Νέες Προσλήψεις ειδικών συμβούλων στο Γραφείο του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

ΘΕΜΑ: « Πρόσληψη άμισθου ειδικού συμβούλου στο Γραφείο του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής».ΑΠΟΦΑΣΗΟ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣΈχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις:α) του άρθρου 55 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄98) όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 29 ).β) του π.δ. 70/2015 « Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής .» (Α΄ 114).γ) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).2. Την αριθμ. 2901.01/31219 /22.10.2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής “Σύσταση Πολιτικού Γραφείου Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ” (Β΄ 2306).3. Την ανάγκη εξασφάλισης παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα θαλάσσιαςρύπανσης, περιβαλλοντικής και ενεργειακής πολιτικής.4. Το από 24.7.2018 έγγραφο Γρ. κ. ΥΝΑΝΠ.Αποφασίζουμε1. Την πρόσληψη του Παναγιώτη Παπαγιαννακόπουλου του Ιωάννη, Καθηγητή του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης, με Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ΑΚ576753,ως άμισθου ειδικού συμβούλου στο Γραφείο του Υπουργού Ναυτιλίας και ΝησιωτικήςΠολιτικής, Παναγιώτη Κουρουμπλή, με επιστημονικό αντικείμενο τα θέματα θαλάσσιας ρύπανσης, περιβαλλοντικής και ενεργειακής πολιτικής, αρμοδιότητας του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για χρονικό διάστημα έξι (06) μηνών από 26.7.2018.2. Ο ανωτέρω υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθώς και στις υπηρεσίες που υπάγονται στον Υπουργό. Ο προσλαμβανόμενος υπηρετεί εθελοντικά και δε λαμβάνει μισθό, αποζημίωση ή άλληοικονομική απολαβή, εκτός των οδοιπορικών του.3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

ΘΕΜΑ: « Πρόσληψη άμισθου ειδικού συμβούλου στο Γραφείο του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής».ΑΠΟΦΑΣΗΟ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣΈχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις:α) του άρθρου 55 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98).β) του άρθρου 24 του ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (Α’ 29).β) του π.δ. 70/2015 « Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής .» (Α’ 114).δ) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210).2. Την αριθμ. 2901.01/31219 /22-10-2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής “Σύσταση Πολιτικού Γραφείου Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ” (Β΄2306).3. Την ανάγκη εξασφάλισης παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών από εμπειρογνώμοναειδικό σε θέματα ανάπτυξης δομών θαλάσσιας μεταφοράς, νησιωτικής αποθήκευσης και διαχείρισης υγροποιημένου φυσικού αερίου και αναβάθμισης υποδομώνηλεκτροπαραγωγής στη νησιωτική Ελλάδα, μείωσης αερίων ρύπων στη ναυτιλία και εκσυγχρονισμού της ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας.4. Το από 24.7.2018 έγγραφο Γραφείου κ. ΥΝΑΝΠ.

Αποφασίζουμε1. Την πρόσληψη του Γεωργίου Λιβανού του Αριστείδη, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών Τ.Ε. του ΤΕΙ Αθήνας, με Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ΑΗ610703, ως άμισθου ειδικού συμβούλου στο Γραφείο του Υπουργού Ναυτιλίας καιΝησιωτικής Πολιτικής, Παναγιώτη Κουρουμπλή και την ανάθεση σ΄ αυτόν καθηκόντων σχετικών με θέματα ανάπτυξης δομών θαλάσσιας μεταφοράς, νησιωτικής αποθήκευσης και διαχείρισης υγροποιημένου φυσικού αερίου και αναβάθμισης υποδομώνηλεκτροπαραγωγής στη νησιωτική Ελλάδα, μείωσης αερίων ρύπων στη ναυτιλία και εκσυγχρονισμού της ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας, αρμοδιότητας του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για χρονικό διάστημα ενός (01) έτους από 25.7.2018.2. Ο ανωτέρω υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθώς και στις υπηρεσίες που υπάγονται στον Υπουργό. Ο προσλαμβανόμενος υπηρετεί εθελοντικά και δε λαμβάνει μισθό, αποζημίωση ή άλληοικονομική απολαβή, εκτός των οδοιπορικών του.3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Εντοπισμός και σύλληψη αλλοδαπών για διευκόλυνση παράνομης εισόδου, μεταφοράς και παράνομης διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στη Ρόδο

τη σύλληψη έντεκα αλλοδαπών προέβησαν, την 28/09/2022, στελέχη του Γραφείου Ασφάλειας της Π.Ο.ΔΙ.Ν. του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου. Ειδικότερα, τα ως άνω στελέχη, στο πλαίσιο περιπολίας, εντόπισαν στην παραλιακή οδό Ρόδου – Καμείρου, 46χρονο αλλοδαπό ως οδηγό Ι.Χ.Ε. οχήματος, να κινείται

Πολυτεχνειούπολη: Σοκάρουν τα ντοκουμέντα και οι μαρτυρίες των θυμάτων – Σε διαθεσιμότητα η αστυνομικός «πληροφοριοδότης»

Τα ντοκουμέντα και οι μαρτυρίες για τη δράση των συμμοριών με ορμητήριο τις φοιτητικές εστίες της Πολυτεχνειούπολης, αποκαλύπτουν τη σκληρότητα των κακοποιών. Μετά τις ένοπλες ληστείες, την διακίνηση ναρκωτικών και τις απειλές φοιτητών, οι συλληφθέντες είναι αντιμέτωποι με διώξεις για σωρεία αδικημάτων. Πειστήρια – μεταξύ άλλων –

Πυραυλάκατος «Βλαχάκος»: Οπλισμός και δυνατότητες του νέου «πειρατικού» του ΠΝ

Οπλισμένη σαν αστακός η Πυραυλάκατος «Βλαχάκος» αποτελεί το 7ο ταχύ, σύγχρονο σκάφος κατευθυνoμένων βλημάτων. Οι πυραυλάκατοι κρύβονται στις βραχονησίδες του Αιγαίου κι από εκεί τα πληρώματά τους επιτηρούν ό,τι κινείται σε μεγάλες αποστάσεις. Η πυραυλάκατος «Βλαχάκος», που φέρει το όνομα του ήρωα των Ιμίων, ως μονάδα κρούσης του

Nord Stream: Ολική καταστροφή του αγωγού φυσικού αερίου – Εντοπίστηκε και τέταρτη διαρροή

Σχεδόν ολοκληρωτική καταστροφή έχει υποστεί ο αγωγός φυσικού αερίου Nord Stream Το λιμενικό της Σουηδίας εντόπισε τέταρτη διαρροή αερίου στους αγωγούς μεταφοράς φυσικού αερίου Nord Stream που έχουν υποστεί ζημιές, δήλωσε εκπρόσωπος του σώματος στην εφημερίδα Svenska Dagbladet. «Δύο από αυτές τις τέσσερις (σ.σ. διαρροές)