“Impact Today” : Καθιέρωση ενός νέου προτύπου για τις ημερήσιες αναφορές των πλοίων

Η ομάδα εργασίας της οργάνωσης “ Impact Today” καλεί για την καθιέρωση ενός νέου προτύπου για τις ημερήσιες αναφορές των πλοίων, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων και την ενίσχυση της προσπάθειας για απανθρακοποίηση.

Μία ομάδα 14 εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων των ZeroNorth, EuroNav, FedNav, Q88, Ultrabulk, Teekay Tankers και Siglar Carbon, προτείνει την αναβάθμιση των ημερήσιων αναφορών (Noon Reports) των πλοίων σε αναφορές που θα συνδυάζουν την συλλογή δεδομένων με την ανάγκη για βελτιστοποίηση (optimisation).

Κοπεγχάγη, Δανία – 12 Απριλίου 2022: Η ομάδα εργασίας της οργάνωσης Impact Today κυκλοφόρησε τη νέα της Λευκή Βίβλο Αναφορών και Ποιότητας Δεδομένων Πλοίων, η οποία καλεί το ναυτιλιακό κλάδο να δημιουργήσει ένα νέο πρότυπο δεδομένων με στόχο να εξελίξει τις ημερήσιες αναφορές από τα πλοία (Noon Reports) σε αναφορές που υποστηρίζουν τη βελτιστοποίηση του ταξιδιού και του πλοίου και συνεπώς, προωθούν την απανθρακοποίηση του κλάδου.

Η λευκή βίβλος είναι το αποτέλεσμα πολύμηνης συνεργασίας μεταξύ των μελών της ομάδας εργασίας, η οποία συγκροτήθηκε από την ZeroNorth τον Μάρτιο του 2021. Η ομάδα εργασίας της οργάνωσης με τη νέα ονομασία Impact Today περιλαμβάνει εκπροσώπους από 14 εταιρείες που περιλαμβάνουν τις ZeroNorth, EuroNav, FedNav, Cargill, Q88, Teekay Tankers, Maersk Tankers, Ultrabulk και Siglar Carbon. Εκπρόσωποι των εταιρειών αυτών συναντήθηκαν πολλές φορές για να καθορίσουν ποια δεδομένα χρειάζεται να συλλέγονται καθημερινά από τα πλοία, ως ένα πρώτο βήμα για τη βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων που προέρχονται από αυτά. Οι εκπρόσωποι συζήτησαν επίσης για το πώς ο κλάδος μπορεί να διασφαλίσει ότι αυτά τα δεδομένα είναι κατάλληλα για το σκοπό που συλλέγονται και για το πώς μπορούν να επικυρωθούν επάνω στο πλοίο, ουσιαστικά μετατρέποντας τις ημερήσιες αναφορές από διαδικασία ρουτίνας σε μέσο αποθήκευσης ενός ολοκληρωμένου συνόλου πληροφοριών για το πλοίο.

Η εξέλιξη των ημερήσιων αναφορών κατά αυτόν τον τρόπο, θα επιτρέψει στον κλάδο των θαλάσσιων μεταφορών να επιφέρει καλύτερα αποτελέσματα από την βελτιστοποίηση των ταξιδιών και των πλοίων δημιουργώντας έτσι μείωση των εκπομπών βραχυπρόθεσμα.

Για να υποστηρίξει την αλλαγή, το Impact Today δημιούργησε ένα πλαίσιο για περαιτέρω ανάπτυξη, το οποίο περιλαμβάνει μια μέθοδο τυποποίησης δεδομένων που θα διασφαλίζουν την καταλληλόλητά τους και έναν ορισμό όρων. Το πλαίσιο περιλαμβάνει επίσης μια μέθοδο για την επικύρωση των δεδομένων επί του πλοίου, σε δύο επίπεδα: αρχικά ελέγχεται ότι τα δεδομένα ταιριάζουν εντός λογικών ελάχιστων και μέγιστων ορίων και ακολουθεί μια μέθοδος επαλήθευσης για το αν τα δεδομένα έχουν νόημα στο πλαίσιο κανονικής λειτουργίας, όπως π.χ. ότι η ενέργεια που καταναλώνεται δεν υπερβαίνει αυτή που παράγεται.

