Κατανομή οργανικών θέσεων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ: habemus papam. (1) – Επιτέλους, από 25-5-2021 έχουμε νέο π.δ…

 Κατανομή οργανικών θέσεων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ: habemus papam. (1)

 Επιτέλους, από 25-5-2021 έχουμε νέο π.δ. για την κατά βαθμό κατανομή του προσωπικού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Επιτέλους άνοιξε ο δρόμος για την κατάταξη των 155 επιτυχόντων του διαγωνισμού που οι  διαδικασίες του είχαν κινηθεί από το έτος 2019 καθώς και για την κατάταξη  του όποιου αριθμού επιλαχόντων ήθελε αποφασισθεί. Τελικά τροποποιήθηκε το άρθρο  78 του  Οργανισμού του Υπουργείου (π.δ. 13/2018), προβλέφθηκαν  οι οργανικές θέσεις κατανομής κατά βαθμό του προσωπικού, κατανομή η οποία αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία του Σώματος. 

Ένα  βασικό ερώτημα εξακολουθεί να παραμένει: Λειτουργεί η νέα τροποποίηση στην κατεύθυνση αρμονικής λειτουργίας του  Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ ;

Από μια πρώτη ανάγνωση του νέου π.δ. 33/2021 είναι πασιφανές  ότι  τα πράγματα μάλλον  περιπλέκονται ακόμη περισσότερο.

Να θυμίσουμε, ότι με την παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 4676/2020 αυξήθηκε η Οργανική Δύναμη του Λιμενικού Σώματος κατά 1.500 θέσεις με σκοπό την ενίσχυση της δύναμής του κυρίως στα Νησιά του Αιγαίου, αφού οι 900 από αυτές τις θέσεις σύμφωνα με την παρ. 3 του ίδιου άρθρου για ευνόητους λόγους ορίζεται να κατανεμηθούν στις Λιμενικές Αρχές των νησιών αυτών.

Ουσιαστικά, αυξήθηκε η οργανική δύναμη του Σώματος, προκειμένου γίνουν άμεσα προσλήψεις για την ενίσχυση της δύναμής για την αντιμετώπιση τόσο της μεταναστευτικής κρίσης όσο και της Τουρκικής προκλητικότητας και την αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας, επί θεμάτων φύλαξης των θαλάσσιων συνόρων, ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, Έρευνας και Διάσωσης κ.λ.π..

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή της νέας διάταξης ( άρθρου 22 του ν. 4676/2020), αποτελούσε  η σχετική τροποποίηση του άρθρου 78 του Οργανισμού του Υπουργείου, προκειμένου κατανεμηθούν οι θέσεις αυτές κατά βαθμό του προσωπικού, με προτεραιότητα την αύξηση των οργανικών θέσεων με αφετηρία τους εισαγωγικούς βαθμούς.

Πράγματι, αν και χρειάστηκε να περάσει ένας ολόκληρος χρόνος για να τροποποιηθεί ένα μόνο  άρθρο του Οργανισμού του Υπουργείου (για την ακρίβεια και 1 μήνας παραπάνω), επιτέλους από 25-5-2021 habemus papam. Έχουμε νέο π.δ. κατανομής κατά βαθμό του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

 

Με βεβαιότητα το πρώτο συμπέρασμα που βγαίνει από αυτήν την τροποποίηση,  είναι ότι σε καμία περίπτωση δεν εξυπηρετείται ο σκοπός της διάταξης του άρθρου 22 του ν. 4676/2020, αφού είναι περιορισμένα έως ελάχιστα τα περιθώρια για νέες προσλήψεις, αν κανείς λάβει υπόψη ότι   διαμοιράστηκε ελάχιστος  αριθμός θέσεων στους εισαγωγικούς βαθμούς (Σημαιοφόρου, Λιμενοφύλακα)

 

Από μια προσεκτικότερη προσέγγιση των ρυθμίσεων του νέου άρθρου εύκολα διαπιστώνει κάποιος ότι το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ μετατρέπεται και με την βούλα σε ένα Σώμα Αξιωματικών και Ανθυπασπιστών.

 

Κατηγορία προσωπικού Κατανομή με προηγ. άρθρο Οργανισμού Κατανομή με νέο άρθρο  Οργανισμού Μεταβολή
Αξιωματικοί από την Σ.Ν.Δ ή απευθείας κατάταξης 828 1.014 +186 
Αξιωματικοί απευθείας κατάταξης (Τεχνικοί, Νομικοί Οικονομικοί, Ιατροί κ.λ.π.)  

158

 

276

 

+118

Αξιωματικοί εκ ΔΥΛΣ 130 1.180 +1.050
Αξιωματικοί εκ Λ/Φ 20 875 + 855
Αξιωματικοί εκ Σχολής Λ/Φ  (Πανελλήνιες)  

 

12

 

+ 12

Αξιωματικοί απευθείας κατάταξης ως Πληρώματα σκαφών  

 

 

 

350

 

 

+350

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 1 1.136 3.707 + 2.571
 

Ανθυπασπιστές, ΥΠ/ΑΞ εκ ΔΥΛΣ*

 

1.469

 

404

 

-1.065

Ανθυπασπιστές  εκ Λ/Φ 70 2.315 +2.245
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 2 1.539 2.719 +1.180
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.675 6.426 +3.751

 

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει, ότι οι «τεχνοκράτες» που τελικά κατάρτισαν   το π.δ. 33/2021 για την  νέα κατανομή του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ (προφανώς συνεπικουρούμενοι και από  εκπροσώπους εργαζομένων) αποφάνθηκαν ότι:

– πρέπει να αυξηθούν οι θέσεις των αξιωματικών εκ ΔΥΛΣ και Λ/Φ από 150 (που είχαν καθοριστεί μόλις πριν 2 χρόνια  με το Π.Δ. 13/2018) σε 2.055.

