Για νομοθετικό ολοκαύτωμα μιλούν συνδικαλιστές του ΛΣ για το νέο ΠΔ περί Ιεραρχίας και Προαγωγών

Παρέμβαση ΠΟΛ για το νέο ΠΔ περί ιεραρχίας και προαγωγών

Την 11-05-2023 δημοσιεύτηκε το Π.Δ. 56/2023 το οποίο τροποποιεί το Π.Δ.81/2012 «Ιεραρχία, προαγωγές, μετατάξεις, αποστρατεία, ειδικές υποχρεώσεις και απαγορεύσεις προσωπικού Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής».

Αυτό ήταν το άλυτο και μείζον θέμα του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ που ταλάνιζε τον ΥΝΑΝΠ κ. Πλακτιωτάκη Ι. και έπρεπε να ρυθμίσει ως Υπηρεσιακή Κυβέρνηση μία εβδομάδα πριν τις εκλογές!

Ήταν όμως δέσμευση (εδώκαι έγινε πράξη ευνοώντας τον στενό πυρήνα του Υπουργού και αδικώντας τους υπόλοιπους . 

Το περιεχόμενο της εν λόγω διάταξης αφορά από την μία στην ρύθμιση των θεμάτων προαγωγής των Αξιωματικών απευθείας κατάταξης και από την άλλη στο μεγαλύτερο του σκέλος αφορά σε θέματα προαγωγής αποφοίτων εκ σχολής ΔΥΛΣ.

Πιο συγκεκριμένα αναιρεί το κριτήριο της υποχρεωτικής υπηρεσίας σε Λιμενική Αρχή ή σε σκάφος για την προαγωγή τους στον επόμενο βαθμό για στελέχη (εκ ΔΥΛΣ)  που κατέχουν τον βαθμό του Ανθυπασπιστή, Σημαιοφόρου και Υποπλοιάρχου τα οποία πλέον δύναται να υπηρετούν και σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του ΥΝΑΝΠ με σημαντικότερες αυτών τα Γραφεία του Υπουργού, των Γενικών Γραμματέων, του Αρχηγού, των Υπαρχηγών και κάποιων υπηρεσιών του ΥΝΑΝΠ.

Μεταξύ άλλων υπηρεσιών που αναφέρονται ρητά στο Π.Δ 56/2023 γίνεται μνεία ότι τα προαναφερόμενα στελέχη θα μπορούν να λάβουν κανονικά τις προαγωγές του σε Υπηρεσίες για τις οποίες δεν λαμβάνονται υπόψη τα αντικειμενικά κριτήρια και τα μόρια τα οποία αντιστοιχούν σε αυτά κατά τη στελέχωσή τους με τη διαδικασία των τακτικών μεταθέσεων, όπως οι Υπηρεσίες αυτές ορίζονται κατά τον χρόνο που υπηρετούν σε αυτές, σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα το οποίο εκδίδεται κατ΄ εξουσιοδότηση των παρ. 1 και 5 του άρθρου 30 του ν. 4504/2017.

Στην ουσία οι εμπνευστές του Π.Δ. βρήκαν έναν ευφάνταστο τρόπο να εντάξουν τα γραφεία του Υπουργού και του Αρχηγού σε αυτούς που προάγονται στον επόμενο βαθμό χωρίς να τα ονοματίσουν χρησιμοποιώντας διατάξεις της προηγούμενης Κυβέρνησης σε ένα νόμο του 2017 που έχει καταντήσει νομοθετική «κουρελού» αφού έχει τροποποιηθεί τόσες φορές που κανείς δεν ξέρει ποιο είναι το αρχικό κείμενο και τι ισχύει σήμερα .

