«Μαχαίρι» έως και 76% στα αναδρομικά 115.000 συνταξιούχων-αποστράτων (ΠΙΝΑΚΑΣ – ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ)


■ ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΑ ΔΟΥΝ ΣΤΑ ATM ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 100.000 ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΙ ΚΑΙ 15.000 ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ, ΓΙΑΤΡΟΙ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ.■ Τα καθαρά ποσά για τους απόστρατους είναι χαμηλά για όσους έχουν κάτω από 33 έτη και μικρούς βαθμούς αποστρατείας (έως και ταγματάρχη).Μειώσεις που φτάνουν ακόμη και 76,2% «τρώνε» τα αναδρομικά 100.000 αποστράτων και άλλων 15.000 συνταξιούχων (δικαστικών, γιατρών ΕΣΥ, πανεπιστημιακών) που προέρχονται από τα ειδικά μισθολόγια.Τα ποσά που θα δουν στα ATM από το βράδυ της Πέμπτης και θα είναι διαθέσιμα για είσπραξη την Παρασκευή 21/12/2018 δεν έχουν καμία σχέση με τις μικτές απολα­βές τους που απορρέουν από την αναπρο­σαρμογή συντάξεων και την πληρωμή, εν είδει εφάπαξ επιδόματος, των διαφορών που αφορούν συνολικά στο διάστημα από Αύγουστο 2012 ως και Ιούνιο του 2016, σύμφωνα με το νόμο 4575/2018 που ψή­φισε η κυβέρνηση συμμορφούμενη εν μέρει με την απόφαση του Συμβουλίου της Επι­κράτειας για τη διόρθωση των αποδοχών τόσο στους εν ενεργεία όσο και στους συ­νταξιούχους των ειδικών μισθολογίων.Τα καθαρά ποσά για τους απόστρατους, που είναι και η μεγαλύτερη ομάδα συνταξι­ούχων, είναι χαμηλά για όσους έχουν κάτω από 33 έτη και μικρούς βαθμούς αποστρα­τείας (έως και ταγματάρχη) και δεν υπερ­βαίνουν τα 700 -780 ευρώ.Μηδενικές επιστροφέςΠολλοί θα δουν ποσά αναδρομικών κάτω και από 100 ευρώ για όλη την περίοδο των 47 μηνών (Αύγουστος 2012-Ιούνιος 2016), ενώ δεν είναι λίγοι εκείνοι που θα έχουν μηδενικές επιστροφές γιατί με την αναπρο­σαρμογή σύνταξης άλλαξαν και πήγαν σε μεγαλύτερη κλίμακα μνημονιακών κρατήσε­ων. Με το φόρο 20%, δε, που επιβάλλεται αφού γίνουν οι μνημονιακές μειώσεις, οι επιστροφές μηδενίζονται όπως αποκαλύπτει σήμερα ο Ελεύθερος Τύπος μέσα από τα ενημερωτικά πληρωμών με τα αναδρομικά των αποστράτων που έχουν περαστεί από τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ στις καρτέλες των συνταξιούχων.Τα στοιχεία που δημοσιεύονται είναι από εμπεριστατωμένη έρευνα του «Ε.Τ.» σε δείγ­μα δικαιούχων από τις τελικές πληρωμές της Παρασκευής και εκείνο που αποκαλύπτουν αυτά τα στοιχεία είναι ότι τα τελικά ποσά έχουν να κάνουν με το βαθμό αποστρα­τείας, με τα έτη υπηρεσίας και, τέλος, με τις αλλαγές της κλίμακας στις μνημονιακές περικοπές.Ιδού ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που δείχνει πώς ένας ανώτατος στρατιωτικός, που αποστρατεύτηκε με βαθμό αρχηγού ΓΕΣ, ξεκινά με μικτό ποσό αναδρομικών στα 13.630 ευρώ, έχει μνημονιακές κρα­τήσεις αναδρομικών και φόρο 10.386 ευρώ και το καθαρό πληρωτέο ποσό στο χέρι που θα πιστωθεί την Παρασκευή είναι μόλις 3.244 ευρώ!Παράδειγμα από αναδρομικά που θα λάβει αρχηγός ΓΕΣ:■ Αναπροσαρμογή σύνταξης Αύγουστος 2012: 290 ευρώ μικτά.■Σύνολο μικτών αναδρομικών: 13.630 ευρώ για 47 μήνες (Αύγουστος 2012-Ιούνιος 2016)■ Κρατήσεις μνημονίων για 47 μήνες: -9.575 ευρώ.■ Ποσό αναδρομικών μετά τις κρατήσεις και πριν το φόρο: 4.055 ευρώ.■ Φόρος 20% στα 4.055: -811 ευρώ.■ Σύνολο μειώσεων και φόρου: -10.386 ευρώ.■ Πληρωτέο ποσό αναδρομικών στο χέρι: 3.244 ευρώ.Στην πράξη η σύνταξη στα μικτά πήρε μια εφάπαξ αύξηση 290 ευρώ για το διάστημα από Αύγουστο 2012 ως Ιούλιο 2016, αλλά η καθαρή αύξηση που απέμεινε μετά τις μει­ώσεις και το φόρο είναι 68,9 ευρώ.Κουρεύτηκαν από μειώσεις και φόρο 221 ευρώ το μήνα από τα αναδρομικά ή το 76,2% όπως δείχνει το πραγματικό παράδειγμα ανώτατου απόστρατου που αποκαλύπτει ο «Ε.Τ.» μέσα από μια λίστα αποστράτων που παίρνουν αναδρομικά.Διαφορές στις κρατήσειςΤο κούρεμα φαίνεται από τις διαφορές των μειώσεων των παρακάτω νόμων:■ Η κράτηση ΕΑΣ ήταν 445 ευρώ και έγινε 525 ευρώ με την αναπροσαρμογή σύνταξης.■ Η μείωση του νόμου 4024 ήταν 355,47 ευρώ και έγινε 405 ευρώ με την αναπρο­σαρμογή σύνταξης.