Μείωση 51% στους διαμένοντες στην Επικράτεια για τον Μάρτιο του 2023 σε σχέση με πέρυσι

Μειωμένος κατά 51% εμφανίζεται ο αριθμός των συνολικά διαμενόντων στην επικράτεια για τον Μάρτιο του 2023 σε σχέση με τον Μάρτιο του 2022 και κατά 3% σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2023. Συγκεκριμένα, είχαμε 13.385 διαμένοντες στην Επικράτεια τον Μάρτιο του 2023, ενώ διέμεναν 27.396 τον Μάρτιο του 2022 και 13.798 τον Φεβρουάριο του 2023.

Αναλυτικότερα, οι διαμένοντες στα νησιά για τον Μάρτιο 2023 διαμορφώνονται στους 4.419 αιτούντες άσυλο, παρουσιάζοντας οριακή μείωση η οποία ανέρχεται στο 0,4%, σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2023. Όσον αφορά στους διαμένοντες στην ενδοχώρα, ο αριθμός ανέρχεται στους 9.207 αιτούντες άσυλο, όταν τον Μάρτιο του 2022 διέμεναν συνολικά 24.657, παρουσιάζοντας δηλαδή μείωση που αγγίζει το 63%.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι από τους 13.385 συνολικά διαμένοντες, το 40% αποτελεί πληθυσμό των Κ.Υ.Τ./Κ.Ε.Δ. και το 60% διαμένει στις λοιπές Δομές. Επιπλέον, υπογραμμίζεται ότι σε όλη την επικράτεια οι διαμένοντες στις Δομές και στα Κ.Υ.Τ./Κ.Ε.Δ. αποτελούν κατά μέσο όρο το 0,13% του πληθυσμού βάσει της απογραφής του 2021.

Οι ροές

Παρά την αύξηση που εμφανίζεται στις ροές αφίξεων κατά τον Μάρτιο του 2023 (1.217 αφίξεις, αύξηση 26% σε σχέση τον Μάρτιο του 2022 παρατηρείται ότι αυτή προκύπτει από  συνολική αύξηση 138% στα νησιά και μείωση της τάξης του 55% στο Φυλάκιο του Έβρου.

Επιπλέον, το πρώτο τρίμηνο του 2022 οι ροές στο Φυλάκιο αποτελούσαν το 51% του συνόλου των αφίξεων ενώ το πρώτο τρίμηνο του 2023 αποτελούν μόλις το 18% του συνόλου των αφίξεων.

Οι μεταφορές στην ενδοχώρα

Συνεχίζεται η αυξητική τάση του ποσοστού για τις μεταφορές από τα νησιά προς στην ενδοχώρα σε σχέση με πέρυσι. Συγκεκριμένα, για το πρώτο τρίμηνο του 2023 (2.055) παρουσιάζονται αυξημένες κατά 141% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2022 (852), ενώ και τον Μάρτιο του 2023  συγκριτικά με τον Μάρτιο του 2022 παρουσιάζονται αυξημένες κατά 63%.

Οι επιστροφές- αποχωρήσεις

Για τον Μάρτιο πραγματοποιήθηκαν 641 αποχωρήσεις έναντι 1.217 αφίξεων ενώ συνολικά το 1ο τρίμηνο ο αριθμός φτάνει τις 1.631 αποχωρήσεις πολιτών τρίτων χωρών (έναντι 1.923 το αντίστοιχο διάστημα του 2022).

Ο αριθμός των νόμιμα διαμενόντων στην Ελλάδα 

Συνολικά τον Μάρτιο του 2023 διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα 757.181 μετανάστες. Εξ αυτών το 30% είναι Πολίτες ΕΕ και Ομογενείς, το 62% είναι πολίτες Τρίτων χωρών με ισχυρή άδεια Διαμονής και το 8% είναι Δικαιούχοι Διεθνούς Προστασίας με ενεργές ΑΔΕΤ.

