Θολά νερά ή επιτέλους διαφάνεια και συνδικαλιστικός νόμος για το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ;

Πριν από λίγο καιρό θέλησαν κάποιοι να νομιμοποιήσουν με διάταξη  σε Π.Δ. συνδικαλιστικά δικαιώματα-προνόμια και έπεσαν σε τεράστιο νομικό κενό αφού περίτρανα αναδείχθηκε, ότι όλες οι Ενώσεις του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ που λειτουργούν μέχρι σήμερα ουσιαστικά στερούνται της νομιμοποίησης της δράσης των σύμφωνα με τις διατάξεις του συνδικαλιστικού νόμου 1264/1982.

Η αμφισβήτηση, σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες των Λιμενικών Νέων,  προφανώς προέκυψε από την μη αποδοχή από το ΣΤΕ της παραγράφου 5 του υπό έκδοση (;;) νέου  π.δ. μεταθέσεων. Στην συγκεκριμένη διάταξη αναφερόταν:

«5. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αξιωματικών Λ.Σ.  (Π.Ε.Α.Λ.Σ.) και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Προσωπικού Λ.Σ.  (Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.), καθώς και o Πρόεδρος και ο Γραμματέας των Ενώσεων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας  Ενώσεων Προσωπικού  Λ.Σ. (Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.), δεν μετατίθενται εκτός της περιφέρειας εκλογής τους για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η θητείας τους μέχρι το βαθμό του Αντιπλοιάρχου Λ.Σ.»

 

Και η απορία εύλογη. Ποιες συνδικαλιστικές Ενώσεις, ποιος νόμος, ποιες ειδικές διατάξεις, για συνδικαλισμό σε ένστολο Σώμα..

Τίποτα από όλα αυτά. Όλα ρυθμίζονται με εθιμικού τύπου διατάξεις…

Είναι φανερό,  ότι η λειτουργία των Ενώσεων στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ  ουσιαστικά καλύπτεται  μόνο από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα ως απλά σωματεία. Κατά συνέπεια οι διατάξεις του 1264/1982 με τις οποίες παρέχονται προνόμια σε εκπροσώπους εργαζομένων δεν έχουν ισχύ για αυτές.

Να θυμίσουμε, ότι ο ν. 1264/1982  κατοχυρώνει τα συνδικαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων και ρυθμίζει την ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία  των συνδικαλιστικών οργανώσεών τους.

Ειδικά για τους Δημοσίους Υπαλλήλους  και τις συνδικαλιστικές ελευθερίες τους στον ν. 1264/1982 περιλαμβάνονται  ιδιαίτερες διατάξεις με το άρθρο 30 αυτού, στις  οποίες μάλιστα γίνεται ρητή αναφορά ότι δεν εφαρμόζονται ρητά σειρά διατάξεων του ν. 1264/1982 στους Δημοσίους Υπαλλήλους, οι οποίες βέβαια θεσπίστηκαν με σκοπό να καλύπτουν κυρίως τις ανάγκες της συνδικαλιστικής δράσης στον ιδιωτικό τομέα.

Ο λόγος που επέβαλε την  θέσπιση ιδιαίτερων διατάξεων για τους δημοσίους υπαλλήλους πηγάζει από την εκπλήρωση της συνταγματικής  αποστολής τους ως δημόσιων λειτουργών σε συνδυασμό με  την  διασφάλιση δικαιωμάτων  τους που επίσης απορρέουν από το Σύνταγμα.

Για την κάλυψη των αναγκών της συνδικαλιστικής δράσης στην ΕΛ.ΑΣ θεσπίστηκαν το έτος 1994 ιδιαίτερες διατάξεις (άρθρο 3ΟΑ), δεδομένου ότι οι ιδιομορφίες  για την εκπλήρωση της αποστολής ενός ένστολου Σώματος όπως είναι η ΕΛ.ΑΣ επέβαλλαν εκ των πραγμάτων ιδιαίτερες διαδικασίες αλλά και πρόσθετους ακόμη και σε σχέση με τους Δημοσίους Υπαλλήλους περιορισμούς ( π.χ. απεργίες, μη συμμετοχή στην διοίκηση, πειθαρχικός έλεγχος, ίδρυση μιας μόνο Ένωσης σε μία Περιφερειακή Ενότητα,  κ.λ.π.)

Για τον λόγο αυτό ρητά εξαιρέθηκε από την εφαρμογή στους αστυνομικούς υπαλλήλους το μεγαλύτερο μέρος των διατάξεων του 1264/1982 (διατάξεις από 17 άρθρα), και στο άρθρο 30 Α καλύπτονται σχεδόν στο σύνολό τους τα θέματα συνδικαλιστικής δράσης στην ΕΛ.ΑΣ, στο Π.Σ., τους Συνοριακούς Φύλακες και τους Ειδικούς Φρουρούς.

