Απόψεις

Αντί να τους βραβεύσουμε … μας βραβεύουν…

Η ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των διωκτικών Υπηρεσιών μιας χώρας αποτελεί έναν από τους βασικότερους στόχους για την αποτελεσματική δράση κατά του οργανωμένου εγκλήματος. Όμως,