Όσον αφορά στους Δικαιούχους Διεθνούς Προστασίας με ενεργές ΑΔΕΤ, αυτοί ανέρχονται συνολικά στους 62.254 και εξ αυτών σε ποσοστό 32% είναι πολίτες Συρίας, 27% πολίτες Αφγανιστάν, το 9% πολίτες Ιράκ και ακολουθούν οι Παλαιστίνιοι και οι Σομαλοί σε ποσοστό 7% και 5% αντίστοιχα.

Οι ροές από Ουκρανία

Τέλος, αναφορικά με τις μεταναστευτικές ροές από την Ουκρανία λόγω της Ρωσικής εισβολής, συνολικά, μέχρι 31/3/2023 έχουν υποβληθεί 24.112 ηλεκτρονικές αιτήσεις και έχουν εκδοθεί 22.704 Άδειες Προσωρινής Προστασίας.

Αναλυτικά στοιχεία

Αιτήματα Ασύλου 

Τα συνολικά αιτήματα που κατατέθηκαν στην Υπηρεσία Ασύλου τον Μάρτιο του 2023 ανέρχονται σε 3.012 εκ των οποίων το 15% είναι μεταγενέστερα (455) και το 85% αρχικά (2.557). Σε σύγκριση με τα στοιχεία του Φεβρουαρίου 2023, παρουσιάζεται αύξηση της τάξεως του 3,4% στο σύνολό τους, η οποία προκύπτει από αύξηση 7,5% στα αρχικά αιτήματα, και μείωση 14,6% στα μεταγενέστερα.

Την ίδια στιγμή, τον Μάρτιο του 2023 κατατέθηκαν 206 αιτήματα ασύλου από ασυνόδευτους Ανήλικους τα οποία είναι αυξημένα κατά 39% συγκριτικά με τον Φεβρουάριο του 2023.

Το 1ο Τρίμηνο του 2023 η πλειοψηφία των αιτούντων Άσυλο προέρχονται από το Πακιστάν (13,4%),  το Αφγανιστάν (11,9%), Παλαιστίνη (9,5%), Συρία (7,8%) και Αίγυπτο 6,6%. Από τα συνολικά 10.111 αιτήματα ασύλου που κατατέθηκαν το 1ο Τρίμηνο του 2023 το 76% αφορά άνδρες και το 24% γυναίκες. Το 22% αφορά ανήλικους (το 11% είναι κάτω των 13 ετών), το 60% προέρχεται από την ηλικιακή ομάδα 18-34 έτη και το 18% από την ηλικιακή ομάδα 35-64 έτη.

Καταληκτικές Πράξεις σε Α΄ και Β΄ Βαθμό και Εκκρεμότητες

Τον Μάρτιο του 2023, οι καταληκτικές πράξεις ανέρχονται συνολικά στις 6.175. Αναλυτικότερα, από τις 4.533 πράξεις Α’ βαθμού, το 30% αφορούν σε θετικές αποφάσεις, το 27% αρνητικές και το 43% αφορούν σε πράξεις διακοπής, Παραιτήσεις και Αρχειοθετήσεις Υποθέσεων. Αντίστοιχα, από τις 1.642 πράξεις Β΄ βαθμού, το 7,4% αφορούν σε θετικές αποφάσεις, το 87,8% αρνητικές και το 4,8% σε Διακοπές-Παραιτήσεις Αρχειοθετήσεις.

Ως προς το είδος της απόφασης, οι αιτούντες Άσυλο που έχουν λάβει το 1ο τρίμηνο του 2023 Θετική Απόφαση σε Α’ και Β’ βαθμό ανέρχονται συνολικά σε 3.744 και προέρχονται από τις χώρες: Παλαιστίνη (34%), Αφγανιστάν (16%),  Ιράκ (10%), Συρία (7%) και Σομαλία (6%). Το ποσοστό ανδρών-γυναικών ανέρχεται σε 72% και 28% αντίστοιχα. Επίσης το 28% αφορά ανήλικους, το 60% προέρχεται από την ηλικιακή ομάδα 18-34 έτη και το 12% από την ηλικιακή ομάδα 35-64 έτη.