Ο λόγος των πρόσθετων εξαιρέσεων πολύ απλός: Η άσκηση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των αστυνομικών υπαλλήλων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα όρια που προσδιορίζονται από τις ιδιομορφίες, την αποστολή και ιδιαίτερα τον εθνικό, κοινωνικό και υπερκομματικό χαρακτήρα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Στην συνέχεια των παραπάνω, ακολούθησε η θέσπιση το έτος 1999 του άρθρου 30 Β  που ρύθμισε τα συνδικαλιστικά  θέματα των υπαλλήλων της ΕΥΠ και το έτος 2016 η θέσπιση των διατάξεων του 30 Γ, που αναφέρεται στα θέματα συνδικαλισμού εντός των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο μόνος που απουσιάζει από αυτήν την διαδικασία είναι το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ας έχει ως ένστολο σώμα ιδιες ιδιομορφίες

Η απουσία του είναι εντονότερη μετά τις ρυθμίσεις και για τις Ε.Δ. δεδομένου ότι και το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ  σύμφωνα με τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 4 ν. 4150/2013 «Το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ είναι ένοπλο Σώμα, στρατιωτικώς οργανωμένο, με αρμοδιότητες την ασφάλεια και την υποστήριξη της ναυτιλίας, το προσωπικό του οποίου έχει την ιδιότητα του στρατιωτικού, σύμφωνα με τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα (Σ.Π.Κ.). Στο προσωπικό του εφαρμόζονται οι διατάξεις που αφορούν στα άλλα ένοπλα Σώματα, εφόσον τούτο ορίζεται ειδικά από τις κείμενες διατάξεις, καθώς και οι διατάξεις του άρθρου 129 του Κώδικα Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (Κ.Π.Λ.Σ.) που κυρώθηκε με το ν. 3079/2002 (Α` 311), όπως ισχύει.»

β) του άρθρου  129 ν. 3079/2002 «Το Λ.Σ. είναι στρατιωτικά συντεταγμένο Σώμα και το προσωπικό αυτού διέπεται από τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις για τους Αξιωματικούς, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικούς του Πολεμικού Ναυτικού, προς τους οποίους εξομοιώνεται σε ό,τι αφορά την κατάσταση, την ποινική δωσιδικία, την πειθαρχία, το αποστρατευτικό δικαίωμα, τις αποδοχές, τα οδοιπορικά έξοδα, τα έξοδα νοσηλείας και κηδείας, τις συντάξεις, τη συμμετοχή στο Μετοχικό Ταμείο και τα ταμεία αλληλοβοηθείας του Πολεμικού Ναυτικού, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από τις διατάξεις του Κώδικα αυτού….»

Η τακτοποίηση των συνδικαλιστικών θεμάτων με ειδική διάταξη είναι υποχρέωση της Στρατιωτικής και πολιτικής ηγεσίας, δεδομένου ότι μέχρι σήμερα ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΡΙΖΟΥΝ ΣΕ ΣΤΕΡΑΙΑ  ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ,Π.Χ.  όπως:

Ø  Εφόσον δεν καλύπτονται οι σημερινές Ενώσεις από τις διατάξεις του 1264/1982, που στηρίζεται η  συμμετοχή στα Συμβούλια Μεταθέσεων, ως εκπροσώπων του προσωπικού;

 

Ø  Αν ιδρυθούν και άλλα σωματεία,  με  ποια διάταξη θα αποκλειστεί από την ηγεσία και την Διοίκηση η συμμετοχή και αυτών των σωματείων  στα Συμβούλια Μεταθέσεων,  Επιτροπές και Ομάδες επεξεργασίας θεμάτων κ.λ.π.;

 

Ø  Με ποια διάταξη νόμου παρακρατούνται  από την ΓΔΟΥ οι συνδρομές  των εγγεγραμμένων μελών στις καταστάσεις των Ενώσεων καθώς και με ποια διάταξη  αποδίδεται σε δευτεροβάθμια Ένωση αντί των πρωτοβαθμίων Ενώσεων;

Να σημειώσουμε ότι ακόμη και στις  διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 1264/1982 αναφέρεται « 2. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν δικαίωμα να εισπράττουν τις συνδρομές των μελών τους με σύστημα παρακράτησης και απόδοσης από τον εργοδότη,…………Η   απόδοση   των παρακρατούμενων  από τον εργοδότη συνδρομών θα γίνεται στο πρωτοβάθμιο επιχειρησιακό σωματείο, που θα  έχει  και  την  ευθύνη  της  κατανομής τους“.