Αυτές λοιπόν οι Υπηρεσίες που στεγάζονται στο Υ.ΝΑ.Ν.Π και αναφέρονται ρητά στην παρ.2 του άρθρου 3 του π.δ.11/2021 (μεταθέσεων). Όπως όλοι αντιληφθήκατε περιλαμβάνει:

 • το Γραφείο του Υπουργού
 • των Γενικών Γραμματέων
 • το αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας
 • του Αρχηγού,
 • των Υπαρχηγών
 • του ΓΕΛΣ

Επίσης περιλαμβάνονται αυτές :

 • της Διεύθυνσης Ασφαλείας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων
 • της Διεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών και Λαθρεμπορίου
 • της Υπηρεσίας Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης
 • της Διεύθυνσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ
 • της Διεύθυνσης Ποντοπόρου Ναυτιλίας
 • του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης
 • (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.)
 • του Κέντρου Επιχειρήσεων (Κ.ΕΠΙΧ.)
 • των Επισκευαστικών Βάσεων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ
 • των Υπηρεσιών του Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης και Πληροφοριών Κυκλοφορίας Πλοίων (Ε.Σ.Δ.Π.Κ.Π.)

Από τη μία είναι είναι άδικο για όσους επέλεξαν μια Λιμενική Αρχή ή ένα σκάφος για να συμπληρώσουν τα απαιτούμενα προς προαγωγή προσόντα και από την άλλη παραμένει άγνωστο με πιο κριτήριο δεν συμπεριελήφθησαν οι άλλες μισές Υπηρεσίες του Υ.ΝΑ.Ν.Π.-Α.Λ.Σ καθώς και πλήθος περιφερειακών Υπηρεσιών.

Ποιος ο λόγος που εξαιρέθηκε το Γραφείο του Υφυπουργού;

Ξεχάστηκε; Έχει λιγότερη δουλειά από αυτό του κ. Υπουργού; Υπηρετούν υποδεέστεροί συνάδελφοι εκεί;

Ποιος ο λόγος που εξαιρέθηκε η Υγειονομική Υπηρεσία, τα Ναυτικά Νοσοκομεία, τα Ναυτοδικεία,  οι Παραγωγικές Σχολές και η Υπηρεσία Μουσικής ;

Ποιος ο λόγος που από τον Α΄ Κλάδο Ασφάλειας & Αστυνόμευσης εξαιρέθηκε η Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας (ΔΛΑ) και η Διεύθυνση Ελέγχου Αλιείας (ΔΕΛΑΛ);

Ποιος ο λόγος που από τον Β΄ Κλάδο εξαιρέθηκαν όλες οι διευθύνσεις εκτός από την Ποντοπόρο Ναυτιλία;

Έχει περισσότερη δουλειά για τους προαναφερόμενους βαθμούς σε σχέση με την

 • Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας (ΔΑΝ)
 • Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών (ΔΕΚΝ)
 • Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας (ΔΝΕΡ)
 • Διεύθυνση Θαλάσσιων Συγκοινωνιών (ΔΘΣ)
 • Διεύθυνση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (ΔΙΠΘΑΠ)

Ποιος ο λόγος που εξαιρέθηκαν όλες οι διευθύνσεις του Γ΄ Κλάδου  Ελέγχου Πλοίων (ΚΕΠ);

Ποιος ο λόγος που στον Δ΄ Κλάδο Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης θα δοθεί το δικαίωμα μόνο στα στελέχη που υπηρετούν στην Διεύθυνσης Προσωπικού και εξαιρούνται η Διεύθυνση Εκπαίδευσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ (ΔΕΚΠ) και η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Επικοινωνιών (ΔΗΔΕΠ).

Για ποιο λόγο αποκλείστηκαν στελέχη που υπηρετούν στο ΤΑΛΣ, στα ΚΕΣΕΝ – ΔΣΕΝ – ΑΕΝ και στις ΠΕΔΙΛΣ και ειδικά σε υπηρεσίες που κατατάσσονται σε περιοχές της 1ης έως και 3ης κατηγορίας;

Να τονιστεί δε πως όσοι δεν συμπληρώσουν τα απαιτούμενα προς προαγωγή προσόντα δεν προάγονται ποτέ στον επόμενο βαθμό .