Ακόμα, οι αιτούντες Άσυλο Ασυνόδευτοι Ανήλικοι που έχουν λάβει εντός του 1ου Τριμήνου του 2023 Θετική Απόφαση σε Α’ βαθμό ανέρχονται συνολικά σε 191 και προέρχονται από τις χώρες: Αφγανιστάν (40%), Σομαλία (33%), Συρία (8%).

Ως προς τις εκκρεμότητες, παρουσιάζεται συνολική μείωση κατά 42% τον Μάρτιο του 2023 σε σχέση με τον Μάρτιο του 2022 (μείωση 99% στις Προ-καταγραφές, 40% στις αποφάσεις Α΄ βαθμού και 14% στις Αποφάσεις Β΄ Βαθμού). Στη Σύγκριση του Μαρτίου του 2023 με τον Φεβρουάριο του 2023 παρατηρείται μεταβολή  στις συνολικές εκκρεμότητες της τάξης του -9% και αναλυτικά οι εκκρεμότητες των Προ-καταγραφών παρουσίασαν μείωση κατά 45%, των αποφάσεων Α΄ βαθμού 8% και των αποφάσεων Β΄ Βαθμού 12%.

Τον Μάρτιο του 2023, εκκρεμούν ως προς την επίδοση 8.406 αποφάσεις Α’ και Β’ βαθμού και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 54% σε σχέση με τον Μάρτιο του 2022 (18.138). Αναλυτικότερα οι ανεπίδοτες αποφάσεις Α’ βαθμού Μαρτίου του 2023 ανέρχονται στις 5.756 μειωμένες κατά 54% σε σχέση με τον Μάρτιο του 2022 ενώ οι ανεπίδοτες αποφάσεις Β’ βαθμού τον Μάρτιο του 2023 ανέρχονται σε 2.650 και παρουσιάζονται επίσης μειωμένες κατά 53% σε σχέση με τον Μάρτιο του 2022 .

Τέλος, συνολικά για το 1ο Τρίμηνο  του 2023 έχουν αναγνωριστεί με Προσφυγικό καθεστώς σε Α’ και Β’ βαθμό 3.535 αιτούντες, ενώ για το ίδιο διάστημα ο αντίστοιχος αριθμός δικαιούχων καθεστώτος επικουρικής Προστασίας ανέρχεται σε 209 άτομα.

Προσφυγές & Εκκρεμότητες 

Συνολικά, αναφορικά με τις προσφυγές, αυτές εμφανίζονται μειωμένες κατά 14% για το πρώτο τρίμηνο του 2023 (κατατέθηκαν 3.783 προσφυγές)  σε σχέση με τις προσφυγές που κατατέθηκαν το πρώτο τρίμηνο του 2022, με κύριες χώρες προέλευσης το Πακιστάν, το Αφγανιστάν, το Μπαγκλαντές και την Αίγυπτο. Μέσος χρόνος έκδοσης αποφάσεων β’ βαθμού είναι 91 ημέρες από την ημέρα κατάθεσης και 52 ημέρες από την ημέρα εξέτασης.

Οι εκκρεμότητες που παραμένουν μέχρι τις 31/03/2023 ανέρχονται στις 3.910 (μείωση   κατά 12% σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2023) και αφορούν σε προσφυγές που εξετάστηκαν από το Μάρτιο του 2022 ως τον Μάρτιο  του 2023 (2.188 εκκρεμότητες) ή θα εξεταστούν μέχρι τον Ιούλιο του 2023 (1.722 εκκρεμότητες).  Βάσει των παραπάνω, αξίζει να σημειωθεί ότι το 56% των προσφυγών για τις οποίες εκκρεμεί η έκδοση απόφασης έχουν ήδη συζητηθεί και το 44% έχει προγραμματιστεί να συζητηθεί από τον Απρίλιο έως και τον Ιούλιο του 2023.

Άδειες διαμονής 

Οι άδειες διαμονής πολιτών τρίτων χωρών σε ισχύ τον Μάρτιο του 2023 ανέρχονται συνολικά σε 468.312, μειωμένες κατά 30% σε σχέση με τον Μάρτιο του 2022 ενώ παρουσιάζονται αυξημένες κατά 1,11% σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2023.