 

Ø  Σε ποια διάταξη νόμου στηρίζονται οι διατάξεις που αφορούν την προστασία στον Μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Ενώσεων, όπως είναι το αμετάθετο κατά την διάρκεια της θητείας των.

Να θυμίσουμε ότι ο νόμος 1264/1982 αναφέρεται στην προστασία από απολύσεις λόγω της συνδικαλιστικής δράσης ενός εργαζόμενου  και όχι στην κατανομή του προσωπικού σε τμήματα ή άλλες   μονάδες παραγωγής του ιδίου εργοδότη.

Ø  Γιατί δεν θα μπορούσε να είναι αποδεκτή η μετάθεση ενός στελέχους μέλους του Δ.Σ.  μιας Ένωσης σε άλλη υπηρεσία, που ευρίσκεται  εντός των ορίων της ίδιας Ένωσης;

 

Ø  Σε ποια διάταξη νόμου προβλέπεται η έκδοση Υπουργικής Απόφασης, με την οποία ορίζονται οι ημέρες συνδικαλιστικής άδειας των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Ενώσεων και μάλιστα με ρυθμίσεις ευνοϊκότερες αυτών που προβλέπονται  στο άρθρο 17 του ν. 1264/1982;

Θα μπορούσε κανείς να απαριθμήσει σειρά διαδικασιών επί  της ακολουθούμενης μέχρι σήμερα πρακτικής στα θέματα συνδικαλιστικής έκφρασης στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ  που χρήζουν άμεσης εξέτασης τόσο από τα στελέχη των Ενώσεων όσο και  από την στρατιωτική και πολιτική ηγεσία.

Στόχος της οποιασδήποτε πρωτοβουλίας σε καμμιά περίπτωση δεν πρέπει να είναι ο περιορισμός κατακτήσεων των στελεχών αλλά η νομιμοποίηση των διαδικασιών και η σταθεροποίηση σε ακόμη περισσότερο ισχυρές βάσεις του συνδικαλισμού στο Λιμενικό Σώμα.

Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα, δεν υπήρξε ρύθμιση με  ειδική διάταξη στον συνδικαλιστικό νόμο 1264/1982, που να καθορίζει ειδικότερα την ίδρυση, λειτουργία και δράση των συνδικαλιστικών ενώσεων των στελεχών του Λιμενικού Σώματος, όπως υπήρξε για τους εν ενεργεία αστυνομικούς υπαλλήλους, το πολιτικό προσωπικό της Ε.Υ.Π και τους εν ενεργεία στρατιωτικούς, επέτρεψε την ανεξέλεγκτη «εφαρμογή» των γενικών διατάξεων, που θεσπίστηκαν όμως για διαφορετικές κατηγορίες εργαζομένων (ιδιωτικό χώρο, γενικό δημόσιο χώρο).

Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω, είναι η αμφισβήτηση και κυρίως η πολυδιάσπαση με την δημιουργία πληθώρας σωματείων που απευθύνονται  σε ίδια μέλη λιμενικούς υπαλλήλους με ορατό  τον άμεσο κίνδυνο ακόμη και της κομματικοποίησης της συνδικαλιστικής έκφρασης στις τάξεις του Λιμενικού Σώματος.

Οι ειδικές ρυθμίσεις που έχουν εισαχθεί με τα άρθρα 30 Α  και 30 Γ για τους αστυνομικούς Υπαλλήλους και τα στελέχη των Ε.Δ., αντιμετωπίζουν  το προαναφερθέν  θέμα με την παροχή δυνατότητας ίδρυσης μια μόνο Ένωσης αξιωματικών και μιας ένωσης αστυνομικών υπαλλήλων σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα ( ΕΛ.ΑΣ) ή μιας «Ένωσης Στρατιωτικών…..» σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα ( Ε.Δ.). Στην ίδια κατεύθυνση λειτουργεί και η εκλογή των μελών διοίκησης κάθε  Ένωσης μέσω ενός ενιαίου ψηφοδελτίου, το οποίο αποκλείει την ίδρυση  παρατάξεων.

Αποτελεί λοιπόν σήμερα αναγκαία εξέλιξη και ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ, η με νόμο ΑΜΕΣΗ αποσαφήνιση και οριοθέτηση της  συνδικαλιστικής έκφρασης και λειτουργίας των συνδικαλιστικών Ενώσεων στο Λιμενικό Σώμα, των ειδικότερων αποκλίσεων σε σχέση με τους πολιτικούς υπαλλήλους του Δημοσίου, όπως έγινε με ειδικές διατάξεις  και για τους αστυνομικούς υπαλλήλους και τα στελέχη των Ε.Δ..

