ άλλοι τόσοι (40.000) θα λάβουν οριστικές αποφάσεις με όλο το ποσό της επικουρικής και, φυσικά, με τα αναδρομικά από την ημερομηνία αίτησής τους. Οσον αφορά στην προκαταβολή, οι πληρωμές θα γίνουν στο τριήμερο 13, 14 και 15 Μαρτίου, ενώ οι νέες απονομές θα πληρωθούν με την τακτική καταβολή των συντάξεων στα τέλη Μαρτίου. Για την προκαταβολή θα πρέπει να έχει εκδοθεί απόφαση κύριας σύνταξης και οι συνταξιούχοι να έχουν συμπληρώσει κατ’ ελάχιστον 15 έτη (ή 4.500 ημέρες) επικουρικής ασφάλισης, λαμβανομένου υπόψη και του χρόνου διαδοχικής ασφάλισης. Για σύνταξη λόγω γήρατος η προκαταβολή είναι 100 ευρώ τον μήνα (από την ημερομηνία αίτησης) για αιτήσεις λόγω αναπηρίας και λόγω θανάτου η προκαταβολή είναι 50 ευρώ τον μήνα και στην περίπτωση που υπάρχουν τέκνα που δικαιούνται μερίδιο από επικουρική θανόντος γονέα η προκαταβολή είναι 25 ευρώ για κάθε μήνα που καθυστερεί η απόφαση.

Αναδρομικά και αυξήσεις στα μερίσματα αποστράτων. Οι αυξήσεις φτάνουν έως και τα 89 ευρώ τον μήνα και προέρχονται από την κατάργηση των μειώσεων 5% έως 20% στα μερίσματά τους, με αναδρομικά από 1/1/2021 που φτάνουν στις 2.400 ευρώ. Δικαιούχοι είναι 120.000 απόστρατοι. Οι αυξήσεις πληρώθηκαν ήδη στους απόστρατους οι οποίοι λαμβάνουν μέρισμα από το Μετοχικό Ταμείο Στρατού στις 24 Φεβρουαρίου και περιμένουν εντός του Μαρτίου ή Απρίλιο τα αναδρομικά. Οι απόστρατοι που λαμβάνουν μέρισμα από το Μετοχικό Ταμείο της Αεροπορίας θα πληρωθούν σε μία δόση την αύξηση που προκύπτει στα ποσά τους από την κατάργηση των μειώσεων και τα αναδρομικά από 1/1/2021 με την πληρωμή του μερίσματος στις 2, 3 Απριλίου. Οι απόστρατοι που λαμβάνουν μέρισμα από το Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού θα πληρωθούν την αύξηση με το μέρισμα Απριλίου που καταβάλλεται τέλος Μαρτίου.

3 Επίδομα προσωπικής διαφοράς 300, 250 και 200 ευρώ για 1.112.000 συνταξιούχους. Αναμένεται πιθανότατα πριν πληρωθούν οι συντάξεις του Απριλίου. Η 24η και η 27η Μαρτίου θεωρούνται επικρατέστερες ημερομηνίες πληρωμής του επιδόματος αν δοθεί πριν από τις συντάξεις, ενώ, αν αποφασιστεί να πληρωθούν πρώτα οι συντάξεις και μετά το επίδομα, τότε θα το πάρουν οι συνταξιούχοι 29 με 31 Μαρτίου.

Τα τελικά ποσά των νέων επικουρικών συντάξεων

Για τους συνταξιούχους που θα πάρουν απευθείας επικουρική (χωρίς προκαταβολή) τα τελικά ποσά, σύμφωνα με τους πίνακες που επεξεργάστηκε ο «Ε.Τ.» της Κυριακής, είναι: • Για συνταξιούχους με μισθό 1.300 ευρώ, ηλικία 62 και 25 έτη ασφάλισης η επικουρική θα είναι στα 106 ευρώ, ενώ με 40 έτη και ηλικία 67 θα πάρουν 229 ευρώ. • Για συνταξιούχους με μισθό 2.000 ευρώ, ηλικία 62 και 25 έτη ασφάλισης η επικουρική βγαίνει στα 162 ευρώ, ενώ με 40 έτη και ηλικία 62 θα πάρουν 337 ευρώ. • Για συνταξιούχους με μισθό 2.000 ευρώ, ηλικία 67 και 25 έτη ασφάλισης η επικουρική θα είναι στα 217 ευρώ, ενώ με 40 έτη θα πάρουν 347 ευρώ.

ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΓΙΑ 40.000 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ

Μήνας και έτος αίτησης Αναδρομικά προκαταβολών σύνταξης
Επικουρικές γήρατος Επικουρικές θανάτου-αναπηρίας
Μάιος 2016 8.000 4.000
Ιούνιος 2017 6.800 3.400
Ιούνιος 2018 5.300 2.650
Ιούνιος 2019 4.100 2.050
Ιούνιος 2020 2.900 1.450
Ιούνιος 2021 1.700 850
Ιούνιος 2022 800 400

ΟΙ ΝΕΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ

Ηλικία Αποδοχές 1.300€ Αποδοχές 2.000€
 Επικουρική σύνταξη με 25 έτη  Επικουρική σύνταξη με 40 έτη  Επικουρική σύνταξη με 25 έτη  Επικουρική σύνταξη 40 έτη
62 106 167 162 337
63 112 179 173 339
64 119 191 184 341
65 126 204 195 343
66 134 216 206 345
67 141 229 217 347

Ποιοι παίρνουν επίδομα 300, 250 και 200 ευρώ

Το επίδομα προσωπικής διαφοράς θα λάβουν 1.112.000 συνταξιούχοι έως τα τέλη Μαρτίου με τα εξής ποσά:

  • 300 ευρώ θα πάρουν όσοι έχουν σύνταξη ή άθροισμα κύριας σύνταξης έως 1.100 ευρώ και δεν είδαν καθόλου αύξηση στη σύνταξη από το 7,75% που έδωσε η κυβέρνηση. • 250 ευρώ θα πάρουν όσοι έχουν σύνταξη έως 1.100 ευρώ και από το 7,75% είδαν αύξηση έως 3,49%. • 250 ευρώ θα πάρουν όσοι έχουν συντάξεις από 1.100 έως 1.600 ευρώ, δεν πήραν καθόλου αύξηση από το 7,75%, αλλά ωφελήθηκαν με ετήσια αύξηση έως 111 ευρώ από την κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης. • 200 ευρώ θα πάρουν όσοι έχουν σύνταξη έως 1.100 ευρώ και είδαν αύξηση από 3,5% έως 6,99%.• 200 ευρώ θα πάρουν όσοι έχουν σύνταξη από 1.101 έως 1.600 ευρώ και είδαν αύξηση έως 3,49%.

» Για παράδειγμα:

  1. Συνταξιούχος με σύνταξη 884 ευρώ που διατηρεί υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς 183 ευρώ θα πάρει 300 ευρώ.
  2. Συνταξιούχος με σύνταξη 1.156 ευρώ που διατηρεί υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς 63 ευρώ θα πάρει 250 ευρώ.
  3. Συνταξιούχος με σύνταξη 1.195 ευρώ που μηδένισε την προσωπική διαφορά με μικρή αύξηση κατά 2,51% θα πάρει επίδομα 200 ευρώ.

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ

Σύνταξη μετά την αύξηση 7,75% Υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς Ποσοστό (%) καθαρής αύξησης πάνω από την πρ. διαφορά Επίδομα προσωπικής διαφοράς
745 230 0 300
884 183 0 300
971 0 0,82 250
1.013 37 0 300
1.017 0 2,75 250
1.075 0 3,16 250
1.184 165 0 250
1.195 0 2,51 200
1.216 250 0 250
1.180 0 3,64 0
1.222 0 3,27 200
1.225 0 4,08 0
1.227 0 3,67 0
1.405 0 1,21 200
1.408 189 0 250
1.452 0 2,96 200
1.587 0 1,76 200
1.700 0 6,35 0
1.718 0 5,65 0

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ιταλία: Διχάζει η παρένθετη μητέρα

Από την μία, η κυβέρνηση Μελόνι ανακοινώνει ότι πρόκειται να προωθήσει την έγκριση νόμου που θα τιμωρεί αυστηρά την πρακτική αυτή τόσο όταν γίνετα εντός εθνικών συνόρων όσο και στο εξωτερικό, από Ιταλούς πολίτες. Από την άλλη, η αντιπολίτευση των Πέντε

Λιτανείες και προσευχές στη Νότια Γαλλία για να βρέξει

Οι αγρότες της νότιας Γαλλίας είναι απελπισμένοι με την ξηρασία. Στο Περπινιάν το Σάββατο οργανώθηκε λιτανεία λαϊκών και κληρικών με δεήσεις για να βρέξει επί τέλους. Η λιτανεία στο Περπινιάν είχε ελάχιστη σχέση με τη παράδοση και την καλλιέργεια θρησκευτικών

Η Ελλάδα δαπάνησε πάνω από τον μέσο όρο του ΝΑΤΟ

«Η Γερμανία απέτυχε ξεκάθαρα τον στόχο του 2% του ΝΑΤΟ και αυτό τη χρονιά του Zeitenwende», δηλαδή του σημείου καμπής στη γερμανική αμυντική πολιτική, αναφέρει η Frankfurter Allgemeine Zeitung στη σημερινή της έκδοση. Σύμφωνα με δήλωση του ΝΑΤΟ που παρουσιάστηκε την Τρίτη, οι

Με εντυπωσιακή ανάπτυξη όλων των οικονομικών μεγεθών τα αποτελέσματα 2022 για Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου

ΣΕ ΑΝΟΔΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2022 ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  Το 2022 υπήρξε για τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου χρονιά έντονης δραστηριότητας, με εντυπωσιακή ανάπτυξη όλων των οικονομικών μεγεθών. Με βάση τις  οικονομικές καταστάσεις, τα αποτελέσματα της χρήσεως αξιολογούνται

Μετάβαση στο περιεχόμενο