Οι τρεις κορυφαίες χώρες προέλευσης πολιτών τρίτων χωρών με άδειες διαμονής σε ισχύ είναι η Αλβανία με ποσοστό 60,1%, η Κίνα με 5,0% και ακολουθεί η Γεωργία με ποσοστό 4,2%.

Τον Μάρτιο του 2023 κατατέθηκαν συνολικά 20.698 αιτήματα (11.132 αρχικής χορήγησης και 9.566 ανανέωσης) αυξημένα κατά 14% σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2023 και από την σύγκριση με τα αντίστοιχα αιτήματα που κατατέθηκαν τον Μάρτιο του 2022 εμφανίζονται μειωμένα κατά 32%.

Ακόμα, εκδόθηκαν 13.201 άδειες διαμονής μειωμένες κατά 15% σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2023.

Ισχυρές Άδειες Επενδυτή 

Οι συνολικές άδειες διαμονής μόνιμου επενδυτή (αρχικές και ανανεώσεις) που ισχύουν τον Μάρτιο του 2023 ανέρχονται σε 12.200. Οι 10.282 (ποσοστό 84%) αφορούν αρχικές χορηγήσεις και οι 1.918 (ποσοστό 16%) αφορούν ανανεώσεις.

Η κύρια χώρα προέλευσης των επενδυτών στη χώρα μας είναι οι υπήκοοι Κίνας, σε ποσοστό 62,1% και ακολουθούν κατά πολύ μικρότερα μεγέθη οι υπήκοοι Τουρκίας (6,5%) και Λιβάνου (4,7%).

Αξίζει να σημειωθεί η σημαντική αύξηση της παραγωγικότητας των υπηρεσιών που καταγράφεται στην έκδοση αδειών (αρχικών και ανανεώσεων) τους πρώτους 3 μήνες του 2023, καθώς αγγίζει το 141% σε σχέση με τις άδειες που εκδόθηκαν το πρώτο τρίμηνο του 2022.

Share:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ερυθρά Θάλασσα: Νέες επιθέσεις των Χούθι ανοιχτά της Υεμένης – Στόχευσαν τρία εμπορικά πλοία και δύο καταδρομικά των ΗΠΆ

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν σήμερα ότι εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στον Ινδικό Ωκεανό και στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς και εναντίον δύο καταδρομικών του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ. Ο εκπρόσωπός τους Γιαχία Σαρία ανέφερε ότι εξαπολύθηκαν πύραυλοι

Αρχή Προστασίας Δεδομένων: Πρόστιμο στην Ασημακοπούλου και το ΥΠΕΣ για τις διαρροές των email

Σε επιβολή προστίμου προς το υπουργείο Εσωτερικών ύψους 400 χιλιάδων ευρώ και κατά της ευρωβουλευτή της ΝΔ Άννας Μισέλ Ασημακοπούλου ύψους 40 χιλιάδων ευρώ προχώρησε η Αρχή προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για την υπόθεση των emails. Ως προς την ΝΔ και

Οι Τούρκοι βγάζουν ερευνητικό σκάφος κοντά στα Ίμια – «Το Αιγαίο δεν ανήκει σε μία χώρα»

Παρά τις αμοιβαίες επισκέψεις των ηγετών και τη Διακήρυξη των Αθηνών, είναι ξεκάθαρο ότι η Τουρκία κάθε άλλο παρά έχει εγκαταλείψει το αναθεωρητικό της δόγμα. Τουναντίον, η Γαλάζια Πατρίδα γίνεται… εθνικό όραμα. Η τουρκική υδρογραφική υπηρεσία από τον σταθμό της

ΠΑΣΟΚ: Να παραιτηθεί η υπ. Εσωτερικών μετά από το πόρισμα για τη διαρροή στη ΝΔ προσωπικών δεδομένων εκλογέων

«Η υπ. Εσωτερικών οφείλει να παραιτηθεί μετά την απόφαση-κόλαφο της αρμόδιας Αρχής» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, σχετικά με το πόρισμα της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για τη διαρροή στη ΝΔ προσωπικών δεδομένων εκλογέων. Συγκεκριμένα,

Μετάβαση στο περιεχόμενο