Αναλογικά με τα ισχύοντα στις Ε.Δ και ΕΛ.ΑΣ  και δεδομένου ότι το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ δεν διαθέτει παρουσία στις Π.Ε. της ενδοχώρας αλλά και σε παράλιες Π.Ε (π.χ Αρκαδία) δεν υπηρετούν εντός των ορίων τους  ικανός αριθμός στελεχών για ίδρυση Ενώσεων,  θα μπορούσε, να εξετασθεί η ίδρυση  μίας ένωσης αξιωματικών και αντίστοιχα μίας λιμενικών υπαλλήλων (μέχρι του βαθμού του ανθυπασπιστή) σε κάθε διοικητική Περιφέρεια που αναφέρεται στην δομή οργάνωσης του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος.

Κατά καιρούς και από τους κόλπους της ΠΕΑΛΣ  αλλά και από κόλπους της  ΠΟΕΠΛΣ έχουν ακουστεί παρόμοιες προτάσεις, χωρίς ουσιαστικά βήματα μέχρι σήμερα.

Με την προαναφερόμενη ρύθμιση  θα παρέχεται η δυνατότητα μόνο σε Ενώσεις  που λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές,  να  εκπροσωπούν τα συμφέροντα των λιμενικών υπαλλήλων.

Γι΄ αυτό και είναι απαραίτητες και οι σχετικές μεταβατικές διατάξεις για την -εντός τακτού χρονικού διαστήματος- ίδρυση, μετατροπή  και λειτουργία Ενώσεων σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις που θα θεσπιστούν.

Σήμερα δεν χωρεί καμμιά αναβλητικότητα, που το μόνο που εξυπηρετεί είναι η σύγχυση και η αοριστία.

Γενναιότητα και όραμα για το μέλλον  χρειάζεται.

Διάλογος και σύμπτυξη απόψεων.

Γιατί δυστυχώς στο Λιμενικό Σώμα έχουμε μείνει στα θαρραλέα μεν  για την εποχή του 1990 βήματα, ανεπαρκή δε για το σήμερα, αφού -μετά από 30 χρόνια- οι ανάγκες της εποχής έχουν δραματικά αλλάξει.

Την ευθύνη σε κάθε περίπτωση την φέρει αποκλειστικά η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία.

limenikanea.gr

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Γράφει ο Υπον/ρχος ΛΣ Νικόλαος Παπανικολόπουλος: Λιμάνι Αλεξανδρούπολης – Μας «κόστισε ακριβά»

  Σε πρόσφατη (29-9-2022) ανακοίνωση της ΟΛΠ Α.Ε, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι ο κύκλος εργασιών της κατά το α’ εξάμηνο του 2022, παρουσίασε αύξηση κατά 29,3% ανερχόμενος σε 93,1 εκατ. ευρώ, έναντι 72,0 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2021.Υπογραμμίζεται δε,

Ακτοπλοΐα: Πόσοι «αγκάλιασαν» τη σύνδεση Ελλάδας – Κύπρου

Άκρως ενθαρρυντικά κρίνονται τα αποτελέσματα από την αναβίωση της ακτοπλοϊκής σύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, η οποία ολοκληρώθηκε για τη φετινή περίοδο στις 16 Σεπτεμβρίου. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, το επιβατικό οχηματαγωγό «Daleela» μετέφερε συνολικά 7.900 επιβάτες στις 44

Ολοκληρώθηκαν με μεγάλη επιτυχία οι Ημέρες Καριέρας Ναυτιλίας στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο

Πλήθος φοιτητών και αποφοίτων της Σχολής Ναυτιλίας ήρθαν σε επαφή με εκπροσώπους μεγάλων ναυτιλιακών εταιρειών. Έχοντας σταθερά ως πρωταρχικό του μέλημα την επαγγελματική ενδυνάμωση και αποκατάσταση των φοιτητών και των αποφοίτων του, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο, το μεγαλύτερο Κολλέγιο Πανεπιστημιακών Σπουδών

Παρουσιάστηκε το νέο αντιρρυπαντικό σκάφος «AKTEA II OSRV»

Το νέο, πιο σύγχρονο, αντιρρυπαντικό σκάφος «AKTEA II OSRV» στην Ευρώπη, που μπορεί να ανακτά πετρέλαιο από οποιαδήποτε πιθανή ρύπανση προκληθεί σε ευρωπαϊκά ύδατα, με αντίστοιχη αποθηκευτική ικανότητα έως 4,5 τόνους, παρουσίασε σε ειδική εκδήλωση στο λιμάνι του Κερατσινίου η