Οι ημερήσιες αναφορές είναι η πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη μορφή συλλογής δεδομένων από πλοία σε όλη την αλυσίδα αξίας σήμερα, αν και χρησιμοποιούνται επίσης δεδομένα αισθητήρων (sensors data) και πολλές εταιρείες όπως η Teekay Tankers χρησιμοποιούν ψηφιακούς μετρητές ροής (MFMs). Η πρόσκληση για δράση που περιγράφεται από το Impact Today ως μέρος της λευκής βίβλου περιλαμβάνει συμπεράσματα σχετικά με το πώς η επικύρωση των δεδομένων επί του πλοίου θα μπορούσε να ωφελήσει τόσο τις ημερήσιες αναφορές των πλοίων αλλά και τα δεδομένα από τους αισθητήρες.

Η αποστολή του Impact Today είναι να ξεκλειδώσει άμεσα μειώσεις εκπομπών μέσω συνεργασιών και δημιουργίας κοινών προτύπων δεδομένων. Στο πλαίσιο της πορείας προς την απανθρακοποίηση της ναυτιλίας και της δύναμης που παρέχεται με τη βελτιστοποίηση του ταξιδιού για άμεση αλλαγή, η βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων από τις ημερήσιες αναφορές των πλοίων είναι μια προφανής και σχετικά εύκολη πρόκληση που χρειάζεται να επιλύσει ο κλάδος στο ερχόμενο διάστημα.

Οι ημερήσιες αναφορές ιστορικά, ήταν επίσης χρονοβόρες για τα πληρώματα και είναι ευρέως αποδεκτό ότι η ποιότητα των δεδομένων χρειάζεται βελτίωση. Η βελτίωση των ημερήσιων αναφορών, όπως υπάρχουν σήμερα, μέσω ενός κοινού προτύπου δεδομένων, θα επέφεραν αποδοτικότητα χρόνου σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού, περιορίζοντας την ανάγκη τα πληρώματα να αποστέλλουν πολλαπλές αναφορές σε διαφορετικούς ενδιαφερόμενους. Ένα κοινό πρότυπο δεδομένων θα αποτελέσει επίσης μια σημαντική δήλωση πρόθεσης για την ωρίμανση και για την ανάπτυξη του δικτύου δεδομένων της ναυτιλίας, ιδίως καθώς σχετίζεται με πολυμερείς συμπράξεις και συνεργασίες για την επίτευξη των στόχων της απανθρακοποίησης.

Η ομάδα ιδιοκτητών και διαχειριστών πλοίων της Impact Today, ειδικοί δεδομένων, εμπειρογνώμονες εκπομπών και εταιρείες βελτιστοποίησης συμφώνησαν ότι τα περισσότερα από τα δεδομένα που απαιτούνται για τη βελτιστοποίηση των πλοίων και των ταξιδιών τους περιλαμβάνονται ήδη στις ημερήσιες αναφορές, επομένως ο στόχος είναι η βελτίωση της ποιότητας. Ωστόσο, λείπουν κάποια βασικά δεδομένα, που αφορούν στην βελτιστοποίηση των καυσίμων και των εκπομπών, ειδικά με τους ειδικά με τους επερχόμενους νέους κανονισμούς σχετικά με το CII και το EEXI και καθώς ο κλάδος επιταχύνει την πράσινη μετάβασή του.

Μιλώντας για την ανακοίνωση της Impact Today για την Λευκή Βίβλο Αναφορών και Ποιότητας Δεδομένων Πλοίων, ο Søren Meyer, Διευθύνων Σύμβουλος της ZeroNorth, δήλωσε: «Η ποιότητα των δεδομένων είναι κρίσιμος παράγοντας για τη βελτιστοποίηση του ταξιδιού, του πλοίου, των καυσίμων και των εκπομπών των πλοίων του παγκόσμιου στόλου. Για να διασφαλίσουμε αξιόπιστα και χρήσιμα αποτελέσματα από ψηφιακές πλατφόρμες, είναι σημαντικό τα δεδομένα που εισάγουμε συλλογικά, να είναι υψηλής ποιότητας, τυποποιημένα και διαλειτουργικά».

«Αυτό που έχουμε δει είναι ότι η ναυτιλία αντιμετωπίζει αυτήν τη στιγμή μια πρόκληση στη συλλογή δεδομένων, με τις ημερήσιες αναφορές να στερούνται την τυποποίηση και την πολυπλοκότητα που απαιτείται για τη δημιουργία συστάσεων βελτιστοποίησης. Το τοπίο των δεδομένων στον κλάδο μας έχει αλλάξει και έτσι πρέπει να αλλάξει και ο τρόπος που παραδίδονται. Ως εκ τούτου, η βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων ώστε να είναι κατάλληλα για τον σκοπό συλλέγονται, πρέπει να καταστεί προτεραιότητά μας καθώς προσβλέπουμε στην απανθρακοποίηση.

