Τι αλλάζει στις συντάξεις: 600.000 ασφαλισμένοι θα πάρουν αύξηση το 2019


Τι θα ισχύσει για 5 μεγάλες κατηγορίες συνταξιούχων από 1η Ιανουαρίου του 2019Νέο τοπίο διαµορφώνεται από τον Ιανουάριο στο Ασφαλιστικό. Η εφαρµογή του επανυπολογισµού για 2 εκατοµµύρια συνταξιούχους δηµιουργεί στα χαρτιά νέο ποσό σύνταξης, το οποίο για τη µεγάλη πλειονότητα συµπληρώνεται µε «επιπλέον ποσό». Η κατάργηση των περικοπών του 2019, µετά την επαναδιαπραγµάτευση του προνοµοθετηµένου µέτρου, διασώζει τις αποδοχές για 1,4 εκατ. συνταξιούχους και προστατεύει τα ποσά που εισπράττουν σήµερα οι εν λόγω δικαιούχοι από κύριες συντάξεις, επικουρικές και συγκαταβαλλόµενα οικογενειακά επιδόµατα.Από την άλλη, 600.000 συνταξιούχοι θα δουν σταδιακές αυξήσεις στις αποδοχές τους από το 2019, επειδή η νέα τους σύνταξη βγαίνει υψηλότερη από αυτήν που εισπράττουν σήµερα. Ωστόσο, αυξήσεις στον γενικό πληθυσµό µε βάση το ΑΕΠ θα πρέπει να αναµένονται από το 2023 και µετά. Στους παλαιούς συνταξιούχους πρέπει να προστεθούν και οι νέοι, κάποιοι εκ των οποίων διασώζουν τµήµα της προσωπικής διαφοράς επειδή δικαιώθηκαν ή θα δικαιωθούν λόγω της µεταβατικής περιόδου του νόµου Κατρούγκαλου. Εκτός αναπροσαρµογής βρίσκονται εξαρχής οι 600.000 συνταξιούχοι του πρ. ΟΓΑ. Αυτό σηµαίνει πως διαµορφώνονται 5 µεγάλες οµάδες συνταξιούχων, οι οποίες θα πρέπει να συγκλίνουν σταδιακά από το 2023 σε µία ταχύτητα.1) Η µεγάλη πλειονότητα, που αγγίζει το 1,4 εκατοµµύριο, κινδύνευε µε µειώσεις έως και 18% από 1/1/2019 επειδή η σύνταξή τους βγαίνει µε τον νέο τρόπο υπολογισµού µικρότερη από αυτήν που εισπράττουν σήµερα. Η κατάργηση του µέτρου της περικοπής των συντάξεων τους διασώζει. Η σύνταξή τους θα αλλάξει στα χαρτιά από τον Ιανουάριο, ενώ θα διατηρήσουν στην τσέπη ολόκληρο το ποσό που λαµβάνουν.Το επιπλέον ποσό θα είναι το συµπλήρωµα της νέας τους σύνταξης. Αυτό το συµπλήρωµα θα συµψηφίζεται µε τις ετήσιες αυξήσεις που θα πρέπει να δίδονται στις συντάξεις από το 2023 µε βάση την αύξηση του ΑΕΠ.Συνεπώς, τα εισοδήµατά τους θα µείνουν «παγωµένα» για πάνω από µια 5ετία, µέχρι οι νέες συντάξεις να φτάσουν στο ίδιο ύψος µε τις παλαιές. Στην οµάδα αυτή, που διασώζει έως και πάνω από 300 ευρώ τον µήνα, ανήκουν: ∆ηµόσιοι υπάλληλοι ΠΕ και ΤΕ που αποχώρησαν µε 25 έτη και άνω, ∆Ε µε 28 έτη και άνω, ΥΕ µε 30 έτη και άνω. Συνταξιούχοι ΙΚΑ που αποχώρησαν µε 35ετία και συντάξιµες αποδοχές από 1600 ευρώ και άνω. Συνταξιούχοι ΤΕΒΕ που αποχώρησαν µε περισσότερα από 15 έτη. Ασφαλισµένοι πρ. ΕΤΑΑ (δικηγόροι, γιατροί, µηχανικοί) που αποχώρησαν µε 25ετία και άνω και διπλοσυνταξιούχοι.Σταδιακή άνοδο θα δουν στις αποδοχές τους 600.000 ασφαλισµένοι από το 2019, ενώ µετά το 2023 αναµένονται αυξήσεις συνολικά για όλους τους συνταξιούχους.Παράδειγμα: Ελεύθερος επαγγελµατίας του πρώην ΤΕΒΕ που συνταξιοδοτήθηκε το 2012 µε 30ετία και ασφαλιζόταν σε µέσες ασφαλιστικές κατηγορίες λαµβάνει σήµερα κύρια σύνταξη 1026,4 ευρώ και διασώζει 185,4 ευρώ (θα είχε µείωση 18%) Βάσει των δεδοµένων, δηµιουργούνται συνταξιούχοι πολλών ταχυτήτων, µε τις πέντε µεγάλες κατηγορίες να συγκλίνουν σταδιακά σε µία στην επόµενη τετραετία2) Στον αντίποδα, 600.000 συνταξιούχοι δικαιούνται αυξήσεις, καθώς η σύνταξή τους µε τον τρόπο υπολογισµού του νόµου Κατρούγκαλου βγαίνει υψηλότερη από αυτήν που εισπράττουν σήµερα. Αυτοί θα λάβουν την αύξηση που δικαιούνται σε 5 ετήσιες δόσεις, δηλαδή από το 2010 µέχρι και το 2023. Η µέση αύξηση βγαίνει συνολικά στα 99 ευρώ. Από 1/1/2019 θα λάβουν την πρώτη δόση, δηλαδή τα 20 ευρώ κατά µέσο όρο.Στην οµάδα αυτή ανήκουν συνταξιούχοι: ΙΚΑ µε µέσες αποδοχές και από 2- έως 30 έτη ασφάλισης. Πρώην υπάλληλοι ΝΠΔΔ. Πρώην ειδικά ταµεία ΔΕΚΟ – τραπεζών. Πρώην αυτοκινητιστές (ΟΑΕΕ – ΤΣΑ) που συνταξιοδοτήθηκαν µε 35ετία. Συνταξιούχοι που αποχώρησαν µε διαδοχική σύνταξη. Συνταξιούχοι που λαµβάνουν πρόωρη/µειωµένη σύνταξη έως 30%.Παράδειγµα:Συνταξιούχος ΙΚΑ συνταξιοδοτήθηκε στα 60 µε πλήρη σύνταξη το 2007 και σήµερα λαµβάνει 515 ευρώ. Από το 2019 η σύνταξή του βγαίνει µε τον νέο τρόπο υπολογισµού στα 572 ευρώ. ∆ικαιούται αύξηση 57 ευρώ. Θα τη λάβει σε 5 δόσεις των 11,4 ευρώ.3) Τρίτη οµάδα είναι οι νέοι συνταξιούχοι που αποχώρησαν και αποχωρούν από 13 Μαΐου 2016 έως 31 Δεκεµβρίου 2018 και δικαιούνται τµήµα προσωπικής διαφοράς. Οσοι έφυγαν ή θα φύγουν εντός της 3ετούς µεταβατικής περιόδου του νόµου Κατρούγκαλου και έχουν απώλειες άνω του 20% στην προσδοκώµενη σύνταξή τους, συγκριτικά µε το ποσό που θα έπαιρναν µε τον παλαιό τρόπο υπολογισµού, δικαιούνται τµήµα προσωπικής διαφοράς.Οσοι αποχώρησαν το 2016 δικαιούνται το 50% της διαφοράς. Οσοι συνταξιοδοτήθηκαν το 2017 παίρνουν το 33,3% και όσοι έφυγαν το 2018 το 25%.Στην οµάδα αυτή ανήκουν: ∆ηµόσιοι υπάλληλοι κατηγοριών ∆Ε, ΤΕ και ΠΕ που συνταξιοδοτούνται µε 35 και άνω έτη, καθώς και ΤΕ και ΠΕ που συνταξιοδοτούνται µε 30 έως 35 έτη. Ασφαλισµένοι πρ. ΤΕΒΕ. Ασφαλισµένοι πρ. ΕΤΑΑ (ΤΑΝ, ΤΣΜΕ∆Ε, ΤΣΑΥ) που συνταξιοδοτούνται µε 30 και άνω έτη.4) Στην τέταρτη οµάδα ανήκουν νέοι συνταξιούχοι που έφυγαν µετά τις 13 Μαΐου του 2016 και δεν δικαιούνται προσωπική διαφορά, επειδή η σύνταξή τους υπολείπεται από 20% και κάτω από τη σύνταξη που θα έπαιρναν µε το παλαιό σύστηµα. Χάνουν, δηλαδή, 19%, 18% κ.ο.κ. λόγω του νέου τρόπου υπολογισµού.Η σύγκριση γίνεται στο παλαιό ποσό προ φόρων, µετά τα «ψαλίδια» του 2011 και του 2012. Στην ίδια οµάδα ανήκουν και όλοι οι ασφαλισµένοι που θα αποχωρήσουν από 1/1/2019 και µετά.5) Από τον νόµο Κατρούγκαλου εξαιρούνται οι 600.000 συνταξιούχοι αγρότες του ΟΓΑ, οι οποίοι έχουν βγει εκτός επανυπολογισµού.ethnos.gr