■ Η μείωση του νόμου 4051 ήταν 158,62 ευρώ και έγινε 188,87 ευρώ με την ανα­προσαρμογή σύνταξης.■ Η μείωση του νόμου 4093 ήταν 365 ευρώ και έγινε 395 ευρώ στο νέο ποσό σύνταξης.■ Η κράτηση ασθένειας ήταν 125 ευρώ και έγινε 135 ευρώ.Στη λίστα πληρωμών που αποκαλύπτει ο «Ε.Τ.» για τα πραγματικά ποσά που θα λάβουν ο απόστρατοι μεθαύριο περιλαμβά­νονται ποσά για όλους τους βαθμούς αλλά και μηδενικές ή πολύ χαμηλές επιστροφές για ορισμένους.Ιδού τι δείχνουν οι καρτέλες πληρωμών:Αναδρομικά 99 ευρώ προ φόρου και 79 ευρώ στο χέρι για γυναίκα απόστρατο Πο­λεμικής Αεροπορίας, με σύνταξη αντισμηνάρχου και 1/3 ταξιάρχου.Μηδενική επιστροφή για απόστρατο συ­νταγματάρχη με 35 χρόνια και μικτή σύντα­ξη 1.665 ευρώ σήμερα.2.593 ευρώ προ φόρου και 2.074 ευρώ στο χέρι για επισμηναγό Πολεμικής Αερο­πορίας με 45 χρόνια.4.055 ευρώ προ φόρου και 3.244 ευρώ στο χέρι για Αρχηγό ΓΕΣ.4.700 ευρώ προ φόρου και 3.760 ευρώ στο χέρι για αρχηγό Στρατιάς.2.173 ευρώ προ φόρου και 1.738 ευρώ στο χέρι για αντιστράτηγο.3.071 ευρώ προ φόρου και 2.456 ευρώ στο χέρι για απόστρατο συνταγματάρχη. 2.308 ευρώ προ φόρου και 1.846 ευρώ στο χέρι για απόστρατο ΕΛ.ΑΣ. με βαθμό συνταγματάρχη και 37 έτη.1.400 ευρώ προ φόρου και 1.120 ευρώ στο χέρι για γυναίκα απόστρατο με 37 έτη στην Πολεμική Αεροπορία.1.500 ευρώ προ φόρου και 1.200 ευρώ στο χέρι για απόστρατο Αεροπορίας.796 ευρώ προ φόρου και 637 ευρώ στο χέρι για απόστρατο ΕΛ.ΑΣ. με βαθμό Αστυ­νόμου Β΄ (ταγματάρχης) και 33 έτη.3.072 ευρώ προ φόρου και 2.457 ευρώ στο χέρι για συνταγματάρχη που αποστρα­τεύτηκε με αποδοχές αντιστρατήγου.■ Αναδρομικά 683 ευρώ προ φόρου και 547 ευρώ στο χέρι για ταξίαρχο με βαθμό αντιστρατήγου.■ Αναδρομικά 802 ευρώ προ φόρου και 641 ευρώ στο χέρι για σμήναρχο που απο­στρατεύτηκε με αποδοχές στα 2/3 του τα­ξιάρχου.■ Αναδρομικά 796 ευρώ προ φόρου και 637 ευρώ στο χέρι για Αστυνόμο Β΄ με 33 έτη (βαθμός ταγματάρχη).Τα ποσά αυτά μπορεί να είναι μια ανάσα και σίγουρα φαίνονται πολλά για άλλους συνταξιούχους, πλην όμως πολλοί απόστρα­τοι θα πέσουν από τα σύννεφα γιατί περίμεναν πολλά περισσότερα και θα δουν πολύ λιγότερα στα ATM την Παρασκευή.apokalyptiria_stamped.jpgΤι παίρνουν ανώτατοι δικαστικοί και πρυτάνειςΟΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ παίρνουν περισσότερα κα­θώς είχαν και υψηλότερες αποδοχές από τους στρατιωτικούς. Το ίδιο παρατηρείται και με τους πανεπιστημιακούς, όπως και με τους γιατρούς του ΕΣΥ.Συνταξιούχος ανώτατος δικαστικός (αρε­οπαγίτης) θα λάβει αναδρομικά 9.688 ευρώ μετά τις μνημονιακές κρατήσεις και καθαρό πληρωτέο ποσό μετά το φόρο 7.750 ευρώ.Συνταξιούχος πρύτανης Πανεπιστημίου (Μετσόβιο) θα λάβει αναδρομικά 3.826 ευρώ μετά τις μνημονιακές μειώσεις και καθαρό πληρω­τέο 3.116 ευρώ μετά το φόρο.Πόσοι είναι μήνες πληρωμών για όλουςΟΙ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΙ παίρνουν αναδρομικά για 47 μήνες. Οι συνταξιούχοι δικαστικοί λειτουργοί και μέλη του κύριου προσωπι­κού του ΝΣΚ, για θα λάβουν αναδρομικά 23 μηνών με αναφορά στο διάστημα από 1/8/2012 έως 30/6/2014.Οι συνταξιούχοι καθηγητές- μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ και ΕΔΙΠ των Πανεπιστη­μίων και ΤΕΙ, εκπαιδευτικό προσωπι­κό και ΕΔΙΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ, μέλη ΔΕΠ και ΕΕΔΙΠ των ΑΣΕΙ κ.α. θα λάβουν αναδρομικά 16,5 μηνών για το διά­στημα από 1/1/2015 έως 12/5/2016. Οι συνταξιούχοι- γιατροί του ΕΣΥ, για­τροί δημόσιας Υγείας ΕΣΥ, επικουρικοί κλπ, θα λάβουν αναδρομικά 18 μηνών από 13/11/2014 έως 12/5/2016, ενώ οι συνταξιούχοι της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης και της Ορχήστρας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, θα λάβουν ανα­δρομικά 16,5 μηνών για το διάστημα από 1/1/2015 έως 12/5/2016.ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΙΚΟΣ[email protected](ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ – 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 – [Μετατροπή σε κείμενο: staratalogia.blogspot.gr])

