Κατανομή οργανικών θέσεων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ: habemus papam. (2) – Άνθρακας ο θησαυρός για αύξηση της πραγματικής δύναμης του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. κατά 1.500 άτομα.

 Κατανομή οργανικών θέσεων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ: habemus papam. (2)

Άνθρακας ο θησαυρός για αύξηση της πραγματικής δύναμης του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. κατά 1.500 άτομα.

Άλλη η πολιτική βούληση που εκφράστηκε με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 4676/2020 και άλλες οι βουλές των  «τεχνοκρατών» και όσων «βοήθησαν» για την έκδοση του π.δ.33/2021

Τραγική διαπίστωση από τις διατάξεις του νέου π.δ. 33/2021 αποτελεί το γεγονός, ότι  είναι  περιορισμένες οι δυνατότητες προσλήψεων, προκειμένου ενισχυθεί αριθμητικά το  Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, δεδομένου ότι σε σχέση με τον αριθμό της αύξησης των οργανικών θέσεων (1.500)  κατανεμήθηκαν  ελάχιστες συγκριτικά οργανικές θέσεις στους εισαγωγικούς βαθμούς (Σημαιοφόρου, Λιμενοφύλακα).

 

  1. Τι συμβαίνει με  τις οργανικές θέσεις των Λ/Φ;

 Με το νέο π.δ. 33/2021:

α) Καθορίστηκαν 425 οργανικές θέσεις για τους κατατασσόμενους Λ/Φ  με προκήρυξη. Αν ληφθεί υπόψη ο αριθμός των ήδη υπηρετούντων, μετά  βίας επαρκεί ο αριθμός για να προσληφθούν οι 155 επιτυχόντες του διαγωνισμού του έτους 2019 καθώς  και 64 ακόμη επιλαχόντων.

Οι οργανικές θέσεις αυτές θα πάψουν να ισχύουν, όταν οι Λ/Φ της κατηγορίας αυτής, θα προαχθούν στο βαθμό του Κελευστή

β) Καθορίστηκαν 497 θέσεις για λιμενοφύλακες που κατατάσσονται μετά από πανελλήνιες εξετάσεις. Αν υποθέσουμε ότι κατ’ ετος εισάγονται στην Σχολή Λ/Φ 100 δόκιμοι,  θα έπρεπε ο αριθμός των οργανικών  να είχε καθοριστεί τουλάχιστον στις  1.000 (Σχολή:2 έτη χ 100=200, 8 έτη παραμονής στο βαθμό Λ/Φ χ 100=800. ΣΥΝΟΛΟ:1.000)

Τι σημαίνει αυτό;

Είναι πολύ απλό. Σε τρία χρόνια δεν θα υπάρχουν θέσεις για να κατατάσσονται  ετησίως στην Σχολή Λιμενοφυλάκων  ούτε οι 100 Λ/Φ που θέσπισε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.

Η Σχολή Λ/Φ σε τρία χρόνια δεν θα μπορεί να έχει εισαγωγή νέων δοκίμων ,  αν δεν τροποποιηθεί άμεσα η «περίεργη»  κατανομή κατά βαθμό του προσωπικού που θεσπίστηκε με το π.δ. 33/2021.

Έτσι θα αυξηθεί η δύναμη του Σώματος;

Όχι μόνο δεν θα αυξηθεί η δύναμη του Σώματος αλλά θα συρικνωθεί σχεδόν στο μισό της δύναμής του όταν θα συνταξιοδοτηθούν οι μεγάλες «σειρές» των δεκαετιών του 1990 και 2000.

Είναι φανερό ότι αδόκιμα κάποιοι «τεχνοκράτες», προσπάθησαν να εναρμονίσουν τις Οργανικές Θέσεις με την πραγματική κατάσταση που έχει προκύψει από τις κατά καιρούς τερατουργικές και φωτογραφικές διατάξεις περί προαγωγών στελεχών  που προέρχονται από την ΣΔΥΛΣ και την  Σχολή Λ/Φ.

Να υποθέσουμε, ότι αγνοούσαν την νομοθεσία περί Ιεραρχίας και Προαγωγών των  ΥΠΑΞ και Λ/Φ η οποία επιτρέπει την προαγωγή των ανεξαρτήτως ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων αν συμπληρώνεται ο ελάχιστος χρόνος παραμονής σε ένα βαθμό;

Μπορεί. Δεν εξηγείται διαφορετικά το γεγονός ότι  δεν κατανόησαν  το γιατί ότι  π.χ. παρά την μία (01) οργανική θέση στο βαθμό του Αντιπλοιάρχου ή αντίστοιχα των 17 στον βαθμό του Πλωτάρχη  για αξιωματικούς προερχόμενους εκ ΔΥΛΣ έχει προαχθεί στους βαθμούς αυτούς εκτός οργανικών θέσεων πολύ μεγαλύτερος αριθμός στελεχών.