Share:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Όταν η ΕΛ.ΑΣ. συλλαμβάνει την ΕΛ.ΑΣ.

Μετατροπή-επιμέλεια κειμένου: «ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ» Η είδηση πως ο αστυνομικός φρουρός του Αστυνομικού Τμήματος Αγίων Αναργύρων, ο οποίος φέρεται να έμεινε απαθής μπροστά στη γυναικοκτονία της 28χρονης Κυριακής Γρίβα, που έλαβε χώρα κυριολεκτικά μπροστά στα μάτια του, είχε καταδικαστεί σε οκτώ

«My coast»: Η ψηφιακή εφαρμογή καταγγελιών για τις παραλίες – Τέσσερις αποφάσεις για την εφαρμογή των νέων κανόνων

Τέσσερις υπουργικές αποφάσεις, με τις οποίες εξειδικεύονται όλοι οι νέοι κανόνες για τη δημόσια περιουσία στις παραλίες, διασφαλίζουν την πρόσβαση των πολιτών στη θάλασσα και κατοχυρώνουν όρους διαφάνειας στην παραχώρηση του αιγιαλού και της παραλίας, με παράλληλη προστασία του περιβάλλοντος,

Υπ. Κλιματικής Κρίσης: Συνεδριάζει η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου ενόψει των έντονων καιρικών φαινομένων

Σε εξέλιξη βρίσκεται συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ενόψει των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να πλήξουν περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προγνώσεις. Σημειώνεται, ότι σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης

Χρονικά όρια εργασίας: Υπερεργασία και Υπερωρία

Ο επιτρεπόμενος χρόνος εργασίας είναι ένα θέμα που καθορίζεται από κανόνες δημοσίου δικαίου και αυτό γιατί πρόκειται για ένα κρίσιμο ζήτημα, αν λάβει κανείς υπόψη και τη διαφορά δυναμικής των δύο πλευρών (εργοδότη και εργαζόμενου) σε μια σύμβαση εργασίας και

Μετάβαση στο περιεχόμενο