– πρέπει να αυξηθούν οι θέσεις των Ανθυπασπιστών από 70 (που είχαν καθοριστεί μόλις πριν 2 χρόνια  με το Π.Δ. 13/2018)  σε 2.315

-πρέπει να μειωθεί ο αριθμός των θέσεων των Υπαξιωματικών προερχόμενων εκ Λ/Φ καθώς και των θέσεων των Λ/Φ κατά 2.267 θέσεις (ήτοι από 5.269 θέσεις που είχαν καθοριστεί μόλις πριν 2 χρόνια  με το Π.Δ. 13/2018 σε 3.002 οργανικές θέσεις).

Με το νέο π.δ. 33/2021 δημιουργείται   ένα Σώμα, όπου η ιεραρχική δομή του δεν είναι πυραμοειδής όπως συμβαίνει με όλα τα στρατιωτικά οργανωμένα Σώματα Παγκοσμίως.

Αντίθετα, θεσμοθετείται η ανάποδη πυραμοειδής δομή του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Θα διατάζουν 6.500 περίπου αξιωματικοί και Ανθυπασπιστές 3.002 Υπαξιωματικούς και Λιμενοφύλακες.

Ποιος δεν θυμάται παλαιότερα τα συνεργεία εργασιών στους δρόμους  γνωστών (τότε) ΔΕΚΟ: Ένας να σκάβει και δέκα να επιβλέπουν ή να διατάζουν.

Δεν γνωρίζουμε, αν η παραπάνω δομή στην κατανομή του προσωπικού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ ενέπνευσε  κάποιους που ετοιμάζονται αυτές τις μέρες να παρουσιάσουν εισηγήσεις τους για το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. των επόμενων δεκαετιών…

Επίσης δεν είμαστε βέβαιοι, ότι κάποιοι  είναι σε θέση να αντιληφθούν, ότι δεν είναι στραβός ο γιαλός…

Είμαστε όμως βέβαιοι ότι είναι αδύνατο χωρίς μαγικά, να σταθεροποιηθεί μια πυραμίδα στο έδαφος ανάποδα. Θα γείρει και θα συνθλιβεί.

Το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ έχει μακρά και λαμπρή ιστορία, όπου στη διαδρομή της καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισε η -με σύμπνοια και ενσυνείδητη πειθαρχία- αρραγής δράση του προσωπικού του.

Οι κάθε φορά υπηρετούντες σε αυτό οφείλουν, να δρουν με σεβασμό στην  βαριά κληρονομιά του και έχουν υποχρέωση, να διαφυλάττουν την ομοψυχία και τα κοινά ιδανικά στην δράση των στελεχών του.

Να αποφεύγουν πράξεις ή παραλείψεις που μπορεί να διχάσουν το προσωπικό και να καταστήσουν το Σώμα λιγότερο αποτελεσματικό στην εκπλήρωση των στόχων της πολιτειακής αποστολής του.

Επιτυγχάνεται άραγε αυτός ο στόχος με τις διατάξεις του νέου π.δ. 33/2021 ή εξυπηρετούνται συντεχνιακά φαινόμενα;

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Αναφορά του βουλευτή Αργολίδας Α. Πουλά για την αναβάθμιση του Α΄ Λιμενικού Τμήματος Πορτοχελίου

Την αναβάθμιση του Α’ Λιμενικού Τμήματος Πορτοχελίου ζητά ο βουλευτής Αργολίδας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Ανδρέας Πουλάς με αναφορά που κατέθεσε στη Βουλή προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της αναφοράς: ΑΝΑΦΟΡΑ Προς τον

Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. Η “προσωρινή” μεταστέγαση της ΜΥΑ/ΛΣ ενέχει πολλούς κινδύνους

Επιστολή ποεπλσ στον Αρχηγό ΛΣ Προς: Αρχηγό Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. Αντιναύαρχο ΛΣ Γεώργιο Αλεξανδράκη Κοιν.: Υπουργό Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννη Πλακιωτάκη Θέμα: “Μεταστέγαση ΜΥΑ/ΛΣ στις κτιριακές εγκαταστάσεις Παγόδας Πειραιά” κ. Αρχηγέ, Η Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών Λιμενικού Σώματος αποτελεί μία υπηρεσία, η οποία

Γράφει ο Ανθυπ/στης ΛΣ Λάλας Π. : Ιταλικές εκλογές 2022 – Η αγωνία της Ευρώπης για το μέλλον της

Γράφει ο ΛΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ   ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ  Σήμερα Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου, από τις 8:00 το πρωί ώρα Ελλάδας, έχουν ανοίξει οι κάλπες για τις ίσως πιο κρίσιμες εκλογές των τελευταίων χρόνων

Έρευνες από βατραχανθρώπους του Λιμενικού στη λίμνη Κρεμαστών για την 48χρονη αγνοούμενη

Σύμφωνα με ενημέρωση από το Λιμενικό με εντολή του Αρχηγού ΛΣ Αντιναυάρχου κ. Γιώργου Αλεξανδράκη διατέθηκε κλιμάκιο Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. για παροχή συνδρομής στις έρευνες που διεξάγονται προς εντοπισμό 48χρονης αγνοούμενης στη Λίμνη Κρεμαστών Δήμου Αγράφων. Πρόκειται για τετραμελές