Δεν κατανόησαν καν την έννοια των προαγωγών  εκτός οργανικών θέσεων. Με τις διατάξεις του π.δ. 33/2021 ουσιαστικά επιχείρησαν στην πράξη να καταργήσουν προγενέστερες διατάξεις νόμων…

Αυτό θα μπορούσε να αποφευχθεί, αν πρώτα έμπαιναν  στον κόπο να αναμορφώσουν το π.δ. 81/2012 για την ιεραρχία και τις προαγωγές και μετά να καθορίσουν τα της κατανομής των οργανικών θέσεων.

Έτσι θα έμπαιναν στον κόπο π.χ. να αναθεωρήσουν την διάταξη παραμονής του Λιμενοφύλακα στον βαθμό επί οκτώ (08) έτη.

Βέβαια  περιέργως οι εκπρόσωποι των εργαζομένων που «βοήθησαν» για την έκδοση του π.δ. 33/2021,  σχετικά πρόσφατα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 65 του ν. 4504/2017 είχαν αποδεχθεί  να παραμένει η διάταξη αυτή για τους Λ/Φ σε ισχύ.

Έτσι, αναπόφευκτα τους προέκυψε και η ανάποδη πυραμίδα, η οποία αποτρέπει την κατάταξη νέου αίματος στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Δεν αναρωτήθηκαν άραγε αυτοί που συνέταξαν αυτό το νέο π.δ. 33/2021, γιατί δεν έγινε ανάλογη διαδικασία «προσαρμογής» κατά την σύνταξη των Οργανισμών έτους 2018 (π.δ.13/2018) ή του έτους 2014; Ήταν «άσχετοι» οι συντάξαντες εκείνους τους Οργανισμούς, ή  ήξεραν κάτι παραπάνω;

Αναρωτήθηκαν ποτέ  για ποιο λόγο  στους προηγούμενους Οργανισμούς είχαν θεσπιστεί  ως ενιαίες οι θέσεις των Υπαξιωματικών και Λ/Φ που προέρχονταν από απόφοιτους της Σχολής Λ/Φ;

Μήπως τελικά με τις ενιαίες θέσεις  διευκολυνόταν η πρόσληψη νέων στελεχών και η  υπερσκέλιση  πρόσκαιρης φύσεως γραφειοκρατικών θεμάτων;

  1. Τι συμβαίνει με τις οργανικές  θέσεις των Σημαιοφόρων;

Σύμφωνα με τον προηγούμενο Οργανισμό (π.δ. 13/2018) οι οργανικές θέσεις των Σημαιοφόρων και Ανθυποπλοιάρχων ήταν κοινές και αριθμούσαν τις 275.

Με την νέα κατανομή του π.δ. 33/2021  οι θέσεις των Ανθυποπλοιάρχων και Σημαιοφόρων είναι πάλι κοινές και αριθμούν τις 350 δηλαδή 75 περισσότερες από αυτές που προβλεπόταν στον προηγούμενο Οργανισμό.

Αυτές οι θέσεις κατανέμονται για αριθμό Ανθυποπλοιάρχων και Σημαιοφόρων (συμπεριλαμβανόμενων και των Δοκίμων Λ.Σ)  σε βάθος 11 ετών αν ληφθούν υπόψη η διάρκεια της Σχολής ΔΣΛΣ (4 έτη), ο χρόνος παραμονής στο βαθμό Σημαιοφόρου (3 έτη) και ο χρόνος παραμονής στο βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου (4 έτη).

Αν λοιπόν θεωρήσουμε, ότι ετησίως θα εισάγονται στην Σχολή ΔΣΛΣ 30 δόκιμοι (όπως η προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αρχικά καθόρισε και συνεχίζεται μέχρι σήμερα) τότε απαιτούνται οργανικές θέσεις ως ακολούθως:

Για την Σχολή ΔΣΛΣ :4 έτη χ 30= 120 Οργανικές θέσεις

Για τον βαθμό Σημαιοφόρου: 3 έτη χ 30= 90 Οργανικές  θέσεις

Για τον βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου: 4 έτη χ 30= 120 Οργανικές θέσεις.

Συνολικά για την διατήρηση και μόνο της σημερινής ροής εισαγωγής αξιωματικών απαιτούνται τουλάχιστον  330 οργανικές θέσεις.

