Κατανομή οργανικών θέσεων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ: habemus papam. (1) – Επιτέλους, από 25-5-2021 έχουμε νέο π.δ…

 Κατανομή οργανικών θέσεων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ: habemus papam. (1)  Επιτέλους, από 25-5-2021 έχουμε νέο π.δ. για την κατά βαθμό κατανομή του προσωπικού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Επιτέλους άνοιξε ο δρόμος για την κατάταξη των 155 επιτυχόντων του διαγωνισμού που οι  διαδικασίες του είχαν κινηθεί από το έτος 2019 καθώς και για την κατάταξη  του όποιου αριθμού επιλαχόντων ήθελε αποφασισθεί. Τελικά […]

Κατανομή οργανικών θέσεων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ: habemus papam. (2) – Άνθρακας ο θησαυρός για αύξηση της πραγματικής δύναμης του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. κατά 1.500 άτομα.

 Κατανομή οργανικών θέσεων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ: habemus papam. (2) Άνθρακας ο θησαυρός για αύξηση της πραγματικής δύναμης του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. κατά 1.500 άτομα. Άλλη η πολιτική βούληση που εκφράστηκε με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 4676/2020 και άλλες οι βουλές των  «τεχνοκρατών» και όσων «βοήθησαν» για την έκδοση του π.δ.33/2021 Τραγική διαπίστωση από τις διατάξεις του νέου […]

Κατανομή οργανικών θέσεων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ: habemus papam. (3) – Νέο π.δ. για την κατά βαθμό κατανομή του προσωπικού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.: Τα καλά και συμφέροντα των εκπροσώπων των εργαζομένων του.

Κατανομή οργανικών θέσεων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ: habemus papam. (3)  Νέο π.δ. για την κατά βαθμό κατανομή του προσωπικού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.:  Τα καλά και συμφέροντα των εκπροσώπων των εργαζομένων του.  Υποτίθεται, ότι οι συντάξαντες τις διατάξεις του π.δ. 33/2021 αποσκοπούσαν στην ορθολογική κατανομή του προσωπικού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ με στόχο την εύρυθμη λειτουργία του Σώματος σήμερα αλλά  και στο […]