Και εν τέλει ποιος ο λόγος που διαχωρίζουν στελέχη που υπηρετούν ακόμα και στον ίδιο όροφο, ακόμα και σε διπλανά γραφεία σε ωφελημένους της διάταξης και μη, σε πληβείους και πατρίκιους;

Αυτή είναι η επιβράβευση των στελεχών μας που θαλασσοδέρνονται, των στελεχών που δεν επέλεξαν τον δρόμο της απόσπασης αλλά φυλάνε τα θαλάσσια σύνορα της xώρας μας δηλαδή η εξίσωση τους με τους «σκαφάτους» που αποσπάστηκαν στο ΥΝΑΝΠ;

Τα ίδια ισχύει και για τα λοιπά στελέχη των Λιμεναρχείων.

Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε το εξής παράλογο, από τη μία τους συναδέλφους που αποσπάστηκαν ή μετατέθηκαν από την Κεντρική Υπηρεσία  σε Λιμενικές Αρχές προκειμένου να συμπληρώσουν τα τυπικά προσόντα και από την άλλη τα στελέχη που αποσπάστηκαν , μετατέθηκαν ή υπηρετούν εδώ και πολλά έτη στις προνομιούχες (σύμφωνα με το νέο Π.Δ ) υπηρεσίες του ΥΝΑΝΠ .   

Αναξιοκρατία και κοροϊδία  σε όλα τα επίπεδα!

Πολλά ερωτήματα εγείρει και το άρθρο της διάταξης που εξισώνει  τους προερχόμενους από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων είτε μέσω πανελλαδικών εξετάσεωνείτε μέσω διαγωνισμού κατάταξης στο καταληκτικό βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ , με το αστείο κριτήριο να είναι κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ή τίτλου σπουδών μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή τουλάχιστον απόφοιτοι λυκείου θα νομίζει κάποιος ότι στο Λιμενικό Σώμα υπηρετούν απόφοιτοι γυμνασίου!!

Η εξίσωση της φοίτησης των 2,5 ετών  προκαλεί ερωτήματα για την εσκεμμένη απαξίωση της από τον κ. ΥΝΑΝΠ ο οποίος την θεωρεί μεταδευτεροβάθμιας και όχι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Απορίες δημιουργεί ακόμα και το γεγονός ότι οι Αξιωματικοί Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικότητα Κυβερνήτη, ή Μηχανικού προάγονται μέχρι και τον βαθμό του Αρχιπλοιάρχου Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., εφόσον όμως συμπληρώσουν σαράντα (40) έτη συνολικής υπηρεσίας ως Αξιωματικοί Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.

Δηλαδή λαμβάνοντας υπόψη ότι ο χρόνος που απαιτείται για να σπουδάσουν στην ΑΕΝ μαζί με την πρακτική και την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων στην καλύτερη των περιπτώσεων δεν θα είναι λιγότερος των 5 ετών, συνάγεται ότι ακόμα και 23 χρονών να προσληφθούν δεν θα προλάβουν να φέρουν ούτε τον βαθμό του Πλοιάρχου, που απαιτεί τριάντα έξι (36) έτη, εκτός αν έχουν σκοπό στο Λιμενικό Σώμα να αυξήσουν και άλλο τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης που μέχρι και σήμερα είναι η ηλικία των 60 ετών!

Εν ολίγης θα προάγονται στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου στην ηλικία των 63 ετών! Πλέον νομοθετούν και εκτός του υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου, αυτό και αν είναι εκσυγχρονισμός!

Αφού κατάφεραν να νομοθετήσουν το πρώτο ΠΔ μη μεταθέσεων μιας και ύστερα από την θέσπιση του ΠΔ 11/21 δεν ξαναέγιναν μεταθέσεις , αφού τελικά βρήκαν σύμφωνα με το ΠΔ 86/2022 ποιοι είναι αυτοί που πρέπει να μετατεθούν και φυσικά είναι οι 100 βαριά ασθενείς του ΛΣ-ΕΛΑ.ΚΤ με παθήσεις όπως (σκλήρυνση κατά πλάκας ,ανίατα αυτοάνοσα , βαριές ψυχικές παθήσεις ) που μετά τον Ιούλιο θα πρέπει όλοι να επανατοποθετηθούν ή να μετατεθούν, ήρθε το κερασάκι στην τούρτα και διχοτομούνται τα στελέχη σε προνομιούχους και μη, μόνο και μόνο επειδή ο ΥΝΑΝΠ κ.Πλακιωτάκης ήθελε ,εκτός από μακροβιότερος να αφήσει το στίγμα του με μελανά σημάδια.