«Μαζί, το Impact Today έχει καθορίσει τα δεδομένα που πιστεύουμε ότι είναι κρίσιμα για πετύχουμε καλύτερα αποτελέσματα βελτιστοποίησης. Αυτή η Λευκή Βίβλος που παρουσιάζουμε σήμερα αποτελεί πρόσκληση για την δημιουργία ενός νέου προτύπου για τις ημερήσιες αναφορές των πλοίων που θα ωφελήσει την εμπορική τους απόδοση, θα ενημερώνει για αποφάσεις προς την βιωσιμότητα και θα παράγει καλύτερα αποτελέσματα σε ολόκληρη την θαλάσσια αλυσίδα αξίας. Καλούμε για την ευρύτερη συμμετοχή του κλάδου και ανυπομονούμε να μοιραστούμε περισσότερα αποτελέσματα καθώς συνεχίζεται αυτό το έργο ζωτικής σημασίας».

Η νέα Λευκή Βίβλος για τις ημερήσιες αναφορές πλοίων, ακολουθεί προηγούμενες προσπάθειες του Impact Today για τη δημιουργία μιας μεθοδολογίας για την αξιολόγηση της ακρίβειας των μοντέλων κατανάλωσης καυσίμου (Fuel Models). Αυτά τα μοντέλα, όπως και τα δεδομένα που τροφοδοτούνται σε αυτά, είναι ζωτικής σημασίας για να διασφαλισθεί ότι οι οποιεσδήποτε αποφάσεις βελτιστοποίησης ανταποκρίνονται στις πραγματικές συνθήκες που αντιμετωπίζει ένα πλοίο ενώ πλέει στη θάλασσα σε όλο το φάσμα των ταχυτήτων και καταστάσεων φόρτωσης. Το αποτέλεσμα αυτών των προσπαθειών της Impact Today περιγράφεται στη Λευκή Βίβλο της ομάδας εργασίας για το Πρότυπο Ακρίβειας Μοντέλου Κατανάλωσης Καυσίμου

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Επενδύσεις $4,1 δισ. στην αγορά μεταχειρισμένων πλοίων από τους Έλληνες εφοπλιστές

Της Αναστασίας Βαμβακά Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι επενδύσεις στην αγορά μεταχειρισμένων πλοίων από τους Έλληνες εφοπλιστές, με τα στοιχεία της Allied Shipping Research να αναφέρουν πως έχουν επενδύσει μέσα στο 2022 ήδη 4,157 δισεκατομμύρια δολάρια για την αγορά 196

Αυξημένο διεθνές ενδιαφέρον για κορυφαία ναυτιλιακή συνάντηση στην Αθήνα

Το φετινό Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο του International Propeller Club of the United States ολοκληρώθηκε με επιτυχία την περασμένη εβδομάδα στην Αθήνα, ενώπιον εκατοντάδων αντιπροσώπων από όλο τον κόσμο που παρακολούθησαν ένα πρόγραμμα υψηλού επιπέδου συζητήσεων και κεντρικών ομιλιών από αξιωματούχους

Πόλεμος προσφορών στα σούπερ μάρκετ αλλά και νέο «τσουνάμι» ανατιμήσεων

Έως και το 50% των προϊόντων στα ράφια βγαίνουν σε προσφορά με όλο και μεγαλύτερα ποσοστά εκπτώσεων, την ώρα που οι προμηθευτές και οι αλυσίδες παύουν να συγκρατούν τις αυξήσεις στις τιμές. Στο 3% εκτιμάται ότι θα φθάσει η μείωση

Βραζιλία: Τουλάχιστον τρεις νεκροί, 14 τραυματίες, πολλοί αγνοούμενοι στην κατάρρευση γέφυρας

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 14 τραυματίστηκαν όταν κατέρρευσε γέφυρα στην πολιτεία Αμαζόνας της Βραζιλίας, ανακοίνωσαν οι αρχές, που δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο ο απολογισμός των θυμάτων να γίνει ακόμη πιο βαρύς, καθώς αγνοούνται αρκετοί ακόμη.