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Μητσοτάκης: Μέγα και ασυγχώρητο λάθος η παρακολούθηση του Νίκου Ανδρουλάκη

Ο πρωθυπουργός σε δήλωση του στην εφημερίδα «Το Βήμα» υποστηρίζει ότι δεν γνώριζε για την υποκλοπή Την Δευτέρα θα τοποθετηθεί επισήμως ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών από την ΕΥΠ, ωστόσο σήμερα έδωσε μια πρόγευση του

Παγκόσμιο ρεκόρ παραγγελιών από τους Έλληνες εφοπλιστές

Με ταχύ ρυθμό θα διογκωθεί τα επόμενα χρόνια ο στόλος πλοίων μεταφοράς LNG και LPG των Ελλήνων εφοπλιστών, καθώς συνεχίζουν τις επενδύσεις σε νέο τονάζ, φτάνοντας, μάλιστα, σε αριθμό-ρεκόρ στη διάρκεια της περσινής χρονιάς, με τα στοιχεία να δείχνουν ότι

Αίγινα: Πλοίο με 591 επιβάτες προσέκρουσε στο λιμάνι

Μεσημβρινές ώρες σήμερα, κατά τη διαδικασία προσέγγισης του Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου «ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΛΛΑΣ» Ν.Π. 11228, στον λιμένα ν. Αίγινας, σημειώθηκε ελαφριά πρόσκρουση στον προβλήτα, ενώ το πλοίο προσέδεσε με ασφάλεια στον λιμένα ν. Αίγινας. Παράλληλα ενεπλάκη ο κάβος πρόσδεσης στο δεξιό

Δυσφορία στη Δύση για τη σύσφιξη οικονομικών και εμπορικών σχέσεων Ρωσίας-Τουρκίας

Την ανησυχία της Δύσης για την αυξανόμενη οικονομική συνεργασία Ερντογάν-Πούτιν, καταγράφουν σε άρθρο τους οι Financial Times. «Οι δυτικές πρωτεύουσες ανησυχούν όλο και περισσότερο για την εντατικοποίηση της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και του Βλαντιμίρ