Ζούμε ένα νομοθετικό ολοκαύτωμα .

Για πόσα Π.Δ που νομοθέτησε ο κ.Πλακιωτάκης θα πρέπει να προσφύγουμε στο ΣτΕ ; Οι αντοχές μας έχουν εξαντληθεί ,το ίδιο και οι συνάδελφοι .

Θεωρούμε απόλυτα προσβλητικό να στερείται της προαγωγής το στέλεχος που υπηρετεί στη Ρόδο και στη Μυτιλήνη και να προάγεται το στέλεχος που υπηρετεί στο γραφείο του Υπουργού και του Αρχηγού .  

Εμείς αυτό που έχουμε να ευχηθούμε στους συναδέλφους που νιώθουν ότι αδικούνται είναι υπομονή ,λίγες μέρες έμειναν και ευελπιστούμε ο επόμενος Υπουργός να διαφέρει και να αγαπήσει το Σώμα και τα στελέχη του όπως το αγάπησαν σχεδόν όλοι όσοι πέρασαν από την τιμητική θέση του Υπουργού Ναυτιλίας ,του Υπουργού των Λιμενικών.

                                                                   Για το ΔΣ

%25CF%2583%25CF%2586%25CF%2581%25CE%25B1%25CE%25B3%25CE%25B9%25CE%25B4%25CE%25B1%2B%25CF%2580%25CF%2584%25CE%25BF%25CE%25B5%25CE%25B4%25CF%2581%25CE%25B5%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2585

Share:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Συντρόφισσες και σύντροφοι…

Ούτε οι δήθεν «θυμωμένοι» φταίνε μόνο ούτε οι δήθεν «χαρισματικοί» αρκούν. Αν η Αριστερά δεν κοιτάξει κατάματα τον ελέφαντα στο δωμάτιο, δεν θα βγει σε ξέφωτο. Είναι άραγε τα πρόσωπα που ευθύνονται για την αδυναμία της Κεντροαριστεράς να βρει βηματισμό και κυβερνητική

Το τέρας και το ρίσκο

Το κόμμα της Λεπέν είναι φαβορί για τις βουλευτικές εκλογές μετά την πρωτιά στις ευρωεκλογές, αλλά δεν είναι βέβαιο ότι θα μπορέσει να σχηματίσει κυβέρνηση. Ηγαλλική πολιτική τάξη ξορκίζει αυτό το τέρας επί δεκαετίες. Το Εθνικό Μέτωπο του πατρός Λεπέν

Χανιά: Στην Σούδα το πρωί της Τρίτης το αεροπλανοφόρο Dwight D. Eisenhower

Μετά από πολύμηνη παραμονή σε Μεσόγειο και Ερυθρά Θάλασσα, το Σάββατο 22/6 το πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο USS Dwight D. Eisenhower πέρασε από το Σουέζ και μπήκε στην ανατολική Μεσόγειο. Η επιστροφή του IKE στην βάση του στο Νόρφολκ των ΗΠΑ ήταν

«Κ@ρι#λ@» – Σοκάρει ο ξυλοδαρμός 43χρονης ασκούμενης από πασίγνωστο δικηγόρο – Όλο το φρικιαστικό χρονικό

Όλο το χρονικό του ξυλοδαρμού της γυναίκας από τον πασίγνωστο δικηγόρο Σοκ έχει προκαλέσει το νέο περιστατικό ξυλοδαρμού με δράστη γνωστό δικηγόρο. Το 43χρονο θύμα κατέθεσε μήνυση σε βάρος του 69χρονου άντρα για ξυλοδαρμό και εξύβριση, με αποτέλεσμα την αναζήτησή του

Μετάβαση στο περιεχόμενο