Με τον καθορισμό των οργανικών θέσεων για τους βαθμούς αυτούς σε 350, ουσιαστικά παρέχεται η δυνατότητα 20 πρόσθετων προσλήψεων στην διάρκεια αυτών των 11 ετών, δηλαδή 1,8 αξιωματικών  ετησίως.

Με αυτή την διαδικασία θα αυξηθεί η δύναμη του Σώματος και θα καλυφθούν οι 1.500 νέες οργανικές θέσεις;

Με την πρόσληψη μόνο πρόσθετων 20 Αξιωματικών εντός μιας δεκαετίας;

Να τονίσουμε και εδώ, ότι ήταν αναγκαία η εκ των προτέρων αναμόρφωση των διατάξεων του π.δ. 81/2012 περί ιεραρχίας, προαγωγών κ.λ.π..

Δεν είναι δυνατόν π.χ. να συνεχίσει μετρά ως προαγωγικός ο χρόνος φοίτησης στην 4ετούς διάρκειας  Σχολή ΔΣΛΣ. Αν συνεχίσει να ισχύει αυτή η διάταξη, στην πράξη  θα εκλείψει ο βαθμός του Σημαιοφόρου και οι Δόκιμοι θα ορκίζονται  κατευθείαν ως Ανθυποπλοίαρχοι και μάλιστα πρωτού αποφοιτήσουν από την Σχολή ΔΣΛΣ.

 Στο παρελθόν η ΣΔΣΛΣ αποτελούσε επιμορφωτική Σχολή στελεχών κατόχων πτυχίου  Πανεπιστημίου. Δεν είχε  τα ίδια χαρακτηριστικά με την νέα μορφή της Σχολής που είναι 4ετους φοιτήσεως και λειτουργεί σύμφωνα με νέο Κανονισμό Λειτουργίας (π.δ. 75/2018).

Το βασικό ερώτημα που ανακύπτει από όλα τα παραπάνω είναι ένα:

Αποτέλεσε θέμα επεξεργασίας το π.δ. 33/2021 από τα στελέχη της Ιεραρχίας και ιδιαίτερα από εκείνα που εισηγήθηκαν την υπογραφή του συγκεκριμένου π.δ. ή αφέθηκε η σύνταξή του σε χαμηλόβαθμους ή τεχνοκράτες που δεν έχουν πλήρη γνώση της λειτουργίας του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ;

Ποια ήταν η στάση των εκπροσώπων της Ένωσης των Αξιωματικών; Συμφώνησαν με αυτές τις ρυθμίσεις;

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Επενδύσεις $4,1 δισ. στην αγορά μεταχειρισμένων πλοίων από τους Έλληνες εφοπλιστές

Της Αναστασίας Βαμβακά Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι επενδύσεις στην αγορά μεταχειρισμένων πλοίων από τους Έλληνες εφοπλιστές, με τα στοιχεία της Allied Shipping Research να αναφέρουν πως έχουν επενδύσει μέσα στο 2022 ήδη 4,157 δισεκατομμύρια δολάρια για την αγορά 196

Αυξημένο διεθνές ενδιαφέρον για κορυφαία ναυτιλιακή συνάντηση στην Αθήνα

Το φετινό Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο του International Propeller Club of the United States ολοκληρώθηκε με επιτυχία την περασμένη εβδομάδα στην Αθήνα, ενώπιον εκατοντάδων αντιπροσώπων από όλο τον κόσμο που παρακολούθησαν ένα πρόγραμμα υψηλού επιπέδου συζητήσεων και κεντρικών ομιλιών από αξιωματούχους

Πόλεμος προσφορών στα σούπερ μάρκετ αλλά και νέο «τσουνάμι» ανατιμήσεων

Έως και το 50% των προϊόντων στα ράφια βγαίνουν σε προσφορά με όλο και μεγαλύτερα ποσοστά εκπτώσεων, την ώρα που οι προμηθευτές και οι αλυσίδες παύουν να συγκρατούν τις αυξήσεις στις τιμές. Στο 3% εκτιμάται ότι θα φθάσει η μείωση

Βραζιλία: Τουλάχιστον τρεις νεκροί, 14 τραυματίες, πολλοί αγνοούμενοι στην κατάρρευση γέφυρας

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 14 τραυματίστηκαν όταν κατέρρευσε γέφυρα στην πολιτεία Αμαζόνας της Βραζιλίας, ανακοίνωσαν οι αρχές, που δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο ο απολογισμός των θυμάτων να γίνει ακόμη πιο βαρύς, καθώς αγνοούνται αρκετοί ακόμη.